1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  ŚKA "RAJ"
  KRS 0000029969

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

"LUDZIE POMAGAJĄCY LUDZIOM"

Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy potrzebują pomocy w sprawach uzależnień z miasta Kielce. Liczba członków waha się między 100 a 160 osób. W ciągu roku jest spora rotacja wśród uczestników i członków, sympatyków klubu.Co rocznie przyjmowanych jest około 50 – 60 nowym członków, a pozostaje niewielu.

Stała działalność Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ” to prowadzenie dwóch grup wsparcia dla osób potrzebujących, prowadzenie specjalnej grupy wsparcia dla kobiet wspołuzależnionych przez wykwalifikowanego psychologa, obsługa funkcjonującego telefonu informacyjno – zaufania pod nr  41 345 38 40 – którego  obsługują  członkowie klubu ze stażem powyżej 5 lat abstynencji,  spotkania AA, Al.- Anon, NA. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w którym można zasięgnąć porady terapeuty bądź profilaktyka. Stała działalność  ŚKA „RAJ”  to  również  prowadzenie  świetlicy  środowiskowej z psychologiem , pedagogiem ,terapeutą zajęciowym i opiekunką.

To prowadzenie profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z kieleckich szkół podstawowych, gimnazjach, zawodówkach, liceach, technikach, którą prowadzimy od 2003 roku.

Od 8 lat prowadzimy profilaktykę na temat „ kierowca – C2H5OH” w szkołach nauki jazdy w województwie świętokrzyskim na zlecenie  Urzędu Marszałkowskiego. Od 2 lat prowadzimy profilaktykę w zakładzie karnym w Pińczowie i areszcie śledczym w Kielcach ze skazanymi za jazdę po pijanemu.

W czasie otwarcia klubu można skorzystać z różnych zajęć, spotkań, kółek zainteresowań, urządzeń klubowych typu; Siłownia, pomieszczenie do gier  karcianych,( brydź, makao, 3-5-8, pomieszczenie dla  grup wsparcia, inne) stół do tenisa stołowego, sali  komputerowej z dostępem do Internetu, biblioteki z książkami   pozycjami profilaktycznymi i nie tylko. Jak również można napić się kawy, herbaty, porozmawiać z innym członkiem, zagrać w szachy, warcaby, lub inne gry  planszowe. Ponadto w ciągu roku organizujemy różnego rodzaju  trzeźwościowe  imprezy integracyjne, dwa festyny profilaktyczno - edukacyjne, pielgrzymki, wycieczki- pielgrzymki  m.in. do Częstochowy, Kałkowa, Lichenia, Łagiewnik; turnieje brydżowe i zawody wędkarskie –sportowe; akcje społeczne, warsztaty, rajdy  rowerowe, rodzinne spotkania integracyjne często połączone z grillem i odpoczynkiem na świeżym powietrzu i wiele innych atrakcji, jak wyjazd  do Małego Cichego w góry na zlot rodzin abstynenckich w pierwszym weekendzie majowym. W prowadzonych zajęciach takich jak: (decoupage, koło fotograficzno - turystyczne, kółko miłośników gry w szachy i warcaby, brydża, tenisa stołowego, wędkarstwa,) uczestnicy, bywalcy , członkowie i nie tylko, ale i sympatycy biorą czynny udział.Przede wszystkim można miło i przyjemnie spędzić wolny czas w naszych  pomieszczeniach na rozmowie przy herbacie , bądź kawie. W roku 2019 planujemy zorganizować przy pomocy kapelmistrza młodzieżową orkiestrę osiedlową ” Czarnowianka”. Rozmowy i pisma w tej sprawie rozprowadzono do szkół,  są prowadzone z uczestnikami, dyrekcjami szkół, - zobaczymy jakie  będzie zainteresowanie, możliwości  finansowe itp.  Przez cały rok dokonywane są opłaty za media (lokal, gaz, woda ciepła, zimna,  śmieci, energia elektryczna, telefon i Internet), dokonywane są  zakupy materiałów potrzebnych do realizacji powierzonego zadania takich jak środki czystości, środki chemiczne, art. biurowe, zakupy przedmiotów, rzeczy na drobne naprawy, malowania czy inne prace  remontowo - naprawcze, Zaiks, za posiadanie odbiornika TV, konserwację windy i kserokopiarki.

