1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych
  KRS 0000035701

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

1% dla rodzin leczących się na nowotwory

  y Misja: Wszechstronna pomoc rodzinom najuboższym, samotnym matkom, Seniorom, chorym  z Podkarpacia.Od 27 lat zaopatrujemy rodziny w żywność, odzież, meble i podręczniki szkolne. Od roku 1994 prowadzimy świetlicę w której dożywiamy dzieci, organizujemy prelekcje, imprezy okolicznościowe.

Podczas wakacji przegotowujemy kolonie, obozy, wycieczki dla dzieci, które nigdzie nie były na wakacjach. Wspieramy rodziny  - ofiary przemocy, ofiarując Im pomoc psychologiczną, prawną i materialną.

POmagamy w leczeniu najcięższych chorób, zaopatrujemy osoby w leki, współfinansujemy

Jak wykorzystamy 1%

1. Prowadzenie świetlicy (od 1994 roku/ - dożywianie i pomoc w nauce.

2.Wsparcie leczenia chorych o najniższych dochodach,  na nowotwory, zanik mięśni, inne przewlekłe choroby.
3. Udział we wszystkich akcjach charytatywnych- ogólnopolskich
4. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie (od 2001 roku)  Wsparcie prawne, psychologiczne i materialne.

5. Przygotowywanie imprez z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja itp.

6. Wycieczki autokarowe dla dzieci, które nigdzie nie były na wakacjach.

7. Zbiórki odzieży, podręczników, zeszytów,  dla dzieci z rodzin ubogich

9. Przygotowanie wypoczynku letniego dla dzieci   kolonii, obozów, turnusów terapeutycznych
10. Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych
11. Programy profilaktyczne - NIe narkotykom i używkom, Stop Przemocy, Dorastam Bezpiecznie, Pierwsza Pomoc, Bezpieczni na Drodze. i inne.

12. Szkolenie wolontariuszy oraz uczniów szkół średnich Krosna

13. Wsparcie dla osób chorych na zanik mięśni, nowotwory, porażenie mózgowe.

Więcej o nas

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych w Krośnie jest organizacją społeczną- charytatywną. Od 27 lat staramy się nieść pomoc najbardziej potrzebującym  osobom, rodzinom z Podkarpacia. Obecnie zrzeszamy ponad 2400 takich rodzin. pOmoc nasza polega na :-Zaopatrywanie rodzin w żywność ze zbiórek w sklepach- w roku 2018 przekazano ponad 7,5 tony żywności potrzebującym.

-Zbiórki odzieży przez cały rok- przeznaczonych dla osób samotnych, dzieci, seniorów.

-Wydawanie owoców i warzyw z programu EU- w roku 2018 - wydałyśmy 60 ton produktów.

-Udział we wszystkich akcjach charytatywnych- ogólnopolskich jak "Podziel się posiłkiem", "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", zbiórkami żywności z Bankiem Żywności w Rzeszowie- nadmieniam, iż jesteśmy w tych akcjach od samego początku.

- Wsparcie rodzin, dzieci i seniorów w leczeniu- pomagamy rodzinom, osobom o najniższych dochdach  w leczeniu nowotworów, zaniku mięśni, porażeniach, udarach, przewlekłych cukrzycach, anemii i innych. Zaopatrujemy rodziny w karty Podarunkowe do aptek, dofinansujemy przejazdy do klinik, szpitali na "chemię', inne zabiegi.

-Zaopatrywanie chorych w sprzęt terapeutyczny, wózki, łóżka, materace itp.

-Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin najuboższych, samotnych rodziców, sierot. Organizujemy kolonie, obozy, turnusy terapeutyczne, oraz wycieczki. Z tej formy pomocy skorzystało już kilka tysięcy dzieci. nadmieniam, iż my finansujemy te imprezy w 100%.

- Udział w akcjach pomocowych ofiarom  przemocy domowej, szkolnej. Nasi podopieczni korzystają z darmowej porady prawnika, psychologa, oraz wsparcia materialnego. Staramy się też  pomóc w załatwieniu domu lub mieszkania, pracy, szkoły i przedszkola dla dzieci.

Rodziny te, są zawsze traktowane w sposób szczególny. Mają pierwsi paczki żywnościowe, dzieci  są pierwsze na liście kolonii, wycieczek.

- Profilaktyka- uświadamianie o zagrożeniach  młodych ludzi i dzieci.

Dla naszych dzieci prowadziłyśmy kilka programów profilaktycznych  jak: "Dorastam bezpiecznie", Nie Uzależnieniom  i nałogom", Stop Przemocy". Dzieci ze świetlicy uczestniczyły też w konkursach "Bezpieczni na drodze" , "Ekologia to jest To ! "- zdobywając 1 miejsce w Krośnie.

