• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
  KRS 0000048345

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Pomysły i potrzeby zwykłych ludzi zamieniamy na działania. Prowadzą one do ciągłego doskonalenia sfer ducha, ciała i umysłu. Działamy wspólnie. Promujemy postawy utożsamiające się z najwyższymi wartościami i dbającymi o wspólne dobro, jakimi są otaczające nas środowisko i ludzie. Masz ciekawe pomysły, przyłącz się do nas!

Prowadzone działania:
Członkowie stowarzyszenia i nasi wolontariusze już na stałe wpisali się w okoliczny krajobraz, przekuwając swoje pomysły na wspólne inicjatywy. Współtworzą wiele lokalnych imprez, a także realizują samodzielne projekty głównie dla dzieci i młodzieży.
Motywem przewodnim większości naszych projektów jest pokazanie dzieciom i młodzieży konieczności kierowania się w życiu wartościami i posiadania autorytetów. Przy ich realizacji współpracujemy ze specjalistami i z lokalnymi samorządami.
Podstawowe źródła finansowania projektów, to pozyskiwane granty i darowizny.
Zarząd i członkowie stowarzyszenia pracują społecznie.
Status OPP poszerza nasze możliwości, nawiązujemy szerszą współpracę zarówno z beneficjentami naszych przedsięwzięć, jak również z osobami wspierającymi nas finansowo. Tym samym jest to powód do dumy i zarazem wyzwanie do podejmowania coraz śmielszych przedsięwzięć.

Główne obszary działania stowarzyszenia:
-edukacja dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych
-profilaktyka uzależnień, działalność charytatywna
-upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii
-inicjowanie, wspomaganie, propagowanie i realizowanie inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną i umacniających samorządność
-wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i podnoszenie wiedzy w zakresie "małej" ekonomii.

Ważniejsze, zrealizowane projekty:

1. Projekt edukacyjny dla młodzieży "Akademia Mistrzów" - trzy edycje (2007, 2008 i 2009).
Przygotowanie rekrutującej się spośród studentów - przyszłych pedagogów i nauczycieli, kadry opiekunów do pracy z dziećmi w świetlicach wiejskich.
Do pobrania plik audio (proszę wkleić do przeglądarki adres: http://www.zielonki.pl/images/stories/do pobrania/arche.mp3).
Wychodząc z założenia, że to nie programy profilaktyczne chronią dzieci, lecz mądrzy i dobrzy ludzie, młodzi liderzy, przyszli wychowawcy - przygotowujemy grupy "mistrzów", którzy będą pomagać dzieciom mądrze wchodzić w dorosłość. Realizujemy intensywny cykl szkoleń, wykładów i zajęć praktycznych kładących nacisk na kreatywność i kształtowanie cech lidera środowiskowego.
W ramach projektu odbywają się m.in.: zajęcia prowadzone metodą skautingu w Ośrodku Profilaktyki Problemowej "Archezja" w formie 3 dniowego obozu przetrwania, w szałasach, w wyjątkowej scenerii Ojcowskiego Parku Narodowego, uczące jak być wzorem dla młodszych; także kurs realizacji programu profilaktycznego "Saper, czyli jak rozminować agresję"; kurs wychowawców kolonijnych; naukę prowadzenia zajęć modelarskich, plastycznych, teatralnych, etc.

Wykorzystując specyfikę miejsca (Ojców) oraz fakt odkrycia w okolicy śladów osady neandertalskiej sprzed 70.000 lat, na bazie utworzonego plenerowego ośrodka edukacyjnego już czwarty rok z rzędu pracowaliśmy z młodzieżą.
Scenariusze zajęć i warsztatów nawiązują do prehistorii, poruszając jednocześnie tematy bardzo aktualne dla człowieka współczesnego.
Bazując na "pomocach naukowych" - zestawach olbrzymich drewnianych klocków, uczestnicy zajęć na zasadzie klocków lego budują z nich symboliczny pra-dom; liny, urządzenia kuchenne, narzędzia domowego użytku symbolizują narzędzia z pradziejów.
Podczas zajęć wyszukujemy naturalnych liderów młodzieżowych, którym z kolei dajemy wsparcie, przekazując narzędzia do aktywizacji swoich środowisk lokalnych.
Zajęcia, które poruszają emocje są niezapomniane. Prowokują do przemyśleń nad podstawowymi wartościami życia, niosą nie tylko treści edukacyjne, ale jednocześnie wychowują. Kwestie przemocy, uzależnień, relacji międzyludzkich łączone są z ciekawymi ćwiczeniami i zadaniami.
Projekty realizowane przy wsparciu finansowym samorządu Województwa Małopolskiego.

2. Kampania społeczna "Trzeźwa Małopolska - No Promil No Problem".
W 2008 roku zainaugurowaliśmy kampanię "Trzeźwa Małopolska - No Promil No Problem" (www.bezpromilowo.pl). Mamy świadomość, że następną ofiarą pijanego kierowcy może być bliska nam osoba (dziecko, rodzic, przyjaciel) lub my sami. Chcemy, aby wsiadający za kółko był trzeźwy - bo życie naszych bliskich jest ważniejsze, niż chwilowa przyjemność promilowego kierowcy.
Kampania skierowana była głównie do młodych kierowców w wieku 18 - 30 lat, pasażerów, kursantów szkół nauki jazdy, a pośrednio także do pozostałej rzeszy kierowców i społeczeństwa Małopolski.
Głównymi celami kampanii było: kształtowanie nawyku nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu i wyboru przez kierowcę alternatywnego środka transportu w przypadku stanu nietrzeźwości, tworzenie klimatu społecznego potępienia dla kierowców jeżdżących po pijanemu.

