1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

SPOŁECZNY KOMITET D/S AIDS

KRS 0000047332

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

SPOŁECZNY KOMITET D/S AIDS

KRS 0000047332

Prezent OPP

WSPIERAMY I ZAPOBIEGAMY

Społeczny Komitet ds. AIDS istnieje od 1993 roku. Jesteśmy grupą osób związanych z problematyką HIV/AIDS. Prowadzimy działalność edukacyjną. Udzielamy informacji o tym jak podejmować bezpieczniejsze kontakty seksualne, jak uniknąć zakażenia HIV, kiedy wykonać test na HIV. Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla młodzieży i studentów. Prowadzimy największy w Polsce punkt bezpłatnego i anonimowego testowania na HIV (ul. Chmielna 4, Warszawa)

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Twój 1% podatku sprawi, że:

- zorganizujemy cykliczny turnus rehabilitacyjno- edukacyjny dla dzieci żyjących z HIV i ich bliskich,
- będziemy realizować warsztaty profilaktyczne HIV/ AIDS dla młodzieży i studentów,
- zapewnimy kompleksowe wsparcie i doradztwo w ramach anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV i HCV,
- będziemy udzielać bezpłatnego i anonimowego wsparcia dla osób nowozdiagnozowanych,
- będziemy udzielać bezpłatnego i anonimowego wsparcia w zakresie zdrowia seksualnego,

Więcej o nas

Więcej o nas

Naszą misją od początku działalności Stowarzyszenia jest rozwijanie informacji, edukacji, poradnictwa i opieki w związku z epidemią HIV/AIDS, a w związku z tym – ograniczanie indywidualnych i społecznych skutków epidemii.

Podstawowym zaś celem - kształtowanie racjonalnych zachowań indywidualnych i społecznych wobec epidemii HIV/AIDS oraz wobec Osób Żyjących z HIV/AIDS.
Podstawą naszej działalności jest edukacja skierowana do określonych grup społecznych i zawodowych, samorządów lokalnych oraz kręgów opiniotwórczych a także rozpowszechnianie informacji dotyczących zagrożenia zakażeniem HIV i sposobu jego uniknięcia oraz psychospołecznego wymiaru epidemii ze szczególnym uwzględnieniem promocji praw człowieka w sferze związanej ze społecznym, prawnym i kulturowym aspektem HIV/AIDS.

Zespół Komitetu opracował wiele projektów szkoleniowych dotyczących medycznych i psychospołecznych aspektów epidemii HIV/AIDS dla różnych grup zawodowych - między innymi dla lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników oświaty zdrowotnej a także wolontariuszy opiekujących się osobami zakażonymi HIV lub chorymi na AIDS a także opiekującymi się bliskimi tych osób (partnerami, członkami rodzin). Wśród tych projektów są także szkolenia certyfikacyjne, uprawniające do prowadzenia edukacji lub poradnictwa w zakresie HIV/AIDS.
Proponujemy Interaktywne podejście do edukacji. Bardzo istotne jest przekazanie kompetentnej, aktualnej wiedzy, ale ważne jest także zrozumienie, zmiana postaw i zachowań. Istotne jest uczenie się  poprzez intelekt (zdobywanie i przyswojenie określonej wiedzy), ale zmiany postaw i zachowań dokonują się poprzez emocje, możliwość osobistego doświadczenia a także możliwość wpływania na proces uczenia się, osobiste zaangażowanie w ten proces.
Proponowane przez nas programy edukacyjne zawierają wiedzę teoretyczną (fakty medyczne i psychospołeczne, etyczne, prawne, epidemiologiczne) oraz umiejętności praktyczne, możliwość konfrontacji z własnymi postawami i emocjami – niezbędne do przekazywania wiedzy na temat różnych aspektów HIV/AIDS, a także motywację i wsparcie - aby umiejętności i wiedzę właściwie zastosować w praktyce. Bardzo ważne jest też poznanie potrzeb osób żyjących z HIV/AIDS poprzez osobistą relację życia z HIV/AIDS.

 • Edukacja młodzieży
  powód: ta grupa ma największy wpływ na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii oraz na zmianę postaw i zachowań, to od niej zależy przyszłość, jest najbardziej dotkniętą epidemią grupą wiekową na świecie
 • Służby oświatowe
  powód: działają w środowisku szkolnym, mają duży wpływ na umieszczenie w programach szkolnych problematyki dotyczącej HIV/AIDS; program:3 książki: Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej. Propozycje tematyczne dla twórców programów edukacyjnych, podręcznik dla nauczycieli i ćwiczenia dla uczniów (adaptacja publikacji napisanej przez ekspertów WHO I UNESCO)
 • Służby medyczne: lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, pracownicy laboratoriów
  powód: narażenie na ekspozycję zawodową na HIV, działania profilaktyczne, właściwa opieka i wsparcie
 • Poradnictwo
  powód: klucz do właściwej opieki i skutecznych działań profilaktycznych oraz wsparcia; praca w Punktach Diagnostyczno Konsultacyjnych wykonujących badania w kierunku zakażenia HIV w Warszawie, opracowanie i realizacja projektów szkoleniowych dla doradców

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000047332
 • Wizytówka:www.pitax.pl/skaids
 • Konto:54 1240 1109 1111 0010 4470 0282
 • Adres:ul. CHMIELNA, nr 4, lok. 11, 00-020 WARSZAWA
 • WWW:www.skaids.org
 • E-mail:office@skaids.org
 • Telefon:225115043

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
SPOŁECZNY KOMITET D/S AIDS

KRS 0000047332

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00