Co rocznie w poniedziałek Wielkiego Tygodnia przed Świętami Wielkanocnymi, bierzemy czynny udział w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości i Profilaktyki organizowanym przez PARPĘ i Krajową Radę Ruchu Abstynenckiego poprzez organizowanie tzw. „Dnia otwartych Drzwi”. Społeczności klubowe odbywają się co 2 tygodnie  w piątki od godziny 18,00 w świetlicy  klubowej.

Aktualnie prowadzony jest nabór członków klubu do uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu  na temat obsługi telefonu zaufania jak              i szkolenia z pierwszego kontaktu, obsługi punktu konsultacyjnego  (Oferta  napisana do PARPY w trybie otwartego konkursu ofert ).

Szkolenia te prowadzić będą certyfikowany terapeuta  wspólnie z psychoterapeutą specjalistą ds. uzależnień  w ramach wolontariatu.  

Prowadzone co roku dwie grupy wsparcia; jedna „Rozwoju osobistego”, druga Wgląd i umiejętność określenia własnych kompetencji i zasobów; plany i ich realizacja”, prowadzone są przez w/w terapeutów cieszą się nadal sporym zainteresowaniem. Aktualnie grupy wsparcia , GRO, grupy Al.-anonu, AA, NA odbywają swoje spotkania w pomieszczeniach nowo rozbudowanego Klubu i w dalszym ciągu będziemy użyczać pomieszczeń dla w/w grup. Kombatantom, emerytom ( w pierwszy i trzeci wtorek m-ca od  godziny 16.

 Raz  w miesiącu w niedzielę godzina 10,00 dla spotkań Zarządu Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich woj. Świętokrzyskiego . Profilaktycy klubowi często zostają zapraszani przez pedagogów lub dyrekcje szkolne na przeprowadzenie  zajęć - warsztatów   profilaktycznych   dla   dzieci  i  młodzieży  z  kieleckich  szkół  od klas podstawowych do licealnych. W roku 2018 - 130  godzin zajęć profilaktycznych zostało przeprowadzonych w kieleckich szkołach i nie tylko przez profilaktyków z ŚKA „RAJ”.

Prowadzimy i organizujemy dwa razy do roku spotkania świąteczne: Wielkanocne - „Jajeczko”, Bożonarodzeniowe„Opłatkowe”. Organizujemy różnego rodzaju wycieczki, wyjazdy integracyjne, spotkania trzeźwościowe, do wybranych miast m.in.  Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Lichenia, Łagiewnik, Oświęcimia, Krakowa, Wieliczki, Warszawy, Puław, Malborka, Przemyśla, Torunia, Małego Cichego, Warszawy, Poronina, Murzasichle i innych miast Polski. Planujemy wyjazd do Gdańska, Gdyni,  Sopotu, Malborka, Torunia, Lwowa, Pragi 

i Wiednia. Organizujemy konkurs plastyczny pt;  „Młodzi ochraniają środowisko”.  Zwycięski plakat to okładka naszego Biuletynu na następny rok.  Dwa razy w roku organizujemy festyny profilaktyczne z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka jak również na zakończenie wakacji  i powitania nowego roku szkolnego, które są już rozpoznawane przez ludzi w mieście.

W wakacje organizowane są plenerowe wyjścia między innymi  rajdy piesze i rowerowe, wyjścia  na baseny, wycieczki do ciekawych miejsc regionalnych. Organizujemy obóz profilaktyczno – terapeutyczno – rehabilitacyjny dla najbardziej zaangażowanych, przy   dyżurach, przygotowania imprez integracyjnych, pomocy przy sprzątaniu klubu, dbanie o czystość klubie, pisanie ofert, zaangażowanie pracami społecznymi, wolontariatem. Ilość miejsc ograniczona maksymalnie 30 osób. Organizowane są rocznice abstynenckie członków i sympatyków Klubu w czasie społeczności klubowych, które odbywają się w świetlicy klubowej co drugi piątek .

Przygotowujemy i przeprowadzamy zabawę mikołajową z wręczaniem paczek dla dzieci członków, sympatyków Klubu i ich rodzin. 

