1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

TMZD

KRS 0000045577

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

TMZD

KRS 0000045577

Prezent OPP

Upowszechnianie wiedzy o regionie. Działdowo i powiat działdowski.

rozwój kulturalny miast i gmin powiatu działdowskiego

popularyzacja wiedzy na temat historii, kultury i współczesności powiatu

ochrona zabytków, miejsc pamięci narodowej

kształtowanie i utrwalanie tradycji regionalnych

integrowanie mieszkańców powiatu oraz zamieszkujących inne regiony Polski

promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych naszego regionu

wspieranie i rozwój turystyki na terenie powiatu

kształtowanie postaw obywatelskich wśród członków Towarzystwa

utrwalanie zasad koleżeńskiego współżycia i poczucia łączności ze społeczeństwem

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

*Uzyskanie zgody Kurii Diecezjalnej w Kielcach na wykonanie dokumentacji fotograficznej ołtarza autorstwa Michała z Działdowa w kościele parafialnym w Książnicach Wielkich. Zezwolono również na prezentację materiałów fotograficznych na wystawie „Oto człowiek” ,prezentującą twórców znanych i nieznanych Ziemi Działdowskiej”(2004)

*Zbieranie informacji o Cieszyniakach, którzy byli przejściowo związani z Ziemią Działdowską, informacji udzielali członkowie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

*Objazd i dokumentacja fotograficzna dworów i pałaców powiatu działdowskiego (2016}

*Odszukanie w Pracowni Konserwacji Zabytków w Olsztynie białych kart zabytków dotyczących dworów i pałaców powiatu działdowskiego (2016)

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

PUBLIKACJE TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMII DZIAŁDOWSKIEJ

 

Chyliński Włodzimierz, Pszenny Piotr, Zawkrze (Działdowo i ziemia za Wkrą), Działdowo 1967. (nakładem TMZD oraz Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Działdowie)

IV Ogólnopolski Konkurs o Miecze Króla Władysława Jagiełły, Działdowo 2011 (Starostwo Powiatowe w Działdowie we współpracy z TMZD)

Działdowo w walce o polskość Mazur, Działdowo 1987 (wspólnie z Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym Miejsko-Gminnym Komitetem w Działdowie)

Kajka Michał, Pieśni Mazurskie, Ogródek 2014 (edycja wspólna : Muzeum M. Kajki w Ogródku, oddział Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, Oficyna Wydawnicza „RETMAN” z Dąbrówna)

Kalendarze od 2001 „Działdowo na starych kartach pocztowych” i „Działdowszczyzna na starych kartach pocztowych”

Kant Arno, Małłek Karol, Mazurski Śpiewnik Regionalny, Działdowo 2013 (edycja wspólna z Oficyną Wydawniczą „RETMAN” z Dąbrówna)

Mogilnicki Zbigniew, Kronika Ziemi Działdowskiej (zeszyt nr 1), Działdowo 1990 (edycja wspólna z Naczelnikiem Miasta i Gminy w Działdowie)

Mogilnicki Zbigniew, Kronika Ziemi Działdowskiej (1), Działdowo 1990

Mroczek Ireneusz, Skibicki Franciszek, Ratusz-Muzeum Przewodnik, Działdowo 2013 (przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Działdowa)

Nyga Lidia, Wółkowski Wojciech, Na Jagiełłowym Szlaku. Przewodnik po powiecie działdowskim, Działdowo 2006 (wydawca Starostwo Powiatowe w Działdowie przy współpracy z TMZD )

Odachowski Marian , Działdowskie bataliony w kampanii wrześniowej, Działdowo 2009 (wydana z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Działdowa)

Odachowski Marian Andrzej, Sylwetki cieszyńskie, Działdowo 2013

Po Działdowie przewodnik niezwykły, Działdowo 2016

Zaproszenie na promocję przewodnika w 2016 r.

Powiat działdowski, mapa turystyczna, Działdowo 2005 (sfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Działdowie)

Powiat działdowski, mapa turystyczna, Działdowo 2010 (wersja anglojęzyczna, współfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego)

Powiat działdowski, mapa turystyczna, Działdowo (wersja niemieckojęzyczna)

Przewodnik krajoznawczo-historyczny ilustrowany po działdowskim powiecie (z mapą) opracowała Emilia Sukertowa-Biedrawina, Działdowo 2004 (wznowiony według wydania z 1937 roku w 660 rocznicę miasta Działdowa z inicjatywy TMZD)

Pstrągowska Agata, Tyburski Ireneusz, Działdowo (Zarys dziejów), Działdowo 1984

Rocznik Działdowski, Działdowo 1994 (Wydawca Rada Miejska w Działdowie)

Rocznik Działdowski 1995 (II), Działdowo 1995

Rocznik Działdowski, Działdowo 1996 (Wydawca Rada Miejska w Działdowie)

Rocznik Działdowski, Działdowo 1998 (Rocznik wydano przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Działdowo)

Rocznik Działdowski tom V, Działdowo 1999 (Wydano przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Działdowie, Urzędu Gminy w Działdowie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa W-M w Olsztynie)

