1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie KLUCZ
KRS 0000042094

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Dumni z dziedzictwa

Stowarzyszenie "Klucz" działa na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa Ziemi Zakliczyńskiej poprzez realizację programów edukacji kulturalnej takich jak: Zakliczyński Uniwersytet Ludowy, Akademie dla Aktywnych czy Mogiły Pamięci. Wspieramy działalność zespołów artystycznych w formie zakupu strojów ludowych dla zespołów folklorystycznych, instrumentów muzycznych i organizacji wartsztów muzycznych dla Strażackiej Orkiestry Dętej "Filipowice", warsztatów mistrzów rzemiosła czy nagrania płyty z utworami patriotycznymi dla Chóru "Cantando canzoni". Promujemy i wyróżniamy Nagrodę Honorową Jordan osoby, instytucje i organizacje działające na rzecz rozwoju kultury i promocji Ziemi Zakliczyńskiej. Wspieramy działalność statutową Zakliczyńskiego Centrum Kultury poprzez współorganizację warsztatów teatralnych, mecenat nad działalnością zespołów artystycznych, organizację Spotkań Kazimierzowskich u Jordana i Biesiad Rycerskich w Melsztynie. Pomagamy osobom znajdującym się w trudniej sytuacji poprzez akcje harytatywne, a także pomagamy Towarzystwu Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego w Obertynie (na Ukrainie).

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki uzyskane z 1% wykorzystamy na realizację projektów edukacji kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego takich jak:

 • Realizacja musicalu "Beltejem zakliczyńskie" z Chórem "Cantando canzoni"
 • Realizacja spektaklu teatralnego "Cud" związanego z 100 leciem Bitwy Warszawskiej
 • Zakup instrumentów muzycznych i strojów ludowych dla orkiestry dętej i zespołów folklorystycznych
 • Organizacja warsztatów muzycznych dla Klubu Heligonistów i Harmonistów Małopolskich działającego przy Stowarzyszeniu "Klucz"
Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” działa 19 lat, od dziewięciu lat swoje główne działania kieruje w szeroko rozumianą kulturę, sztukę i dziedzictwo kulturowe. Jesteśmy jedynym Stowarzyszeniem w gminie Zakliczyn działającym tak długo i prężnie. Od 2012 posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego oraz jako jedno z niewielu posiadamy oddziały i koła.

Stowarzyszenie swoją działalnością wspiera Zakliczyńskie Centrum Kultury, poprzez pozyskiwanie środków na wydarzenia kulturowe oraz realizację projektów skierowanych do różnych grup społecznych. Pozyskane środki z 1% kierowane są na działalność statutową ogólną oraz na wskazane przez darczyńców cele. 

Najważniejszymi celami Stowarzyszenia Klucz są: działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury lokalnej i dziedzictwa narodowego; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; kreowanie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego czasu i rozwoju osobowego mieszkańców; wspieranie wzrostu lokalnej tożsamości i więzi; edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury;

Dzięki pozyskanym funduszom w samym 2019 roku zrealizowaliśmy takie projekty jak:

XX. Święto Fasoli i XXI Dożynki Województwa Małopolskiego - celem projektu było zachęcenie mieszkańców i turystów do aktywnego wzięcia udziału w wydarzeniach kulturalnych poprzez promocję kuchni, tradycji, rzemiosła i  kultury ludowej;

Bliżej tradycji ludowej - cel to rozwinięcie i upowszechnianie kultury ludowej zwłaszcza w dziedzinie muzyki i tańców regionalnych poprzez zakup strojów ludowych;

Dożynki Gminy Zakliczyn - zorganizowanie dożynek które pielęgnują tradycje i dziedzictwo kulturalne;

Należyty -teatr w Zakliczynie - celem było zaangażowanie uzdolnionej młodzieży do realizowania swoich pasji związanych z sztuką i teatrem poprzez warsztaty teatralne, artystyczne i wokalne;

Kazimierzowskie Spotkania u Jordana - celem projektu było ukazanie kunsztu artystycznego pani Izabeli Mytnik oraz przedstawienie jej kariery artystycznej i otoczenia społecznego w jakim dojrzewał talent;

