1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan
  KRS 0000033258

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Wychowuj dziecko odpowiednio do drogi, którą ma iść!

Stowarzyszenie SECh "ARKA: prowadzi Chrześcijańską Szkołę Podstawową we Wrocławiu. Szkoły są kameralne, bezpieczne i zapewniają wysoki poziom nauczania. Cechuje nas indywidualne podejście do uczniów, rodzinna atmosfera i dbałość, by kształcenie i wychowywanie były zgodne z wartościami wiary.

Jak wykorzystamy 1%

Przekazując 1% dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan "Arka" pomagasz:

 • sponsorować naukę dzieci z Rodzin Zastępczych,
 • tworzyć lepsze warunki do rozwoju intelektualnego, duchowego oraz społecznego uczniów,
 • polepszać warunki, w jakich znajdują się dzieci w czasie zajęć szkolnych,
 • zmodernizować bazę dydaktyczną szkoły.

Więcej o nas

Założycielem Szkoły „Arka” we Wrocławiu jest Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „Arka”. Pierwszych uczniów szkoła przyjęła we wrześniu 1993. Obecnie szkoła liczy ponad 100 uczniów w dziewięciu klasach (8 klas Szkoły Podstawowej oraz ostatnia klasa Gimnazjum). Rzeczywistość szkolną tworzą wspólnie nauczyciele, uczniowie i rodzice. W szkole działają: Samorząd Uczniowski, Rada Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan oraz Rady Klasowe Rodziców. 

Nasza placówka zdecydowanie wyróżnia się na mapie edukacyjnej Wrocławia ze względu na jej chrześcijański profil i założenia, na których się opiera. Szkoła integruje treści programowe z Biblią, co odpowiada na potrzeby rodziców i uczniów zainteresowanych kształtowaniem światopoglądu chrześcijańskiego. Fundamentalne założenia „Arki” dobrze oddaje werset z Przypowieści Salomona:

Wychowuj dziecko zgodnie do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.
Prz 22, 6

Naszym priorytetem jest dbanie o wszechstronną i gruntowną edukację uczniów prowadzoną zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Dążymy do tego, aby każdemu wychowankowi zapewnić optymalne warunki intelektualnego, duchowego, społecznego i fizycznego rozwoju. Rozwijamy naszą ofertę zgodnie z duchem czasu, dlatego nasz program nauczania przewiduje rozszerzone kształcenie z języków obcych, matematyki oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Natomiast w ramach programu wychowawczego szkoły realizujemy również trening kompetencji społecznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom każdego ucznia, dajemy możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności. W przypadku różnych trudności, zapewniamy dziecku odpowiednie wsparcie m. in. przez opiekę pedagoga, psychologa a także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy. Z kolei u uczniów ostatnich klas zwracamy szczególną uwagę na rozwój kompetencji kluczowych zalecanych przez Parlament Europejski, potrzebnych młodemu człowiekowi na dalszym etapie kształcenia i na rynku pracy.

Kameralny charakter szkoły i mało liczne klasy pozwalają nam na bieżąco diagnozować potrzeby ucznia i zwracać uwagę na jego postępy w rozwoju. Dzięki temu możemy skutecznie reagować oraz dostosowywać swoje metody pracy do aktualnych potrzeb każdej klasy.

W szkole działają aktywnie organizacje:

 • Szkolny Klub Wolontariatu,
 • Samorząd Uczniowski,

które motywują uczniów do pracy na rzecz innych oraz na rzecz środowiska lokalnego.

Nasi rodzice nie są tylko biernymi obserwatorami życia szkoły. Dzięki czynnemu zaangażowaniu w Radach Klasowych Rodziców oraz uczestniczeniu przedstawicieli w Radzie Edukacyjnego Stowarzyszenia Chrześcijan „Arka”, rodzice mogą mieć i rzeczywiście mają wpływ na życie szkoły oraz procesy dydaktyczno-wychowawcze.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Arka” we Wrocławiu kształci i wychowuje efektywnie, co potwierdzają statystyki egzaminu gimnazjalnego.

Chrześcijański Charakter 

Zadaniem „Arki” zawsze był standard uczenia oraz przygotowanie uczniów do życia zgodnie z nauką Jezusa. Pedagodzy Arki starają się traktować uczniów jako osoby, z których każda ma talent, a nadrzędnym celem jest uświadomienie dzieciom, że jako ludzie zostały stworzone na podobieństwo Boga i to czyni ich wartościowymi osobami.

Organ prowadzący Szkołę

Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „Arka”, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich. Działa ono od 1993 r i jego wizją jest to, aby poprzez różnego rodzaju działalności mieć wpływ na społeczeństwo. Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „Arka” jako pierwsze w Polsce założyło Chrześcijańską Szkołę Podstawową.


 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:województwo dolnośląskie
 • KRS:0000033258
 • Konto:80 203 0 00 45 1 110 0000 026 0 36 00
 • Adres:ul. Stalowolska 24/26, 53-404 Wrocław
 • WWW:http://arka.edu.pl
 • E-mail:sekretariat@arka.fonet.pl
 • Telefon:71 787 9750 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan

  KRS 0000033258

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan

 • Wychowuj dziecko odpowiednio do drogi, którą ma iść!