Dla naszych pociech organizowany był kurs "Pierwsza Pomoc"- dzieci uczyły się udzielania pomocy w nagłych omdleniach, wypadkach drogowych.

- Włączanie się do wszystkich  akcji  skierowanych do ofiar klęsk żywiołowych. Pomagałyśmy powodzianom w woj. tarnobrzeskim. Wspólnie z  Strażą Pożarną przekazałyśmy ponad 1,5 tony odzieży , środków czystości, zeszytów. Wspierałyśmy też  powodzian z Jasła. Dwa razy wysyłałyśmy transporty z środkami chemicznymi, proszkami, odzieżą , pościelą używaną i nową. Zbierałyśmy w sklepach żywność, która była w całości przekazana powodzianom. Daliśmy powodzianom z Jasła dary o wartości kilkunastu tysięcy złotych.

Od pani burmistrz Jasła- Marii Kurowskiej otrzymałyśmy specjalny dyplom i podziękowanie.

Rodzinom dotkniętym pożarami domu w Tylawie, Teodorówce, Jaśliskach i innych miejscowościach udało się nam dopomóc, przekazując materiały budowlane, farby, panele, wapno - od spossorów w firm krośnieńskich, jasielskich i z Rzeszowa.

-Imprezy okolicznościowe- choinka, zabawy noworoczne, spotkanie z mikołajem- gdzieok. 200-250 dzieci otrzymało upominki.

Dla matek, Babć, na Dzień DZiecka  przygotowywane były spotkania przy ciastkach i napojach, laurki, recytacje itp.

Za naszą działalność otrzymałyśmy wiele nagród- są to: Nagroda w konkursie Pro Publico Bono, od mieszkańców Krosna i władz Krosna 2 Statuetki, Dyplomy podziękowania od Wojewody i Marszałka, oraz nagroda od Kapituły przy Prezydencie RP.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo podkarpackie
 • KRS:0000035701
 • Wizytówka:www.pitax.pl/rodzinywielodzietne
 • Konto:18 102 0 29 64 0 000 6102 003 9 05 00
 • Adres:38-400Krosno ul. J. Lelewela24/9
 • WWW:www.trwkrosno.prv.pl
 • E-mail:trw_krosno@wp.pl
 • Telefon:667373897 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych

  KRS 0000035701

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych

 • 1% dla rodzin leczących się na nowotwory

    y Misja: Wszechstronna pomoc rodzinom najuboższym, samotnym matkom, Seniorom, chorym  z Podkarpacia.Od 27 lat zaopatrujemy rodziny w żywność, odzież, meble i podręczniki szkolne. Od roku 1994 prowadzimy świetlicę w której dożywiamy dzieci, organizujemy prelekcje, imprezy okolicznościowe.

  Podczas wakacji przegotowujemy kolonie, obozy, wycieczki dla dzieci, które nigdzie nie były na wakacjach. Wspieramy rodziny  - ofiary przemocy, ofiarując Im pomoc psychologiczną, prawną i materialną.

  POmagamy w leczeniu najcięższych chorób, zaopatrujemy osoby w leki, współfinansujemy

 • Jak wykorzystamy 1%

  1. Prowadzenie świetlicy (od 1994 roku/ - dożywianie i pomoc w nauce.

  2.Wsparcie leczenia chorych o najniższych dochodach,  na nowotwory, zanik mięśni, inne przewlekłe choroby.
  3. Udział we wszystkich akcjach charytatywnych- ogólnopolskich
  4. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie (od 2001 roku)  Wsparcie prawne, psychologiczne i materialne.

  5. Przygotowywanie imprez z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja itp.

  6. Wycieczki autokarowe dla dzieci, które nigdzie nie były na wakacjach.

  7. Zbiórki odzieży, podręczników, zeszytów,  dla dzieci z rodzin ubogich

  9. Przygotowanie wypoczynku letniego dla dzieci   kolonii, obozów, turnusów terapeutycznych
  10. Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych
  11. Programy profilaktyczne - NIe narkotykom i używkom, Stop Przemocy, Dorastam Bezpiecznie, Pierwsza Pomoc, Bezpieczni na Drodze. i inne.

  12. Szkolenie wolontariuszy oraz uczniów szkół średnich Krosna

  13. Wsparcie dla osób chorych na zanik mięśni, nowotwory, porażenie mózgowe.

 • Więcej o nas

  Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych w Krośnie jest organizacją społeczną- charytatywną. Od 27 lat staramy się nieść pomoc najbardziej potrzebującym  osobom, rodzinom z Podkarpacia. Obecnie zrzeszamy ponad 2400 takich rodzin. pOmoc nasza polega na :-Zaopatrywanie rodzin w żywność ze zbiórek w sklepach- w roku 2018 przekazano ponad 7,5 tony żywności potrzebującym.

