1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
PSONI Koło w Szczecinie
KRS 0000028314

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

System wsparcia przez całe życie

PSONI Koło w Szczecinie od 55 lat tworzy system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej starości oraz stwarza warunki integracji społecznej i zawodowej.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misją Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie jest:

 • dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,
 • wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

PSONI Koło w Szczecinie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w postaci:

Prowadzenie placówek:

1. Ośrodek Oparcia Społecznego – który istnieje od 1996 r i prowadzi bazę danych o 650 rodzinach z niepełnosprawnością intelektualną oraz serwis informacyjny, monitorujący ich losy i potrzeby oraz realizuje poradnictwo, pomoc pedagogiczną, prawną oraz socjalną. W ramach ośrodka działa Klub Młodzieży i Dorosłych, Klub Rodziców, Orkiestra Perkusyjna Gamelan oraz Mieszkanie Treningowe (wytchnieniowe) dla 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną mające na celu naukę samodzielnego funkcjonowania i zaradności osobistej  - (wcześniej- Pensjonat Krótkiego Pobytu) prowadzone od 1996 r.

2. Centrum Małego Dziecka - niepubliczna specjalistyczna placówka powołana i prowadzona od 01.10.2017 r., w miejsce Ośrodka Wczesnej Interwencji powołanego w  1978 r. Przeznaczona dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, opóźnionych w rozwoju psychoruchowym i niepełnosprawnych, w tym w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi od urodzenia, z terenu Gminy Miasto Szczecin oraz województwa zachodniopomorskiego. W strukturze placówki działają: 1) Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (w szczególności do 3 r.ż.) – obejmujące obecnie opieką 73 dzieci , 2) Wczesna Interwencja, powołana w 1978 r. obejmująca obecnie 115 dzieci (w wieku 0-7 lat). Zajmuje się diagnozą i wczesną rehabilitacją medyczną dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz wdrażaniem ich rodziców do jak najwcześniejszej, kompleksowej i ciągłej stymulacji rozwoju.

3. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy utworzony w 1989 r., obecnie dla 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi kalectwami w wieku realizacji obowiązku szkolnego. Dodatkowo dzieci objęte są opieką w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Ośrodek zajmuje się realizacją obowiązku szkolnego na podstawie indywidualnych programów edukacyjnych.

4. Warsztat Terapii Zajęciowej utworzony w 1993 r. Zapewnia pobyt 85 osobom z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańcom Szczecina i powiatu polickiego. Zadaniem WTZ jest rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz przysposobienie do pracy tych osób.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy powołany w 2000 r. zapewnia dzienny pobyt 38 dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Szczecina. Celem ŚDS jest wspomaganie aktywności i podtrzymywanie umiejętności koniecznych w codziennym życiu.

6. Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej utworzony w 2013 r. Obecnie zatrudnia 235 osób, w tym 175 osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu Szczecina i powiatu polickiego. Jest miejscem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przygotowuje osoby z niepełnosprawnościami do życia w otwartym środowisku.

7. Mieszkanie Chronione prowadzone od 2002 r, obecnie dla 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną mające na celu stworzenie warunków optymalnie samodzielnego i niezależnego życia.

8. Ośrodek Edukacyjno – Szkoleniowy powołany od 2003 r., realizujący zadania w postaci organizacji szkoleń profesjonalistów zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, rodziców i opiekunów oraz seminariów i wykładów edukacyjnych.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo zachodniopomorskie
 • KRS:0000028314
 • Konto:57 1440 1143 0000 0000 0147 8753
 • Adres:ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin
 • WWW:psoniszczecin.org.pl
 • E-mail:biuro@psoniszczecin.org.pl
 • Telefon:91 426 8197Formularze PIT 2020/2021 dla
PSONI Koło w Szczecinie

KRS 0000028314

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

PSONI Koło w Szczecinie

 • System wsparcia przez całe życie

  PSONI Koło w Szczecinie od 55 lat tworzy system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej starości oraz stwarza warunki integracji społecznej i zawodowej.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

 • Więcej o nas

  Misją Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie jest:

  • dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,
  • wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

  PSONI Koło w Szczecinie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w postaci:

  Prowadzenie placówek:

  1. Ośrodek Oparcia Społecznego – który istnieje od 1996 r i prowadzi bazę danych o 650 rodzinach z niepełnosprawnością intelektualną oraz serwis informacyjny, monitorujący ich losy i potrzeby oraz realizuje poradnictwo, pomoc pedagogiczną, prawną oraz socjalną. W ramach ośrodka działa Klub Młodzieży i Dorosłych, Klub Rodziców, Orkiestra Perkusyjna Gamelan oraz Mieszkanie Treningowe (wytchnieniowe) dla 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną mające na celu naukę samodzielnego funkcjonowania i zaradności osobistej  - (wcześniej- Pensjonat Krótkiego Pobytu) prowadzone od 1996 r.

  2. Centrum Małego Dziecka - niepubliczna specjalistyczna placówka powołana i prowadzona od 01.10.2017 r., w miejsce Ośrodka Wczesnej Interwencji powołanego w  1978 r. Przeznaczona dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, opóźnionych w rozwoju psychoruchowym i niepełnosprawnych, w tym w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi od urodzenia, z terenu Gminy Miasto Szczecin oraz województwa zachodniopomorskiego. W strukturze placówki działają: 1) Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (w szczególności do 3 r.ż.) – obejmujące obecnie opieką 73 dzieci , 2) Wczesna Interwencja, powołana w 1978 r. obejmująca obecnie 115 dzieci (w wieku 0-7 lat). Zajmuje się diagnozą i wczesną rehabilitacją medyczną dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz wdrażaniem ich rodziców do jak najwcześniejszej, kompleksowej i ciągłej stymulacji rozwoju.

  3. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy utworzony w 1989 r., obecnie dla 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi kalectwami w wieku realizacji obowiązku szkolnego. Dodatkowo dzieci objęte są opieką w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Ośrodek zajmuje się realizacją obowiązku szkolnego na podstawie indywidualnych programów edukacyjnych.

  4. Warsztat Terapii Zajęciowej utworzony w 1993 r. Zapewnia pobyt 85 osobom z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańcom Szczecina i powiatu polickiego. Zadaniem WTZ jest rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz przysposobienie do pracy tych osób.

  5. Środowiskowy Dom Samopomocy powołany w 2000 r. zapewnia dzienny pobyt 38 dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Szczecina. Celem ŚDS jest wspomaganie aktywności i podtrzymywanie umiejętności koniecznych w codziennym życiu.

  6. Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej utworzony w 2013 r. Obecnie zatrudnia 235 osób, w tym 175 osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu Szczecina i powiatu polickiego. Jest miejscem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przygotowuje osoby z niepełnosprawnościami do życia w otwartym środowisku.

  7. Mieszkanie Chronione prowadzone od 2002 r, obecnie dla 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną mające na celu stworzenie warunków optymalnie samodzielnego i niezależnego życia.

  8. Ośrodek Edukacyjno – Szkoleniowy powołany od 2003 r., realizujący zadania w postaci organizacji szkoleń profesjonalistów zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, rodziców i opiekunów oraz seminariów i wykładów edukacyjnych.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo zachodniopomorskie
 • KRS:0000028314
 • Konto:57 1440 1143 0000 0000 0147 8753
 • Adres:ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin
 • WWW:psoniszczecin.org.pl
 • E-mail:biuro@psoniszczecin.org.pl
 • Telefon:91 426 8197
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00