W ramach” Bożonarodzeniowego Daru Serca” dla pacjentów - dzieci chorych przebywających na oddziale Hematologiczno– Onkologicznym Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii, dzieci przebywających w Domu Samotnej Matki oraz Centrum Interwencji Kryzysowej organizujemy i podarowujemy paczki mikołajowo – świąteczne przed Świętami Bożego Narodzenia.

 Charytatywnie w ramach wolontariatu jesteśmy zapraszani przez dyrekcję  szkół z województwa świętokrzyskiego na ich festyny, gdzie  przeprowadzamy profilaktykę  uzależnień z dziećmi i młodzieżą, jak również kręcimy darmową watę cukrową oraz  popcorn  dla wszystkich  chętnych.W ramach promocji Klubu wydawany jest  Biuletyn Informacyjny dotyczący działalności ŚKA „RAJ” na bieżący rok.

Sekcja sportowa  z  drużyną piłkarską  ŚKA „RAJ” Kielce , uczestniczy w przygotowaniu do sezonu Futsalu na haliprzy ul. Ściegiennego przy stadionie SUZUKI Arena (umowa z MOSiR)- - sobota  od g. 13,30 do 15,30.W sezonie zimowym  drużyna uczestniczy w turnieju zakładowym halowej piłki nożnej – obecnie w Zagnańsku .

Jak wykorzystamy 1%

ZA ŚRODKI FINANSOWE Z 1% FINANSUJEMY RZECZY POTRZEBNE DO KLUBU ORAZ KOSZT NAPRAWY SAMOCHODU.

Więcej o nas

Stała działalność Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ” to prowadzenie dwóch grup wsparcia dla osób potrzebujących, prowadzenie specjalnej grupy wsparcia dla kobiet wspołuzależnionych przez wykwalifikowanego psychologa, obsługa funkcjonującego telefonu informacyjno – zaufania pod nr  41 345 38 40 – którego  obsługują  członkowie klubu ze stażem powyżej 5 lat abstynencji,  spotkania AA, Al.- Anon, NA. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w którym można zasięgnąć porady terapeuty bądź profilaktyka. Stała działalność  ŚKA „RAJ”  to  również  prowadzenie  świetlicy  środowiskowej z psychologiem , pedagogiem ,terapeutą zajęciowym i opiekunką.

Do najważniejszych celów Klubu należy:
- tworzenie bezpiecznego miejsca w Kielcach dla osób z problemem alkoholowym

- organizowanie spędzanie wolnego czasu poprzez organizowanie Dnia Dziecka, Mikołaja,

- udział w konkursach, turniejach, zawodach, spotkaniach integracyjnych, wyjazdach, wycieczkach, pielgrzymkach do Kałkowa, Częstochowy, Lichenia, Krakowa, Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej i innych miejscowości
- promocja wolontariatu,
- uczenie kultury życia bez alkoholu,
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych, udział w konferencjach, szkoleniach, na temat przemocy, uzależnieniach, profilaktyki uzależnień itp
- organizowanie zajęć, pogadanek, wykładów psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej dla członków Klubu, dzieci, i ich rodzin
- dyżurowanie przy telefonie interwencyjnym (zaufania) - 41 345 38 40 - w godzinach otwarcia
- utworzony został punkt konsultacyjny dla uzależnionych i ich rodzin, obsługiwany przez profesjonalnego terapeutę, grupy edukacyjne,
- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,
- organizujemy obozy profilaktyczno- edukacyjno- rehabilitacyjne dla członków klubu, sympatyków i ich rodzin w Murzasichle Poroninie, Małym Cichym
- prowadzimy grupy wsparcia dla osób zaczynających abstynencję po terapii - "dom w połowie drogi"...
Celem naszego Klubu jest pomoc osobom cierpiącym na chorobę alkoholową i ich rodzinom wyrwać się z dramatycznego kręgu uzależnienia i współuzależnienia
- od 5 lat prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych z elementami profilaktyki uzależnień, przy pomocy ze strony G.K.R.P.A i M.O.P.R.U. Organizujemy szereg akcji społecznych, grupy wsparcia, zajęcia profilaktyczne w szkołach, przez przygotowanych do tego typu zajęć członków i sympatyków klubu, zajęcia prowadzone są w ramach wolontariatu
- rok rocznie organizujemy festyny profilaktyczne dla dzieci i młodzieży na Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego i powitania wakacji, na zakończenie wakacji
- w ramach Stowarzyszenia od sierpnia 2007 roku działa Klub Integracji Społecznej, mający na celu pomoc osobom będącym po terapii.