  -Zbiórki odzieży przez cały rok- przeznaczonych dla osób samotnych, dzieci, seniorów.

  -Wydawanie owoców i warzyw z programu EU- w roku 2018 - wydałyśmy 60 ton produktów.

  -Udział we wszystkich akcjach charytatywnych- ogólnopolskich jak "Podziel się posiłkiem", "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", zbiórkami żywności z Bankiem Żywności w Rzeszowie- nadmieniam, iż jesteśmy w tych akcjach od samego początku.

  - Wsparcie rodzin, dzieci i seniorów w leczeniu- pomagamy rodzinom, osobom o najniższych dochdach  w leczeniu nowotworów, zaniku mięśni, porażeniach, udarach, przewlekłych cukrzycach, anemii i innych. Zaopatrujemy rodziny w karty Podarunkowe do aptek, dofinansujemy przejazdy do klinik, szpitali na "chemię', inne zabiegi.

  -Zaopatrywanie chorych w sprzęt terapeutyczny, wózki, łóżka, materace itp.

  -Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin najuboższych, samotnych rodziców, sierot. Organizujemy kolonie, obozy, turnusy terapeutyczne, oraz wycieczki. Z tej formy pomocy skorzystało już kilka tysięcy dzieci. nadmieniam, iż my finansujemy te imprezy w 100%.

  - Udział w akcjach pomocowych ofiarom  przemocy domowej, szkolnej. Nasi podopieczni korzystają z darmowej porady prawnika, psychologa, oraz wsparcia materialnego. Staramy się też  pomóc w załatwieniu domu lub mieszkania, pracy, szkoły i przedszkola dla dzieci.

  Rodziny te, są zawsze traktowane w sposób szczególny. Mają pierwsi paczki żywnościowe, dzieci  są pierwsze na liście kolonii, wycieczek.

  - Profilaktyka- uświadamianie o zagrożeniach  młodych ludzi i dzieci.

  Dla naszych dzieci prowadziłyśmy kilka programów profilaktycznych  jak: "Dorastam bezpiecznie", Nie Uzależnieniom  i nałogom", Stop Przemocy". Dzieci ze świetlicy uczestniczyły też w konkursach "Bezpieczni na drodze" , "Ekologia to jest To ! "- zdobywając 1 miejsce w Krośnie.

  Dla naszych pociech organizowany był kurs "Pierwsza Pomoc"- dzieci uczyły się udzielania pomocy w nagłych omdleniach, wypadkach drogowych.

  - Włączanie się do wszystkich  akcji  skierowanych do ofiar klęsk żywiołowych. Pomagałyśmy powodzianom w woj. tarnobrzeskim. Wspólnie z  Strażą Pożarną przekazałyśmy ponad 1,5 tony odzieży , środków czystości, zeszytów. Wspierałyśmy też  powodzian z Jasła. Dwa razy wysyłałyśmy transporty z środkami chemicznymi, proszkami, odzieżą , pościelą używaną i nową. Zbierałyśmy w sklepach żywność, która była w całości przekazana powodzianom. Daliśmy powodzianom z Jasła dary o wartości kilkunastu tysięcy złotych.

  Od pani burmistrz Jasła- Marii Kurowskiej otrzymałyśmy specjalny dyplom i podziękowanie.

  Rodzinom dotkniętym pożarami domu w Tylawie, Teodorówce, Jaśliskach i innych miejscowościach udało się nam dopomóc, przekazując materiały budowlane, farby, panele, wapno - od spossorów w firm krośnieńskich, jasielskich i z Rzeszowa.

  -Imprezy okolicznościowe- choinka, zabawy noworoczne, spotkanie z mikołajem- gdzieok. 200-250 dzieci otrzymało upominki.

  Dla matek, Babć, na Dzień DZiecka  przygotowywane były spotkania przy ciastkach i napojach, laurki, recytacje itp.

  Za naszą działalność otrzymałyśmy wiele nagród- są to: Nagroda w konkursie Pro Publico Bono, od mieszkańców Krosna i władz Krosna 2 Statuetki, Dyplomy podziękowania od Wojewody i Marszałka, oraz nagroda od Kapituły przy Prezydencie RP.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo podkarpackie
 • KRS:0000035701
 • Wizytówka:www.pitax.pl/rodzinywielodzietne
 • Konto:18 102 0 29 64 0 000 6102 003 9 05 00
 • Adres:38-400Krosno ul. J. Lelewela24/9
 • WWW:www.trwkrosno.prv.pl
 • E-mail:trw_krosno@wp.pl
 • Telefon:667373897
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00