1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI Koło w Krośnie

KRS 0000039761

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI Koło w Krośnie

KRS 0000039761

Prezent OPP

Twój 1% wspiera ponad 600 osób z niepełnosprawnością intelektualną

PSONI jest organizacją  rodziców, którzy starają się zapewnić godne życie swoim niepełnosprawnym dzieciom. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków do przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. PSONI Koło w Krośnie stara się stworzyć kompleksowy system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej i godnej starości. Zapewnia dostęp do wczesnej interwencji, edukację, rehabilitację, terapię, mieszkalnictwo, a także rehabilitację zawodową i społeczną, w tym miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością. Z różnych form wsparcia realizowanych w PSONI Koło w Krośnie korzysta ponad 600 osób z niepełnosprawnością (dzieci, młodzież, osoby dorosłe). Wszystkie działania mają na celu jak największe usprawnienie osób z niepełnosprawnością i stworzenie im możliwości życia w środowisku lokalnym przy zapewnieniu niezbędnego wsparcia.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, poprawa bazy lokalowej placówek, pokrycie udziału własnego w projektach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych

Więcej o nas

Więcej o nas

Misją naszego Stowarzyszenia jest :

 • dbanie o godność ludzką, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,
 • wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin (art. 4 Statutu).

PSONI Koło w Krośnie od ponad 35 lat tworzy kompleksowy system wsparcia dla osób  z niepełnosprawnością intelektualną obejmujący rehabilitację, edukację, terapię w specjalistycznych placówkach pobytu dziennego, a także zatrudnienie w zakładach aktywności zawodowej oraz mieszkalnictwo wspomagane.  Ze wsparcia Stowarzyszenia  korzysta ponad 600 osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej starości. PSONI Koło w Krośnie liczy 220 członków – rodziców i/lub opiekunów osób z niepełnosprawnością, a także profesjonalistów zaangażowanych w pracę  z osobami z niepełnosprawnością.

System wsparcia prowadzony przez PSONI Koło w Krośnie obejmuje następujące usługi:

1. specjalistyczne placówki pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością, tj.:

 • Ośrodek Wczesnej Interwencji w Potoku dla dzieci od urodzenia do 7. roku życia ze stwierdzoną niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionych w rozwoju psychoruchowym lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Rocznie Ośrodek zapewnia wczesną kompleksową i wielospecjalistyczną pomoc blisko 400 dzieciom,
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Krośnie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3 do 25 lat. Ośrodek zapewnia realizację wychowania przedszkolnego, realizację obowiązku szkolnego lub nauki dla 76 osób,
 • dwa Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób dorosłych (w Krośnie i w Potoku)  z niepełnosprawnością intelektualną. Są to ośrodki wsparcia, które oferują  dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualna i sprzężonymi niepełnosprawnościami podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu. Placówki te wspierają 61 osób,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Krośnie realizujący program rehabilitacji społecznej   i zawodowej dla 45 osób z niepełnosprawnością.
 • Trening Mieszkalnictwa – średniomiesięcznie z tygodniowych treningów korzysta 30 osób,
 • Świetlica Terapeutyczna dla 20 osób.

2. Mieszkania Wspomagane w Potoku – w oddanym do użytku w 2017 r. nowym budynku mieszka aktualnie 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, prowadząc wspólne gospodarstwo domowe przy niezbędnym wsparciu asystentów

3. Dwa Zakłady Aktywności Zawodowej, w których zatrudnionych jest łącznie 86 osób  z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym.

W ramach pozostałej działalności statutowej Stowarzyszenie prowadzi:

- aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych poprzez realizację programów mających na celu przygotowanie do pracy oraz zatrudnienie wspomagane,

- treningi mieszkalnictwa i usamodzielnienia,

- asystenturę rodzinną,

- stałą współpracę z rodzicami i opiekunami osób z niepełnosprawnością poprzez: wspieranie i pomaganie w sytuacjach trudnych, dostarczanie wskazówek i wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka, formowanie  o bliższych i dalszych celach pracy rehabilitacyjnej i edukacyjnej z dzieckiem, pomoc w wyborze odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego oraz nauka korzystania z tego sprzętu,

- doradztwo prawne i socjalne,

- specjalistyczną bibliotekę,

- imprezy integracyjne.

PSONI Koło w Krośnie jest trwale wpisane w  lokalne środowisko i jest strukturą, która odgrywa ważną społeczną i obywatelską rolę w regionie, skutecznie uzupełniając lukę w instytucjach państwowych i samorządowych. Ale nasze Koło to również wspólnota: rodzice, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, profesjonaliści, przyjaciele i znajomi. Potrafimy budować wśród członków poczucie tożsamości organizacyjnej i odpowiedzialności za nasze wspólne działania, pamiętamy że Stowarzyszenie to organizacja samopomocowa, mamy świadomość ograniczonych możliwości pojedynczego człowieka a jednocześnie jego siły w grupie skupionej do realizacji wspólnych celów.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo podkarpackie
 • KRS:0000039761
 • Konto:18 1240 2311 1111 0000 3881
 • Adres:38-400 Krosno, ul. Powstańców Śląskich 16
 • WWW:www.psonikrosno.org.pl
 • E-mail:zk.krosno@psoni.org.pl
 • Telefon:134325837

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „PSONI Koło w Krośnie” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
PSONI Koło w Krośnie

KRS 0000039761

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00