1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie SOLIS RADIUS Rzeszów

KRS 0000043032

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie SOLIS RADIUS Rzeszów

KRS 0000043032

Prezent OPP

Pomoc osobom ze spektrum Autyzmu oraz ich rodzinom.

Wspieramy osoby ze spektrum Autyzmu oraz ich Rodziny na każdym etapie życia. Jesteśmy z nimi od momentu diagnozy, prowadzimy i wspieramy edukację, pomagamy w życiu zawodowym i dorosłym. Dbamy o światowe standardy w diagnozie i terapii. Obalamy mity dotyczące osób ze spektrum Autyzmu

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Pieniądze z 1% zostaną przeznaczone na rozwój ośrodków i zwiększenie dostepnego miejsca aby pomóc większej ilości osób.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja
Realizacja pomocy na rzecz osób z autyzmem.

Prowadzone działania
Informowanie o skali problemu, organizacja grup samopomocnych, zbieranie środków finansowych, wspieranie innych organizacji o podobnych priorytetach, organizowanie wolontariuszy.
W chili obecnej Stowarzyszenie prowadzi terapię dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin (rodzice, rodzeństwo, opiekunowie)w postaci grup wsparcia i edukacyjnych.
Prowadzone są grupy terapeutyczne dla dzieci i ich rodzin - terapia wg Weroniki Sherborne, muzykoterapia, terapia ruchowa, zajęcia grupowe dla rodziców dzieci autystycznych i z zespołem Downa.
Zajęcia w postaci grup wsparcia edukacyjnych prowadzi oligofrenopedagog - terapeuta posiadający licencję SYNAPSIS do terapii dzieci autystycznych, który jest wspomagany w swojej pracy przez psychologa. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i ich rodzin przeprowadzane są przez oligofrenopedagogów, pedagogów, muzykoterapeutę, fizjoterapeutów.
W ramach terapii indywidualnej zlecamy zajęcia hipoterapii oraz terapii integracji sensorycznej i stymulacji wielozmysłowej z elementami edukacji i psychoterapii, które są prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów.

1) realizowanie programu kompleksowej pomocy dzieciom w wieku rozwojowym opartej na: wczesnej diagnostyce oraz terapii zaburzeń neurologicznych i ruchowych;

2) kontynuacja tej terapii i rehabilitacji u osób w wieku późniejszym;

3) realizowanie programu zapobiegania i zmniejszania skutków niepełnosprawności poprzez diagnostykę i kompleksową rehabilitację - w szczególności osób ze spektrum autyzmu - w celu zapobieżenia wykluczeniu społecznemu i zawodowemu tych osób

4) wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych wymienionych w pkt 1 - 3; Przedmiot działalności organizacji

5) prowadzenie szkół i placówek niepublicznych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemieoświaty (Dz.U. z 2004 ; nr 256; poz. 2572 z późn.zm.)

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI:

W chwili obecnej Stowarzyszenie w ramach swojej działalności prowadzi nw. placówki dla osób ze spektrum autyzmu:

- Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS od roku 2011 w ramach zadania współfinansowanego ze środków PFRON

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS w Rzeszowie od 01.01.2012 roku

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS 2 w Rzeszowie od 01.01.2014 roku

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS w Rzeszowie od 01.01.2015 roku

- Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa SOLIS RADIUS w Rzeszowie od 01.09.2015 roku

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SOLIS RADIUS w Rzeszowie od 01.10.2013 do dnia 31.12.2018 roku

Powyższe główne rodzaje działań działań Stowarzyszenie prowadzi w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Ponadto w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie realizuje nw. działania dla osób niepełnosprawnych, które z różnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w zadaniach dofinasowyanych z dotacji celowych lub subwencji oświatowej:

- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i osób niepełnosprawnych;

- organizowanie i prowadzenie szkoleń dla terapeutów, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych;

- prowadzenie szkoleń - dla podmiotów zewnętrznych - mających na celu wspierania form działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez te podmioty;

- diagnoza funkcjonalna

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej upowszechnianiu wiedzy o metodach i formach pomocy osobom niepełnosprawnym.
 2. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych, placówek związanych z leczeniem, terapią,  rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych.
 3. Prowadzenie dla rodzin osób niepełnosprawnych  poradnictwa.
 4. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, związanej z problemami rehabilitacji dzieci w wieku rozwojowym i osób w wieku późniejszym.
 5. Szkolenia specjalistyczne kadry medycznej i terapeutycznej.
 6. Wspieranie innych form działalności mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym.
 7. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami i osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000043032
 • Konto:96 1540 1131 2001 6207 2850 0001
 • Adres:ul. Saska 56, 35 – 630 Rzeszów
 • WWW:http://solisradius.pl/
 • E-mail:j.babis@solisradius.pl
 • Telefon:504387008

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie SOLIS RADIUS Rzeszów

KRS 0000043032

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00