1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA SOROPTIMIST INTERNATIONAL-PIERWSZY KLUB W GDAŃSKU

KRS 0000030415

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA SOROPTIMIST INTERNATIONAL-PIERWSZY KLUB W GDAŃSKU

KRS 0000030415

Prezent OPP

Doskonalić się i służyć innym.

Soroptimist International jest międzynarodową organizacją pozarządową, neutralną politycznie i światopoglądowo. Liczy ponad 100 tys. członkiń w 126 krajach i jest organizacją skupiającą kobiety, której cel stanowi popieranie praw człowieka i umacnianie praw kobiet. Jest to organizacja pozarządowa (NGO) ściśle współpracująca z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Radą Europy, przy których posiada swoje przedstawicielstwa. Nazwa pochodzi od łacińskich słów „ sorores optimae” co dosłownie oznacza „siostry najlepsze” a właściwie „dążące do najlepszego” czyli doskonalące się. Kobiety zrzeszone w SI są aktywne zawodowo, wykształcone, o wysokim poziomie etycznym i wykrystalizowanych poglądach. Przewodnie hasło organizacji to „doskonalić się i służyć innym”. Przyjaźń i praca społeczna są dwoma wielkimi filarami Soroptimist International. Gdański Klub Soroptimist International jest organizacją OPP od 2005 r.  

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki uzyskanie z 1 % przeznaczymy na ważne i pożyteczne projekty. Realizujemy projekty zdrowotne i edukacyjne dla dzieci w Polsce i Afryce. Realizujemy projekty edukacyjne, społeczne, zdrowotne oraz ekologiczne. Wspieramy rozwój młodych zdolnych kobiet. W roku 2022 dodatkowo włączyliśmy się bardzo intensywnie w pomoc ofiarom wojny w Ukrainie zarówno uchodźcom z Ukrainy - kobietom i dzieciom, jak i ludności cywilnej i placówkom medycznym w Ukrainie. Pomagamy kobietom z Ukrainy w usamodzielnieniu się w Polsce. Wspieramy organizację kursów języka polskiego dla ukraińskich uchodźców, kupujemy materiały edukacyjne. Pomagamy kobietom i dzieciom w kryzysie bezdomności - finansujemy pomoc psychologiczną oraz prawną. W razie potzreby organizujemy pomoc rzeczową. Wspieramy wychowanki Domu Dziecka w wejściu w dorosłe życie, pomagamy im zaadaptować, wyremontowac oraz urządzić ich pierwsze mieszkania. Prowadzimy edukacyjne projekty dedykowane dla matek i dzieci z cukrzycą. Wspieramy osoby, które borykają sie z konsekwencjami wypadków i urazów pomagąjąc zaadaptować się i rehabilitować. 

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Prowadzone działania:
Klub funduje stypendia,wspiera udział w międzynarodowych projektach, pomaga w zakupie sprzętu medycznego, pomocy szkolnych, bierze udział w charytatywnych projektach krajowych i międzynarodowych. Realizujemy projekty społeczne, edukacyjne, zdrowotne i ekologiczne. Pomagamy ofiarom wojny. 

Kobiety zrzeszone w SI są aktywne zawodowo, wykształcone, o wysokim poziomie etycznym i otwarte na pomoc ludziom potrzebującym, odpowiedzialne, kreatywne, prowadzące aktywne życie. Wszystkie członkinie angażują się w działalność Klubu nieodpłatnie. Doceniamy lokalne osobistości nadając tytuł Lady Soroptimist, w ostatnich latach uhonorowałyśmy Panie: Danutę Wałęsę, Dorotę Kolak, Magdalenę Grzebałkowską oraz Joannę Bagniewską.

Najważniejsze cele naszej organizacji to:

            zwiększenie szans kobiet na zatrudnienie oraz zdobycie nowych umiejętności,

            zwalczenie przemocy wobec dziewcząt i kobiet,

            praca na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia,

            wspieranie działań ekologicznych.

Zgodnie z celami SI angażujemy się w projekty wspierające rozwój, ekologię, edukację i zdrowie w Polsce i na świecie. 

