1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Automobilklub Śląski
KRS 0000046434

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Edukacja, integracja środowisk osób niepełnosprawnych, sport i turystyka motorowa.

Automobilklub Śląski stale się rozwijał i stał się z czasem instytucją zaufania publicznego. 95 lat istnienia Automobilklubu Śląskiego dowodzi, że jest to godny zaufania Klub, którego podstawę działalności nadal stanowi działalność statutowa, obejmująca sport motorowy, turystykę w tym caravaning i nawigację niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

Szkolimy sędziów sportowych i sędziów zabezpieczenia imprez. Nasi instruktorzy prowadzą szkolenia w zakresie ratownictwa drogowego. Członkowie naszego Stowarzyszenia zawsze znajdą u nas dogodną dla siebie formę rozwoju zainteresowań. Organizujemy bowiem szereg imprez sportowych, zlotów turystycznych i pokazów min. licznej grupy właścicieli pojazdów zabytkowych. Z myślą o nich, w scenerii zabytkowej Kopalni Luiza w Zabrzu, powstało Muzeum Pojazdów Zabytkowych, do którego serdecznie zapraszamy. Można tam posłuchać wykładu o historii motoryzacji na przykładzie poszczególnych eksponatów wystawy.

Sztandarową imprezą naszego Klubu jest organizowany od 1951 r. Rajd Wisły, który na przestrzeni tych lat miał różny charakter. Początkowo był rajdem turystycznym, który stopniowo przekształcał się w sportową rywalizację co raz to nowszych modeli samochodów. W ostatnich 20 latach stanowił rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Europy, Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM, zmienionego z czasem w Puchar Polski.  Rajd Wisły cieszy się uznaniem nie tylko wśród kibiców, ale i kilku już pokoleń zawodników, którzy zawsze licznie biorą w nim udział.

Dążeniem obecnych władz Automobilklubu Śląskiego jest szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego jak również promowanie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży.

Serdecznie zapraszamy w nasze szeregi, zachęcamy do wspierania naszych działań.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% wykorzystywany jest do sfinansowania szkoleń organizowanych przez Automobilklub Śląski w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży, integracji środowiska osób niepełnosprawnych, edukacji sędziów i zawodników sportowych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Automobilklub Śląski jest stowarzyszeniem zmotoryzowanych i miłośników motoryzacji, zrzeszającym na zasadzie dobrowolności osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty gospodarcze, organizacje i związki interesujące się problematyką motoryzacji w szerokim tego słowa rozumieniu.Automobilklub działa na mocy przepisów obowiązującej Ustawy o stowarzyszeniach oraz statutu. Automobilklub posiada osobowość prawną i działa jako organizacja pożytku publicznego, w trybie i na warunkach określonych ustawą.  Terenem działalności Autmobilklubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, może również prowadzić działalność poza jej granicami  Siedzibą władz Automobilklubu jest miasto Katowice. Autmobilklub jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego. Automobilklub opiera swoja działalność na społecznej pracy swych członków,a do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników.