Rocznik Działdowski tom VI, Działdowo 2005

Rocznik Działdowski tom VII, Działdowo 2007

Rocznik Działdowski tom VIII, Działdowo 2010 (wydanie specjalne-jubileuszowe z okazji 90-lecia przyłączenia Działdowa do Polski, wydano przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Działdowo)

Rocznik Działdowski tom IX, Działdowo 2014 (wydanie jubileuszowe z okazji 670-lecia nadania praw miejskich, wydano przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Działdowo)

Skibicki Franciszek, Historia działdowskiego zamku. Okres budowy i rozkwitu, Działdowo 2011 

Skibicki Franciszek, Historia działdowskiego zamku. Okres upadku, Działdowo 2012 (przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Działdowo)

Skibicki Franciszek, Przewodnik po działdowskim zamku, Działdowo 2011 (przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Działdowo)

Sukertowa-Biedrawina Emilia, Diabeł na Mazurach w baśniach i podaniach, Dąbrówno 2011, (edycja wspólna: Burmistrz Miasta Działdowo, Oficyna Wydawnicza „RETMAN” z Dąbrówna )

Sukertowa-Biedrawina Emilia, Diabeł na Mazurach w baśniach i podaniach, Dąbrówno 2013 ( edycja wspólna: Oficyna Wydawnicza „RETMAN” z Dąbrówna, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie)

Sukertowa-Biedrawina Emilia, Działdowo w XVIII wieku, Działdowo 2009 (publikacja wznowiona według wydania z 1927 roku w 665 rocznicę lokacji miasta Działdowa z inicjatywy TMZD przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Działdowo)

Sukertowa Emilia, Mazurzy w Prusach Wschodnich, Dąbrówno 2015 (wydano we współpracy z Oficyną Wydawniczą „RETMAN” z Dąbrówna oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie)

Sukertowa-Biedrawina Emilia, Na Szlaku Jagiełłowym. Powiat działdowski a król Władysław Jagiełło, Działdowo 2010 (w 500-tną rocznicę śmierci króla, publikacja wznowiona według wydania z 1934 roku w 600-tną rocznicę bitwy pod Grunwaldem z inicjatywy TMZD przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Działdowa)

Szczepaniak Konrad, Działdowskie bataliony 1920-1939, Działdowo 1991

Ulatowski Bogdan K., Polski Czerwony Krzyż na ziemi działdowskiej, Działdowo 2011 (wspólnie z Zarządem Regionalnym PCK w Działdowie)

Wilamowska Bożena, Ku przestrodze. Wyjątki ze wspomnień babci część I i II, Działdowo 2009 (wydanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach uroczystości 90-lecia założenia Komitetu Mazurskiego poświęconych pamięci Cieszyniakom zasłużonym dla Działdowszczyzny w latach 1920-1939)

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja:
Zainteresowanie właściwych organów samorządowych, administracyjnych, politycznych i społecznych możliwościami gospodarczymi Działdowa i regionu. Współpraca z władzami terenowymi na polu gospodarczym i kulturalnym oraz niesienie im pomocy w budzeniu inicjatyw społecznych. Badanie zagadnień kulturalno - gospodarczych, zarówno aktualnych jak i dotyczących historii regionu. Prowadzenie regionalnej działalności publikacyjno - wydawniczej i kulturalno - oświatowej. Utrwalanie wśród członków Towarzystwa poczucia łączności ze społeczeństwem Ziemi Działdowskiej. Zabezpieczanie pomników kultury. Zainteresowanie ośrodków naukowych historią regionu.

Prowadzone działania:
Badanie i upowszechnianie historii regionu poprzez wydawanie "Roczników Działdowskich", publikacje w prasie regionalnej oraz odczyty i prelekcje. Dbanie o rozwój gospodarczy regionu oraz popularyzowanie jego walorów turystycznych. Wydanie drukiem przewodnika turystyczno - krajoznawczego po Ziemi Działdowskiej. Zorganizowanie wystawy fotograficznej obrazującej piękno Ziemi Działdowskiej. Przygotowanie obchodów 650-lecia miasta Działdowa, w ramach których zorganizowano dokumentalną wystawę historyczną obrazującą dzieje miasta, wybito pamiątkowy medal oraz wzięto udział w odbudowie pomnika króla Władysława Jagiełły. Wydanie 5 publikacji książkowych o tematyce historycznej. Uzyskanie wpisu do Państwowego Rejestru Zabytków 44 obiektów z Działdowa. Zbieranie eksponatów muzealnych. Organizowanie plenerów malarskich i wystaw poplenerowych, wystaw historycznych, numizmatycznych i fotograficznych. Ufundowanie sztandaru dla miasta. Organizowanie Dni Działdowa i obchodów rocznic historycznych. Prowadzenie kroniki miasta Działdowa. Organizowanie akcji porządkowania i oznakowania miejsc pamięci narodowej i zabytkowych cmentarzy.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000045577
 • Konto:65 8215 1029 2002 0006 8014 0001
 • Adres:13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 7
 • WWW:www.tmzd.whshost.com
 • E-mail:marianola53@poczta.onet.pl
 • Telefon:604841748

Formularze PIT 2023/2024 dla
TMZD

KRS 0000045577

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00