1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  OSR Lębork
  KRS 0000041352

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

PRZEKAŻ SWÓJ 1% RATOWNIKOM OSR

Misją OSR Lębork jest niesienie pomocy potrzebującym, edukacja w zakresie udzielania pomocy medycznej oraz uświadomienie społeczeństwu wagi zdrowia psychicznego. Przeprowadzenie interwencji kryzysowej osobom, rodzinom jak i bliskim osób w trakcie lub też po przeżyciu zdarzeń traumatycznych. Prowadzenie wsparcia emocjonalnego bezpośrednio na miejscu wypadków, katastrof oraz zdarzeń masowych.

Jak wykorzystamy 1%

OTRZYMANE ŚRODKI PRZEZNACZYMY NA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE NASZEJ KADRY ABY JESZCZE SPRAWNIEJ UDZIELAĆ POMOCY POTRZEBUJĄCYM.

Więcej o nas

Stowarzyszenie OCHOTNICZA SŁUŻBA RATOWNICZA jest organizacją pozarządową, założoną w 1996 roku. Jej celem jest działalność z zakresu ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa na drodze. Swoje cele i zadania organizacja realizuje na rzecz ogółu społeczności. Terenem działania OSR jest teren województwa pomorskiego, a w przypadku prowadzenia działalności ratowniczej teren całego kraju. Ponadto celem Ochotniczej Służby Ratowniczej jest prowadzenie działalności prowadzenie działalności w zakresie:

-ratownictwa i ochrony ludności,

-ochrony, promocji zdrowia,

-pomoc ofiarom katastrof, klęski żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

-nauki, edukacji, oświaty i wychowania ,

-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

-turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

-ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

-porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym ,

-pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

-promocji i organizacji wolontariatu

-działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

-przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

-działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych

Stowarzyszenie wspiera społeczności lokalne poprzez ich motywowanie i promowanie aktywnych i prospołecznych postaw.; edukuje, pomaga innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, aktywizuje zawodowo, realizuje i upowszechnia ideę wolontariatu.

Stowarzyszenie OSR sposób szczególny wspiera podmioty sektora pozarządowego , młodzież oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Zadania i cele OSR realizuje odpłatnie i nieodpłatnie poprzez :

-Organizowanie spośród swoich członków poddziałów ratowniczych.

-Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców.

-Prowadzenie szkoleń ratowniczych członków OSR i współdziałanie z innymi instytucjami w organizacji szkoleń.

-Prowadzenie Centrum Edukacji Ratowniczej,

-Prowadzenie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego, interwencji kryzysowej,

-Prowadzenie zajęć i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na drogach wśród członków OSR i współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami

-Organizowanie drużyn młodzieżowych

-Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społecznej i kulturalno-oświatowej.

-Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonywanie zadań wynikających z niniejszego statutu.

-Prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla organizacji współpracujących oraz na zlecenie.

W celu realizacji celów statutowych Ochotnicza Służba Ratownicza powołała i prowadzi w sposób ciągły i usystematyzowany następujące jednostki organizacyjne i/lub programy działające zgodnie z przyjętymi standardami

*CENTRUM EDUKACJI RATOWNICZEJ:

* LĘBORSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII, PSYCHOTRAUMATOLOGII I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:

* CENTRUM PSYCHOLOGII EDUKACJI I MEDYCYNY NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI:

*SZKOŁA POLICEALNA STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W LĘBORKU:

Stowarzyszenie OSR jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Prowadzimy działalność szkoleniową oraz profesjonalne usługi z zakresu zabezpieczenia medycznego imprez masowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA) z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej


 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000041352
 • Adres:ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
 • WWW:OSR.LEBORK.PL
 • E-mail:OSRLEBORK@GMAIL.COM
 • Telefon:727 448 435 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  OSR Lębork

  KRS 0000041352

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

OSR Lębork

 • PRZEKAŻ SWÓJ 1% RATOWNIKOM OSR

  Misją OSR Lębork jest niesienie pomocy potrzebującym, edukacja w zakresie udzielania pomocy medycznej oraz uświadomienie społeczeństwu wagi zdrowia psychicznego. Przeprowadzenie interwencji kryzysowej osobom, rodzinom jak i bliskim osób w trakcie lub też po przeżyciu zdarzeń traumatycznych. Prowadzenie wsparcia emocjonalnego bezpośrednio na miejscu wypadków, katastrof oraz zdarzeń masowych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  OTRZYMANE ŚRODKI PRZEZNACZYMY NA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE NASZEJ KADRY ABY JESZCZE SPRAWNIEJ UDZIELAĆ POMOCY POTRZEBUJĄCYM.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie OCHOTNICZA SŁUŻBA RATOWNICZA jest organizacją pozarządową, założoną w 1996 roku. Jej celem jest działalność z zakresu ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa na drodze. Swoje cele i zadania organizacja realizuje na rzecz ogółu społeczności. Terenem działania OSR jest teren województwa pomorskiego, a w przypadku prowadzenia działalności ratowniczej teren całego kraju. Ponadto celem Ochotniczej Służby Ratowniczej jest prowadzenie działalności prowadzenie działalności w zakresie:

  -ratownictwa i ochrony ludności,

  -ochrony, promocji zdrowia,

  -pomoc ofiarom katastrof, klęski żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

  -nauki, edukacji, oświaty i wychowania ,

  -wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

  -turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

  -ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

  -porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym ,

  -pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

  -promocji i organizacji wolontariatu

  -działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

  -przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

  -działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych

  Stowarzyszenie wspiera społeczności lokalne poprzez ich motywowanie i promowanie aktywnych i prospołecznych postaw.; edukuje, pomaga innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, aktywizuje zawodowo, realizuje i upowszechnia ideę wolontariatu.

  Stowarzyszenie OSR sposób szczególny wspiera podmioty sektora pozarządowego , młodzież oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

  Zadania i cele OSR realizuje odpłatnie i nieodpłatnie poprzez :

  -Organizowanie spośród swoich członków poddziałów ratowniczych.

  -Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców.

  -Prowadzenie szkoleń ratowniczych członków OSR i współdziałanie z innymi instytucjami w organizacji szkoleń.

  -Prowadzenie Centrum Edukacji Ratowniczej,

  -Prowadzenie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego, interwencji kryzysowej,

  -Prowadzenie zajęć i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na drogach wśród członków OSR i współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami

  -Organizowanie drużyn młodzieżowych

  -Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społecznej i kulturalno-oświatowej.

  -Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonywanie zadań wynikających z niniejszego statutu.

  -Prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla organizacji współpracujących oraz na zlecenie.

  W celu realizacji celów statutowych Ochotnicza Służba Ratownicza powołała i prowadzi w sposób ciągły i usystematyzowany następujące jednostki organizacyjne i/lub programy działające zgodnie z przyjętymi standardami

  *CENTRUM EDUKACJI RATOWNICZEJ:

  * LĘBORSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII, PSYCHOTRAUMATOLOGII I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:

  * CENTRUM PSYCHOLOGII EDUKACJI I MEDYCYNY NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI:

  *SZKOŁA POLICEALNA STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W LĘBORKU:

  Stowarzyszenie OSR jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Prowadzimy działalność szkoleniową oraz profesjonalne usługi z zakresu zabezpieczenia medycznego imprez masowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA) z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000041352
 • Adres:ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
 • WWW:OSR.LEBORK.PL
 • E-mail:OSRLEBORK@GMAIL.COM
 • Telefon:727 448 435
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00