GŁÓWNYM  CELEM  TEGO  ZADANIA  JEST  PROPAGOWANIE  IDEI TRZEŻWOŚCI  NA TERENIE OSIEDLA  CZARNÓW  I  MIASTA  KIELCE  ORAZ ;

-kształtowanie pozytywnego obrazu świata i zdrowego stylu życia, ćwiczenie umiejętności psychologicznych, interpersonalnych, umiejętności odmawiania  i ich rozwijanie, podejmowanie decyzji i radzenie sobie w trudnych sytuacjach;

-zapoznanie z metodami samopomocy, zmiana postaw wobec uzależnień i patologii społecznych, takich jak; przemoc  w rodzinie, agresja wśród młodzieży, rasizm i wszelkiego rodzaju dyskryminacje;  - wzrost poczucia własnej wartości,

-  zapobieganie przemocy i agresji, zdobycie podstaw wiedzy na temat uzależnień, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, integracja z grupą i ze społeczeństwem, budowa zaufania,  empatii, poczucia przynależności, otwartości; trwałe utrzymywanie abstynencji i gruntowanie trzeźwości członków Klubu, uczenie kultury życia bez alkoholu, zabawy na trzeźwo zapewnienie bezpiecznego zorganizowanego wypoczynku  pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego zniwelowanie negatywnych skutków ubóstwa wśród dzieci i młodzieży osiedla Czarnów i Miasta Kielce zwiększenie  poczucia własnego bezpieczeństwa pomoc w rozwiązywaniu ciężkich sytuacji życiowych, społecznych, rodzinnych i zawodowych.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000029969
 • Konto:32 203 0 00 45 1 110 0000 026 5 37 40
 • Adres:JAGIELLOŃSKA 42A 25-606 KIELCE
 • WWW:rajkielce@wix.com/rajkielce
 • E-mail:rajkielce@poczta.onet.pl
 • Telefon:413453840 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  ŚKA "RAJ"

  KRS 0000029969

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

ŚKA "RAJ"

 • "LUDZIE POMAGAJĄCY LUDZIOM"

  Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy potrzebują pomocy w sprawach uzależnień z miasta Kielce. Liczba członków waha się między 100 a 160 osób. W ciągu roku jest spora rotacja wśród uczestników i członków, sympatyków klubu.Co rocznie przyjmowanych jest około 50 – 60 nowym członków, a pozostaje niewielu.

  Stała działalność Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ” to prowadzenie dwóch grup wsparcia dla osób potrzebujących, prowadzenie specjalnej grupy wsparcia dla kobiet wspołuzależnionych przez wykwalifikowanego psychologa, obsługa funkcjonującego telefonu informacyjno – zaufania pod nr  41 345 38 40 – którego  obsługują  członkowie klubu ze stażem powyżej 5 lat abstynencji,  spotkania AA, Al.- Anon, NA. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w którym można zasięgnąć porady terapeuty bądź profilaktyka. Stała działalność  ŚKA „RAJ”  to  również  prowadzenie  świetlicy  środowiskowej z psychologiem , pedagogiem ,terapeutą zajęciowym i opiekunką.

  To prowadzenie profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z kieleckich szkół podstawowych, gimnazjach, zawodówkach, liceach, technikach, którą prowadzimy od 2003 roku.

  Od 8 lat prowadzimy profilaktykę na temat „ kierowca – C2H5OH” w szkołach nauki jazdy w województwie świętokrzyskim na zlecenie  Urzędu Marszałkowskiego. Od 2 lat prowadzimy profilaktykę w zakładzie karnym w Pińczowie i areszcie śledczym w Kielcach ze skazanymi za jazdę po pijanemu.

