1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie DOM
KRS 0000030333PodajCel

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie DOM
KRS 0000030333PodajCel

Prezent OPP

Niepełnosprawność nie jest barierą by czerpać radość z życia

Stowarzyszenie funkcjonuje od 24.01.2001 r. Prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie w formie warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki pozyskane z 1% będą przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy dydaktyczno-naukowych, dofinansowania udziału w zawodach, olimpiadach i turnusach.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzysznie prowadzi Warszataty Terapii Zajęciowej dla 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie z powiatu warszawskiego zachodniego oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z województwa mazowieckiego. Dodatkowo organizuje rajdy piesze i rowerowe, pikniki rodzinne i spotkania integracyjne z innymi placówkami.

Stowarzyszenie wspiera również Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sadowej. Dofinansowuje podopiecznym udział w turniejach piłki nożnej i olimpiadach sportowych dla osób niepełnosprawnych.

Działalność WTZ w 2017 roku

Wycieczki oraz imprezy integracyjne zorganizowane lub współorganizowane przez WTZ:

05 – impreza plenerowa Piknik w Sadowej „W zdrowym ciele – zdrowy duch”

06 – spotkanie z opiekunami kończące kolejny rok pracy w WTZ

09 – impreza sportowo - integracyjna VIII Rajd Rowerowy i Pieszy – „Kampinoskie Bezdroża”

10 – czterodniowa wycieczka edukacyjna na Wybrzeże

12 – Zimowy Rajd Nordic Walking

12 – Jasełka i spotkanie z opiekunami

Udział w konkursach:

1. Festiwal Integracyjnych Form Tanecznych – Łomianki – konkurs tańca

2. Konkurs plastyczny PFRON Sztuka Osób Niepełnosprawnych

3. Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych z Krakowa

Działania realizowane w poszczególnych pracowniach:

pracownia gospodarstwa domowego

- szeroki zakres zajęć związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (nauka przygotowywania posiłków, sprzątania, prania, szycia, obsługi sprzętu gospodarstwa domowego itp.); robienie przetworów; zajęcia z zakresu różnych technik zdobienia przedmiotów z drewna i ze szkła (decoupage, masa strukturalna, sospesso); w ramach zajęć przygotowywano codziennie drugie śniadanie dla uczestników oraz poczęstunek na wszystkie imprezy integracyjne WTZ

pracownia rzemieślniczo – techniczna

- nauka posługiwania się narzędziami stolarskimi, rzemieślniczymi oraz elektronarzędziami; nauka podstawowych technik pracy z drewnem, poznanie podstawowych rodzajów drewna oraz preparatów do drewna; nauka wykonywania podstawowych prac technicznych (naprawy, konserwacja, malowanie, remonty); w ramach pracowni wykonywano prace stolarskie i rzemieślnicze (min. stoły i ławy ogrodowe, balustrady, donice do roślin ogrodowych, krzesła, ramki itp., wykonywano drobne remonty oraz prace konserwatorskie na terenie warsztatów)

 pracownia bukieciarsko – ogrodnicza

- nauka posługiwania się podstawowymi narzędziami ogrodniczymi (szpadel, łopata, grabie, taczka, motyka) oraz nauka obsługi urządzeń zmechanizowanych (kosiarka samojezdna, kosiarka elektryczna i spalinowa, rozdrabniacz do gałęzi) ; zajęcia w przeważającej części odbywają się w terenie, jest to min. pielęgnacja roślin, praca w ogródku terapeutycznym (hodowla warzyw, w tym szklarniowych), opieka nad trawnikami, gazonami i rabatami, na których wykonano wiele nowych nasadzeń

pracownia multimedialna:

