1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Agape"
KRS 0000030843

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomaganie łączy ludzi

Stowarzyszenie Agape powstało w 1993 r. z inicjatywy osób, które postanowiły pośpieszyć z pomocą osobom ubogim i bezdomnym. Misją naszej organizacji jest budzenie ludzi umarłych dla społeczeństwa do nowego życia.

Stowarzyszenie prowadzi streetworking, schroniska dla bezdomnych, promuje wolontariat i wspiera osoby ubogie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowych.

Dziennie z pomocy Stowarzyszenia "Agape" korzysta blisko 250 osób będących w kryzysie bezdomności i osoby ubogie.

 

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Zostaną wykonane remonty schronisk dla bezdomnych oraz osoby ubogie i bezdomne zostaną wsparte pomocą materialną mającą na celu wyjście tych osób z bezdomności.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie stawia sobie za cel "Budzenie ludzi umarłych dla społeczeństwa do nowego życia".

Prowadzone działania

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” od 25 lat prowadzi działalność na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych na terenie woj. śląskiego. W tym celu utworzyło blisko 200 miejsc tymczasowego schronienia w schroniskach dla bezdomnych w Lubojence i Mariance Rędzińskiej oraz prowadzi streetworking w środowisku osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej na terenie miasta Częstochowy. Osoby bezdomne uzyskują wszechstronną pomoc w formie materialnej oraz usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Od 2004 r. przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy "Agape" prowadzi Centrum Wolontariatu. W sposób szczególny młode osoby korzystają ze wsparcia w podjęciu wolontariatu i biorą udział w oferowanych szkoleniach organizowanych dla wolontariuszy. 

Centrum wolontriatu od 2006 r. organizuje dla wszystkich częstochowskich wolontariuszy Gale Wolontariatu podczas których najaktywniejsi wolontariusze są nagradzani statuetką Wolontariusza Roku.

Streetwoking

Ważną rolę w działalności Stowarzyszenia odgrywa streetwoking. Każdego dnia streetwokerzy Agape docierają do osób bezdomnych przebywających na ulicy z pomocą.

Streetworking to docieranie odpowiednio przygotowanych merytorycznie pracowników, zwanych streetworkerami, do pozainstytucjonalnych (niemieszkalnych) środowisk przebywania osób bezdomnych takich, jak pustostany, przestrzenie pod mostami, strychy, piwnice, parki, dworce, altany działkowe, wiaty śmietnikowe itp. oraz bezpośredni kontakt z osobami w kryzysie bezdomności w tych miejscach. Streetworkerzy wypracowują ze swoimi klientami plan pomocy oparty na współpracy obu stron, w ich własnym tempie i na ich własnych zasobach.

Głównym celem streetworkingu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego i izolacji osób przebywających w środowiskach niemieszkalnych, a przez to polepszenie jakości ich życia.

Pozostałe cele, to:
- zmniejszenie poziomu bezdomności pozaschroniskowej
- zwiększenie bezpieczeństwa poprzez częsty monitoring miejsc niemieszkalnych
- pośredniczenie pomiędzy osobami doświadczającymi bezdomności a instytucjami pomocowymi
- tworzenie sieci wsparcia
- minimalizowanie strat
- aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz bezdomnych.

Codziennie od poniedziałku do piątku zespół streetworkerów Fundacji Świętego Barnaby (lider patrolu) oraz SWP Agape (asystent i koordynator) dociera do miejsc niemieszkalnych na terenie całej Częstochowy, regularnie monitorując sytuację osób tam przebywających. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, zespół układa wspólnie z osobami w kryzysie bezdomności plan pomocy, dążący do usamodzielnienia pod kątem mieszkaniowym. Dzieje się to często poprzez pośredniczenie w znalezieniu zatrudnienia lub pomoc w uzyskaniu innego źródła dochodu (np. zasiłek stały), a następnie wspólnym poszukiwaniu mieszkania.

Jeśli na daną chwilę nie jest to możliwe do osiągnięcia, streetworker pośredniczy w uzyskaniu schronienia poprzez skontaktowanie z Sekcją ds. Przeciwdziałania Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie towarzyszy osobom do miejsc noclegowych.

Streetworkerzy oferują pomoc w dotarciu do ośrodków terapii uzależnień, przychodni lekarskich i szpitali; towarzyszą do jadłodajni oraz punktów wydawania żywności. Zespół udziela informacji na temat możliwości pomocowych na terenie miasta oraz motywuje w kierunku zmiany aktualnej sytuacji; pośredniczy w kontakcie z siecią instytucji i organizacji zajmującymi się pomocą osobom doświadczającym bezdomności w Częstochowie. W sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, streetworkerzy interweniują, udzielając pierwszej pomocy i/lub wzywają pogotowie ratunkowe.

Jeśli nie jest możliwe podjęcie jakichkolwiek działań pomocowych, pomagacze stosują redukcję szkód (minimalizowanie strat), aby choć trochę wpłynąć na poprawę jakości życia osób przebywających w miejscach niemieszkalnych. Zespół prowadzi regularną dokumentację w postaci raportów, sprawozdań oraz comiesięcznej diagnozy stanu bezdomności pozaschroniskowej; aktualizuje prowadzoną przez siebie elektroniczną mapę bezdomności oraz uczestniczy w spotkaniach Partnerstwa Lokalnego na rzecz osób bezdomnych w Częstochowie.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000030843
 • Konto:48 1140 1889 0000 5940 4300 1001
 • Adres:Piłsudskiego 41/43, 42-202 Częstochowa
 • WWW:https://www.facebook.com/agape.agape.7359
 • E-mail:kazimierz.slobodzian@gmail.com
 • Telefon:343627866Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Agape"

KRS 0000030843

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Agape"

 • Pomaganie łączy ludzi

  Stowarzyszenie Agape powstało w 1993 r. z inicjatywy osób, które postanowiły pośpieszyć z pomocą osobom ubogim i bezdomnym. Misją naszej organizacji jest budzenie ludzi umarłych dla społeczeństwa do nowego życia.

