1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Bank Żywności SOS Warszawa

KRS 0000029435

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Bank Żywności SOS Warszawa

KRS 0000029435

Prezent OPP

Przekaż 1,5% dla Banku Żywności SOS w Warszawie, by głód nie odbierał godności.

W Banku Żywności SOS w Warszawie codziennie od prawie 30 lat pozyskujemy żywność od producentów, rolników, dystrybutorów, sieci handlowych i dajemy ją tym, którym brakuje pieniędzy na jedzenie. Codziennie ładujemy kilkanaście samochodów i rozwozimy żywność dla potrzebujących. Nasi podopieczni to osoby ubogie, starsze, w kryzysie bezdomności, chore, rodzice samotnie wychowujący dzieci i rodziny wielodzietne.

Chcemy, by żyli godnie i mieli co jeść.  

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Dzięki Państwa 1,5% możemy zapewnić jedzenie tym, którzy nie mają co jeść.

W 2021 roku dzięki nam do potrzebujących trafiło 2 372 530 kg żywności. Dzięki nam 56 000 osób dostało jedzenie i mogło godnie żyć.

Chcemy również w tym roku móc zapewnić jedzenie tym, którzy go potrzebują. 

Zwłaszcza teraz, kiedy rosną ceny żywności. Drożeje gaz. Więcej płacimy za prąd. 
A my coraz częściej w Fundacji odbieramy telefony. W słuchawce starsza Pani mówi:

„Nie mam co jeść. Jak mogę od Was dostać jedzenie?”

Widzimy, że ludzi stać na coraz mniej.

Pani Maria, która w zeszłym roku miała niewiele ponad 9 złotych na dzień na jedzenie, teraz ma już tylko 7,60.
Bez pomocy innych nie da rady za to przeżyć. Takich skarg słyszymy coraz więcej.

Dlatego naszą największą potrzebą w tym roku jest to, by w naszym punkcie rozdawania żywności zawsze było jedzenie.

By każdy, kto tutaj przyjdzie i powie „Potrzebuję jedzenia”, je dostał.

Bez czekania.

Po to, by nakarmić siebie i swoich bliskich.

Po to, by żyć godnie.

 

Teraz możesz nam w tym pomóc przekazując 1,5% podatku.

Bardzo serdecznie prosimy!

 

Rozlicz swój PIT z Bankiem Żywności. By głód nie odbierał godności.

DZIĘKUJEMY!

Więcej o nas

Więcej o nas

Dla wielu z naszych podopiecznych dzień, w którym dostają emeryturę lub wynagrodzenie to najważniejszy dzień w miesiącu. I od razu wiedzą, co z nimi zrobią. Opłacą czynsz za swoje mieszkanie. Zapłacą rachunki za prąd, gaz, wodę. Kupią leki, bez których nie mogą się obyć. O kupnie ubrań i butów nawet nie myślą. A i tak na jedzenie w ich portfelach zostaje niewiele. To pieniądze, za które trudno godnie żyć.

I dlatego jesteśmy my - Bank Żywności SOS w Warszawie.

Zdobywamy żywność dla tych, którym na co dzień jej brakuje.

Poszukujemy żywności produkowanej w nadmiarze i ratujemy ją przed zmarnowaniem. Dajemy ją tym, którzy nie mają co jeść. Staramy się by trafiła zgodnie ze swoim przeznaczeniem – na stół, a nie na śmietnik.

ŻYWNOŚĆ PRZEKAZUJĄ NAM:

Producenci, dystrybutorzy, hurtownicy,

Sieci handlowe

Rolnicy

Są to produkty wycofane z obrotu handlowego ze względu na: krótki termin ważności lub nadwyżki produkcyjne.

Żywność, która trafia do naszego magazynu jest to żywność dobra, pełnowartościowa, z krótkim terminem przydatności do spożycia (ale nie przeterminowana). Są to produkty nieuszkodzone, bez oznak zepsucia czy pleśni. Produkty, z których można przygotować dobre posiłki.

Od firm odbieramy: 

produkty wymagające warunków chłodniczych tj. mięso, wędliny, nabiał

produkty trwałe – suche

warzywa, owoce.