- nauka korzystania z komputera - tworzenia katalogów i zapisywania dokumentów, formatowanie tekstu i drukowanie dokumentów, obsługa edytorów tekstu oraz programów graficznych;  nauka korzystania z internetu; zajęcia z fotografii ; w ramach zajęć pracowni wydawano kwartalnie gazetkę WTZ „Echo Sadowej; folder dotyczący wpłat 1% podatku; karty świąteczne; zaproszenia i dyplomy okolicznościowe; kalendarz ze zdjęciami wykonanymi przez uczestników podczas zajęć, prowadzono galerię zdjęć

pracownia makramy:

- nauka techniki – powertex; nauka pracy metodą filcowania na sucho i na mokro, nauka wykonywania biżuterii z korali i z filcu;

 tworzenie prac techniką makramy na bazie czesanego sznurka sizalowego; w ramach pracowni wykonywano stroiki i ozdoby świąteczne, kompozycje ze sztucznych kwiatów oraz przedmioty i ozdoby z filcu

pracownia plastyczna:

- nauka posługiwania się różnymi technikami plastycznymi (farby, kredki, ołówki, węgiel); praca z wykorzystaniem papieru, płótna, drewna; nauka techniki papier marche; nauka techniki one stroke; wprowadzono zajęcia ceramiczne (lepienie przedmiotów z gliny i ich ozdabianie); ozdabiano przedmioty użytkowe (doniczki, wieszaki, meble), w ramach zajęć pracowni wykonywano prace plastyczne, karty okolicznościowe; przygotowywano prace na konkursy plastyczne

pracownia teatralno – muzyczna: 

- nauka komunikowania i współpracy w grupie poprzez taniec, śpiew i przedstawienia teatralne;  nauka radzenia sobie z napięciem i stresem, rozpoznawania i kontrolowania emocji, relaks poprzez słuchanie muzyki, śpiewane, granie na instrumentach (organki, grzechotki, cymbałki, bębenki, gitara), taniec oraz treningi behawioralne; nauka podstawowych technik aktorskich; usprawnianie aparatu mowy, doskonalenie poprawnej polszczyzny; usprawnianie fizyczne (zajęcia ruchowe, taneczne i pantomimiczne); nauka wykonywania scenografii i dekoracji na potrzeby różnych rodzajów przedstawień; projektowania i szycia strojów na potrzeby inscenizacji; w ramach zajęć przygotowywane były inscenizacje z udziałem uczestników WTZ

Działalność Środowiskowego  Domu Samopomocy w 2017 roku

Podczas częściowej realizacji projektu wyznaczone cele osiągane były w ramach treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów. Działania w dalszym ciągu ukierunkowane były na budowanie atmosfery zaufania, w której uczestnicy i ich rodziny poczują się na tyle bezpiecznie, aby nawiązać stałą współpracę. Podejmowane były działania kształtujące pozytywne relacje uczestnika z osobami bliskimi ze wskazaniem na zasady partnerstwa oraz uczenia się odpowiedzialności, natomiast umacnianie więzi rodzinnych realizowane było w formie trening umiejętności spędzana czasu wolnego tj.: wycieczki, pikniki, spotkania integracyjne i okolicznościowe z udziałem członków rodziny. Przekazywanie bieżących informacji dotyczących zajęć w naszej placówce oraz prośba ich podtrzymywania
w środowisku rodzinnym z uwzględnieniem własnych możliwości i zasobów włączała rodzinę w działania terapeutyczne. W ramach umożliwienia jak najszybszej interwencji specjalistycznej omawiane były sytuacje występujące podczas zajęć lub zgłaszane przez rodzinę. Rozmowy miały charakter indywidualny lub grupowy i prowadzone były przez członków zespołu wspierająco-aktywizującego a następnie przekazywane były rodzinie w celu spójnego reagowania. Angażowanie rodziców do czynnego udziału w zajęciach na terenie
i poza placówką wpłynęło pozytywnie na ich bierne postawy uświadamiając potrzebę integracji koniecznej do uspołecznienia. Rodzice brali udział w wycieczkach i spotkaniach tj.: zwiedzanie Twierdzy Modlin, spotkanie przedwakacyjne, Festiwal Integracyjnych Form Tanecznych
w Łomiankach, zwiedzanie Zakroczymia, Spotkanie Wigilijne.
W ramach współpracy i nawiązaniu kontaktów z innymi podmiotami wzrosła świadomość rodziny na temat opieki społecznej, a wspólne spotkania kontynuują proces integracyjny.

