1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody
KRS 0000047970

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Chroń z nami przyrodę

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, powstałym w 1996 r. Towarzystwo w swoich działaniach dąży do zahamowania degradacji terenów zielonych, ochrony terenów cennych przyrodniczo, inicjuje akcje społeczne na rzecz zachowania istniejących terenów zielonych i tworzenia nowych. W tym celu współpracujemy z innym organizacjami ekologicznymi i lokalnymi, szkołami, instytucjami.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

 • ochrona przyrody,
 • ochrona środowiska,
 • ochrona zwierząt,
 • ochrona krajobrazu,
 • ochrona wartości kulturowych,
 • pobudzanie aktywności lokalnej oraz zwiększanie społecznego udziału w podejmowaniu decyzji.
Więcej o nas

Więcej o nas

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, powstałym w 1996 r. posiadającym status organizacji pożytku publicznego (nr  KRS 0000047970).

Celem Towarzystwa jest:

 • ochrona przyrody,
 • ochrona środowiska,
 • ochrona zwierząt,
 • ochrona krajobrazu,
 • ochrona wartości kulturowych,
 • pobudzanie aktywności lokalnej oraz zwiększanie społecznego udziału w podejmowaniu decyzji,
 • ochrona ładu urbanistycznego.

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody jest członkiem „Konfederacji dla  przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea.

 W ciągu 22 lat działalności zrealizowaliśmy ok 40 projektów ekologicznych o  charakterze  edukacyjnym. Udało nam się zaprosić do współpracy szereg szkół i przedszkoli oraz samorządy lokalne, od 1996 r. współpracujemy z Ojcowskim Parkiem Narodowym. Towarzystwo jest członkiem Konfederacji na rzecz Przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea, współtworzymy przy Urzędzie Miasta Krakowa Komisję Dialogu Obywatelskiego (KDO) ds. środowiska oraz KDO ds. rewitalizacji Nowej Huty.

Nasza działalność została również doceniona przez inne instytucje. W 2004 r. za realizację projektu „Drzewo Życia na szlaku Greenways Kraków-Oświęcim” Towarzystwo otrzymało II miejsce w konkursie „W harmonii z przyrodą” organizowanego przez Hewlett Packard pod patronatem Ministra Środowiska. W 2003 r. otrzymaliśmy wyróżnienie w programie „Szkoły dla ekorozwoju” za „przyjęcie roli lidera działań lokalnych, które pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców; angażowanie szkół e współpracę partnerską; budowanie w regionie roli szkół jako Lokalnych Centrów Aktywności Ekologicznej; budowanie regionalnego programu współpracy ze szkołami; sumienność                      i ogromne zaangażowanie w podejmowane inicjatywy”.

W 2001 r. Towarzystwo zostało wyróżnione w konkursie „Porządnie poza rządem” organizowanym przez Fundację im. Batorego, za konsekwentne przestrzeganie prawa w działaniach, umiejętności negocjacyjne w rozwiązywaniu problemów ekologicznych, angażowanie mieszkańców w prace na rzecz najbliższego otoczenia.

Realizowany przez Towarzystwo projekt „Promocja pnączy w Krakowie” uzyskał główną nagrodę Fundacji Partnerstwo dla Środowiska za rok 1999 (Najlepszy Projekt Europy Środkowo-Wschodniej) oraz był wyróżniony w konkursie Indywidualna Ekologiczna Nagroda Bayera w 2000 r.

Prowadzone działania:

 • Prowadzenie punktu porad dotyczących ochrony przyrody (informacje i porady dla mieszkańców bezpośrednio w siedzibie towarzystwa, telefonicznie,  za pomocą poczty  elektronicznej)
 • Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych  związanych z   ochroną środowiska

W 2018 r. Towarzystwo brało udział w 200 postępowaniach administracyjnych w sprawach usuwania drzew, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, decyzji o uwarunkowań środowiskowych, nielegalnego składowania odpadów, wyłączenia gruntu z powierzchni leśnej, odstępstw od  zakazów  obowiązujących  w stosunku do chronionych gatunków i siedlisk, samowoli budowlanych, wniosło 41 odwołań i zażaleń do samorządowego kolegium odwoławczego oraz 29 skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego,  wniosło 4 wnioski                        o wszczęcie postępowań w sprawie wysypywania odpadów

 • Wnoszenie wniosków i uwag do  przygotowywanych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • Współtworzenie komisji dialogu obywatelskiego przy Urzędzie Miasta Krakowa: ds. Środowiska oraz ds. rewitalizacji Nowej Huty,
 • Współpraca z organizacjami społecznymi i mieszkańcami oraz radami dzielnic Krakowa w  zakresie  ochrony przyrody,
 • udział przedstawiciela Towarzystwa w powołanym przez Prezydenta  Miasta Krakowa  Zespole  ds. ochrony zieleni wydającego opinie ws  wniosków o zgodę na usunięcie  drzew
 • Ochrona łąk - Natura 2000 Puszcza Niepołomicka – utrzymanie będącej  własnością  Towarzystwa  łąki w obszarze Natura 2000 Puszcza Niepołomicka;
 • Społeczna Ostoja Przyrody Staw przy Cegielni – Utrzymywanie jedynej w Krakowie społecznej ostoi przyrody (obszar stanowiący własność organizacji społecznej przeznaczony przez nią na cele ochrony przyrody) obejmującej staw, zadrzewienia nadwodne oraz łąki. Teren ocalony przez okolicznych mieszkańców oraz Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody przed zabudową na cele zakładu diagnostyki maszyn budowlanych. Od 2003 r. znajduje się pod zarządem Towarzystwa, początkowo na mocy umowy bezpłatnego użyczenia nieruchomości, a od 2006 r. płatnej umowy dzierżawy od Gminy Kraków.
 • Ochrona płazów w Pieskowej Skale

Od 1997 r. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody oraz Ojcowski Park Narodowy organizują  w tym czasie akcję zabezpieczania trasy migracyjnej. Co roku w okresie wiosennym płazy podążają z lasów, pól i łąk w kierunku stawów w Pieskowej Skale będących miejscem ich rozrodu. Ponieważ trasę migracyjną płazów przecina ruchliwa droga ginęło ich tutaj mnóstwo. Wzdłuż drogi ustawiane są zapory z siatki, uniemożliwiające płazom wejście na drogę. Żaby i ropuchy dochodzące do siatki wędrują wzdłuż niej i wpadają do wkopanych w ziemię przed siatką wiader, lub są zbierane przez pracowników Parku i członków Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody. W godzinach wieczornych, kiedy migracja się nasila, na odcinkach drogi które nie mogą być zabezpieczone siatkami członkowie Towarzystwa zbierają płazy bezpośrednio z drogi. Zbierane są również płazy które wracają po odbyciu godów.

W 2018 r. długość zabezpieczonego odcinka wynosiła łącznie ponad 1 km. Do stawów przeniesiono 4736  płazy (3978 przeniesionych przez TnROP, 758 przez pracowników OPN);  w większości ropuchy szare (4666). Po odbyciu wędrówki godowej uratowano 2142 płazów (TnROP).

Koszty realizacji zadań poniesione zostały przez Ojcowski Park Narodowy oraz Towarzystwo  na Rzecz Ochrony Przyrody.

 •  Prowadzenie portalu internetowego www.chronmydrzewa.pl oraz grupy  „Chrońmy  drzewa”   na portalu  społecznościowym Facebook
 • Tematyka ochrony przyrody była poruszana podczas wywiadów udzielanych przez Towarzystwo  na Rzecz Ochrony Przyrody  w  licznych  wywiadach prasowych,  radiowych, telewizyjnych

Od 4 lat Towarzystwo utrzymuje swoją działalność wyłącznie z darowizn i odpisów 1% podatku od osób fizycznych oraz wolontariatu.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000047970
 • Wizytówka:www.pitax.pl/trop
 • Adres:Krowoderska 49 lok. 1, 31-158 Kraków
 • WWW:www.tnrop.most.org.pl
 • E-mail: tnrop@wp.pl
 • Telefon:12 427 22 52Formularze PIT 2020/2021 dla
Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody

KRS 0000047970

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody

 • Chroń z nami przyrodę

  Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, powstałym w 1996 r. Towarzystwo w swoich działaniach dąży do zahamowania degradacji terenów zielonych, ochrony terenów cennych przyrodniczo, inicjuje akcje społeczne na rzecz zachowania istniejących terenów zielonych i tworzenia nowych. W tym celu współpracujemy z innym organizacjami ekologicznymi i lokalnymi, szkołami, instytucjami.

 • Jak wykorzystamy 1%

  • ochrona przyrody,
  • ochrona środowiska,
  • ochrona zwierząt,
  • ochrona krajobrazu,
  • ochrona wartości kulturowych,
  • pobudzanie aktywności lokalnej oraz zwiększanie społecznego udziału w podejmowaniu decyzji.
 • Więcej o nas

  Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, powstałym w 1996 r. posiadającym status organizacji pożytku publicznego (nr  KRS 0000047970).

  Celem Towarzystwa jest:

  • ochrona przyrody,
  • ochrona środowiska,
  • ochrona zwierząt,
  • ochrona krajobrazu,
  • ochrona wartości kulturowych,
  • pobudzanie aktywności lokalnej oraz zwiększanie społecznego udziału w podejmowaniu decyzji,
  • ochrona ładu urbanistycznego.

  Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody jest członkiem „Konfederacji dla  przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea.

   W ciągu 22 lat działalności zrealizowaliśmy ok 40 projektów ekologicznych o  charakterze  edukacyjnym. Udało nam się zaprosić do współpracy szereg szkół i przedszkoli oraz samorządy lokalne, od 1996 r. współpracujemy z Ojcowskim Parkiem Narodowym. Towarzystwo jest członkiem Konfederacji na rzecz Przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea, współtworzymy przy Urzędzie Miasta Krakowa Komisję Dialogu Obywatelskiego (KDO) ds. środowiska oraz KDO ds. rewitalizacji Nowej Huty.

  Nasza działalność została również doceniona przez inne instytucje. W 2004 r. za realizację projektu „Drzewo Życia na szlaku Greenways Kraków-Oświęcim” Towarzystwo otrzymało II miejsce w konkursie „W harmonii z przyrodą” organizowanego przez Hewlett Packard pod patronatem Ministra Środowiska. W 2003 r. otrzymaliśmy wyróżnienie w programie „Szkoły dla ekorozwoju” za „przyjęcie roli lidera działań lokalnych, które pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców; angażowanie szkół e współpracę partnerską; budowanie w regionie roli szkół jako Lokalnych Centrów Aktywności Ekologicznej; budowanie regionalnego programu współpracy ze szkołami; sumienność                      i ogromne zaangażowanie w podejmowane inicjatywy”.

  W 2001 r. Towarzystwo zostało wyróżnione w konkursie „Porządnie poza rządem” organizowanym przez Fundację im. Batorego, za konsekwentne przestrzeganie prawa w działaniach, umiejętności negocjacyjne w rozwiązywaniu problemów ekologicznych, angażowanie mieszkańców w prace na rzecz najbliższego otoczenia.

  Realizowany przez Towarzystwo projekt „Promocja pnączy w Krakowie” uzyskał główną nagrodę Fundacji Partnerstwo dla Środowiska za rok 1999 (Najlepszy Projekt Europy Środkowo-Wschodniej) oraz był wyróżniony w konkursie Indywidualna Ekologiczna Nagroda Bayera w 2000 r.

  Prowadzone działania:

  • Prowadzenie punktu porad dotyczących ochrony przyrody (informacje i porady dla mieszkańców bezpośrednio w siedzibie towarzystwa, telefonicznie,  za pomocą poczty  elektronicznej)
  • Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych  związanych z   ochroną środowiska

  W 2018 r. Towarzystwo brało udział w 200 postępowaniach administracyjnych w sprawach usuwania drzew, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, decyzji o uwarunkowań środowiskowych, nielegalnego składowania odpadów, wyłączenia gruntu z powierzchni leśnej, odstępstw od  zakazów  obowiązujących  w stosunku do chronionych gatunków i siedlisk, samowoli budowlanych, wniosło 41 odwołań i zażaleń do samorządowego kolegium odwoławczego oraz 29 skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego,  wniosło 4 wnioski                        o wszczęcie postępowań w sprawie wysypywania odpadów

  • Wnoszenie wniosków i uwag do  przygotowywanych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • Współtworzenie komisji dialogu obywatelskiego przy Urzędzie Miasta Krakowa: ds. Środowiska oraz ds. rewitalizacji Nowej Huty,
  • Współpraca z organizacjami społecznymi i mieszkańcami oraz radami dzielnic Krakowa w  zakresie  ochrony przyrody,
  • udział przedstawiciela Towarzystwa w powołanym przez Prezydenta  Miasta Krakowa  Zespole  ds. ochrony zieleni wydającego opinie ws  wniosków o zgodę na usunięcie  drzew
  • Ochrona łąk - Natura 2000 Puszcza Niepołomicka – utrzymanie będącej  własnością  Towarzystwa  łąki w obszarze Natura 2000 Puszcza Niepołomicka;
  • Społeczna Ostoja Przyrody Staw przy Cegielni – Utrzymywanie jedynej w Krakowie społecznej ostoi przyrody (obszar stanowiący własność organizacji społecznej przeznaczony przez nią na cele ochrony przyrody) obejmującej staw, zadrzewienia nadwodne oraz łąki. Teren ocalony przez okolicznych mieszkańców oraz Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody przed zabudową na cele zakładu diagnostyki maszyn budowlanych. Od 2003 r. znajduje się pod zarządem Towarzystwa, początkowo na mocy umowy bezpłatnego użyczenia nieruchomości, a od 2006 r. płatnej umowy dzierżawy od Gminy Kraków.
  • Ochrona płazów w Pieskowej Skale

  Od 1997 r. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody oraz Ojcowski Park Narodowy organizują  w tym czasie akcję zabezpieczania trasy migracyjnej. Co roku w okresie wiosennym płazy podążają z lasów, pól i łąk w kierunku stawów w Pieskowej Skale będących miejscem ich rozrodu. Ponieważ trasę migracyjną płazów przecina ruchliwa droga ginęło ich tutaj mnóstwo. Wzdłuż drogi ustawiane są zapory z siatki, uniemożliwiające płazom wejście na drogę. Żaby i ropuchy dochodzące do siatki wędrują wzdłuż niej i wpadają do wkopanych w ziemię przed siatką wiader, lub są zbierane przez pracowników Parku i członków Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody. W godzinach wieczornych, kiedy migracja się nasila, na odcinkach drogi które nie mogą być zabezpieczone siatkami członkowie Towarzystwa zbierają płazy bezpośrednio z drogi. Zbierane są również płazy które wracają po odbyciu godów.

  W 2018 r. długość zabezpieczonego odcinka wynosiła łącznie ponad 1 km. Do stawów przeniesiono 4736  płazy (3978 przeniesionych przez TnROP, 758 przez pracowników OPN);  w większości ropuchy szare (4666). Po odbyciu wędrówki godowej uratowano 2142 płazów (TnROP).

  Koszty realizacji zadań poniesione zostały przez Ojcowski Park Narodowy oraz Towarzystwo  na Rzecz Ochrony Przyrody.

  •  Prowadzenie portalu internetowego www.chronmydrzewa.pl oraz grupy  „Chrońmy  drzewa”   na portalu  społecznościowym Facebook
  • Tematyka ochrony przyrody była poruszana podczas wywiadów udzielanych przez Towarzystwo  na Rzecz Ochrony Przyrody  w  licznych  wywiadach prasowych,  radiowych, telewizyjnych

  Od 4 lat Towarzystwo utrzymuje swoją działalność wyłącznie z darowizn i odpisów 1% podatku od osób fizycznych oraz wolontariatu.

 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000047970
 • Wizytówka:www.pitax.pl/trop
 • Adres:Krowoderska 49 lok. 1, 31-158 Kraków
 • WWW:www.tnrop.most.org.pl
 • E-mail: tnrop@wp.pl
 • Telefon:12 427 22 52
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00