1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Edukacja dla Demokracji

KRS 0000037647

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Edukacja dla Demokracji

KRS 0000037647

Prezent OPP

Wszędzie warto być obywatelem!

Jesteśmy po to, aby wspierać prodemokratyczne i proobywatelskie zmiany w społeczeństwie przede wszystkim w Polsce i na obszarze Europy Wschodniej, Azji Centralnej oraz Kaukazu Południowego. Działamy w szczególności tam, sytuacja społeczno-polityczna wpływa na jakość życia obywateli – ich bezpieczeństwo, możliwość doskonalenia się lub rozwijania swoich społeczności. Dążymy do tego, aby ludzie mieli możliwość decydowania o własnym losie oraz brali odpowiedzialność za swoje otoczenie społeczne, szanowali jego różnorodność oraz byli gotowi na pojawiające się w nim zmiany.

Fundacja Edukacja dla Demokracji wspiera innych w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Działamy w Polsce oraz za granicą w partnerstwie z lokalnymi organizacjami. W swoich działaniach kierujemy się ważnymi dla nas zasadami, do których należą: realne partnerstwo i bezpieczeństwo, trwałość rezultatów, dywersyfikacja środków, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych.

Wszystkie nasze projekty są realizacją celu statutowego Fundacji, którym jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych. 

Fundacja działa nie tylko dzięki intensywnej pracy niewielkiego zespołu i pomocy wolontariuszy czy pozyskiwanym dotacjom, ale także dzięki wsparciu w postaci 1,5% podatku. Ty także możesz nas wesprzeć! Wystarczy podać KRS 0000037647 w składanym PIT.
 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Wszędzie warto być obywatelem! Pomóż działać aktywistom społecznym tam, gdzie nie jest to łatwe!

Od 30 lat Fundacja Edukacja dla Demokracji wspiera rozwój społeczności lokalnych w Polsce oraz krajach Europu Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu. Wspieramy inicjatywy osób przybywających do Polski z powodu działań wojennych lub prześladowań. Pomagamy w działaniach koordynacyjnych i wspieramy organizacje, które oferują bezpośrednie wsparcie dla osób indywidualnych i ich rodzin w ramach prowadzonych przez nas programów. Jesteśmy w stałym kontakcie z partnerami z Ukrainy i odpowiadamy na pojawiające się realne sytuacje. Potrzebujemy Twojego 1,5% aby kontynuować tę współpracę, utrzymywać partnerstwa oraz objąć wsparciem aktywistów, którzy trafiają do Polski.

1,5 % twojego podatku pomoże 

1. WESPRZEĆ UKRAINĘ

Wasze 1,5% pomaga nam zapewnić wsparcie dla Ukrainy. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie trwa i wiosną spodziewane jest kolejne zintensyfikowane natarcie. Potrzeby są bez dna, ale każda przekazana złotówka pomaga wspierać organizację pomocy dla społeczności lokalnych. Wspieramy działania pomocowe bezpośrednio w Ukrainie, gdzie znajdują się nasi wieloletni partnerzy, jak i pomoc w Polsce na rzecz osób, które znalazły tu schronienie przed wojną. W 2022 roku w ramach naszych projektów przekazaliśmy sprzęt i pomoc humanitarną do Ukrainy, wspieraliśmy również działania koordynacyjne oraz społeczne polskich organizacji. Prowadziliśmy działania informacyjne dla Ukraińców trafiających do Polski, a także akcję „Inna bajka”, w której drukowaliśmy i rozsyłaliśmy po Polsce świetnej jakości książeczki z bajkami w języku ukraińskim dla najmłodszych.

Twoje 1,5 %  pomoże nam szybko reagować na pojawiające się potrzeby w Ukrainie i osób z Ukrainy w Polsce. Podaj w PIT nasz numer KRS: 0000037647.

Cel szczegółowy: Ukraina

Śledź nasze działania na www.fed.org.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.

2. REALIZOWAĆ INICJATYWY SPOŁECZNE UCHODŹCÓW W POLSCE

Chcemy wspierać samoorganizację uchodźców w Polsce i ich własne działania nakierowane na wsparcie ich społeczności i rozwój ich kontaktów ze społeczeństwem polskim. W 2022 roku dzięki Waszym środkom z 1% z lat ubiegłych dofinansowaliśmy 3 projekty społeczne zainicjowane przez uchodźców w Polsce, wyłonione w konkursie Funduszu Obywatelskiego. Pomóż nam wesprzeć kolejne takie inicjatywy! 

Przyłącz się swoim 1,5 % wpisując w corocznej deklaracji podatkowej (PIT) nasz numer KRS: 0000037647. 

Cel szczegółowy: inicjatywy 

Śledź nasze działania na www.fed.org.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.