  Stowarzyszenie SECh "ARKA: prowadzi Chrześcijańską Szkołę Podstawową we Wrocławiu. Szkoły są kameralne, bezpieczne i zapewniają wysoki poziom nauczania. Cechuje nas indywidualne podejście do uczniów, rodzinna atmosfera i dbałość, by kształcenie i wychowywanie były zgodne z wartościami wiary.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Przekazując 1% dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan "Arka" pomagasz:

  • sponsorować naukę dzieci z Rodzin Zastępczych,
  • tworzyć lepsze warunki do rozwoju intelektualnego, duchowego oraz społecznego uczniów,
  • polepszać warunki, w jakich znajdują się dzieci w czasie zajęć szkolnych,
  • zmodernizować bazę dydaktyczną szkoły.
 • Więcej o nas

  Założycielem Szkoły „Arka” we Wrocławiu jest Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „Arka”. Pierwszych uczniów szkoła przyjęła we wrześniu 1993. Obecnie szkoła liczy ponad 100 uczniów w dziewięciu klasach (8 klas Szkoły Podstawowej oraz ostatnia klasa Gimnazjum). Rzeczywistość szkolną tworzą wspólnie nauczyciele, uczniowie i rodzice. W szkole działają: Samorząd Uczniowski, Rada Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan oraz Rady Klasowe Rodziców. 

  Nasza placówka zdecydowanie wyróżnia się na mapie edukacyjnej Wrocławia ze względu na jej chrześcijański profil i założenia, na których się opiera. Szkoła integruje treści programowe z Biblią, co odpowiada na potrzeby rodziców i uczniów zainteresowanych kształtowaniem światopoglądu chrześcijańskiego. Fundamentalne założenia „Arki” dobrze oddaje werset z Przypowieści Salomona:

  Wychowuj dziecko zgodnie do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.
  Prz 22, 6

  Naszym priorytetem jest dbanie o wszechstronną i gruntowną edukację uczniów prowadzoną zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Dążymy do tego, aby każdemu wychowankowi zapewnić optymalne warunki intelektualnego, duchowego, społecznego i fizycznego rozwoju. Rozwijamy naszą ofertę zgodnie z duchem czasu, dlatego nasz program nauczania przewiduje rozszerzone kształcenie z języków obcych, matematyki oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Natomiast w ramach programu wychowawczego szkoły realizujemy również trening kompetencji społecznych.

  Wychodząc naprzeciw potrzebom każdego ucznia, dajemy możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności. W przypadku różnych trudności, zapewniamy dziecku odpowiednie wsparcie m. in. przez opiekę pedagoga, psychologa a także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy. Z kolei u uczniów ostatnich klas zwracamy szczególną uwagę na rozwój kompetencji kluczowych zalecanych przez Parlament Europejski, potrzebnych młodemu człowiekowi na dalszym etapie kształcenia i na rynku pracy.

  Kameralny charakter szkoły i mało liczne klasy pozwalają nam na bieżąco diagnozować potrzeby ucznia i zwracać uwagę na jego postępy w rozwoju. Dzięki temu możemy skutecznie reagować oraz dostosowywać swoje metody pracy do aktualnych potrzeb każdej klasy.

  W szkole działają aktywnie organizacje:

  • Szkolny Klub Wolontariatu,
  • Samorząd Uczniowski,

  które motywują uczniów do pracy na rzecz innych oraz na rzecz środowiska lokalnego.

  Nasi rodzice nie są tylko biernymi obserwatorami życia szkoły. Dzięki czynnemu zaangażowaniu w Radach Klasowych Rodziców oraz uczestniczeniu przedstawicieli w Radzie Edukacyjnego Stowarzyszenia Chrześcijan „Arka”, rodzice mogą mieć i rzeczywiście mają wpływ na życie szkoły oraz procesy dydaktyczno-wychowawcze.

  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Arka” we Wrocławiu kształci i wychowuje efektywnie, co potwierdzają statystyki egzaminu gimnazjalnego.

  Chrześcijański Charakter 

  Zadaniem „Arki” zawsze był standard uczenia oraz przygotowanie uczniów do życia zgodnie z nauką Jezusa. Pedagodzy Arki starają się traktować uczniów jako osoby, z których każda ma talent, a nadrzędnym celem jest uświadomienie dzieciom, że jako ludzie zostały stworzone na podobieństwo Boga i to czyni ich wartościowymi osobami.

  Organ prowadzący Szkołę

  Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „Arka”, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich. Działa ono od 1993 r i jego wizją jest to, aby poprzez różnego rodzaju działalności mieć wpływ na społeczeństwo. Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „Arka” jako pierwsze w Polsce założyło Chrześcijańską Szkołę Podstawową.

 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:województwo dolnośląskie
 • KRS:0000033258
 • Konto:80 203 0 00 45 1 110 0000 026 0 36 00
 • Adres:ul. Stalowolska 24/26, 53-404 Wrocław
 • WWW:http://arka.edu.pl
 • E-mail:sekretariat@arka.fonet.pl
 • Telefon:71 787 9750
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00