1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

FPON

KRS 0000028676Hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

FPON

KRS 0000028676Hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach

Prezent OPP

Pomóż nam pomagać!

Szanowni Państwo!

Pragniemy przedstawić działalność Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, która od 1998 roku pomaga osobom niepełnosprawnym, poprzez działające w jej ramach jednostki organizacyjne: Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne im. Ojca Pio z krytą pływalnią i profesjonalnym sprzętem rehabilitacyjnym, Ośrodek Hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne, hospicjum stacjonarne dla dorosłych i hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci zapewniające profesjonalną opiekę dla swoich podopiecznych.

 

Tym samym zapraszamy do obejrzenia spotu promującego akcję 1,5% dla Hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach 

https://fb.watch/q5KgCZqGAX/

Prowadzimy również Warsztaty Terapii Zajęciowej, które swoim wsparciem obejmują ponad 40 osób niepełnosprawnych oraz Zakład Aktywności Zawodowej, w którym pracę znalazło wiele osób niepełnosprawnych. Osoby te zdobywają doświadczenie zawodowe poprzez pracę w pralni, pensjonacie dla koni, szkółce krzewów ozdobnych, marketingu oraz pasiece. Od 2015 roku funkcjonuje u nas Ośrodek Rehabilitacyjny dla osób chorych na stwardnienie rozsiane a w 2016 roku oddaliśmy do użytku profesjonalny stadion wielofunkcyjny dla osób niepełnosprawnych.

Nasza Fundacja jest jedną z największych tego typu organizacji w kraju i nie poprzestaje w swych działaniach na tym, co dzięki wsparciu i pomocy wielu innych organizacji, firm i osób prywatnych udało się osiągnąć. Nasze cele skupione na pomocy niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym wyznaczają kolejne zadania - w tym trwającą robudowę Hospicjum im Chrystusa Króla

Działalność fundacji doskonale opisują realizowane od wielu lat projekty:

 

- program darmowej rehabilitacji dla 60 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w ramach którego rokrocznie realizowane jest 4200 zabiegów rehabilitacyjnych (fizjoterapia, dogoterapia, hipoterapia) oraz 4200 godzin zajęć z terapeutą zajęciowym, logopedą, oligofrenopedagogiem, psychologiem

- 22 edycje Letniej Zintegrowanej Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

-  22 edycje spartakiady jesiennej: Złota Jesień Osób Niepełnosprawnych

- 14 edycji Akcji „Zostań Świętym Mikołajem” – akcja skierowana do niepełnosprawnych i najbardziej potrzebujących dzieci z regionu. Corocznie uczestniczy w niej minimum 1000 dzieci i 200 dorosłych niepełnosprawnych.

- Sportowa Integracyjna Akademia Kolejarz - szkółka piłkarska dla 160 dzieci

Fundacja zrealizowała też wiele projektów ze środków UE:

- My też możemy (POKL 7.4.)

- Kompetentny Doradca Zawodowy (POKL 3.4.3)

- ZAZnaj pracy (POKL 7.2.1.)

- Akademia Funduszy Europejskich (POKL 8.1.1.)

- Niepełnosprawni sprawni w pracy (POKL 6.1.1.)

- Niepełnosprawny pracownik atutem przedsiębiorstwa (POKL 7.4.)

- CHLEBEM I SOLĄ – podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących związanych z branżą turystyczną (POKL 8.1.1.)

- MAŁA EMILKA - utworzenie punktu przedszkolnego w wiejskiej Gminie Grybów (POKL 9.1.1.)

- Generacja 45+ atutem firmy (POKL 8.1.1.)

- NOWY ZAWÓD, NOWY START – kursy zawodowe dla osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi (ZPORR)

- AFRODYTA – szkolenia zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (SPO RZL)

- Let’s Talk II - kursy językowe dla dorosłych osób pracujących (ZPORR)

- Let’s Talk - kursy językowe dla dorosłych osób pracujących (ZPORR)

