1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Ogólnopolski Operator Oświaty
KRS 0000044866

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Ogólnopolski Operator Oświaty
KRS 0000044866

Prezent OPP

OŚWIATA I OPIEKA W NAJLEPSZYM WYDANIU!

OŚWIATA I OPIEKA W NAJLEPSZYM WYDANIU!

Obecnie prowadzimy 46 szkół i przedszkoli na terenie 6 województw w Polsce. Każdego dnia w prowadzonych placówkach zapewniamy bezpłatną opiekę i edukację 6 000 dzieci. Jesteśmy w kraju istotnym podmiotem, który realnie wpływa na wychowanie i edukację kolejnych pokoleń. Tworzymy dobre, spokojne miejsca, w których kształcimy szczęśliwych, samodzielnie myślących ludzi. Pielęgnujemy rozwój każdego dziecka, dbamy o indywidualne potrzeby naszych uczniów. Nasze placówki odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Do szkół i przedszkoli Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty uczęszcza obecnie blisko 6 000 dzieci. Z niepokojem obserwujemy dane, które wskazują, że ponad 20% uczniów w naszych placówkach boryka się z trudnościami natury logopedycznej. Problemy te istotnie nasiliły się w ostatnim czasie.

Trwająca pandemia COVID-19 ma znaczący wpływ na pogorszenie się jakości mowy u dzieci. Izolacja przyczyniała się do konieczności rezygnacji z rozpoczętej terapii, zaniedbania ćwiczeń, czego skutkiem jest zanikanie wcześniej osiągniętych efektów i pogłębianie się problemów. W wielu przypadkach mówimy o dzieciach, które straciły dwa lata diagnozowania i terapii z powodu Covid-19.

Zaniedbane wady pogłębiają się, powodują problemy w nawiązywaniu relacji, potęgują wstydliwość, a nierzadko bywają także obiektem drwin i przykrości. Wczesna diagnoza, systematyczność i odpowiedni zakres ćwiczeń koordynowanych przez specjalistę, to klucz do osiągania pozytywnych oraz trwałych efektów w korygowaniu nieprawidłowej wymowy.

Jako organ prowadzący, wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych uczniów, chcemy wspierać ich edukację, a także odpowiadać na pojawiające i nasilające się problemy.

Dlatego też w roku 2022 fundusze pozyskane z odpisów 1% podatku dochodowego przeznaczymy na wsparcie zajęć oraz terapii logopedycznej w placówkach Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty.

 

Twój 1% to realne wsparcie naszych działań!

W 2021 roku ponad 15 300 000 podatników w całej Polsce przekazało Organizacjom Pożytku Publicznego 1% podatku. Zebrano w ten sposób 972 737 620,42 zł. Oznacza to, że jeden podatnik przekazał średnio około 63 zł.

 • 1 statystyczny odpis to pakiet kart pracy do ćwiczeń usprawniających motorykę narządów mowy
 • 5 odpisów to zestaw, składający się z jedenastu różnych atrakcyjnych dla dzieci pomocy dydaktycznych
 • 60 odpisów to profesjonalny pakiet multimedialny, który podniesie walory zajęć logopedycznych prowadzonych zdalnie
Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty powstała we wrześniu 2001 roku jako Fundacja Familijny Poznań -  organizacja pozarządowa, działająca na rzecz interesu publicznego. W 2004 roku otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Po 18 latach dynamicznego rozwoju i poszerzania zakresu oddziaływania, Fundacja otrzymała nową nazwę: Ogólnopolski Operator Oświaty. Oddaje ona charakter naszej działalności i odpowiada zakresowi działań jakie podejmujemy.

Od momentu powstania, Fundacja pomogła kilkudziesięciu tysiącom osób w ramach szkoleń, bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz w prowadzeniu placówek opiekuńczych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych. Zrealizowała kilkaset projektów dotowanych przez różnego rodzaju podmioty.