  W czasie otwarcia klubu można skorzystać z różnych zajęć, spotkań, kółek zainteresowań, urządzeń klubowych typu; Siłownia, pomieszczenie do gier  karcianych,( brydź, makao, 3-5-8, pomieszczenie dla  grup wsparcia, inne) stół do tenisa stołowego, sali  komputerowej z dostępem do Internetu, biblioteki z książkami   pozycjami profilaktycznymi i nie tylko. Jak również można napić się kawy, herbaty, porozmawiać z innym członkiem, zagrać w szachy, warcaby, lub inne gry  planszowe. Ponadto w ciągu roku organizujemy różnego rodzaju  trzeźwościowe  imprezy integracyjne, dwa festyny profilaktyczno - edukacyjne, pielgrzymki, wycieczki- pielgrzymki  m.in. do Częstochowy, Kałkowa, Lichenia, Łagiewnik; turnieje brydżowe i zawody wędkarskie –sportowe; akcje społeczne, warsztaty, rajdy  rowerowe, rodzinne spotkania integracyjne często połączone z grillem i odpoczynkiem na świeżym powietrzu i wiele innych atrakcji, jak wyjazd  do Małego Cichego w góry na zlot rodzin abstynenckich w pierwszym weekendzie majowym. W prowadzonych zajęciach takich jak: (decoupage, koło fotograficzno - turystyczne, kółko miłośników gry w szachy i warcaby, brydża, tenisa stołowego, wędkarstwa,) uczestnicy, bywalcy , członkowie i nie tylko, ale i sympatycy biorą czynny udział.Przede wszystkim można miło i przyjemnie spędzić wolny czas w naszych  pomieszczeniach na rozmowie przy herbacie , bądź kawie. W roku 2019 planujemy zorganizować przy pomocy kapelmistrza młodzieżową orkiestrę osiedlową ” Czarnowianka”. Rozmowy i pisma w tej sprawie rozprowadzono do szkół,  są prowadzone z uczestnikami, dyrekcjami szkół, - zobaczymy jakie  będzie zainteresowanie, możliwości  finansowe itp.  Przez cały rok dokonywane są opłaty za media (lokal, gaz, woda ciepła, zimna,  śmieci, energia elektryczna, telefon i Internet), dokonywane są  zakupy materiałów potrzebnych do realizacji powierzonego zadania takich jak środki czystości, środki chemiczne, art. biurowe, zakupy przedmiotów, rzeczy na drobne naprawy, malowania czy inne prace  remontowo - naprawcze, Zaiks, za posiadanie odbiornika TV, konserwację windy i kserokopiarki.

  Co rocznie w poniedziałek Wielkiego Tygodnia przed Świętami Wielkanocnymi, bierzemy czynny udział w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości i Profilaktyki organizowanym przez PARPĘ i Krajową Radę Ruchu Abstynenckiego poprzez organizowanie tzw. „Dnia otwartych Drzwi”. Społeczności klubowe odbywają się co 2 tygodnie  w piątki od godziny 18,00 w świetlicy  klubowej.

  Aktualnie prowadzony jest nabór członków klubu do uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu  na temat obsługi telefonu zaufania jak              i szkolenia z pierwszego kontaktu, obsługi punktu konsultacyjnego  (Oferta  napisana do PARPY w trybie otwartego konkursu ofert ).

  Szkolenia te prowadzić będą certyfikowany terapeuta  wspólnie z psychoterapeutą specjalistą ds. uzależnień  w ramach wolontariatu.  

  Prowadzone co roku dwie grupy wsparcia; jedna „Rozwoju osobistego”, druga Wgląd i umiejętność określenia własnych kompetencji i zasobów; plany i ich realizacja”, prowadzone są przez w/w terapeutów cieszą się nadal sporym zainteresowaniem. Aktualnie grupy wsparcia , GRO, grupy Al.-anonu, AA, NA odbywają swoje spotkania w pomieszczeniach nowo rozbudowanego Klubu i w dalszym ciągu będziemy użyczać pomieszczeń dla w/w grup. Kombatantom, emerytom ( w pierwszy i trzeci wtorek m-ca od  godziny 16.

   Raz  w miesiącu w niedzielę godzina 10,00 dla spotkań Zarządu Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich woj. Świętokrzyskiego . Profilaktycy klubowi często zostają zapraszani przez pedagogów lub dyrekcje szkolne na przeprowadzenie  zajęć - warsztatów   profilaktycznych   dla   dzieci  i  młodzieży  z  kieleckich  szkół  od klas podstawowych do licealnych. W roku 2018 - 130  godzin zajęć profilaktycznych zostało przeprowadzonych w kieleckich szkołach i nie tylko przez profilaktyków z ŚKA „RAJ”.