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Wpłaty z odpisu 1,5% podatku przeznaczamy na dokończenie budowy i wyposażenie oraz na bieżącą działalność statutową i organizację pomocy dla osób z niepełnosprawnością.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez jednostki organizacyjne, utworzone w tym celu. Rehabilitacja osób chorych i niepełnosprawnych jest realizowana w centrum szkoleniowo – rehabilitacyjnym  - rehabilitacja ambulatoryjna. Fundacja prowadzi również oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane. W  centrum szkoleniowo - rehabilitacyjnym działa poradnia rehabilitacyjna oraz ośrodek prewencji rentowej ZUS (14 turnusów rocznie, ok. 100 pacjentów w turnusie). Fundacja prowadzi również rehabilitację dzieci i młodzieży w ośrodku hipoterapii, natomiast od 2002 roku prowadzi również przedszkole integracyjne dla ok. 90 dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Od 2002 roku działają Warsztaty Terapii Zajęciowej, skupiające obecnie ponad 40 niepełnosprawnych uczestników. W 2013 roku został utworzony Zakład Aktywności Zawodowej, który zatrudnia osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo, pracujące w sześciu zorganizowanych dla nich pracowniach.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Cele statutowe fundacji:
1) Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym wymagającym specjalistycznego leczenia.
2) Prowadzenie edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym, także zawodowym, osób niepełnosprawnych i sprawnych.
3) Wspomaganie inicjatyw zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych i sprawnych.
4) Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez kulturę fizyczną jak również upowszechnianie i popularyzacja sportu (kultury fizycznej).
5) Działania na rzecz ekologii, środowiska naturalnego i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Misja
1. Budowa integracyjnych ośrodków życia i nauki dla osób niepełnosprawnych i sprawnych (domy, osiedla, przedszkola, ośrodki zdrowia i in.)
2. Wspomaganie inicjatyw zmierzających do dostosowania istniejącej infrastruktury do wymogów korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.
3. Udzielanie dotacji na realizację inwestycji dla niepełnosprawnych.
4. Organizowanie technicznego i naukowego zaplecza wspomaganych przedsięwzięć.
5. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń w zakresie integracji osób niepełnosprawnych.
6. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli i szkół integracyjnych, a także zawodowych.
7. Organizowanie imprez, spotkań i konferencji mających wspomagać rozwój idei integracyjnej.
8. Organizowanie zbiórek i kwest na rzecz ludzi niepełnosprawnych, wymagających leczenia, bądź potrzebujących pomocy.
9. Zakup, rozdawanie i użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocniczego dla niepełnosprawnych i instytucji ich wspierających.
10. Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji, w tym także hipoterapii i terapii w wodzie.
11. Organizowanie wakacyjnych obozów rekreacyjnych i szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych.
12. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych.
13. Organizowanie, obsługa baz danych dotyczących inicjatyw dla osób niepełnosprawnych.
14. Współdziałanie z polskimi i zagranicznymi ośrodkami pomocy niepełnosprawnym.

W ramach struktur fundacji działają:  

- Hospicjum im. Chrystusa Króla - stacjonarne i domowe
- Ośrodek hipoterapii i dogoterapii  wraz z krytą ujeżdżalnią
- Ośrodek rehabilitacyjny dla osób chorych na stwardnienie rozsiane
- Ośrodek sportowo-rehabilitacyjny
- Sportowa Integracyjna Akademia Kolejarz
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
- Warsztaty Terapii Zajęciowej
- Zakład Aktywności Zawodowej – zakład zatrudnia niepełnosprawnych pracowników i prowadzi m.in. pensjonat dla koni, pralnię, pasiekę i szkółkę krzewów ozdobnych.
- Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne im. Ojca Pio – realizowane są tutaj turnusy rehabilitacyjne z prewencji ZUS oraz rehabilitacja w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w ramach kontraktu z NFZ. Centrum dysponuje również basenem.

Nasza Fundacja od wielu lat prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Realizacja tych działań przynosi wymierne korzyści dla naszych podopiecznych. Wsparciem objęto osoby niepełnosprawne w ramach następujących zadań:

- prowadzenie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach programu PARTNER2006 (rok 2006, 2007)

- prowadzenie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach programu PARTNER III

- prowadzenie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach I konkursu w ramach zadań zlecanych

- prowadzenie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach V konkursu w ramach zadań zlecanych (2010, 2011, 2012)

- prowadzenie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach XI konkursu w ramach zadań zlecanych (2013, 2014, 2015)

- prowadzenie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach XXIV konkursu w ramach zadań zlecanych (2016, 2017)

- wydawanie ogólnopolskiego magazynu: "Serce Innym - magazyn osób niepełnosprawnych" w ramach I i XI konkursu w ramach zadań zlecanych

- wydawanie ogólnopolskiego magazynu: "Serce Innym - Magazyn Osób Niepełnosprawnych" w ramach konkursu 2/2017 "Aktywność i Wiedza" (2017)

- organizacja imprezy ponadregionalnej: "Złota Jesień Osób Niepełnosprawnych", w ramach konkursu 2/2017 "Aktywność i Wiedza" (2017)


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000028676
 • Konto:43 1050 1722 1000 0012 0317 9021
 • Adres:33-331 Stróże 413
 • WWW:www.fpon.org
 • E-mail:info@fpon.org
 • Telefon:185351770

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
FPON

KRS 0000028676

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00