1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866LOGOPEDA

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866LOGOPEDA

Prezent OPP

OŚWIATA I OPIEKA W NAJLEPSZYM WYDANIU!

OŚWIATA I OPIEKA W NAJLEPSZYM WYDANIU!

Ogólnopolski Operator Oświaty od ponad 21 lat wspiera samorządy w realizacji zadań i projektów oświatowych. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Prowadzi bezpłatne przedszkola i szkoły w całej Polsce. W 63 placówkach, prowadzonych obecnie przez fundację uczy się ponad 7 500 dzieci.

Jesteśmy w kraju istotnym podmiotem, który realnie wpływa na wychowanie i edukację kolejnych pokoleń. Tworzymy dobre, spokojne miejsca, w których kształcimy szczęśliwych, samodzielnie myślących ludzi. Pielęgnujemy rozwój każdego dziecka, dbamy o indywidualne potrzeby naszych uczniów. Nasze placówki odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności.

Fundacja podejmuje głównie działania mające na celu uzupełnienie brakujących miejsc w sieciach przedszkoli publicznych. Przejmuje również do prowadzenia placówki oświatowe przeznaczone przez samorząd do likwidacji, placówki borykające się z problemami finansowymi i organizacyjnymi. Aktywnie działa w obszarze budowania wysokiej jakości publicznej edukacji oraz zapewniania do niej powszechnego dostępu.

W ramach prowadzonych placówek wprowadza innowacyjne metody nauczania, autorskie programy edukacyjne, dba o wyposażenie placówek w najnowocześniejszy sprzęt oraz pomoce wspierające kluczowe kompetencje dzieci i młodzieży. W procesie udoskonalania oferty edukacyjnej wsparcie kieruje również do kadry zaangażowanej w realizację zadań statutowych (w tym pracowników placówek: dyrektorów, nauczycieli, specjalistów itp.), jak również społeczności lokalnych zgromadzonych wokół prowadzonych przez Fundację szkół i przedszkoli (wsparcie rodziców, opiekunów, lokalnych podmiotów i instytucji itp.). Działania Fundacji służą budowaniu społeczeństwa wiedzy opartego na kształceniu ustawicznym na każdym etapie rozwoju człowieka.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Wirtualna Poradnia Pedagogiczna. Bezpłatne wsparcie dla rodziców i opiekunów

Wielu rodziców – zwłaszcza w mniejszych miejscowościach – ma ograniczony dostęp do profesjonalnych porad pedagoga lub psychologa dziecięcego. Barierą bywa też wstyd przed opowiadaniem o swoich problemach obcej osobie.

Dlatego pracujemy nad uruchomieniem Wirtualnej Poradni Pedagogicznej. Dostępna będzie bezpłatnie, przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i zaoferuje:

profesjonalne porady, opracowane przez doświadczonych pedagogów, psychologów dziecięcych i terapeutów;

podpowiedzi skutecznych i sprawdzonych rozwiązań, które można zastosować samodzielnie w pracy z dzieckiem;

możliwość zadania pytania (również anonimowo), na które odpowie kompetentny i doświadczony specjalista.

Wirtualna Poradnia Pedagogiczna będzie miejscem dla wszystkich, którym na sercu leży dobro dzieci i ich prawidłowy rozwój. Wierzymy, że to cel ważny i potrzebny, który jesteśmy w stanie wspólnie osiągnąć.

 

Powiedzmy to wyraźnie! Logopeda w każdej szkole i przedszkolu

Prawie 30% uczniów boryka się z trudnościami natury logopedycznej. Problemy wyraźnie nasiliły się w czasie pandemii COVID-19. Izolacja często wymuszała rezygnację z rozpoczętej terapii, prowadziła do zaniedbania ćwiczeń, zanikania wcześniej osiągniętych efektów i pogłębiania się problemów. W wielu przypadkach mówimy o dzieciach, które straciły dwa lata diagnozowania i terapii.

Tymczasem zaniedbane wady pogłębiają się, powodują problemy w nawiązywaniu relacji, potęgują wstydliwość, a nierzadko bywają także obiektem drwin i przykrości. Wczesna diagnoza, systematyczność i odpowiedni zakres ćwiczeń koordynowanych przez specjalistę, to klucz do osiągania pozytywnych i trwałych efektów.

Dlatego w naszych placówkach wspieramy i rozwijamy zajęcia i terapię logopedyczną dla ponad 7500 dzieci.

Wyposażamy gabinety w niezbędne, nowoczesne pomoce logopedyczne.

Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty powstała we wrześniu 2001 roku jako Fundacja Familijny Poznań -  organizacja pozarządowa, działająca na rzecz interesu publicznego. W 2004 roku otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Po 18 latach dynamicznego rozwoju i poszerzania zakresu oddziaływania, Fundacja otrzymała nową nazwę: Ogólnopolski Operator Oświaty. Oddaje ona charakter naszej działalności i odpowiada zakresowi działań jakie podejmujemy.

Od momentu powstania, Fundacja pomogła kilkudziesięciu tysiącom osób w ramach szkoleń, bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz w prowadzeniu placówek opiekuńczych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych. Zrealizowała kilkaset projektów dotowanych przez różnego rodzaju podmioty.

Priorytetem Fundacji stała się reakcja na, samodzielnie zdiagnozowany w 2004 roku, problem niskiego upowszechnienia edukacji przedszkolnej, który wynikał z warunków ekonomicznych rodzin z dziećmi oraz braku dostępnej oferty w miejscu ich zamieszkania. Zdając sobie sprawę, jak ważny jest ten okres życia w rozwoju każdego dziecka, Fundacja uruchomiła unikatową w skali kraju sieć ośrodków przedszkolnych, które zapewniały bezpłatną, pięciogodzinną opiekę nad dziećmi. Wciąż rosnąca liczba podopiecznych Fundacji utwierdziła nas w przekonaniu, iż potrzebne są kolejne placówki tego typu. Fundacja utworzyła 300 placówek przedszkolnych na terenie całego kraju pozyskując na ten cel ponad 56 mln zł ze środków zewnętrznych.

Obecnie prowadzimy 63 placówki oświatowe dla dzieci — przedszkola, szkoły podstawowe oraz liceum. Działamy na terenie 6 województw i jesteśmy w czołówce instytucji oświatowych w kraju. Wspólnie z dyrektorami naszych szkół  DBAMY O PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI PUBLICZNEJ W POLSCE.

Co wyróżnia naszą ofertę edukacyjną?

Ofertę edukacyjną naszych przedszkoli i szkół wyróżnia indywidualne podejście do ucznia, przyjazna i kameralna atmosfera w placówkach oraz bogata oferta programowa na czele z Kanonami – różnorodnym programem zajęć dodatkowych dostosowywanym do preferencji i wymagań uczniów. Ważnym czynnikiem jest także szczególne podejście do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przykładamy wszelkich starań by organizować proces kształcenia sprzyjający ich rozwojowi.

Wyróżniki naszej oferty to:

Innowacyjne metody pracy z dziećmi: pedagogika Waldorfska, Plan Daltoński, TABLIT, Porozumienie Bez Przemocy, Pedagogika Froebla, Techniki Freineta, arytmetyka mentalna, Dziecięca Matematyka prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, zajęcia praktyczne, metoda eksperymentu i wiele innych.

Kanony zainteresowań bezpłatne zajęcia dodatkowe w szkołach: legorobotyka, warsztaty filmowe, kółka artystyczne, kółka językowe – w tym np. język kaszubski, zajęcia wokalne, taneczne, informatyczne.

Autorskie programy nauczania nauczanie: dwujęzyczne, klasy szachowe, zwiększona liczba godzin matematyki, przyrody i języków obcych, międzynarodowe wymiany uczniów i nauczycieli w ramach programu Erasmus+

Nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne: magiczne dywany, interaktywne roboty edukacyjne, zabawki wspierające swobodę i aktywność twórczą dzieci, EEG Biofeedback

Kameralna atmosfera nowoczesne wnętrza placówek i aranżacje sprzyjające zabawie, nauce i pogłębianiu wiedzy, indywidualne podejście.

W naszej pracy istotne znaczenie ma rozwój pracowników. Wierzymy, że tylko dobre warunki pracy pozwalają skupić się nauczycielom na najważniejszym - nauczaniu. Pomagamy dyrektorom w zarządzaniu szkołami, stwarzając im możliwości do realizacji autorskiej wizji kierowanej placówki. Jednocześnie przejmujemy na siebie kwestie związane z prowadzeniem placówek i organizacją środków umożliwiających ich funkcjonowanie i rozwój.
 

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej o naszej fundacji, skontaktuj się z nami!


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000044866
 • Konto:92 1090 1854 0000 0001 4840 2563
 • Adres:ul. Jana Gorczyczewskiego 2/7, 60-554 Poznań
 • WWW:https://operator.edu.pl/pl/1-5-procent-podatku-pit/
 • E-mail:k.reszke@operator.edu.pl
 • Telefon:508 008 165

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Ogólnopolski Operator Oświaty” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00