Bank Żywności SOS w Warszawie od 27 lat pomaga przywracać ludziom godność, przekazując żywność do 170 organizacji wspierających ludzi ubogich, niepełnosprawnych, bezdomnych, emerytów, rodziców samotnie wychowujących dzieci, których nie stać na zakup żywności i codziennie zastanawiają się, czy będą mieli co jeść. 

Dlatego codziennie z Banku Żywności SOS wyjeżdża kilkanaście samochodów, dzięki czemu prawie 56 tys. osób w potrzebie co miesiąc może otrzymać jedzenie.

Potrzebujemy Twojego 1,5%, by dawać jedzenie ubogim. Teraz chcemy stworzyć w Warszawie nowy punkt wydawania żywności. Tu będzie mógł przyjść każdy, prosto z ulicy. Każdy, komu zabraknie jedzenia. I tu to jedzenie dostanie. Bez czekania. By móc ugotować posiłki dla siebie i swoich bliskich. Prosimy: Zostań współtwórcą tego miejsca. 

Dodatkowo na przełomie listopada i grudnia organizujemy Świąteczną Zbiórkę Żywności,  a przed Świętami Wielkanocnymi Wielkanocną Zbiórkę Żywności, w największych marketach w Warszawie.

Zebrana żywność jest sortowana w naszym magazynie, pakowana w paczki, a następnie rozwożona do osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Żywność ta trafia do potrzebujących dzięki organizacjom, które na codzień współpracują  z Bankiem Żywności SOS w Warszawie.

W ciągu 2 dni na Mazowszu, dzięki naszym wolontariuszom, zarówno uczniom jak i pracownikom firm, jesteśmy w stanie zebrać nawet 100 ton produktów z długim terminem ważności.

Paczki z jedzeniem jeszcze przed Świętami trafiają do potrzebujących. Z ofiarowanych produktów udaje się wyczarować jedzenie nawet na kilka dni.

 

Angażujemy się również  w Światowy Dzień Żywności. Pokazujemy dzieciom i dorosłym  problem marnowania jedzenia, jego przyczyny i skutki: ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Uczymy, co mogą zrobić, żeby nie marnować jedzenia.

 

Celami Fundacji- Banku Żywności SOS w Warszawie - jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz niedopuszczenia do marnotrawstwa żywności:

a) zorganizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji niewykorzystanej żywności;

b) pomoc żywnościowa dla osób i rodzin najuboższych, w szczególności w rejonach zagrożonych bezrobociem;

c) wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się w szczególności opieka nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bezrobotnymi i innymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej;

d) promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, postawy niedopuszczania do marnotrawstwa żywności;

e) wypracowanie reguł współpracy z administracją rządową, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi w zakresie zapobiegania marnotrawstwu żywności.

Zadania swoje Fundacja realizuje przez:

a) wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze i marnotrawionej;

b) gromadzenie żywności i jej rozdział między organizacje pozarządowe i inne instytucje prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym;

c) działalność edukacyjną, oświatowa i wydawniczą dotyczącą celów działania Fundacji;

d) zakładanie placówek opiekuńczych i szkoleniowych pozwalających na realizację i popularyzacje celów Fundacji;

e) współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej;

f) udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej instytucjom prowadzącym działalność realizującą cele Fundacji;

g) rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie są sprzeczne z celami Fundacji działającymi w Polsce i innych krajach;

h) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

1. gromadzenia żywności i jej rozdziału między organizacje pozarządowe i inne instytucje prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym; współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej; udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej instytucjom prowadzącym działalność realizującą cele Fundacji;

2. działalności edukacyjnej i oświatowej,

3. działalności wydawniczej dotyczącą celów działania Fundacji;


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:województwo mazowieckie
 • KRS:0000029435
 • Konto:30 1090 2590 0000 0001 4374 3757
 • Adres:ul. Stanisława Bodycha 97, Reguły, 05 - 820 Piastów
 • WWW:bzsos.pl
 • E-mail:bzsos@bzsos.pl
 • Telefon:022 753 85 00

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Bank Żywności SOS Warszawa

KRS 0000029435

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00
recommend BookBeat