1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Stupa House

KRS 0000045988

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Stupa House

KRS 0000045988

Prezent OPP

Umożliwienie dostępu wszystkim zainteresowanym do ogromnego bogactwa kultury tybetańskiej.

Fundacja Stupa House jest organizacją pożytku publicznego, działającą w Polsce od 2001 roku. Jej celem jest umożliwienie dostępu wszystkim zainteresowanym do ogromnego bogactwa kultury tybetańskiej, opartej na głęboko humanistycznym dorobku ludzkości – liczącymi sobie ponad dwa i pół tysiąca lat naukami historycznego Buddy Siakjamuniego.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Fundacja prowadzi działalność:

 • informacyjno-edukacyjną,
 • wspiera projekty, które upowszechniają i popularyzują wartości kultury tybetańskiej,
 • udziela stypendiów naukowych,
 • organizuje zespoły badawcze i translatorskie,
 • prowadzi działalność wystawienniczą oraz patronuje budowie miejsc, które służą propagowaniu kultury tybetańskiej, języka tybetańskiego lub praktykowaniu buddyzmu tybetańskiego.
Więcej o nas

Więcej o nas

Misja
Zachowanie unikalnej kultury i filozofii buddyjskiej

Celem nauk buddyjskich jest własny rozwój umożliwiający skuteczne pomaganie innym. W naszym zachodnim społeczeństwie potrafimy rozbijać najmniejsze cząsteczki w cyklotronach i wysyłać rakiety w kosmos, natomiast bardzo niewiele wiemy o naszym własnym umyśle. Spotkanie Zachodu ze Wschodem było jednym z ważniejszych wydarzeń w historii naszej cywilizacji. Cennym uzupełnieniem spektakularnego postępu naukowo-technicznego na Zachodzie może być buddyjska filozofia i metody pracy z umysłem. Umożliwiają one funkcjonowanie w życiu w zrównoważony sposób, niezależnie od ciągle zmieniających się okoliczności. Inwazja na Tybet i polityka władz chińskich wobec tego kraju stanowią zagrożenie dla unikalnej kultury i filozofii buddyjskiej. Dlatego tak istotne jest stworzenie odpowiednich warunków na Zachodzie, aby mogły one przetrwać i dalej przynosić pożytek.

Prowadzone działania:
- Organizacja imprez mających na celu przekazywanie informacji o buddyzmie Diamentowej Drogi.
- Program zajęć o buddyzmie dla zainteresowanych szkół w ramach zajęć etyki oraz dla uniwersytetów. Są one połączone ze zwiedzaniem ośrodków buddyjskich. Planujemy przygotowanie materiałów dydaktycznych o buddyzmie dla nauczycieli etyki.
- Wspieranie remontów ośrodków medytacyjnych.

Buddyzm to nauki o naturze umysłu pochodzące od historycznego Buddy Siakjamuniego, który żył i nauczał ponad dwa i pół tysiąca lat temu w północnych Indiach. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie całkowitego urzeczywistnienia potencjału umysłu i doświadczenie trwałego szczęścia – oświecenia. Każdy może je urzeczywistnić, dlatego buddyzm nazywany jest religią doświadczenia. W buddyzmie istnieje wiele tradycji, szkół i stylów praktyki. Diamentowa Droga linii Karma Kagyu to najbardziej porywający obszar buddyjskich nauk, idealny dla niezależnych, pełnych radości ludzi.

Fundacja została powołana w celach:

1. Propagowania, wspierania i ochrony kultury tybetańskiej,

2. Upowszechniania w świadomości społecznej humanistycznych wartości kultury tybetańskiej,

3. Wspierania działalności statutowej Związku Buddyjskiego KARMA KAGYU.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizację spotkań, imprez i wykładów, w szczególności z udziałem znawców kultury tybetańskiej, tłumaczy języka tybetańskiego lub nauczycieli (lamów) buddyzmu tybetańskiego, 
2) udzielanie stypendiów osobom podejmującym studia języka lub kultury tybetańskiej na wyższych uczelniach w kraju lub za granicą,
3) wspieranie nabywania lub budowy ośrodków zajmujących się propagowaniem kultury tybetańskiej, języka tybetańskiego lub związanych z praktyką buddyzmu tybetańskiego (obejmuje to również konserwację i ochronę zabytków, o ile wykorzystywane są jako siedziby takich ośrodków),

4) gromadzenie księgozbioru, zbieranie czasopism oraz innych materiałów informacyjnych o kulturze tybetańskiej poprzez ich skupywanie lub otrzymywanie w formie darowizn, a także prowadzenie biblioteki w tym zakresie w siedzibie Fundacji,

5) wspieranie organizacyjne i materialne tłumaczeń autentycznych tekstów tybetańskich na języki zachodnie jak też literatury obcojęzycznej związanej z kulturą tybetańską na język polski,

6) gromadzenie przedmiotów kultury materialnej Tybetu poprzez skupywanie lub otrzymywania w formie darowizn oraz wspieranie rozwoju rękodzielnictwa w tym zakresie,

7) działalność edukacyjno-informacyjną,

8) wspieranie finansowe oraz rzeczowe organizacji zorientowanych na przekaz kultury tybetańskiej w społeczeństwie zachodnim,

9) rozwijanie kontaktów, wymiana informacji oraz doświadczeń z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi organizacjami związanymi z kulturą tybetańską w kraju i zagranicą,
10) świadczenie czynności pomocniczych i administracyjnych względem domu kultury tybetańskiej w Warszawie.

Więcej informacji na temat buddyzmu: www.buddyzm.pl


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000045988
 • Konto:52 1020 1866 0000 1402 0083 7500
 • Adres:Ożarowska 65/67
 • WWW:www.fsh.pl/procent
 • E-mail:biuro@fsh.pl
 • Telefon:693888108

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja Stupa House

KRS 0000045988

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00