1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie „RAZEM” w Czestochowie
KRS 0000042118

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomagamy niepełnosprawnym z Częstochowy i okolic

1) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo:– pomoc merytoryczna osobom niepełnosprawnym ruchowo, rodzinom i opiekunom prawnym tych osób,

– organizowanie rehabilitacji medycznej i społecznej

– organizowanie banku informacji na temat schorzeń narządów ruchu,

– ochrona i promocja zdrowia, poprawa kondycji fizycznej

– nauka, edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych,

– organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej,

– integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku, z ich zdrowymi rówieśnikami,

– propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych,

2) prowadzenie działalności charytatywnej, w tym prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów,

3) organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji,, terapii, imprez kulturalnych i oświatowych, wycieczek krajoznawczych, wypoczynku, turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

4) organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-leczniczych,

5) wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci oraz jej prezentacja w różnych formach,

6) promocja zdrowego stylu życia, ochrony środowiska i ekologii,

7) współdziałanie z administracją rządową, samorządową, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

8 ) podejmowanie zadań zleconych w dziedzinie rehabilitacji, terapii, szkoleń, turnusów.

Zadania określone w ust. 1 są działalnością pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Otrzymane środki z jednego procenta przekażemy na cele statutowe: rehabilitację i leczenie naszych podopiecznych, na turnusy, na organizację wycieczek, paczek na Dzień Dziecka, Mikołaja itp. Darowizny przekazane za pośrednictwem  jednego procenta pomogą nam  rozwijać nasze projekty.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest:

1)   działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo:

– pomoc merytoryczna osobom niepełnosprawnym ruchowo, rodzinom i opiekunom prawnym tych osób,

– organizowanie rehabilitacji medycznej i społecznej

– organizowanie banku informacji na temat schorzeń narządów ruchu,

– ochrona i promocja zdrowia, poprawa kondycji fizycznej

– nauka, edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych,

– organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej,

– integrowanie  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku, z ich  zdrowymi rówieśnikami,

– propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych,

2) prowadzenie działalności charytatywnej, w tym prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów,

3) organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji,, terapii, imprez kulturalnych i oświatowych, wycieczek krajoznawczych, wypoczynku, turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

4) organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-leczniczych,

5) wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci oraz jej prezentacja w różnych formach,

6) promocja zdrowego stylu życia, ochrony środowiska i ekologii,

7) współdziałanie z administracją rządową, samorządową, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji  celów statutowych Stowarzyszenia,

8) podejmowanie zadań zleconych w dziedzinie rehabilitacji, terapii, szkoleń, turnusów.

Zadania określone w ust. 1 są działalnością pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

§ 4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele  przez:

1) wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie leczenia schorzeń narządów ruchu,

2) popularyzowanie, organizowanie oraz inicjowanie nowych form terapii, wypoczynku, nauki, opieki dla dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej  ruchowo,

3) zbieranie funduszy na realizację  celów Stowarzyszenia (darowizny, dotacje, sponsoring),

4) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

5) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń,

6) nawiązywanie kontaktów z ośrodkami leczenia, stowarzyszeniami w kraju i za granicą (nowe metody leczenia),

7) świadczenie pomocy społecznej rodzinom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo,

8) doradztwo i  pomoc organizacyjno –  ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

9) prowadzenie działalności wydawniczej,

10) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

11) opiniowanie rozporządzeń i innych aktów prawnych,

12) prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno – rekreacyjnej, sportowej, turystycznej organizowanie dowozu itp.,

13) zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności,

14) współpracę z organami władzy  państwowej, samorządowej i innymi  organizacjami pozarządowymi, kościołem i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, a także placówkami i osobami fizycznymi,

15) prowadzenie na zlecenie organów władzy państwowej i samorządowej form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów statutowych,

16) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§ 5. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 6. Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych zadań może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§ 7. Stowarzyszenie organizuje comiesięczne spotkania członków wg ustalonego harmonogramu.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000042118
 • Konto:59 1750 0012 0000 0000 3304 9269
 • Adres:ul. Jasnogórska 36,
 • WWW:www.spdrazem.org
 • E-mail:modlasiaknina@gmail.com
 • Telefon:500 670 313Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie „RAZEM” w Czestochowie

