1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. siostry Faustyny w Sopocie.

KRS 0000028566

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. siostry Faustyny w Sopocie.

KRS 0000028566

Prezent OPP

Przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie Jezus rzekł "Idź, i ty czyń podobnie" (Łk 10.37)

Hospicjum Domowe im. św. s. Faustyny podejmuje opiekę nad pacjentem poprzez interdyscyplinarny zespół, składający się z lekarza, pielęgniarki, kapelana, psychologa oraz woluntariuszy:

 • Hospicyjny lekarz i pielęgniarka odwiedzają chorego z własnej inicjatywy lub na wezwanie, zależnie od stanu chorego i potrzeb jego lub rodziny. Wykonują swe czynności medyczne przy chorym, wspierają go psychicznie, wypisują recepty i zlecenia, instruują rodzinę w zakresie podstawowych czynności pielęgnacyjnych, rozpoznają potrzeby chorego i rodziny oraz organizują stosowną opiekę.
 • Hospicyjny kapelan na życzenie odwiedza chorego i rodzinę, służy posługą sakramentalną.
 • Hospicyjny psycholog na prośbę rodziny, chorego, pielęgniarki lub lekarza uczestniczy w opiece nad chorym i rodziną wspierając ich.
 • Hospicyjni wolontariusze, odpowiednio przeszkoleni czuwają i towarzyszą choremu, wykonują drobne czynności pomocnicze wspierając tym rodzinę.
 • Jeśli rodzina chorego z powodu wyczerpania sił fizycznych lub psychicznych traci możliwość opiekowania się swym chorym domownikiem, Hospicjum dopomaga w umieszczeniu pacjenta na stałe lub czasowo w stacjonarnym hospicjum w Sopocie, Gdyni lub Gdańsku.

Hospicyjna opieka domowa:

 • Umożliwia choremu spędzenie trudnego okresu życia w domowym, swojskim otoczeniu bliskich osób 
  i znajomych przedmiotów.
 • Umożliwia rodzinie opiekę i czuwanie przy chorym domowniku przez całą dobę, każdego dnia, aby nie wyrzucała sobie, że nie zdążyła czegoś powiedzieć lub posłuchać albo okazać choremu swoich uczuć.

Opieka Hospicjum jest bezpłatna:

  • również bezpłatnie udostępniany jest choremu niezbędny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny zlecony przez  lekarza lub pielęgniarkę;
  • koszt domowej opieki pokrywa Stowarzyszenie, które utrzymuje się ze składek członkowskich, darów osób prywatnych i firm, 1% podatku dochodowego przekazanego przez podatników, dotacji oraz umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

O objęcie chorego domową opieką hospicyjną chory może zwrócić się sam albo za pośrednictwem:

 • rodziny
 • lekarza prowadzącego
 • szpitala w którym przebywa.

Od pacjentów ubezpieczonych w NFZ wymagane jest skierowanie do Hospicjum oraz dowód ubezpieczenia.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Organizowanie i świadczenie usług medycznych (lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych i psychologicznych), zaopatrywanie chorych w środki medyczne jednorazowego użytku oraz zaopatrzenie hospicjum w niezbędny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

Więcej o nas

Więcej o nas

Głównym celem działalności Stowarzyszenia Hospicjum im. św. siostry Faustyny w Sopocie jest:

 • przyjmowanie zgłoszeń chorych na nowotwór w terminalnym okresie choroby nowotworowej mieszkańców Sopotu, do domowej opieki hospicyjnej, skierowanych przez lekarza pierwszego kontaktu, lekarza onkologa ze specjalistycznej przychodni lub oddziału szpitalnego;
 • organizowanie zespołu opieki na chorymi w jego domu (lekarza, pielęgniarki, psychologa, wolontariusza i  kapłana);
 • wykonywanie świadczeń medycznych lekarskich i pielęgniarskich w domu chorego;
 • prowadzenie magazynu sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej wielkokrotnego użytku, takiej jak:
 • koncentratory tlenu,
 • ssaki,
 • inhalatory,
 • łóżka rehabilitacyjne,
 • chodziki,
 • sedesy pokojowe,
 • wózki inwalidzkie przeznaczone do użytku w domu,
 • wózki inwalidzkie przeznaczone do jazdy na ulicę,
 • kule,
 • laski,
 • materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe,
 • poduszki przeciwodleżynowe,
 • materiały medyczne jednorazowego użytku (strzykawki, igły, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, cewniki, kaczki, baseny, opatrunki, podkłady, pampersy oraz inne materiały niezbędne w opiece nad chorym leżącym).