Nasze projekty realizowane w ostatnim czasie to:

- pomoc ofiarom wojny w Ukrainie

- pomagamy usamodzielnić się dziewczętom, które weszły w dorosłość po wyjściu z Domu Dziecka w  Grudziądzu - pomagamy zaadaptować i urządzić ich nowe mieszkania

- wycieczki dla dzieci z Domu Dziecka w Grudziądzu do Parku Linowego w Rulewie i innych miejsc,

- wsparcie adaptacji Pracowni ART-Garaż w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych w Uśnicach (2018),

- Wspieramy Centrum Chorób Piersi w Gdańsku - wspólfinansowanie zakupu czepka onkologicznego, który pozwala uniknąć utracie włosów w czasie chemioterapii u kobiet z rakiem piersi, wspólpinansowanie progamu usprawniającego zarządzanie bazą danych pacjentek z rakiem piersi

-wsparcie działań w ramach edukacji rodziców dzieci z cukrzycą

- Projekt „KOSMOS” Ada Lovelace Project (ALP) - STEM for girls – wspierający dziewczynki w rozwoju kompetencji na polu nauki, technologii, inżynierii i matematyki (2018)- warsztaty dla dzieci, przygotowanie materiałów edukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli

- projekt „Siłaczki” - polskie Soroptymistki są mecenasem pierwszego filmu o polskich sufrażystkach pt.  „Siłaczki”. Jest to fabularyzowany film dokumentalny, opowiadający historię naszych prababek, których wysiłek, upór i konsekwencja doprowadziły do podpisania 28 listopada 1918 roku przez Józefa Piłsudskiego dekretu o prawach wyborczych kobiet. Premiera odbyła się w 100 rocznicę uzyskania praw wyborczych kobiet w Polsce,

- „Bank Ambitnych Kobiet” (BAK) to nasz wiodący projekt grantowy - stypendia udzielane są na projekty społeczne, naukowe, artystyczne, edukacyjne oraz promujące zdrowie. Wspieramy ciekawe, ambitne i rozwojowe pomysły młodych kobiet. Beneficjentki programu grantowego BAK rozwijają swoje talenty, realizują projekty w różnych dziedzinach. Wspieramy je na początku ich aktywności by mogły rozwinąć skrzydła. Realizowane projekty to m.in. nagranie płyt, wystawienie monodramu teatralnego, budowa placu zabaw i mobilne kino w Ugandzie czy napisanie scenariusza filmu fabularnego pod okiem specjalistów w Los Angeles. Środki na realizację BAK pozyskujemy poprzez organizację wydarzeń artystycznych takich jak koncerty, spektakle teatralne (m.in. „Danuta W.” z Krystyna Jandą, „Noc Iguany” Jacka Poniedziałka, monodram Ewy Wencel „Promieniowanie. Sceny z życia Marii Skłodowskiej Curie”, monodram „ Judy”, cykliczny Koncert Kolęd). 

- opłaciliśmy czesne za studia medyczne Laury z Kenii, by mogła już jako lekarz wrócić do Kenii leczyć dzieci, opłaciłyśmy 6 lat Jej studiów w Polsce

- Adaptacja pokoju rekreacyjno-edukacyjnego dla dzieci matek osadzonych w Zakładzie Karnym w Grudziądzu  (2017),

- Adaptacja świetlicy dla matek z dziećmi w Ośrodku MONAR MARKOT w Gdańsku,

- budowa placu zabaw dla dzieci z Sierocińca „Window for Live” w Masindi w Ugandzie (2017),

- zorganizowanie mobilnego kina dla dzieci Ugandzie (dzieci pierwszy raz oglądały bajki) (2017),

- warsztaty malarskie dla dzieci w Sierocińcu Kasisi w Zambii – projekt cykliczny od 2015 roku,

- biblioteczki plenerowa (crossbooking) w Gdańsku Osowej (2016 i 2018),

- biblioteczka dla dzieci w szpitalu Katondwe w Zambii (2017),

- leki dla Sierocińca Kasisi oraz szpitala misyjnego w Katondwe w Zambii (2015-2017),

- wspieranie działań proekologicznych, takich jak: sadzenie drzew w Kampusie UG w Gdańsku Oliwie oraz Mecenat Parku Oliwskiego w Gdańsku (2015-2017),

- przeprowadzenie badań profilaktycznych w kierunku chorób nowotworowych oraz porady psychologiczne i poradny prawne  dla bezdomnych kobiet z MONAR MARKOT w Gdańsku (2017-2021),

- wspieramy potrzebujących w trudnych sytuacjach życiowych m. in. w Nepalu (2015, 2017), przez wiele lat rodzinę wielodzietną, pomoc dla poszkodowanych w nawałnicy na Pomorzu w sierpniu 2017 roku.

Wiecej o nas:

https://www.facebook.com/SoroptimistInternationalGdanskPoland/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000030415
 • Konto:07 1140 2004 0000 3512 0441 5139
 • Adres:ul. LĘBORSKA 3B , 80-314 GDAŃSK
 • WWW:www.soroptimist.gdansk.pl
 • E-mail:soroptimist.gdansk@gmail.com
 • Telefon:603250027

Formularze PIT 2023/2024 dla
MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA SOROPTIMIST INTERNATIONAL-PIERWSZY KLUB W GDAŃSKU

KRS 0000030415

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00