Na święta ze świętym Mikołajem  - projekt którego celem było zwiększenie świadomości artystycznej i kulturowej 40 -osobowej grupy dzieci i rodziców poprzez warsztaty artystyczne prowadzone przez lokalnych artystów i animatorów;

Kolęda u Heligonistów i Harmonistów - projekt którego celem było zainteresowanie i zaangażowanie lokalnej społeczności w ochronę materialnego dziedzictwa narodowego jakim są tradycyjne instrumenty ludowe w tym heligonka i harmonia polska poprzez organizację spotkania kolędowego; Rozwój

Strażackiej Orkiestry Dętej Filipowice - celem zadania był rozwój SOD Filipowice poprzez pogłębienie wiedzy i umiejętności muzycznych poprzez warsztaty oraz zakupienie instrumentów i akcesoriów dla muzyków;

Mogiły pamięci: Jamna - Wola Stróska - Charzewice - zorganizowanie rocznicowych manifestacji religijno-patriotycznych oraz widowiska plenerowych z udziałem grup rekonstrukcyjnych;

Ło cem moja dusza gro - cykliczne zajęcia teoretyczno-praktyczne z mistrzem, na których uczestnicy będą zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki ludowej;

Zakliczyńskie Uniwersytet Ludowy - cykl wykładów i warsztatów na temat lokalnej historii, tradycji i kultury ludowej;

Nagranie „Cantando canzoni” - nagranie płyty zawierającej polskie utwory patriotyczne

Akademia dla Aktywnych w Gminie Zakliczyn - utworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla seniorów z gminy Zakliczyn.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000042094
 • Konto:32 8589 0006 0140 0000 0387 0001
 • Adres:Rynek 1/8, 32-840 Zakliczyn
 • WWW:www.zakliczyninfo.pl
 • E-mail:maria.chrusciel@op.pl
 • Telefon:146283331Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie KLUCZ

KRS 0000042094

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie KLUCZ

 • Dumni z dziedzictwa

  Stowarzyszenie "Klucz" działa na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa Ziemi Zakliczyńskiej poprzez realizację programów edukacji kulturalnej takich jak: Zakliczyński Uniwersytet Ludowy, Akademie dla Aktywnych czy Mogiły Pamięci. Wspieramy działalność zespołów artystycznych w formie zakupu strojów ludowych dla zespołów folklorystycznych, instrumentów muzycznych i organizacji wartsztów muzycznych dla Strażackiej Orkiestry Dętej "Filipowice", warsztatów mistrzów rzemiosła czy nagrania płyty z utworami patriotycznymi dla Chóru "Cantando canzoni". Promujemy i wyróżniamy Nagrodę Honorową Jordan osoby, instytucje i organizacje działające na rzecz rozwoju kultury i promocji Ziemi Zakliczyńskiej. Wspieramy działalność statutową Zakliczyńskiego Centrum Kultury poprzez współorganizację warsztatów teatralnych, mecenat nad działalnością zespołów artystycznych, organizację Spotkań Kazimierzowskich u Jordana i Biesiad Rycerskich w Melsztynie. Pomagamy osobom znajdującym się w trudniej sytuacji poprzez akcje harytatywne, a także pomagamy Towarzystwu Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego w Obertynie (na Ukrainie).

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki uzyskane z 1% wykorzystamy na realizację projektów edukacji kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego takich jak:

  • Realizacja musicalu "Beltejem zakliczyńskie" z Chórem "Cantando canzoni"
  • Realizacja spektaklu teatralnego "Cud" związanego z 100 leciem Bitwy Warszawskiej
  • Zakup instrumentów muzycznych i strojów ludowych dla orkiestry dętej i zespołów folklorystycznych
  • Organizacja warsztatów muzycznych dla Klubu Heligonistów i Harmonistów Małopolskich działającego przy Stowarzyszeniu "Klucz"
 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” działa 19 lat, od dziewięciu lat swoje główne działania kieruje w szeroko rozumianą kulturę, sztukę i dziedzictwo kulturowe. Jesteśmy jedynym Stowarzyszeniem w gminie Zakliczyn działającym tak długo i prężnie. Od 2012 posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego oraz jako jedno z niewielu posiadamy oddziały i koła.

