1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Bank Żywności SOS Warszawa
KRS 0000029435

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Przekaż 1% dla Banku Żywności. Na godność.

W Banku Żywności codziennie ładujemy kilkanaście samochodów i przekazujemy żywność dla potrzebujących. Chcemy, by żyli godnie i mieli co jeść. Żeby nie musieli wybierać: jedzenie czy czynsz i rachunki, bo taki wybór odbiera godność. W ciągu roku ponad 4 miliony kilogramów jedzenia trafia do ubogich.ki.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Dzięki Państwa 1% możemy bezpłatnie przekazać pełnowartościową żywność do osób potrzebujacych, których nie stać na zakup jedzenia. Z przekazanych produktów uda się wyczarować ponad 8 mln posiłków.

Więcej o nas

Więcej o nas

Jedzenie,  by  przeżyć  przez  tydzień  czy  czynsz za mieszkanie?  Taki  wybór  odbiera  godność!

Taki  wybór  jest  codziennością  dla  tysięcy  osób  –  nawet  w  Warszawie.

Ułatwiamy te wybory. DAJEMY ŻYWNOŚĆ.

Wyszukujemy rezerwy żywności produkowanej w nadmiarze, która zostałaby zutylizowana (zmarnowana)  i staramy się by trafiła zgodnie ze swoim przeznaczeniem – na stół, a nie na śmietnik.

ŻYWNOŚĆ PRZEKAZUJĄ NAM:

 • Producenci, dystrybutorzy, hurtownicy,
 • Sieci handlowe
 • Rolnicy

Są to produkty wycofane z obrotu handlowego ze względu na: krótki termin ważności lub nadwyżki produkcyjne.

Żywność, która trafia do naszego magazynu jest to żywność dobra, pełnowartościowa, z krótkim terminem przydatności do spożycia (ale nie przeterminowana). Są to produkty nieuszkodzone, bez oznak zepsucia czy pleśni.

Produkty, które odbieramy od firm, są to:

 • produkty wymagające warunków chłodniczych tj. mięso, wędliny, nabiał
 • produkty trwałe – suche
 • oraz warzywa, owoce.

W ciągu roku trafia do nas nawet 4 mln kg jedzenia, co przekłada się na 8 mln posiłków dla potrzebujących.

Bank Żywności SOS w Warszawie od 25 lat pomaga przywracać ludziom godność, przekazując żywność do 160 organizacji wspierających ludzi ubogich, niepełnosprawnych, bezdomnych, emerytów, samotne matki, których nie stać na zakup żywności i codziennie mierzą się z wyborami: jedzenie na miesiąc czy czynsz za mieszkanie.

Dlatego codziennie z Banku wyjeżdża kilkanaście samochodów, dzięki czemu 56 tys. osób potrzebujących co miesiąc może otrzymać jedzenie.

Potrzebujemy Twój 1%, by odebrać żywność i przekazać ją do potrzebujących. Ci ludzie czekają na Twoją pomoc. Możesz im zapewnić godne życie bez uczucia głodu.

Dodatkowo na przełomie listopada i grudnia organizujemy Świąteczną Zbiórkę Żywności w największych marketach.

Zebrana żywność jest sortowana w naszym magazynie, pakowana w paczki, a następnie trafia do osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej za pośrednictwem organizacji współpracujących z Bankiem Żywności.

W ciągu 3 dni na Mazowszu, dzięki naszym wolontariuszom, zarówno uczniom jak i pracownikom firm, jesteśmy w stanie zebrać ponad 100 ton produktów z długim terminem ważności.

Paczki z jedzeniem jeszcze przed świętami trafiają do potrzebujących. Z ofiarowanych produktów udaje się wyczarować kolację nawet na kilka dni.

Angażujemy się w Światowy Dzień Żywności prowadząc edukację wśród dzieci i dorosłych o problemie marnowania jedzenia, jego przyczynach i skutkach: ekologicznych, ekonomicznych i społecznych.

 

_

Celami Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz niedopuszczenia do marnotrawstwa żywności:

a) zorganizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji niewykorzystanej żywności;

b) pomoc żywnościowa dla osób i rodzin najuboższych, w szczególności w rejonach zagrożonych bezrobociem;

c) wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się w szczególności opieka nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bezrobotnymi i innymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej;

d) promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, postawy niedopuszczania do marnotrawstwa żywności;

e) wypracowanie reguł współpracy z administracją rządową, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi w zakresie zapobiegania marnotrawstwu żywności.

Zadania swoje Fundacja realizuje przez:

a) wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze i marnotrawionej;

b) gromadzenie żywności i jej rozdział między organizacje pozarządowe i inne instytucje prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym;

c) działalność edukacyjną, oświatowa i wydawniczą dotyczącą celów działania Fundacji;

d) zakładanie placówek opiekuńczych i szkoleniowych pozwalających na realizację i popularyzacje celów Fundacji;

e) współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej;

f) udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej instytucjom prowadzącym działalność realizującą cele Fundacji;

g) rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie są sprzeczne z celami Fundacji działającymi w Polsce i innych krajach;

h) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

1. gromadzenia żywności i jej rozdziału między organizacje pozarządowe i inne instytucje prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym; współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej; udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej instytucjom prowadzącym działalność realizującą cele Fundacji;

2. działalności edukacyjnej i oświatowej,

3. działalności wydawniczej dotyczącą celów działania Fundacji;

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000029435
 • Konto:76 1140 2017 0000 4102 1030 6357
 • Adres:ul. St. Bodycha 97, Reguły, 05-820 Piastów
 • WWW:bzsos.pl
 • E-mail:bzsos@bzsos.pl
 • Telefon:22 753 8500

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Bank Żywności SOS Warszawa

KRS 0000029435

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00