1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie
KRS 00000420021ProcentPodatkuDlapsonijaworzno

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wesprzyj nas 1% i pomóż nam otworzyć życie przed osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Działamy na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, przestrzegania wobec nich praw człowieka, włączania ich do życia społecznego oraz wspierania ich rodzin.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki finansowie pozyskane z wpłat 1% podatku przeznaczymy na;

- dofinansowanie prowadzonych programów rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnoprawnych intelektualnie,

- dofinansowanie działalności prowadzonych placówek dla dzieci i dorosłych osób niepełnoprawnych intelektualnie,

- budowanie systemu wsparcia dla osób niepełnopsrawnych intelektualnie w naszym mieście.

Więcej o nas

Więcej o nas

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie działa od 1991 r. W swoich szeregach skupia rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną, opiekunów prawnych, samych niepełnosprawnych oraz ich przyjaciół.

Misją Stowarzyszenia jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także wspieranie ich rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie działań służących wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością intelektualną i towarzyszącymi dysfunkcjami, przestrzeganie wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym oraz wspieraniu ich rodzin. Swoje działania koncentrujemy na wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzeniu warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzeniu ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, wspieraniu rodzin osób niepełnosprawnych.

Zadania, które realizujemy:

- rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka,

- inicjowanie rozwiązań prawnych,

- organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie:
- kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii,
- edukacji,
- przygotowania do pracy,
- zatrudnienia,
- opieki mieszkaniowej,
- rekreacji,
- wspierania w samodzielności,
- pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.),

- współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej,

- szkolenia rodziców i profesjonalistów,

- działalność wydawnicza i współpraca z mediami w celu zmiany postaw społecznych.

Prowadzimy następujące placówki:

- Ośrodek Wczesnej Interwencji, który zapewnia kompleksową rehabilitację, doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci w wieku 0 – 7 lat,

- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym otaczamy dzienną opiekę 60 osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zburzeniami psychicznymi, które nie rokują na podjęcie pracy 

-  Warsztat Terapii Zajęciowej, który prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną, przygotowując 55 osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 18 lat wzwyż do podjęcia pracy i w miarę samodzielnego życia w społeczeństwie.

Dodatkowo prowadzimy Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej wspierający osoby niepełnosprawne z terenu miasta w dążeniu do samodzielności, a także programy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci oraz specjalistyczne doradztwo dla ich rodziców.

W celu podniesienia poziomu kompetencji społecznych młodych osób z niepełnoprawnością intelektualną realizujemy projekty na bazie Programu ERASMUS+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach których organizujemy międzynarodowe wymiany młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Obecnie pracujemy nad budową systemu wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, których poziom funkcjonowania pozwala na pobyt w mieszkaniach chronionych, nad stworzeniem możliwości świadczenia doraźnej opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną, których rodzice/opiekunowie prawni nie mogą czasowo jej pełnić z powodu przyczyn wyższej konieczności, nad utworzeniem domu grupowego, w którym będą mogły zamieszkać samotne dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000042002
 • Konto:02 1750 0012 0000 0000 3348 7959
 • Adres:ul. F. Chopina 19 43-600 Jaworzno
 • WWW:psouujaworzno.org.pl
 • E-mail:psonijaworzno@gmail.com
 • Telefon:32 616 3898Formularze PIT 2020/2021 dla
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie

KRS 0000042002

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie

 • Wesprzyj nas 1% i pomóż nam otworzyć życie przed osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

  Działamy na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, przestrzegania wobec nich praw człowieka, włączania ich do życia społecznego oraz wspierania ich rodzin.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki finansowie pozyskane z wpłat 1% podatku przeznaczymy na;

  - dofinansowanie prowadzonych programów rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnoprawnych intelektualnie,

  - dofinansowanie działalności prowadzonych placówek dla dzieci i dorosłych osób niepełnoprawnych intelektualnie,

  - budowanie systemu wsparcia dla osób niepełnopsrawnych intelektualnie w naszym mieście.

 • Więcej o nas

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie działa od 1991 r. W swoich szeregach skupia rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną, opiekunów prawnych, samych niepełnosprawnych oraz ich przyjaciół.

  Misją Stowarzyszenia jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także wspieranie ich rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

  Celem Stowarzyszenia jest organizowanie działań służących wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością intelektualną i towarzyszącymi dysfunkcjami, przestrzeganie wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym oraz wspieraniu ich rodzin. Swoje działania koncentrujemy na wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzeniu warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzeniu ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, wspieraniu rodzin osób niepełnosprawnych.

  Zadania, które realizujemy:

  - rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka,

  - inicjowanie rozwiązań prawnych,

  - organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie:
  - kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii,
  - edukacji,
  - przygotowania do pracy,
  - zatrudnienia,
  - opieki mieszkaniowej,
  - rekreacji,
  - wspierania w samodzielności,
  - pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.),

  - współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej,

  - szkolenia rodziców i profesjonalistów,

  - działalność wydawnicza i współpraca z mediami w celu zmiany postaw społecznych.

  Prowadzimy następujące placówki:

  - Ośrodek Wczesnej Interwencji, który zapewnia kompleksową rehabilitację, doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci w wieku 0 – 7 lat,

  - Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym otaczamy dzienną opiekę 60 osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zburzeniami psychicznymi, które nie rokują na podjęcie pracy 

  -  Warsztat Terapii Zajęciowej, który prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną, przygotowując 55 osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 18 lat wzwyż do podjęcia pracy i w miarę samodzielnego życia w społeczeństwie.

  Dodatkowo prowadzimy Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej wspierający osoby niepełnosprawne z terenu miasta w dążeniu do samodzielności, a także programy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci oraz specjalistyczne doradztwo dla ich rodziców.

  W celu podniesienia poziomu kompetencji społecznych młodych osób z niepełnoprawnością intelektualną realizujemy projekty na bazie Programu ERASMUS+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach których organizujemy międzynarodowe wymiany młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

  Obecnie pracujemy nad budową systemu wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, których poziom funkcjonowania pozwala na pobyt w mieszkaniach chronionych, nad stworzeniem możliwości świadczenia doraźnej opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną, których rodzice/opiekunowie prawni nie mogą czasowo jej pełnić z powodu przyczyn wyższej konieczności, nad utworzeniem domu grupowego, w którym będą mogły zamieszkać samotne dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji.

   

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000042002
 • Konto:02 1750 0012 0000 0000 3348 7959
 • Adres:ul. F. Chopina 19 43-600 Jaworzno
 • WWW:psouujaworzno.org.pl
 • E-mail:psonijaworzno@gmail.com
 • Telefon:32 616 3898
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00