  Prowadzimy i organizujemy dwa razy do roku spotkania świąteczne: Wielkanocne - „Jajeczko”, Bożonarodzeniowe„Opłatkowe”. Organizujemy różnego rodzaju wycieczki, wyjazdy integracyjne, spotkania trzeźwościowe, do wybranych miast m.in.  Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Lichenia, Łagiewnik, Oświęcimia, Krakowa, Wieliczki, Warszawy, Puław, Malborka, Przemyśla, Torunia, Małego Cichego, Warszawy, Poronina, Murzasichle i innych miast Polski. Planujemy wyjazd do Gdańska, Gdyni,  Sopotu, Malborka, Torunia, Lwowa, Pragi 

  i Wiednia. Organizujemy konkurs plastyczny pt;  „Młodzi ochraniają środowisko”.  Zwycięski plakat to okładka naszego Biuletynu na następny rok.  Dwa razy w roku organizujemy festyny profilaktyczne z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka jak również na zakończenie wakacji  i powitania nowego roku szkolnego, które są już rozpoznawane przez ludzi w mieście.

  W wakacje organizowane są plenerowe wyjścia między innymi  rajdy piesze i rowerowe, wyjścia  na baseny, wycieczki do ciekawych miejsc regionalnych. Organizujemy obóz profilaktyczno – terapeutyczno – rehabilitacyjny dla najbardziej zaangażowanych, przy   dyżurach, przygotowania imprez integracyjnych, pomocy przy sprzątaniu klubu, dbanie o czystość klubie, pisanie ofert, zaangażowanie pracami społecznymi, wolontariatem. Ilość miejsc ograniczona maksymalnie 30 osób. Organizowane są rocznice abstynenckie członków i sympatyków Klubu w czasie społeczności klubowych, które odbywają się w świetlicy klubowej co drugi piątek .

  Przygotowujemy i przeprowadzamy zabawę mikołajową z wręczaniem paczek dla dzieci członków, sympatyków Klubu i ich rodzin. 

  W ramach” Bożonarodzeniowego Daru Serca” dla pacjentów - dzieci chorych przebywających na oddziale Hematologiczno– Onkologicznym Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii, dzieci przebywających w Domu Samotnej Matki oraz Centrum Interwencji Kryzysowej organizujemy i podarowujemy paczki mikołajowo – świąteczne przed Świętami Bożego Narodzenia.

   Charytatywnie w ramach wolontariatu jesteśmy zapraszani przez dyrekcję  szkół z województwa świętokrzyskiego na ich festyny, gdzie  przeprowadzamy profilaktykę  uzależnień z dziećmi i młodzieżą, jak również kręcimy darmową watę cukrową oraz  popcorn  dla wszystkich  chętnych.W ramach promocji Klubu wydawany jest  Biuletyn Informacyjny dotyczący działalności ŚKA „RAJ” na bieżący rok.

  Sekcja sportowa  z  drużyną piłkarską  ŚKA „RAJ” Kielce , uczestniczy w przygotowaniu do sezonu Futsalu na haliprzy ul. Ściegiennego przy stadionie SUZUKI Arena (umowa z MOSiR)- - sobota  od g. 13,30 do 15,30.W sezonie zimowym  drużyna uczestniczy w turnieju zakładowym halowej piłki nożnej – obecnie w Zagnańsku .

 • Jak wykorzystamy 1%

  ZA ŚRODKI FINANSOWE Z 1% FINANSUJEMY RZECZY POTRZEBNE DO KLUBU ORAZ KOSZT NAPRAWY SAMOCHODU.

 • Więcej o nas

  Stała działalność Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ” to prowadzenie dwóch grup wsparcia dla osób potrzebujących, prowadzenie specjalnej grupy wsparcia dla kobiet wspołuzależnionych przez wykwalifikowanego psychologa, obsługa funkcjonującego telefonu informacyjno – zaufania pod nr  41 345 38 40 – którego  obsługują  członkowie klubu ze stażem powyżej 5 lat abstynencji,  spotkania AA, Al.- Anon, NA. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w którym można zasięgnąć porady terapeuty bądź profilaktyka. Stała działalność  ŚKA „RAJ”  to  również  prowadzenie  świetlicy  środowiskowej z psychologiem , pedagogiem ,terapeutą zajęciowym i opiekunką.