3. WESPRZEĆ NASZE PROJEKTY EDUKACYJNE NA RZECZ BUDOWANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W POLSCE 

Od ponad 30 lat inicjujemy, wspieramy i prowadzimy działania edukacyjne promujące i upowszechniające demokrację i postawy obywatelskie.  Przy wsparciu środków z 1% dodrukowaliśmy polską wersję gry edukacyjnej „Przepis na demokrację”, którą rozpowszechniamy bezpłatnie w Polsce. Zapewniamy też dostęp do platformy edukacyjnej o edukacji globalnej, pozwalającej lepiej zrozumieć zjawiska i współzależności o charakterze globalnym. Działania takie rozpoczynamy dzięki grantom (z budżetu państwa i innych donorów), a gdy te środki i projekty się kończą, to właśnie Wasze 1,5% pozwala nam kontynuować pracę i wzmacniać jej rezultaty. 

Przekaż nam 1,5% podatku, a my przeznaczymy go na wsparcie tych działań, które najbardziej tego potrzebują. Podaj w PIT nasz numer KRS: 0000037647.

Nie musisz podawać celu.
Śledź nasze działania na www.fed.org.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) powstała w końcu lat 80-tych dzięki współpracy pedagogów polskich i amerykańskich. Celem Fundacji jest rozwój kompetencji obywatelskich oraz umiejętności działania na rzecz dobra wspólnego w państwie demokratycznym. FED wspiera społeczności lokalne, w Polsce i poza jej granicami, w ich działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności na terenach, gdzie ograniczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy, usług społecznych i możliwości współdecydowania o własnym losie. W nagłych sytuacjach FED prowadzi działania interwencyjne.

Celem statutowym Fundacji Edukacja dla Demokracji jest: inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych.

W ostatnich latach działania programowe FED skupiały się na następujących obszarach:

1. Wsparcie dla społeczeństwa Ukrainy i osób cierpiących w wyniku wojny przyjeżdżających do Polski po 24.02.2022 w ramach programu grantodawczego Wspieramy Ukrainę, akcji „Inna bajka”, w ramach której drukujemy i rozprowadzamy bajki w języku ukraińskim dla dzieci w całej Polsce, w ramach tzw. „Swatki” polscy i ukraińscy nauczyciele mieli możliwość spotkania i wytchnienia, a także planowania dalszej współpracy między szkołami.

2. Działania adresowane do społeczeństw państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu, w ramach programu grantodawczego  RITA – Przemiany w Regionie a także innych działań polegających na kreowaniu inicjatyw społecznych i wspieraniu grup i instytucji działających na rzecz zmian proobywatelskich i prodemokratycznych.

3. Wspieranie aktywistów i działań organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie edukacji pro obywatelskiej i współpracy międzynarodowej poprzez  programy grantowe Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, Fundusz Pomocowy a także tworzenie, prowadzenie i promowanie działań i narzędzi edukacyjnych.

4. Edukacja globalna, czyli edukacja budująca w polskim społeczeństwie wiedzę na temat zjawisk i współzależności globalnych oraz odpowiedzialność za współczesny świat.


FED realizuje swoje cele, w Polsce i poza jej granicami, poprzez:

- szkolenia dla  działaczy lokalnych organizacji społecznych, młodzieży, pedagogów, przedstawicieli władz lokalnych oraz wspieranie zespołów trenerskich prowadzących edukację obywatelską;

- działania sieciujące i wspieranie świadomego udziału społeczności lokalnej, aktywistów, rodziców, pedagogów w rozwiązywaniu problemów lokalnych oraz decydowaniu o sprawach krajowych;

- pomoc w nawiązywaniu współpracy między organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi i samorządami lokalnymi z Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu Południowego;

- prowadzenie programów grantodawczych dla polskich organizacji i instytucji edukacyjnych również tych współpracujących ze Wschodem oraz podnoszących świadomość polskiego społeczeństwa nt. współzależności globalnych;

- publikowanie materiałów poświęconych edukacji obywatelskiej i funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego,

Fundacja Edukacja dla Demokracji jest organizacją pożytku publicznego.

Fundacja jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i koalicji: Związek Stowarzyszeń „Grupa Zagranica”, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska-Rosja, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego.

Otrzymaliśmy wiele wyróżnień i nagród, przede wszystkim za naszą działalność w krajach b. ZSRR. Do najważniejszych należą: Democracy and Civic Society Award przyznana przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone w 1998 r., tytuł Instytucji Pro Publico Bono (2004 r.), tytuł Organizacji Pozarządowej Europy Środkowo-Wschodniej 2009 r., przyznany przez Radę Programową Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000037647
 • Konto:51 1240 6322 1111 0000 4607 1075
 • Adres:Nowolipie 9/11
 • E-mail:agnieszka.swieczka@fed.org.pl
 • Telefon:48 605 787 757

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Edukacja dla Demokracji” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Edukacja dla Demokracji

KRS 0000037647

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00