1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM"
KRS 0000030392

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomagamy osobom niepełnosprawnym i przewlekłe chorym.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób których wyróżnia chęć pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Zauważyli, iż w środowisku w którym mieszkają nie ma instytucji, która zajęłaby się ich wsparciem, a jeśli potrzeba pomocą. W 2001r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane i oficjalnie zaczęło działać w środowisku. Od 2008 r. posiada status organizacji pożytku publicznego i jest uprawnione dootrzymywania 1% podatku dochodowego, za co z góry dziękujemy. Za główny cel członkowie wyznaczyli utworzenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych, do czego konsekwentnie zmierzają. W ramach prowadzonej działalności statutowej podopieczni spotykają się na zajęciach „Świetlicy terapeutycznej”, oraz w „Klubie seniora”. Organizowane są spotkania i wyjazdy integracyjne. Przeprowadzane są corocznie profilaktyczne badania medyczne.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

"Nasz Dom" to inicjatywa, której od początku przyświecały bardzo ambitne cele. Niektórzy pukali się w głowę, słysząc nasz pomysł, ale my po prostu chcieliśmy pomóc osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, seniorom i wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują!

Plan ambitny, ale też prosty. Zbudować ośrodek, który ma być domem. Tylko tyle i aż tyle. W ośrodku tym - liczącym 620 m2 - opiekę dzienną znajdzie aż 30 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, głównie młodzież. Dodatkowo będziemy w stanie zapewnić opiekę całodobową dla 15 osób. Dwukondygnacyjny budynek z salami tematycznymi i rehabilitacyjnymi w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do tej pory dzięki ludziom dobrej woli wykonaliśmy już prace na kwotę ok. 2 mln złotych. Do zrealizowania celu brakuje nam już niby niewiele, a jednak tak wiele...

Każda kwota jest dla nas ogromnym wsparciem, dlatego z całego serca prosimy Cię o pomoc. Jesteśmy jedyną organizacją w naszej gminie, która wspiera osoby niepełnosprawne oraz seniorów. Nie mamy żadnego ośrodka wsparcia ani klubu dla tej grupy osób.

Stowarzyszenie "Nasz Dom” zauważyło ten problem i stara się pomóc tym, którzy sami nie są w stanie sobie pomóc, przez co są narażeni na wykluczenie społeczne i marginalizację.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych, w tym z porażeniem mózgowym oraz osób przewlekle chorych, samotnych wymagających stałej opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, a nie kwalifikujących się do dalszej hospitalizacji i posiadających przeciwwskazania do samotnego pozostawienia w domu, szczególnie gdy łączy się to z podeszłym wiekiem.

Stowarzyszenie prowadzi działalność komplementarną do działań urzędów i organizacji państwowych prowadzących instytucyjną opiekę nad obłożnie chorymi.

Celem organizacji jest udzielenie kompleksowej opieki medycznej i pozamedycznej dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle chorym nie kwalifikujących się do hospitacji.

Cel swój Stowarzyszenie realizuje poprzez współpracę z lekarzem, pielęgniarkami, rehabilitantami oraz z innymi specjalistami zależnie od aktualnych potrzeb chorych oraz:

1. Utworzenie i prowadzenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych i udzielania w nim fachowej medycznej i pozamedycznej stacjonarnej opieki całodobowej i dziennej.

2. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa i rodzinnej atmosfery chorym.

3. Informowanie i udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych niezbędnych dla życia chorych i wyposażenia zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego.

4. Organizowanie różnych form wypoczynku, rehabilitacji psychofizycznej.

5. Organizowanie loterii fantowych, imprez rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych z których dochód przeznaczony jest w całości na działalność statutową.

6. Organizowanie spotkań dyskusyjnych, prelekcji, szkoleń, akcji profilaktycznych.

7. Prowadzenie działalności gospodarczej, handlowo – usługowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Działalność kulturalno-wydawniczą.

9. Świetlice profilaktyczne.

10. Środowiskowy dom samopomocy.

11. Dom pomocy społecznej.

Dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenie:

1. Tworzy Fundusz Pomocy Osobom Przewlekle Chorym i Dzieciom Niepełnosprawnym „Nasz Dom” na który mogą być przeznaczone środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych i w jego ramach udzielanie pomocy materialnej chorym.

2. Organizuje i prowadzi inne formy działalności i podejmuje inicjatywy mające na celu dobro chorych –poradnie konsultacyjne, gabinet zabiegowy całodobowy,  rehabilitacyjny, świadczenia reklamowe.