  Do najważniejszych celów Klubu należy:
  - tworzenie bezpiecznego miejsca w Kielcach dla osób z problemem alkoholowym

  - organizowanie spędzanie wolnego czasu poprzez organizowanie Dnia Dziecka, Mikołaja,

  - udział w konkursach, turniejach, zawodach, spotkaniach integracyjnych, wyjazdach, wycieczkach, pielgrzymkach do Kałkowa, Częstochowy, Lichenia, Krakowa, Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej i innych miejscowości
  - promocja wolontariatu,
  - uczenie kultury życia bez alkoholu,
  - pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych, udział w konferencjach, szkoleniach, na temat przemocy, uzależnieniach, profilaktyki uzależnień itp
  - organizowanie zajęć, pogadanek, wykładów psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej dla członków Klubu, dzieci, i ich rodzin
  - dyżurowanie przy telefonie interwencyjnym (zaufania) - 41 345 38 40 - w godzinach otwarcia
  - utworzony został punkt konsultacyjny dla uzależnionych i ich rodzin, obsługiwany przez profesjonalnego terapeutę, grupy edukacyjne,
  - prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,
  - organizujemy obozy profilaktyczno- edukacyjno- rehabilitacyjne dla członków klubu, sympatyków i ich rodzin w Murzasichle Poroninie, Małym Cichym
  - prowadzimy grupy wsparcia dla osób zaczynających abstynencję po terapii - "dom w połowie drogi"...
  Celem naszego Klubu jest pomoc osobom cierpiącym na chorobę alkoholową i ich rodzinom wyrwać się z dramatycznego kręgu uzależnienia i współuzależnienia
  - od 5 lat prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych z elementami profilaktyki uzależnień, przy pomocy ze strony G.K.R.P.A i M.O.P.R.U. Organizujemy szereg akcji społecznych, grupy wsparcia, zajęcia profilaktyczne w szkołach, przez przygotowanych do tego typu zajęć członków i sympatyków klubu, zajęcia prowadzone są w ramach wolontariatu
  - rok rocznie organizujemy festyny profilaktyczne dla dzieci i młodzieży na Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego i powitania wakacji, na zakończenie wakacji
  - w ramach Stowarzyszenia od sierpnia 2007 roku działa Klub Integracji Społecznej, mający na celu pomoc osobom będącym po terapii.

  GŁÓWNYM  CELEM  TEGO  ZADANIA  JEST  PROPAGOWANIE  IDEI TRZEŻWOŚCI  NA TERENIE OSIEDLA  CZARNÓW  I  MIASTA  KIELCE  ORAZ ;

  -kształtowanie pozytywnego obrazu świata i zdrowego stylu życia, ćwiczenie umiejętności psychologicznych, interpersonalnych, umiejętności odmawiania  i ich rozwijanie, podejmowanie decyzji i radzenie sobie w trudnych sytuacjach;

  -zapoznanie z metodami samopomocy, zmiana postaw wobec uzależnień i patologii społecznych, takich jak; przemoc  w rodzinie, agresja wśród młodzieży, rasizm i wszelkiego rodzaju dyskryminacje;  - wzrost poczucia własnej wartości,

  -  zapobieganie przemocy i agresji, zdobycie podstaw wiedzy na temat uzależnień, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, integracja z grupą i ze społeczeństwem, budowa zaufania,  empatii, poczucia przynależności, otwartości; trwałe utrzymywanie abstynencji i gruntowanie trzeźwości członków Klubu, uczenie kultury życia bez alkoholu, zabawy na trzeźwo zapewnienie bezpiecznego zorganizowanego wypoczynku  pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego zniwelowanie negatywnych skutków ubóstwa wśród dzieci i młodzieży osiedla Czarnów i Miasta Kielce zwiększenie  poczucia własnego bezpieczeństwa pomoc w rozwiązywaniu ciężkich sytuacji życiowych, społecznych, rodzinnych i zawodowych.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000029969
 • Konto:32 203 0 00 45 1 110 0000 026 5 37 40
 • Adres:JAGIELLOŃSKA 42A 25-606 KIELCE
 • WWW:rajkielce@wix.com/rajkielce
 • E-mail:rajkielce@poczta.onet.pl
 • Telefon:413453840
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00