KRS 0000042118

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie „RAZEM” w Czestochowie

 • Pomagamy niepełnosprawnym z Częstochowy i okolic

  1) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo:– pomoc merytoryczna osobom niepełnosprawnym ruchowo, rodzinom i opiekunom prawnym tych osób,

  – organizowanie rehabilitacji medycznej i społecznej

  – organizowanie banku informacji na temat schorzeń narządów ruchu,

  – ochrona i promocja zdrowia, poprawa kondycji fizycznej

  – nauka, edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych,

  – organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej,

  – integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku, z ich zdrowymi rówieśnikami,

  – propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych,

  2) prowadzenie działalności charytatywnej, w tym prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów,

  3) organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji,, terapii, imprez kulturalnych i oświatowych, wycieczek krajoznawczych, wypoczynku, turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

  4) organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-leczniczych,

  5) wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci oraz jej prezentacja w różnych formach,

  6) promocja zdrowego stylu życia, ochrony środowiska i ekologii,

  7) współdziałanie z administracją rządową, samorządową, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

  8 ) podejmowanie zadań zleconych w dziedzinie rehabilitacji, terapii, szkoleń, turnusów.

  Zadania określone w ust. 1 są działalnością pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

 • Jak wykorzystamy 1%

  Otrzymane środki z jednego procenta przekażemy na cele statutowe: rehabilitację i leczenie naszych podopiecznych, na turnusy, na organizację wycieczek, paczek na Dzień Dziecka, Mikołaja itp. Darowizny przekazane za pośrednictwem  jednego procenta pomogą nam  rozwijać nasze projekty.

 • Więcej o nas

  Celem Stowarzyszenia jest:

  1)   działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo:

  – pomoc merytoryczna osobom niepełnosprawnym ruchowo, rodzinom i opiekunom prawnym tych osób,

  – organizowanie rehabilitacji medycznej i społecznej

  – organizowanie banku informacji na temat schorzeń narządów ruchu,

  – ochrona i promocja zdrowia, poprawa kondycji fizycznej

  – nauka, edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych,

  – organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej,

  – integrowanie  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku, z ich  zdrowymi rówieśnikami,

  – propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych,

  2) prowadzenie działalności charytatywnej, w tym prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów,

  3) organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji,, terapii, imprez kulturalnych i oświatowych, wycieczek krajoznawczych, wypoczynku, turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

  4) organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-leczniczych,

  5) wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci oraz jej prezentacja w różnych formach,

  6) promocja zdrowego stylu życia, ochrony środowiska i ekologii,

  7) współdziałanie z administracją rządową, samorządową, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji  celów statutowych Stowarzyszenia,

  8) podejmowanie zadań zleconych w dziedzinie rehabilitacji, terapii, szkoleń, turnusów.

  Zadania określone w ust. 1 są działalnością pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

  § 4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele  przez:

  1) wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie leczenia schorzeń narządów ruchu,

  2) popularyzowanie, organizowanie oraz inicjowanie nowych form terapii, wypoczynku, nauki, opieki dla dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej  ruchowo,

  3) zbieranie funduszy na realizację  celów Stowarzyszenia (darowizny, dotacje, sponsoring),

  4) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

  5) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń,

  6) nawiązywanie kontaktów z ośrodkami leczenia, stowarzyszeniami w kraju i za granicą (nowe metody leczenia),

  7) świadczenie pomocy społecznej rodzinom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo,

  8) doradztwo i  pomoc organizacyjno –  ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

  9) prowadzenie działalności wydawniczej,

  10) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

  11) opiniowanie rozporządzeń i innych aktów prawnych,

  12) prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno – rekreacyjnej, sportowej, turystycznej organizowanie dowozu itp.,

  13) zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności,

  14) współpracę z organami władzy  państwowej, samorządowej i innymi  organizacjami pozarządowymi, kościołem i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, a także placówkami i osobami fizycznymi,

  15) prowadzenie na zlecenie organów władzy państwowej i samorządowej form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów statutowych,

  16) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

  § 5. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

  § 6. Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych zadań może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

  § 7. Stowarzyszenie organizuje comiesięczne spotkania członków wg ustalonego harmonogramu.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000042118
 • Konto:59 1750 0012 0000 0000 3304 9269
 • Adres:ul. Jasnogórska 36,
 • WWW:www.spdrazem.org
 • E-mail:modlasiaknina@gmail.com
 • Telefon:500 670 313
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00