1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie SOLIS RADIUS Rzeszów
  KRS 0000043032

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc osobom ze spektrum Autyzmu oraz ich rodzinom.

Wspieramy osoby ze spektrum Autyzmu oraz ich Rodziny na każdym etapie życia. Jesteśmy z nimi od momentu diagnozy, prowadzimy i wspieramy edukację, pomagamy w życiu zawodowym i dorosłym. Dbamy o światowe standardy w diagnozie i terapii. Obalamy mity dotyczące osób ze spektrum Autyzmu

Jak wykorzystamy 1%

Pieniądze z 1% zostaną przeznaczone na rozwój ośrodków i zwiększenie dostepnego miejsca aby pomóc większej ilości osób.

Więcej o nas

Misja
Realizacja pomocy na rzecz osób z autyzmem.

Prowadzone działania
Informowanie o skali problemu, organizacja grup samopomocnych, zbieranie środków finansowych, wspieranie innych organizacji o podobnych priorytetach, organizowanie wolontariuszy.
W chili obecnej Stowarzyszenie prowadzi terapię dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin (rodzice, rodzeństwo, opiekunowie)w postaci grup wsparcia i edukacyjnych.
Prowadzone są grupy terapeutyczne dla dzieci i ich rodzin - terapia wg Weroniki Sherborne, muzykoterapia, terapia ruchowa, zajęcia grupowe dla rodziców dzieci autystycznych i z zespołem Downa.
Zajęcia w postaci grup wsparcia edukacyjnych prowadzi oligofrenopedagog - terapeuta posiadający licencję SYNAPSIS do terapii dzieci autystycznych, który jest wspomagany w swojej pracy przez psychologa. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i ich rodzin przeprowadzane są przez oligofrenopedagogów, pedagogów, muzykoterapeutę, fizjoterapeutów.
W ramach terapii indywidualnej zlecamy zajęcia hipoterapii oraz terapii integracji sensorycznej i stymulacji wielozmysłowej z elementami edukacji i psychoterapii, które są prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów.

1) realizowanie programu kompleksowej pomocy dzieciom w wieku rozwojowym opartej na: wczesnej diagnostyce oraz terapii zaburzeń neurologicznych i ruchowych;

2) kontynuacja tej terapii i rehabilitacji u osób w wieku późniejszym;

3) realizowanie programu zapobiegania i zmniejszania skutków niepełnosprawności poprzez diagnostykę i kompleksową rehabilitację - w szczególności osób ze spektrum autyzmu - w celu zapobieżenia wykluczeniu społecznemu i zawodowemu tych osób

4) wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych wymienionych w pkt 1 - 3; Przedmiot działalności organizacji

5) prowadzenie szkół i placówek niepublicznych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemieoświaty (Dz.U. z 2004 ; nr 256; poz. 2572 z późn.zm.)

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI:

W chwili obecnej Stowarzyszenie w ramach swojej działalności prowadzi nw. placówki dla osób ze spektrum autyzmu:

- Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS od roku 2011 w ramach zadania współfinansowanego ze środków PFRON

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS w Rzeszowie od 01.01.2012 roku

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS 2 w Rzeszowie od 01.01.2014 roku

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS w Rzeszowie od 01.01.2015 roku

- Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa SOLIS RADIUS w Rzeszowie od 01.09.2015 roku

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SOLIS RADIUS w Rzeszowie od 01.10.2013 do dnia 31.12.2018 roku

Powyższe główne rodzaje działań działań Stowarzyszenie prowadzi w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Ponadto w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie realizuje nw. działania dla osób niepełnosprawnych, które z różnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w zadaniach dofinasowyanych z dotacji celowych lub subwencji oświatowej:

- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i osób niepełnosprawnych;

- organizowanie i prowadzenie szkoleń dla terapeutów, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych;

- prowadzenie szkoleń - dla podmiotów zewnętrznych - mających na celu wspierania form działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez te podmioty;

- diagnoza funkcjonalna

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej upowszechnianiu wiedzy o metodach i formach pomocy osobom niepełnosprawnym.
 2. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych, placówek związanych z leczeniem, terapią,  rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych.
 3. Prowadzenie dla rodzin osób niepełnosprawnych  poradnictwa.
 4. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, związanej z problemami rehabilitacji dzieci w wieku rozwojowym i osób w wieku późniejszym.
 5. Szkolenia specjalistyczne kadry medycznej i terapeutycznej.
 6. Wspieranie innych form działalności mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym.
 7. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami i osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000043032
 • Konto:96 154 0 11 31 2 001 6207 285 0 00 01
 • Adres:ul. Saska 56, 35 – 630 Rzeszów
 • WWW:http://solisradius.pl/
 • E-mail:j.babis@solisradius.pl
 • Telefon:504387008 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie SOLIS RADIUS Rzeszów

  KRS 0000043032

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie SOLIS RADIUS Rzeszów

 • Pomoc osobom ze spektrum Autyzmu oraz ich rodzinom.