Z organizacjami pozarządowymi współpraca przebiegała w następujący sposób:
-Stowarzyszenie „Przyłączsię do nas”-wspólne spotkania integracyjne
-Fundacja Hipoterapeutyczna- „Jamajka Klub ”odmaja do grudnia - hipoterapia,
-WTZ Sadowa –spotkania integracyjne (udział w corocznej imprezie „W zdrowym ciele zdrowy duch”, wspólne spotkania okolicznościowe)
-DPS Sadowa - udział w balu karnawałowym, cykliczne zajęcia muzyczno-ruchowe, udział
w corocznym Rajdzie Pieszym i Rowerowym, udział w spotkaniach okolicznościowych
i integracyjnych (kulig, topienie marzanny),
ŚDS w Łubcu - spotkania integracyjne w zakresie wymiany doświadczeń, Rajd Pieszy
i Rowerowy, Integracyjny Festiwal Talentów,
-Stajnia „Lider”-cykliczne imprezy tj.: kulig, Powitanie Wiosny,
Współpraca z kościołem w Dziekanowie Leśnym polegała na udziale w spotkaniach 
religijnych odbywających się na terenie DPS Sadowa.
W placówce kulturalnej „Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej” nasi uczestnicy brali systematycznie co piątek udział w zajęciach tanecznych.

W ramach działań w zakresie realizowanego zadania organizowane były również zewnętrzne wyjazdy i spotkania integracyjne, edukacyjne i rekreacyjne w tym:

1.Zwiedzanie szopek - Warszawa (styczeń) 2. „Komunikacją miejską przez Warszawę” na prośbę uczestnika (luty) 3. Sanktuarium Św. Boboli- Warszawa (luty) 4. Kulig – Kępa Kiełpińska (luty) 5. Dom Kultury Śródmieście – Warszawa spektakl „Świętoszek” (marzec) 6. Topienie Marzanny – Kępa Kiełpińska (marzec) 7. „Rowerowe show” – Sadowa i okolice (marzec) 8. Twierdza Modlin (kwiecień) 9. Niepokalanów (kwiecień) 10. Cytadela warszawska (kwiecień) 11. „Śladami Parku Saskiego” (maj) 12. „Na ryby” Jezioro Dziekanowskie (kwiecień) 13. ZOO w Warszawie (maj) 14. PKiN oraz nowoczesne wieżowce w Warszawie (czerwiec) 15. Festiwal Integracyjnych Form Tanecznych- Łomianki (czerwiec) 16. Zwiedzanie budynku Opery Narodowej – Warszawa (lipiec)
17. Ogrody na dachu biblioteki UW -Warszawa (lipiec) 18. Spacer po Starówce- Warszawa (lipiec) 19. Radziejowice zwiedzanie pałacu i parku (lipiec) 20. Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki -Warszawa (sierpień) 21. XII Rajd Pieszy i Rowerowy w Łubcu (sierpień)
22. Zakroczym (sierpień) 23. Spływ kajakowy – Joniec (sierpień) 24. Żeglowanie rekreacyjne po Jeziorze Dziekanowskim (wrzesień) 25. Mikołajkowa niespodzianka kino – Warszawa (grudzień)


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo mazowieckie
 • KRS:0000030333
 • Konto:08 1560 0013 2292 9471 6000 0001
 • Adres:ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki
 • WWW:sadowa.org.pl
 • E-mail:stowarzyszenie-dom@wp.pl
 • Telefon:22 751 3639 w.103

Formularze PIT 2021/2022 dla
Stowarzyszenie DOM

KRS 0000030333

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00