  Stowarzyszenie swoją działalnością wspiera Zakliczyńskie Centrum Kultury, poprzez pozyskiwanie środków na wydarzenia kulturowe oraz realizację projektów skierowanych do różnych grup społecznych. Pozyskane środki z 1% kierowane są na działalność statutową ogólną oraz na wskazane przez darczyńców cele. 

  Najważniejszymi celami Stowarzyszenia Klucz są: działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury lokalnej i dziedzictwa narodowego; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; kreowanie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego czasu i rozwoju osobowego mieszkańców; wspieranie wzrostu lokalnej tożsamości i więzi; edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury;

  Dzięki pozyskanym funduszom w samym 2019 roku zrealizowaliśmy takie projekty jak:

  XX. Święto Fasoli i XXI Dożynki Województwa Małopolskiego - celem projektu było zachęcenie mieszkańców i turystów do aktywnego wzięcia udziału w wydarzeniach kulturalnych poprzez promocję kuchni, tradycji, rzemiosła i  kultury ludowej;

  Bliżej tradycji ludowej - cel to rozwinięcie i upowszechnianie kultury ludowej zwłaszcza w dziedzinie muzyki i tańców regionalnych poprzez zakup strojów ludowych;

  Dożynki Gminy Zakliczyn - zorganizowanie dożynek które pielęgnują tradycje i dziedzictwo kulturalne;

  Należyty -teatr w Zakliczynie - celem było zaangażowanie uzdolnionej młodzieży do realizowania swoich pasji związanych z sztuką i teatrem poprzez warsztaty teatralne, artystyczne i wokalne;

  Kazimierzowskie Spotkania u Jordana - celem projektu było ukazanie kunsztu artystycznego pani Izabeli Mytnik oraz przedstawienie jej kariery artystycznej i otoczenia społecznego w jakim dojrzewał talent;

  Na święta ze świętym Mikołajem  - projekt którego celem było zwiększenie świadomości artystycznej i kulturowej 40 -osobowej grupy dzieci i rodziców poprzez warsztaty artystyczne prowadzone przez lokalnych artystów i animatorów;

  Kolęda u Heligonistów i Harmonistów - projekt którego celem było zainteresowanie i zaangażowanie lokalnej społeczności w ochronę materialnego dziedzictwa narodowego jakim są tradycyjne instrumenty ludowe w tym heligonka i harmonia polska poprzez organizację spotkania kolędowego; Rozwój

  Strażackiej Orkiestry Dętej Filipowice - celem zadania był rozwój SOD Filipowice poprzez pogłębienie wiedzy i umiejętności muzycznych poprzez warsztaty oraz zakupienie instrumentów i akcesoriów dla muzyków;

  Mogiły pamięci: Jamna - Wola Stróska - Charzewice - zorganizowanie rocznicowych manifestacji religijno-patriotycznych oraz widowiska plenerowych z udziałem grup rekonstrukcyjnych;

  Ło cem moja dusza gro - cykliczne zajęcia teoretyczno-praktyczne z mistrzem, na których uczestnicy będą zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki ludowej;

  Zakliczyńskie Uniwersytet Ludowy - cykl wykładów i warsztatów na temat lokalnej historii, tradycji i kultury ludowej;

  Nagranie „Cantando canzoni” - nagranie płyty zawierającej polskie utwory patriotyczne

  Akademia dla Aktywnych w Gminie Zakliczyn - utworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla seniorów z gminy Zakliczyn.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000042094
 • Konto:32 8589 0006 0140 0000 0387 0001
 • Adres:Rynek 1/8, 32-840 Zakliczyn
 • WWW:www.zakliczyninfo.pl
 • E-mail:maria.chrusciel@op.pl
 • Telefon:146283331
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00