1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja na Rzecz Szkół Katolickich

KRS 0000032332

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja na Rzecz Szkół Katolickich

KRS 0000032332

Prezent OPP

Wspieraj z nami Zespół Szkół Katolickich w Zabrzu

Fundacja na Rzecz Szkół Katolickich powstała po to, aby powołać i organizować Zespół Szkół Katolickich w Zabrzu. Gromadzimy środki i fundusze na ich utrzymanie, wychowanie dzieci, młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich. Chcemy kształtować dojrzałą osobowość uczniów oraz przygotować ich do godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Bez Państwa wielkiego serca nasza szkoła nie byłaby ani tak ładna, ani tak dobrze wyposażona. Wszelkie formy pomocy wpływają pośrednio i bezpośrednio na jakość tego, co robimy dla naszych dzieci i młodzieży. Za trud wspierania tej jakości z głębi serca DZIĘKUJEMY!

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja na Rzecz Szkół Katolickich prowadzi Zespół Szkół Katolickich w Zabrzu. Gromadzimy środki i fundusze na ich utrzymanie, wychowanie dzieci, młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich. Chcemy kształtować dojrzałą osobowość uczniów oraz przygotować ich do godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata.

Fundacja została założona w roku 1991 i w ciągu tych lat wspierała Zespół Szkół Katolickich w Zabrzu w kształceniu dzieci i młodzierzy w następujących szkołach:

 • Szkoła Podstawowa
 • Liceum

W ciągu tych lat szkołę uczkończyło ponad 1500 absolwentów.

Pierwotnie szkoła mieściła się w budynku katechetycznym parafii św. Teresy w Zabrzu. We wrześniu roku 1993 Fundacja pozyskała zespół budynków, które po wieloletnim remoncie służą do dzisiaj. Budynki posiadają wystarczającą ilość miejsca dla 21 oddziałów. Budynki zostały wyposażone w pracownie, małą salkę gimnastyczną oraz nowczesną kuchnię i stołówkę.

Zespół Szkół Katolickich posiada jasno określone cele swoich działań. Naleą do nich: wychowanie w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, wychowanie w atmosferze moralności katolickiej, wspieranie działa wychowawczych rodziny, wszechstronne rozwijanie zainteresowa uczniów, zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, zapewnienie uczniom opieki. Cele te są znane nauczycielom, uczniom i rodzicom, co potwierdziły wyniki ankiet i wywiadów. Szkoła określiła kierunki działa prowadzące do realizacji celów, uwzględniając je w programie wychowawczym, profilaktyki oraz w programie rozwoju. Wszystkie te dokumenty tworzą spójną całość. Naley podkreślić, że jako szkoła niepubliczna, nie jest zobowiązane do opracowania programu rozwoju, ale taki program powstał i jest realizowany zgodnie z planem. Wszystkie podstawowe dokumenty szkoły powstały we współpracy całej społeczności szkolnej w obszarach wynikających z kompetencji poszczególnych organów. Rada pedagogiczna pracuje w zespołach problemowych, przedmiotowych, oddziałowych. Wnioski przygotowane przez poszczególne grupy są poddawane pod dyskusję, analizowane, konsultowane z rodzicami i uczniami. Uczniowie i rodzice równie przedstawiają swoje propozycje do planu pracy szkoły w czasie spotkań z nauczycielami i dyrektorem. Szkoły planowo realizują założone cele i systematycznie dokonują ich ewaluacji, stosując takie narzędzia jak: ankiety, wywiady, monitoring, analizy porównawcze. Wyniki ewaluacji są podstawą do wprowadzania zmian w planowanych działaniach.

Dyrektor szkoły sprawuje systematyczny i efektywny nadzór pedagogiczny, prowadząc hospitacje, w tym- hospitacje diagnozujące, analizując dokumentację, badając poziom osiągnięć uczniów. Zasady sprawowania nadzoru są znane nauczycielom, o czym świadczą zapisy w księdze protokołów oraz wywiady. Szczególnie dużo uwagi poświęca się funkcji opiekuczej i wychowawczej, przygotowaniom do sprawdzianów oraz rozwijaniu zainteresowa uczniów. Systematycznie analizowane i omawiane są wyniki sprawdzianów po szkole podstawowej, prowadzone badania poziomu osiagnięć po zakoczeniu nauczania zintegrowanego. Uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki w nauce. Wyniki sprawdzianu są znaczenie wyższe niż średnia krajowa i wojewódzka. W szkołach systematycznie prowadzone jest wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły, którego wyniki stanowią podstawę do planowania pracy na kolejny rok szkolny. W przeprowadzeniu mierzenia i w opracowaniu jego wyników uczestniczy dyrekcja oraz nauczyciele. Całością prac kieruje zespół powołany do mierzenia jakości pracy szkoły. Wyniki omawiane są na bieżąco w czasie posiedzeń rady pedagogicznej.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000032332
 • Wizytówka:www.pitax.pl/szkolakatolicka
 • Konto:64 1910 1048 2516 0254 0351 0001
 • Adres:Tarnopolska 3, 41-800 Zabrze
 • WWW:www.katolicka.pl
 • E-mail:szkola@katolicka.pl
 • Telefon:32 271-21-32

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja na Rzecz Szkół Katolickich

KRS 0000032332

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00