Cele bezpośrednie kampanii:
-kształtowanie nawyku nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu i wyboru alternatywnego środka transportu w przypadku stanu nietrzeźwości,
-tworzenie klimatu społecznego potępienia dla kierowców jeżdżących po pijanemu,
-ograniczanie liczby kierowców, którzy decydują się na jazdę będąc pod wpływem alkoholu,
-wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości,
-uruchomienie wśród kierowców zwyczaju korzystania z alkotestów przed rozpoczęciem jazdy, w sytuacji gdy mogą mieć wątpliwości, co do stanu swej trzeźwości.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym samorządu Województwa Małopolskiego.

3. Projekt edukacyjny dla młodzieży "Komputer - Świat Bez Ograniczeń".
W ramach półrocznego projektu 57 osobowa grupa młodzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich, podzielona na podgrupy, brała udział w organizowanych 2 razy w tygodniu zajęciach edukacyjnych. Podczas spotkań informatycznych uczyła się obsługi komputera i oprogramowania służącego przygotowywaniu aplikacji internetowych, samodzielnego konstruowania stron www, zarządzania projektami. W czasie kilku całodniowych, wspólnych wycieczek wyjazdowych, młodzież pozyskiwała materiał informacyjny publikowany później na stronach www. Jednym z rezultatów projektu było zbudowanie i uruchomienie 19 stron internetowych każdej miejscowości gminy, które zaprezentowane zostały na uroczystej sesji zaproszonym gościom.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ i Gminy Zielonki.

4. Projekt edukacyjny dla młodzieży "Dobre Rady na Plastikowe Odpady" we współpracy z Kołem Naukowym Ekospirit działającym przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Spodziewanym efektem jest zwiększenie udziału odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, poprzez edukację, budowanie świadomości ekologicznej młodzieży, ze zwróceniem szczególnej uwagi na tworzywa sztuczne. Przeprowadzony wśród 652 uczniów cykl interaktywnych warsztatów szkoleniowych stanowił rodzaj "bliskiego spotkania III stopnia" z odpadami, które w odbiorze młodzieży są tylko śmieciem, czyli brudnym składnikiem przydomowego kontenera, drenującym kieszeń rodziców. Pokazujemy, że ten widziany oczami gospodarstwa domowego "śmieć", staje się podmiotem drugiego życia: w środowisku, w obrocie gospodarczym. Że ma on początkowo negatywny, a po wysegregowaniu i odzysku pozytywny wpływ na środowisko, że to żywa energia w naturalnym wydaniu, że jego właściwa i czysta segregacja to nie tylko ulga dla środowiska, ale także mniejsze koszty odbioru u źródła.

5. Projekt edukacyjny dla młodzieży "Wirtualne Muzeum Lokalne".
Zaproszona do projektu młodzież stworzyła internetowe muzeum. Jego celem było pokazanie miejscowych pamiątek świadczących o pochodzeniu i kulturze mieszkańców gminy, a pośrednio stworzenie pomostu pomiędzy historią i współczesnością, poprzez dialog młodych i pokolenia osób pamiętających stare dzieje gminy. Eksponatami muzeum są: fotografie i opisy różnych pamiątek rodzinnych, przedmiotów codziennego użytku, znanych postaci historycznych, uroczystości, zabytków i ciekawych budowli, fotografie strojów, przykłady legend, gwary, obrzędów i obyczajów, sztuki ludowej i osobliwości, etc. Wszystkie eksponaty zostały sfotografowane, skatalogowane oraz opisane przez młodzież. Młodzi ludzie zdobywali wiedzę o obsłudze komputera, poruszaniu się po internecie, o umieszczaniu informacji na stronach www, pogłębiała wiedzę historyczną o gminie, jej mieszkańcach i tradycjach, nawiązywała kontakty z najstarszym pokoleniem, uczyła się sztuki fotografowania eksponatów.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym jak w pkt.3.

6. Projekt edukacyjny dla dorosłych "Klub Dobrego Rodzica".
Zorganizowany i poprowadzony gminny punkt konsultacyjno-doradczy dla rodziców. Jedną z inspiracji jego powstania była potrzeba zwiększania wiedzy rodziców na temat wychowania i rozwoju dzieci - czyli po prostu wiedzy jak być dobrym rodzicem. Odbyliśmy cykl zajęć informatycznych poświęconych uczeniu rodziców metod monitorowania informacji, których poszukuje ich dziecko na stronach internetowych oraz metod wczesnego zapobiegania kontaktom dzieci z niepożądanymi treściami w sieci www. Zrealizowaliśmy także: kurs wychowawczej metody Gordona i Dobsona; indywidualne konsultacje. Projekt został powiązany z zajęciami świetlicowymi dla dzieci.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym samorządu Województwa Małopolskiego.

7. Współorganizacja i realizacja dwóch edycji europejskiego programu Leader+ mobilizującego do współpracy społeczności lokalne, którego rezultatem było powołanie Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia "Korona Północnego Krakowa" (www.koronakrakowa.pl) i pozyskanie 750.000 zł na projekty społeczne 7 gmin.
Program realizowany przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa.

8. Stowarzyszenie aktywnie pracuje w stałym zespole ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy samorządzie powiatowym, mającym charakter doradczo-inicjatywny.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000048345

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika