1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI

KRS 0000047746

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI

KRS 0000047746

Prezent OPP

Pomoc medyczna ludziom na progu wykluczenia społecznego, skrajnie ubogim, niepełnosprawnym

STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI to Organizacja Pożytku Publicznego – NON PROFIT.

Pomagamy ludziom ubogim, niepełnosprawnym, na progu wykluczenia społecznego!

Zwracamy się z gorącym apelem do ludzi dobrej woli, którym nie są obojętne losy "tych ubogich".

Twój dar serca ma wielką moc i może odmienić czyjeś życie!

W tak trudnych czasach każda złotówka może przyczynić się do uratowania zdrowia i życia potrzebujących.

Dla realizacji zadań Stowarzyszenie prowadzi następujące ośrodki pomocy:

1/ Przychodnię Lekarską w Krakowie mieszczącą się w Centrum Dzieła Św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4.

Przychodnia przyjmuje w ciągu roku około 5000 pacjentów.

W Przychodni pracuje 19-stu lekarzy specjalistów z zakresu wielu chorób i zespół dyplomowanych pielęgniarek. Pacjenci otrzymują bezpłatnie konsultacje lekarskie, zabiegi pielęgniarskie oraz leczenie farmakologiczne.

2/ Punkt Charytatywny Wydawania Leków i Materiałów Medycznych

Punkt wydaje bezpłatnie leki osobom ubogim mającym trudności w ich uzyskaniu, przygotowuje zestawy materiałów medycznych dla Przychodni Stowarzyszenia Lekarze Nadziei i Domów Pomocy Społecznej.

Niestety, brak funduszy ogranicza znacznie zakres udzielanej przez nas pomocy. Wzrost kosztów utylizacji, sterylizacji, zakupy niezbędnych leków, odzieży ochronnej, koszty diagnostyki itp. powodują niedobór finansowy.

Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc i wsparcie Stowarzyszenia poprzez darowizny rzeczowe i finansowe.

 

„Nie odbierajmy ludziom potrzebującym pomocy ,nadziei, że nie pozostaną

sami w trudnych sytuacjach w których przyszło im żyć – mimo wszystko.”

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Dzięki przekazanym środkom z 1,5% zostaną zakupione leki, środki opatrunkowe, witaminy, odżywki, bielizna, odzież i środki higieny osobistej, które zostaną przekazane  ludziom na progu wykluczenia społecznego, ubogim, w starszym wieku, niepełnosprawnym.

Dla realizacji zadań Stowarzyszenie Lekarze Nadziei prowadzi:

1/ Przychodnię Lekarską w Krakowie mieszczącą się w Centrum Dzieła Św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4.

Każdej zgłaszającej się osobie zostaje udzielona konsultacja medyczna przez lekarzy specjalistów. Każda zgłaszająca się osoba zostaje poddana niezbędnym zabiegom pielęgniarskim i otrzymuje potrzebne leki, witaminy, odżywki oraz ciepłą odzież. 

2/ Punkt Charytatywny Wydawania Leków i Materiałów Medycznych w Krakowie na os.Dywizjonu 303 pawilon nr 1.

Punkt wydaje bezpłatnie leki osobom ubogim mającym trudności w ich uzyskaniu, przygotowuje zestawy materiałów medycznych dla Przychodni Stowarzyszenia Lekarze Nadziei i Domów Pomocy Społecznej.

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie działa na terenie Polski niosąc pomoc medyczną w zagrożeniu zdrowia i życia, a zwłaszcza ludziom żyjącym na skraju ubóstwa, bezdomnym, ofiarom kataklizmów i wojen.

Łączy wolontariuszy, zwłaszcza środowiska medycznego pragnących realizować cele Stowarzyszenia.
Współpracuje z krajowymi organizacjami o celach humanitarnych i charytatywnych.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w Krakowie:
1/ Siedziba Zarządu Głównego, al. Pokoju 7, tel. 12 414 30 05, e-mail: medaid@sln.org.pl

2/ Przychodnia Lekarska dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich, ul. Smoleńsk 4, 31-107 Kraków, tel. 12 433 51 30

Nasza Przychodnia dla Ludzi Bezdomnych: udziela konsultacji, wydaje leki, skierowania na badania specjalistyczne, przeprowadza drobne zabiegi chirurgiczno-pielęgniarskie, stara się pomóc pacjentom w powrocie do życia w społeczeństwie.

3/ Charytatywny Punk Wydawania Leków: wydaje bezpłatnie leki, zwłaszcza dla ludzi żyjących na skraju ubóstwa, przygotowuje zestawy leków dla domów pomocy społecznej oraz na misje zagraniczne.

Ponadto Stowarzyszenie: organizuje transport leków dla rodaków żyjących na Wschodzie, ofiar wojny i inne.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000047746
 • Konto:58 1020 2892 0000 5902 0171 3833
 • Adres:AL. POKOJU 7, 31-548 KRAKÓW
 • WWW:www.sln.org.pl
 • E-mail:medaid@sln.org.pl
 • Telefon:124143005

Formularze PIT 2023/2024 dla
STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI

KRS 0000047746

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00