1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Wrocławskie Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi i Osobami Specjalnej Troski
KRS 0000046046

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Chcemy pomagać i prosimy o pomoc.

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu w dniu 08.10.2001 roku. Stowarzyszenie prowadzi tylko działalność statutową.Działalność prowadzona jest zgodnie ze statutem,który określa jej cele oraz sposoby jej realizacji.Wszelkie działania są podejmowane w celu realizacji zadań statutowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% podatku podarowany przez darczyńców zaostanie wykorzystany zgodnie ze statutem Stowarzyszenia na niżej wymienione cele:

- organizacja letniego wypoczynku w domu jaki posiadamy w  miejscowości Kaczorów,

- organizacja turnusów dla osób niepełnosprawnych,

- organizacja spotkań i imprez integracyjnych oraz spotkań okazjonalnych takich jak święta czy Sw.Mikołaj,

- organizacja wyjazdów weekendowych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą na rzecz niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych wymagających specjalnej opieki. Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej członków, wolontariuszy oraz ludzi dobrej woli.Siedziba Stowarzyszenia mieści się we Wrocławiu przy ul.Nowodworskiej 64/adres do korespondencji 51-113 Wrocław ul.Obornicka 51/16. 

Celem Stoowarzyszenia jest :

- propagowanie idei otwartegospołeczeństwa w stosunku do osób nieprłnosprawnych,

- dbanie o należyte prawa osób niepełnosprawnych wynikające z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ustawodawstwa zwykłego,

- pomoc i wsparcie osobom niepełnosprawnym,ich rodzinom i opiekunom na każdym etapie życia,

-ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanych placówek medycznych,

- pomoc w rozpoczęciu i kontynuacji szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

- wsparcie procesów edukacji i wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia w każdym etepie życia ,

- udzielanie wsparcia i pomoc w sprawach dotyczących prawnej sfery życia osób niepełnosprawnych,

- pomoc w zapewnieniu godnej i pogodnej jesieni życia,

- Stowarzyszenie współpracyje z placówkami terapeutycznymi,edukacyjnymi,kulturalnymi,rekreacyjnymi,domów dziennego pobytu oraz z ośrodkami stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych,

- pomoc osobom starszym w realizacji potrzeb codziennego życia,

- pomoc osobom należącym do stowarzyszenia,których osoby niepełnosprawne już nie żyją ate osoby nadal udzielają się w Stowarzyszeniu.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez :

- organizowanie wyjazdów weekendowych do domu w Kaczorowie,

- oganizowanie turnusów wypoczynkowych w miesiącach lipiec-sierpień w Kaczrowie,

- umożliwiamy korzystanie z naszego domu matkom samotnie wychowujących dzieci.

W czasie trwania turnusów organizowane są:

=piesze wycieczki po okolicznych ciekawych miejscach Kaczorowa ,Płoniny ,Świdnika i Bolkowa,

= spotkania z mieskańcami Kaczorowa ,

= wyjścia do kościoła dla osób chętnych,

= zajęcia praktyczne dla osób niepełnosprawnych np:nakrywanie stołów ,nauka czytania i pisania,

= zajęcia plastyczne-rysowanie,malowanie,układanie bukietów z polnych kwiatów,

= odwiedzanie gospodarzy w celu poznania prac wykonywanych w gospodarstwie rolnym,

= poznawanie zwierząt hodowanych w gospodarstwach,

= spotkania wspólne i rozmowy o swoich przeżyciach i doświadczeniach,zarówno osób niepełnosprawnych , rodziców , opiekunów i       wolontariuszy przebywających na turnusie .

Stowarzyszenie oprócz organizacji wyjazdów weekendowych i turnusów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych organizuje :

= spotkania świąteczne z poczęstunkiem,

= spotkania ze św.Mikołajem gdzie podopieczni otrzymują poczęstunek i paczki ,

= wyjście do kina czy teatru.

Stowarzyszenie na swoją działalność nie pobiera żadnych dofinansowań ani dotacji. Koszty działalności pokrywamy ze skłądek członkowskich,wpłat na cele statutowe i  od indywidualnych darczyńcow oraz  przekazanych środków 1%  od podatników. Korzystamy też z pomocy osób użyczających nam środków transportu nie biorąc opłat. 

Stowarzyszenie dziękuje wszystkim,którzy pomagają w realizowaniu zadań i oczekuje dalszej pomocy.

- organizowanie turnusów integracyjnych,

Zapraszamy wszystkie osoby,które chcą pomagać,które potrzebują pomocy o kontakt z nami pod nr 722021299.

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu w dniu 08.10.2001 roku. Stowarzyszenie prowadzi tylko działalność statutową.Działalność prowadzona jest zgodnie ze statutem,który określa jej cele oraz sposoby jej realizacji.Wszelkie działania są podejmowane w celu realizacji zadań statutowych.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000046046
 • Konto:84 1090 2402 0000 0001 2120 9022
 • Adres:54438 Wrocław ul. Nowodworska 64
 • WWW:www.muminki.mnifo.com
 • E-mail:wot.muminki@gmail.com
 • Telefon:722021299Formularze PIT 2020/2021 dla
Wrocławskie Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi i Osobami Specjalnej Troski

KRS 0000046046

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Wrocławskie Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi i Osobami Specjalnej Troski

 • Chcemy pomagać i prosimy o pomoc.

  Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu w dniu 08.10.2001 roku. Stowarzyszenie prowadzi tylko działalność statutową.Działalność prowadzona jest zgodnie ze statutem,który określa jej cele oraz sposoby jej realizacji.Wszelkie działania są podejmowane w celu realizacji zadań statutowych.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% podatku podarowany przez darczyńców zaostanie wykorzystany zgodnie ze statutem Stowarzyszenia na niżej wymienione cele:

  - organizacja letniego wypoczynku w domu jaki posiadamy w  miejscowości Kaczorów,

  - organizacja turnusów dla osób niepełnosprawnych,

  - organizacja spotkań i imprez integracyjnych oraz spotkań okazjonalnych takich jak święta czy Sw.Mikołaj,

  - organizacja wyjazdów weekendowych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą na rzecz niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych wymagających specjalnej opieki. Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej członków, wolontariuszy oraz ludzi dobrej woli.Siedziba Stowarzyszenia mieści się we Wrocławiu przy ul.Nowodworskiej 64/adres do korespondencji 51-113 Wrocław ul.Obornicka 51/16. 

  Celem Stoowarzyszenia jest :

  - propagowanie idei otwartegospołeczeństwa w stosunku do osób nieprłnosprawnych,

  - dbanie o należyte prawa osób niepełnosprawnych wynikające z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ustawodawstwa zwykłego,

  - pomoc i wsparcie osobom niepełnosprawnym,ich rodzinom i opiekunom na każdym etapie życia,

  -ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanych placówek medycznych,

  - pomoc w rozpoczęciu i kontynuacji szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

  - wsparcie procesów edukacji i wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia w każdym etepie życia ,

  - udzielanie wsparcia i pomoc w sprawach dotyczących prawnej sfery życia osób niepełnosprawnych,

  - pomoc w zapewnieniu godnej i pogodnej jesieni życia,

  - Stowarzyszenie współpracyje z placówkami terapeutycznymi,edukacyjnymi,kulturalnymi,rekreacyjnymi,domów dziennego pobytu oraz z ośrodkami stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych,

  - pomoc osobom starszym w realizacji potrzeb codziennego życia,

  - pomoc osobom należącym do stowarzyszenia,których osoby niepełnosprawne już nie żyją ate osoby nadal udzielają się w Stowarzyszeniu.

  Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez :

  - organizowanie wyjazdów weekendowych do domu w Kaczorowie,

  - oganizowanie turnusów wypoczynkowych w miesiącach lipiec-sierpień w Kaczrowie,

  - umożliwiamy korzystanie z naszego domu matkom samotnie wychowujących dzieci.

  W czasie trwania turnusów organizowane są:

  =piesze wycieczki po okolicznych ciekawych miejscach Kaczorowa ,Płoniny ,Świdnika i Bolkowa,

  = spotkania z mieskańcami Kaczorowa ,

  = wyjścia do kościoła dla osób chętnych,

  = zajęcia praktyczne dla osób niepełnosprawnych np:nakrywanie stołów ,nauka czytania i pisania,

  = zajęcia plastyczne-rysowanie,malowanie,układanie bukietów z polnych kwiatów,

  = odwiedzanie gospodarzy w celu poznania prac wykonywanych w gospodarstwie rolnym,

  = poznawanie zwierząt hodowanych w gospodarstwach,

  = spotkania wspólne i rozmowy o swoich przeżyciach i doświadczeniach,zarówno osób niepełnosprawnych , rodziców , opiekunów i       wolontariuszy przebywających na turnusie .

  Stowarzyszenie oprócz organizacji wyjazdów weekendowych i turnusów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych organizuje :

  = spotkania świąteczne z poczęstunkiem,

  = spotkania ze św.Mikołajem gdzie podopieczni otrzymują poczęstunek i paczki ,

  = wyjście do kina czy teatru.

  Stowarzyszenie na swoją działalność nie pobiera żadnych dofinansowań ani dotacji. Koszty działalności pokrywamy ze skłądek członkowskich,wpłat na cele statutowe i  od indywidualnych darczyńcow oraz  przekazanych środków 1%  od podatników. Korzystamy też z pomocy osób użyczających nam środków transportu nie biorąc opłat. 

  Stowarzyszenie dziękuje wszystkim,którzy pomagają w realizowaniu zadań i oczekuje dalszej pomocy.

  - organizowanie turnusów integracyjnych,

  Zapraszamy wszystkie osoby,które chcą pomagać,które potrzebują pomocy o kontakt z nami pod nr 722021299.

  Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu w dniu 08.10.2001 roku. Stowarzyszenie prowadzi tylko działalność statutową.Działalność prowadzona jest zgodnie ze statutem,który określa jej cele oraz sposoby jej realizacji.Wszelkie działania są podejmowane w celu realizacji zadań statutowych.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000046046
 • Konto:84 1090 2402 0000 0001 2120 9022
 • Adres:54438 Wrocław ul. Nowodworska 64
 • WWW:www.muminki.mnifo.com
 • E-mail:wot.muminki@gmail.com
 • Telefon:722021299
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00