3. Pozyskuje do współpracy:

a) pielęgniarki, lekarzy, rehabilitantów, psychologów, psychoterapeutów, itp.

b) wolontariuszy oraz organizuje dla nich szkolenie specjalistyczne.

c) Sponsorów spośród instytucji gospodarczych i społecznych oraz osób prywatnych.

4. Współpracuje z naczelnym i terenowymi organami władzy i administracji państwowej, placówkami służby zdrowia, opieki społecznej oraz innymi organizacjami państwowymi i zagranicznymi. Występują do tych instytucji z wnioskami w sprawach zdrowia i socjalno-bytowych tych chorych.

5. Działalność w sferze zadań i celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić jako odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej nie jest możliwe w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez:

1. Przestrzeganie opracowanych kryteriów i standardów strukturalnych w tym:

a) niezbędnego wyposażenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych,

b) zatrudnienia niezbędnej liczby pracowników fachowych,

c) pozyskanie do współpracy wolontariuszy,

d) systematycznego szkolenia z zakresu umiejętności i wiedzy personelu fachowego, wolontariuszy, chorych i ich opiekunów na poziomie i w kierunkach wynikających ze statutowych potrzeb stowarzyszenia i aktualnej wiedzy.

2. Opracowania kryteriów i standardów postępowania poszczególnych pracowników fachowych i wolontariuszy uwzględniających aktualną wiedzę, której źródłem jest prowadzona praktyka i aktualna wiedza teoretyczna.

3. Opracowanych kryteriów i standardów wyniku, które będą obiektywną podstawą do systematycznego monitorowania jakości i modyfikacji działań celem jej dalszego podnoszenia.

4. Dokształcanie działaczy i pracowników Stowarzyszenia

5. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością założonego przez Stowarzyszenie zakładu opiekuńczo-pielęgniarskiego.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000030392
 • Konto:26 8813 0004 2001 0000 3001 0001
 • Adres:Ul. Krakowska 7, 33-350 Piwniczna-Zdrój
 • WWW:http://stowarzyszenie-naszdom.org/
 • E-mail:kontakt.naszdom@gmail.com
 • Telefon:696410472

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM"

KRS 0000030392

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM"

 • Pomagamy osobom niepełnosprawnym i przewlekłe chorym.

  Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób których wyróżnia chęć pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Zauważyli, iż w środowisku w którym mieszkają nie ma instytucji, która zajęłaby się ich wsparciem, a jeśli potrzeba pomocą. W 2001r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane i oficjalnie zaczęło działać w środowisku. Od 2008 r. posiada status organizacji pożytku publicznego i jest uprawnione dootrzymywania 1% podatku dochodowego, za co z góry dziękujemy. Za główny cel członkowie wyznaczyli utworzenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych, do czego konsekwentnie zmierzają. W ramach prowadzonej działalności statutowej podopieczni spotykają się na zajęciach „Świetlicy terapeutycznej”, oraz w „Klubie seniora”. Organizowane są spotkania i wyjazdy integracyjne. Przeprowadzane są corocznie profilaktyczne badania medyczne.

 • Jak wykorzystamy 1%

  "Nasz Dom" to inicjatywa, której od początku przyświecały bardzo ambitne cele. Niektórzy pukali się w głowę, słysząc nasz pomysł, ale my po prostu chcieliśmy pomóc osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, seniorom i wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują!

  Plan ambitny, ale też prosty. Zbudować ośrodek, który ma być domem. Tylko tyle i aż tyle. W ośrodku tym - liczącym 620 m2 - opiekę dzienną znajdzie aż 30 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, głównie młodzież. Dodatkowo będziemy w stanie zapewnić opiekę całodobową dla 15 osób. Dwukondygnacyjny budynek z salami tematycznymi i rehabilitacyjnymi w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

  Do tej pory dzięki ludziom dobrej woli wykonaliśmy już prace na kwotę ok. 2 mln złotych. Do zrealizowania celu brakuje nam już niby niewiele, a jednak tak wiele...

  Każda kwota jest dla nas ogromnym wsparciem, dlatego z całego serca prosimy Cię o pomoc. Jesteśmy jedyną organizacją w naszej gminie, która wspiera osoby niepełnosprawne oraz seniorów. Nie mamy żadnego ośrodka wsparcia ani klubu dla tej grupy osób.