Priorytetem Fundacji stała się reakcja na, samodzielnie zdiagnozowany w 2004 roku, problem niskiego upowszechnienia edukacji przedszkolnej, który wynikał z warunków ekonomicznych rodzin z dziećmi oraz braku dostępnej oferty w miejscu ich zamieszkania. Zdając sobie sprawę, jak ważny jest ten okres życia w rozwoju każdego dziecka, Fundacja uruchomiła unikatową w skali kraju sieć ośrodków przedszkolnych, które zapewniały bezpłatną, pięciogodzinną opiekę nad dziećmi. Wciąż rosnąca liczba podopiecznych Fundacji utwierdziła nas w przekonaniu, iż potrzebne są kolejne placówki tego typu. Fundacja utworzyła 300 placówek przedszkolnych na terenie całego kraju pozyskując na ten cel ponad 56 mln zł ze środków zewnętrznych.

Obecnie prowadzimy 46 placówek oświatowych dla dzieci — przedszkoli oraz szkół podstawowych. Działamy na terenie 6 województw i jesteśmy w czołówce instytucji oświatowych w kraju. Wspólnie z dyrektorami naszych szkół  DBAMY O PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI PUBLICZNEJ W POLSCE.

Co wyróżnia naszą ofertę edukacyjną?

Ofertę edukacyjną naszych przedszkoli i szkół wyróżnia indywidualne podejście do ucznia, przyjazna i kameralna atmosfera w placówkach oraz bogata oferta programowa na czele z Kanonami – różnorodnym programem zajęć dodatkowych dostosowywanym do preferencji i wymagań uczniów. Ważnym czynnikiem jest także szczególne podejście do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przykładamy wszelkich starań by organizować proces kształcenia sprzyjający ich rozwojowi.

Wyróżniki naszej oferty to:

Innowacyjne metody pracy z dziećmi: pedagogika Waldorfska, Plan Daltoński, TABLIT, Porozumienie Bez Przemocy, Pedagogika Froebla, Techniki Freineta, arytmetyka mentalna, Dziecięca Matematyka prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, zajęcia praktyczne, metoda eksperymentu i wiele innych.

Kanony zainteresowań bezpłatne zajęcia dodatkowe w szkołach: legorobotyka, warsztaty filmowe, kółka artystyczne, kółka językowe – w tym np. język kaszubski, zajęcia wokalne, taneczne, informatyczne.

Autorskie programy nauczania nauczanie: dwujęzyczne, klasy szachowe, zwiększona liczba godzin matematyki, przyrody i języków obcych, międzynarodowe wymiany uczniów i nauczycieli w ramach programu Erasmus+

Nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne: magiczne dywany, interaktywne roboty edukacyjne, zabawki wspierające swobodę i aktywność twórczą dzieci, EEG Biofeedback

Kameralna atmosfera nowoczesne wnętrza placówek i aranżacje sprzyjające zabawie, nauce i pogłębianiu wiedzy, indywidualne podejście.

W naszej pracy istotne znaczenie ma rozwój pracowników. Wierzymy, że tylko dobre warunki pracy pozwalają skupić się nauczycielom na najważniejszym - nauczaniu. Pomagamy dyrektorom w zarządzaniu szkołami, stwarzając im możliwości do realizacji autorskiej wizji kierowanej placówki. Jednocześnie przejmujemy na siebie kwestie związane z prowadzeniem placówek i organizacją środków umożliwiających ich funkcjonowanie i rozwój.

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej o naszej fundacji, skontaktuj się z nami!


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000044866
 • Konto:92 1090 1854 0000 0001 4840 2563
 • Adres:ul. Jana Gorczyczewskiego 2/7, 60-554 Poznań
 • WWW:https://operator.edu.pl/pl/przekaz-1/
 • E-mail:k.reszke@operator.edu.pl
 • Telefon:508 008 165

Formularze PIT 2022/2023 dla
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00