Do zasadniczych celów Klubu należą:1) krzewienie wiedzy i kultury motoryzacyjnej oraz prowadzenie działalności na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,2) popularyzowanie i rozwijanie sportów motorowych, wyczynowych i popularnych oraz krajowej i zagranicznej turystyki motorowej i caravaningowej,3) organizowanie zawodów: sportowych, samochodowych, motocyklowych, kartingowych i innych imprez,4) ochrona praw i reprezentowania interesów zmotoryzowa-nych, a szczególnie swoich członków oraz prowadzenie in-nej działalności w zakresie motoryzacji,5) popularyzowanie historii i tradycji motoryzacji oraz kultywowania opieki nad zabytkowymi pojazdami mechanicznymi,6) propagowanie ratownictwa drogowego oraz szkolenie w tym zakresie,7) podnoszenie umiejętności kierowania pojazdami motorowymi i zachowania się na drogach.Automobilklub realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:1) zrzeszanie automobilistów, motocyklistów oraz miłośni-ków motoryzacji, turystyki motorowej oraz caravaningowej,2) szkolenie, prelekcje i działalność edytorską z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz eksploatacji pojazdów motorowych,3) szkolenie zawodników i delegowanie ich na krajowe lub zagraniczne zawody: sportowe, samochodowe, motocyklowe, kartingowe i inne,4) udzielanie porad technicznych z zakresu eksploatacji pojazdów i opinii licencjonowanych rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego, również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 5) organizowanie i prowadzenie ośrodków motoryzacyjnych, w tym ośrodków szkolenia kierowców i doskonalenia techniki jazdy oraz tworzenie zaplecza technicznego i sportowego,6) współdziałanie z instytucjami publicznymi, w tym Policją i samorządami lokalnymi w zwalczaniu ujemnych zjawisk i nieprawidłowości w ruchu drogowym, a także prowadzenie działalności pożytku publicznego, w dziedzinach upowszechniania sportu i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczeństwa ruchu drogowego) oraz – w ramach uzyskanych na ten cel środków – zadań zleconych przez państwo lub organizacje społeczne, gospodarcze i samorządowe,7) organizowanie życia klubowego, w interesie i według potrzeb ogółu swoich członków,8) prowadzenie działalności służącej wychowaniu komunikacyjnemu dzieci i młodzieży, popularyzowaniu młodzieżowych sportów motorowych oraz otaczanie młodych zawodników i działaczy szczególną opieką sportową i wychowawczą,9) współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,10) przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji oraz udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach drogowych,11) podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych użytkowników pojazdów mechanicznych,12) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, dla realizacji celów statutowych Klubu w wybranych formach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000046434
 • Konto:74 1020 2313 0000 3502 0153 9741
 • Adres:40-014 Katowice, ul. Św,Stanisława 4
 • WWW:www.auto-slaski.katowice.pl
 • E-mail:office@auto-slaski.katowice.pl
 • Telefon:601512647Formularze PIT 2019/2020 dla
Automobilklub Śląski

KRS 0000046434

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Automobilklub Śląski

 • Edukacja, integracja środowisk osób niepełnosprawnych, sport i turystyka motorowa.

  Automobilklub Śląski stale się rozwijał i stał się z czasem instytucją zaufania publicznego. 95 lat istnienia Automobilklubu Śląskiego dowodzi, że jest to godny zaufania Klub, którego podstawę działalności nadal stanowi działalność statutowa, obejmująca sport motorowy, turystykę w tym caravaning i nawigację niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

  Szkolimy sędziów sportowych i sędziów zabezpieczenia imprez. Nasi instruktorzy prowadzą szkolenia w zakresie ratownictwa drogowego. Członkowie naszego Stowarzyszenia zawsze znajdą u nas dogodną dla siebie formę rozwoju zainteresowań. Organizujemy bowiem szereg imprez sportowych, zlotów turystycznych i pokazów min. licznej grupy właścicieli pojazdów zabytkowych. Z myślą o nich, w scenerii zabytkowej Kopalni Luiza w Zabrzu, powstało Muzeum Pojazdów Zabytkowych, do którego serdecznie zapraszamy. Można tam posłuchać wykładu o historii motoryzacji na przykładzie poszczególnych eksponatów wystawy.

  Sztandarową imprezą naszego Klubu jest organizowany od 1951 r. Rajd Wisły, który na przestrzeni tych lat miał różny charakter. Początkowo był rajdem turystycznym, który stopniowo przekształcał się w sportową rywalizację co raz to nowszych modeli samochodów. W ostatnich 20 latach stanowił rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Europy, Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM, zmienionego z czasem w Puchar Polski.  Rajd Wisły cieszy się uznaniem nie tylko wśród kibiców, ale i kilku już pokoleń zawodników, którzy zawsze licznie biorą w nim udział.

  Dążeniem obecnych władz Automobilklubu Śląskiego jest szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego jak również promowanie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży.