  Stowarzyszenie "Nasz Dom” zauważyło ten problem i stara się pomóc tym, którzy sami nie są w stanie sobie pomóc, przez co są narażeni na wykluczenie społeczne i marginalizację.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych, w tym z porażeniem mózgowym oraz osób przewlekle chorych, samotnych wymagających stałej opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, a nie kwalifikujących się do dalszej hospitalizacji i posiadających przeciwwskazania do samotnego pozostawienia w domu, szczególnie gdy łączy się to z podeszłym wiekiem.

  Stowarzyszenie prowadzi działalność komplementarną do działań urzędów i organizacji państwowych prowadzących instytucyjną opiekę nad obłożnie chorymi.

  Celem organizacji jest udzielenie kompleksowej opieki medycznej i pozamedycznej dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle chorym nie kwalifikujących się do hospitacji.

  Cel swój Stowarzyszenie realizuje poprzez współpracę z lekarzem, pielęgniarkami, rehabilitantami oraz z innymi specjalistami zależnie od aktualnych potrzeb chorych oraz:

  1. Utworzenie i prowadzenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych i udzielania w nim fachowej medycznej i pozamedycznej stacjonarnej opieki całodobowej i dziennej.

  2. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa i rodzinnej atmosfery chorym.

  3. Informowanie i udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych niezbędnych dla życia chorych i wyposażenia zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego.

  4. Organizowanie różnych form wypoczynku, rehabilitacji psychofizycznej.

  5. Organizowanie loterii fantowych, imprez rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych z których dochód przeznaczony jest w całości na działalność statutową.

  6. Organizowanie spotkań dyskusyjnych, prelekcji, szkoleń, akcji profilaktycznych.

  7. Prowadzenie działalności gospodarczej, handlowo – usługowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  8. Działalność kulturalno-wydawniczą.

  9. Świetlice profilaktyczne.

  10. Środowiskowy dom samopomocy.

  11. Dom pomocy społecznej.

  Dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenie:

  1. Tworzy Fundusz Pomocy Osobom Przewlekle Chorym i Dzieciom Niepełnosprawnym „Nasz Dom” na który mogą być przeznaczone środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych i w jego ramach udzielanie pomocy materialnej chorym.

  2. Organizuje i prowadzi inne formy działalności i podejmuje inicjatywy mające na celu dobro chorych –poradnie konsultacyjne, gabinet zabiegowy całodobowy,  rehabilitacyjny, świadczenia reklamowe.

  3. Pozyskuje do współpracy:

  a) pielęgniarki, lekarzy, rehabilitantów, psychologów, psychoterapeutów, itp.

  b) wolontariuszy oraz organizuje dla nich szkolenie specjalistyczne.

  c) Sponsorów spośród instytucji gospodarczych i społecznych oraz osób prywatnych.

  4. Współpracuje z naczelnym i terenowymi organami władzy i administracji państwowej, placówkami służby zdrowia, opieki społecznej oraz innymi organizacjami państwowymi i zagranicznymi. Występują do tych instytucji z wnioskami w sprawach zdrowia i socjalno-bytowych tych chorych.

  5. Działalność w sferze zadań i celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić jako odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej nie jest możliwe w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

  Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez:

  1. Przestrzeganie opracowanych kryteriów i standardów strukturalnych w tym:

  a) niezbędnego wyposażenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych,

  b) zatrudnienia niezbędnej liczby pracowników fachowych,

  c) pozyskanie do współpracy wolontariuszy,

  d) systematycznego szkolenia z zakresu umiejętności i wiedzy personelu fachowego, wolontariuszy, chorych i ich opiekunów na poziomie i w kierunkach wynikających ze statutowych potrzeb stowarzyszenia i aktualnej wiedzy.

  2. Opracowania kryteriów i standardów postępowania poszczególnych pracowników fachowych i wolontariuszy uwzględniających aktualną wiedzę, której źródłem jest prowadzona praktyka i aktualna wiedza teoretyczna.

  3. Opracowanych kryteriów i standardów wyniku, które będą obiektywną podstawą do systematycznego monitorowania jakości i modyfikacji działań celem jej dalszego podnoszenia.

  4. Dokształcanie działaczy i pracowników Stowarzyszenia

  5. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością założonego przez Stowarzyszenie zakładu opiekuńczo-pielęgniarskiego.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000030392
 • Konto:26 8813 0004 2001 0000 3001 0001
 • Adres:Ul. Krakowska 7, 33-350 Piwniczna-Zdrój
 • WWW:http://stowarzyszenie-naszdom.org/
 • E-mail:kontakt.naszdom@gmail.com
 • Telefon:696410472
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00