  Stowarzyszenie prowadzi streetworking, schroniska dla bezdomnych, promuje wolontariat i wspiera osoby ubogie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowych.

  Dziennie z pomocy Stowarzyszenia "Agape" korzysta blisko 250 osób będących w kryzysie bezdomności i osoby ubogie.

   

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Zostaną wykonane remonty schronisk dla bezdomnych oraz osoby ubogie i bezdomne zostaną wsparte pomocą materialną mającą na celu wyjście tych osób z bezdomności.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie stawia sobie za cel "Budzenie ludzi umarłych dla społeczeństwa do nowego życia".

  Prowadzone działania

  Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” od 25 lat prowadzi działalność na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych na terenie woj. śląskiego. W tym celu utworzyło blisko 200 miejsc tymczasowego schronienia w schroniskach dla bezdomnych w Lubojence i Mariance Rędzińskiej oraz prowadzi streetworking w środowisku osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej na terenie miasta Częstochowy. Osoby bezdomne uzyskują wszechstronną pomoc w formie materialnej oraz usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

  Od 2004 r. przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy "Agape" prowadzi Centrum Wolontariatu. W sposób szczególny młode osoby korzystają ze wsparcia w podjęciu wolontariatu i biorą udział w oferowanych szkoleniach organizowanych dla wolontariuszy. 

  Centrum wolontriatu od 2006 r. organizuje dla wszystkich częstochowskich wolontariuszy Gale Wolontariatu podczas których najaktywniejsi wolontariusze są nagradzani statuetką Wolontariusza Roku.

  Streetwoking

  Ważną rolę w działalności Stowarzyszenia odgrywa streetwoking. Każdego dnia streetwokerzy Agape docierają do osób bezdomnych przebywających na ulicy z pomocą.

  Streetworking to docieranie odpowiednio przygotowanych merytorycznie pracowników, zwanych streetworkerami, do pozainstytucjonalnych (niemieszkalnych) środowisk przebywania osób bezdomnych takich, jak pustostany, przestrzenie pod mostami, strychy, piwnice, parki, dworce, altany działkowe, wiaty śmietnikowe itp. oraz bezpośredni kontakt z osobami w kryzysie bezdomności w tych miejscach. Streetworkerzy wypracowują ze swoimi klientami plan pomocy oparty na współpracy obu stron, w ich własnym tempie i na ich własnych zasobach.

  Głównym celem streetworkingu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego i izolacji osób przebywających w środowiskach niemieszkalnych, a przez to polepszenie jakości ich życia.

  Pozostałe cele, to:
  - zmniejszenie poziomu bezdomności pozaschroniskowej
  - zwiększenie bezpieczeństwa poprzez częsty monitoring miejsc niemieszkalnych
  - pośredniczenie pomiędzy osobami doświadczającymi bezdomności a instytucjami pomocowymi
  - tworzenie sieci wsparcia
  - minimalizowanie strat
  - aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz bezdomnych.

  Codziennie od poniedziałku do piątku zespół streetworkerów Fundacji Świętego Barnaby (lider patrolu) oraz SWP Agape (asystent i koordynator) dociera do miejsc niemieszkalnych na terenie całej Częstochowy, regularnie monitorując sytuację osób tam przebywających. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, zespół układa wspólnie z osobami w kryzysie bezdomności plan pomocy, dążący do usamodzielnienia pod kątem mieszkaniowym. Dzieje się to często poprzez pośredniczenie w znalezieniu zatrudnienia lub pomoc w uzyskaniu innego źródła dochodu (np. zasiłek stały), a następnie wspólnym poszukiwaniu mieszkania.

  Jeśli na daną chwilę nie jest to możliwe do osiągnięcia, streetworker pośredniczy w uzyskaniu schronienia poprzez skontaktowanie z Sekcją ds. Przeciwdziałania Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie towarzyszy osobom do miejsc noclegowych.

  Streetworkerzy oferują pomoc w dotarciu do ośrodków terapii uzależnień, przychodni lekarskich i szpitali; towarzyszą do jadłodajni oraz punktów wydawania żywności. Zespół udziela informacji na temat możliwości pomocowych na terenie miasta oraz motywuje w kierunku zmiany aktualnej sytuacji; pośredniczy w kontakcie z siecią instytucji i organizacji zajmującymi się pomocą osobom doświadczającym bezdomności w Częstochowie. W sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, streetworkerzy interweniują, udzielając pierwszej pomocy i/lub wzywają pogotowie ratunkowe.

  Jeśli nie jest możliwe podjęcie jakichkolwiek działań pomocowych, pomagacze stosują redukcję szkód (minimalizowanie strat), aby choć trochę wpłynąć na poprawę jakości życia osób przebywających w miejscach niemieszkalnych. Zespół prowadzi regularną dokumentację w postaci raportów, sprawozdań oraz comiesięcznej diagnozy stanu bezdomności pozaschroniskowej; aktualizuje prowadzoną przez siebie elektroniczną mapę bezdomności oraz uczestniczy w spotkaniach Partnerstwa Lokalnego na rzecz osób bezdomnych w Częstochowie.

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000030843
 • Konto:48 1140 1889 0000 5940 4300 1001
 • Adres:Piłsudskiego 41/43, 42-202 Częstochowa
 • WWW:https://www.facebook.com/agape.agape.7359
 • E-mail:kazimierz.slobodzian@gmail.com
 • Telefon:343627866
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00