  Serdecznie zapraszamy w nasze szeregi, zachęcamy do wspierania naszych działań.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% wykorzystywany jest do sfinansowania szkoleń organizowanych przez Automobilklub Śląski w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży, integracji środowiska osób niepełnosprawnych, edukacji sędziów i zawodników sportowych.

 • Więcej o nas

  Automobilklub Śląski jest stowarzyszeniem zmotoryzowanych i miłośników motoryzacji, zrzeszającym na zasadzie dobrowolności osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty gospodarcze, organizacje i związki interesujące się problematyką motoryzacji w szerokim tego słowa rozumieniu.Automobilklub działa na mocy przepisów obowiązującej Ustawy o stowarzyszeniach oraz statutu. Automobilklub posiada osobowość prawną i działa jako organizacja pożytku publicznego, w trybie i na warunkach określonych ustawą.  Terenem działalności Autmobilklubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, może również prowadzić działalność poza jej granicami  Siedzibą władz Automobilklubu jest miasto Katowice. Autmobilklub jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego. Automobilklub opiera swoja działalność na społecznej pracy swych członków,a do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników.

  Do zasadniczych celów Klubu należą:1) krzewienie wiedzy i kultury motoryzacyjnej oraz prowadzenie działalności na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,2) popularyzowanie i rozwijanie sportów motorowych, wyczynowych i popularnych oraz krajowej i zagranicznej turystyki motorowej i caravaningowej,3) organizowanie zawodów: sportowych, samochodowych, motocyklowych, kartingowych i innych imprez,4) ochrona praw i reprezentowania interesów zmotoryzowa-nych, a szczególnie swoich członków oraz prowadzenie in-nej działalności w zakresie motoryzacji,5) popularyzowanie historii i tradycji motoryzacji oraz kultywowania opieki nad zabytkowymi pojazdami mechanicznymi,6) propagowanie ratownictwa drogowego oraz szkolenie w tym zakresie,7) podnoszenie umiejętności kierowania pojazdami motorowymi i zachowania się na drogach.Automobilklub realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:1) zrzeszanie automobilistów, motocyklistów oraz miłośni-ków motoryzacji, turystyki motorowej oraz caravaningowej,2) szkolenie, prelekcje i działalność edytorską z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz eksploatacji pojazdów motorowych,3) szkolenie zawodników i delegowanie ich na krajowe lub zagraniczne zawody: sportowe, samochodowe, motocyklowe, kartingowe i inne,4) udzielanie porad technicznych z zakresu eksploatacji pojazdów i opinii licencjonowanych rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego, również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 5) organizowanie i prowadzenie ośrodków motoryzacyjnych, w tym ośrodków szkolenia kierowców i doskonalenia techniki jazdy oraz tworzenie zaplecza technicznego i sportowego,6) współdziałanie z instytucjami publicznymi, w tym Policją i samorządami lokalnymi w zwalczaniu ujemnych zjawisk i nieprawidłowości w ruchu drogowym, a także prowadzenie działalności pożytku publicznego, w dziedzinach upowszechniania sportu i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczeństwa ruchu drogowego) oraz – w ramach uzyskanych na ten cel środków – zadań zleconych przez państwo lub organizacje społeczne, gospodarcze i samorządowe,7) organizowanie życia klubowego, w interesie i według potrzeb ogółu swoich członków,8) prowadzenie działalności służącej wychowaniu komunikacyjnemu dzieci i młodzieży, popularyzowaniu młodzieżowych sportów motorowych oraz otaczanie młodych zawodników i działaczy szczególną opieką sportową i wychowawczą,9) współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,10) przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji oraz udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach drogowych,11) podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych użytkowników pojazdów mechanicznych,12) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, dla realizacji celów statutowych Klubu w wybranych formach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007.

 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000046434
 • Konto:74 1020 2313 0000 3502 0153 9741
 • Adres:40-014 Katowice, ul. Św,Stanisława 4
 • WWW:www.auto-slaski.katowice.pl
 • E-mail:office@auto-slaski.katowice.pl
 • Telefon:601512647
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00