  Wspieramy osoby ze spektrum Autyzmu oraz ich Rodziny na każdym etapie życia. Jesteśmy z nimi od momentu diagnozy, prowadzimy i wspieramy edukację, pomagamy w życiu zawodowym i dorosłym. Dbamy o światowe standardy w diagnozie i terapii. Obalamy mity dotyczące osób ze spektrum Autyzmu

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pieniądze z 1% zostaną przeznaczone na rozwój ośrodków i zwiększenie dostepnego miejsca aby pomóc większej ilości osób.

 • Więcej o nas

  Misja
  Realizacja pomocy na rzecz osób z autyzmem.

  Prowadzone działania
  Informowanie o skali problemu, organizacja grup samopomocnych, zbieranie środków finansowych, wspieranie innych organizacji o podobnych priorytetach, organizowanie wolontariuszy.
  W chili obecnej Stowarzyszenie prowadzi terapię dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin (rodzice, rodzeństwo, opiekunowie)w postaci grup wsparcia i edukacyjnych.
  Prowadzone są grupy terapeutyczne dla dzieci i ich rodzin - terapia wg Weroniki Sherborne, muzykoterapia, terapia ruchowa, zajęcia grupowe dla rodziców dzieci autystycznych i z zespołem Downa.
  Zajęcia w postaci grup wsparcia edukacyjnych prowadzi oligofrenopedagog - terapeuta posiadający licencję SYNAPSIS do terapii dzieci autystycznych, który jest wspomagany w swojej pracy przez psychologa. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i ich rodzin przeprowadzane są przez oligofrenopedagogów, pedagogów, muzykoterapeutę, fizjoterapeutów.
  W ramach terapii indywidualnej zlecamy zajęcia hipoterapii oraz terapii integracji sensorycznej i stymulacji wielozmysłowej z elementami edukacji i psychoterapii, które są prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów.

  1) realizowanie programu kompleksowej pomocy dzieciom w wieku rozwojowym opartej na: wczesnej diagnostyce oraz terapii zaburzeń neurologicznych i ruchowych;

  2) kontynuacja tej terapii i rehabilitacji u osób w wieku późniejszym;

  3) realizowanie programu zapobiegania i zmniejszania skutków niepełnosprawności poprzez diagnostykę i kompleksową rehabilitację - w szczególności osób ze spektrum autyzmu - w celu zapobieżenia wykluczeniu społecznemu i zawodowemu tych osób

  4) wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych wymienionych w pkt 1 - 3; Przedmiot działalności organizacji

  5) prowadzenie szkół i placówek niepublicznych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemieoświaty (Dz.U. z 2004 ; nr 256; poz. 2572 z późn.zm.)

  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI:

  W chwili obecnej Stowarzyszenie w ramach swojej działalności prowadzi nw. placówki dla osób ze spektrum autyzmu:

  - Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS od roku 2011 w ramach zadania współfinansowanego ze środków PFRON

  - Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS w Rzeszowie od 01.01.2012 roku

  - Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS 2 w Rzeszowie od 01.01.2014 roku

  - Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS w Rzeszowie od 01.01.2015 roku

  - Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa SOLIS RADIUS w Rzeszowie od 01.09.2015 roku

  - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SOLIS RADIUS w Rzeszowie od 01.10.2013 do dnia 31.12.2018 roku

  Powyższe główne rodzaje działań działań Stowarzyszenie prowadzi w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

  Ponadto w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie realizuje nw. działania dla osób niepełnosprawnych, które z różnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w zadaniach dofinasowyanych z dotacji celowych lub subwencji oświatowej:

  - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i osób niepełnosprawnych;

  - organizowanie i prowadzenie szkoleń dla terapeutów, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych;

  - prowadzenie szkoleń - dla podmiotów zewnętrznych - mających na celu wspierania form działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez te podmioty;

  - diagnoza funkcjonalna

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej upowszechnianiu wiedzy o metodach i formach pomocy osobom niepełnosprawnym.
  2. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych, placówek związanych z leczeniem, terapią,  rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych.
  3. Prowadzenie dla rodzin osób niepełnosprawnych  poradnictwa.
  4. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, związanej z problemami rehabilitacji dzieci w wieku rozwojowym i osób w wieku późniejszym.
  5. Szkolenia specjalistyczne kadry medycznej i terapeutycznej.
  6. Wspieranie innych form działalności mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym.
  7. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami i osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000043032
 • Konto:96 154 0 11 31 2 001 6207 285 0 00 01
 • Adres:ul. Saska 56, 35 – 630 Rzeszów
 • WWW:http://solisradius.pl/
 • E-mail:j.babis@solisradius.pl
 • Telefon:504387008
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00