Sprzęt ten jest wypożyczany i wydawany chorym bezpłatnie na potrzebny okres użytkowania.

Organizujemy:

 • spotkania dla opiekunów chorych z personelem medycznym, wolontariuszami
  i kapelanem;
 • spotkania rodzin pacjentów lub samych pacjentów z psychologiem;
 • rehabilitację w domu pacjenta;
 • obejmujemy opieką duchową chorych i ich rodziny oraz rodziny pacjentów, którzy już od nas odeszli;
 • msze święte za zmarłych pacjentów co dwa miesiące (zapraszamy na nie bliskich);
 • mszę świętą roczną (zapraszamy na nią bliskich);
 • comiesięczne dni skupienia, podczas których poruszane są najważniejsze problemy,
  na które napotykają się lekarze i pielęgniarki podczas wizyt domowych u pacjentów;
 • szkolenia dla personelu medycznego (zapraszamy w roli wykładowców specjalistów
  z różnych dziedzin medycyny, którzy szkolą nasz personel w dziedzinie pielęgnacji chorego w warunkach domowych, dotyczących np. opatrywania ran przeciwodleżynowych, stosowania najnowszych środków przeciwbólowych oraz obsługi i używania aparatury medycznej);
 • spotkania personelu medycznego z przedstawicielami firm farmaceutycznych, których celem jest prezentacja najnowszych leków przeciwbólowych oraz techniki ich stosowania w warunkach domowych.

Hospicjum działa również na rzecz osieroconych (krewnych i opiekunów chorych). Działania te polegają na rozmowach personelu medycznego, psychologa, kapelana lub wolontariusza z osieroconą osobą w domu, gdzie przebywał chory lub w kameralnych warunkach w siedzibie hospicjum.

Podsumowując, do głównych celów hospicjum należą:

 • świadczenia paliatywne lekarskie i pielęgniarskie nad chorym w hospicjum domowym;
 • przyjmowanie w biurze telefonicznych lub osobistych zgłoszeń mieszkańców Sopotu,  którzy są dotknięci chorobą nowotworową, w terminalnym okresie choroby;
 • organizowanie opieki nad chorym w jego domu (lekarza, pielęgniarki, psychologa, wolontariusza oraz kapelana);
 • wykonywanie świadczeń medycznych lekarskich i pielęgniarskich w domu chorego;
 • wypożyczanie choremu z magazynu hospicjum sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej wielokrotnego użytku (koncentratory tlenu, ssaki, inhalatory, łóżka rehabilitacyjne, chodziki, sedesy pokojowe, wózki inwalidzkie przeznaczone do jazdy na ulicę, kule, laski, materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe, poduszki przeciwodleżynowe);
 • wydawanie materiałów medycznych jednorazowego użytku (strzykawki, igły, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, cewniki, kaczki, baseny, opatrunki, podkłady, pampersy oraz inne materiały niezbędne w opiece nad chorym leżącym).

Sprzęt ten wydajemy chorym bezpłatnie, w okresie przebywania chorego pod naszą opieką.

My, jako wspólnota hospicyjna, dzielmy się miłością, aby otaczający nas świat ludzi wszelako potrzebujących, stał się piękniejszy i bardziej braterski, a dobro wspólne mogło być nie tylko bronione, ale także wzbogacane naszą odpowiedzialną troską, inspirowaną wrażliwością serca kształtowanego Ewangelią. Tylko w dawaniu człowiek odnajduje siebie, dojrzewając do odpowiedzialności i pokazując, iż „miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów” (Jan Paweł II).


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000028566
 • Konto:27 1160 2202 0000 0000 5464 6141
 • Adres:ul. Mieszka I 1/1 81-785 Sopot
 • WWW:http://www.hospicjum-domowe-sopot.vti.pl/
 • E-mail:biuro@hds.vti.pl
 • Telefon:58 555 11 86

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Hospicjum im. św. siostry Faustyny w Sopocie.” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. siostry Faustyny w Sopocie.

KRS 0000028566

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00