1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

GKP NEPTUN

KRS 0000048852

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

GKP NEPTUN

KRS 0000048852

Prezent OPP

NA FALI Z NEPTUNEM "nie gadamy, nurkujemy"

Gdański Klub Płetwonurków NEPTUN ma ponad 50-letnie tradycje, od 2007 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Zajmujemy się przede wszystkim organizacją czasu wolnego dzieci, w tym również młodzieży szczególnie tego potrzebującej, z rodzin ubogich i patologicznych. Prowadzimy całoroczną świetlicę profilaktyczną, naszą misją jest wychowanie poprzez sport.
Organizujemy również różne formy wypoczynku letniego i zimowego, oraz szkolenia, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki przekazane z 1% będą spożytkowane na naukę pływania i organizację wypoczynku letniego dla dzieci mieszkających na terenie Trójmiasta. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Gdańsk, Gmina Orzysz) i z nimi wspólnie organizujemy imprezy: w ramach świetlicy profilaktycznej, zawody sportowe, regaty, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia wyjazdowe, jak również z Ministerstwem Obrony Narodowej - organizacja szkoleń i obozów dla młodzieży kształcącej się na kierunkach wojskowych oraz żołnierzy i weteranów.

W ramach przeprowadzonej w Gdańsku operacji "EKO-BITWA O GDAŃSK" zostanie: -jednodniowy eko - patrol połączony z akcją oczyszczania zdefiniowanych rejonów zagrożonych ekologicznie w raz z organizacją pikniku rodzinnego o szerokim spektrum (uświadamianie ekologiczne przybyłych osób, pokazy sprzętu nurkowego, pokaz działań oczyszczania by jak najbardziej zobrazować problem u najmłodszych odbiorców). Działanie było przeprowadzone w 2018 roku i cyklicznie powtarzane w lata, program realnego, doraźnego działania (oczyszczania) wytypowanych obszarów wodnych, poprzez szeroko zakrojone działania z wody, brzegów (przy użyciu przystosowanych jednostek pływających), oraz z dna, przy pomocy wyszkolonych grup płetwonurkowych zrzeszonych w Gdańskim Klubie Płetwonurków NEPTUN i instytucji pokrewnych, z różnego rodzaju odpadów nagromadzonych przez lata braku działań w tym zakresie. Dzięki czemu będzie można faktycznie wpłynąć na środowisko wodne i zlikwidować miejsca będące zagrożeniem ekologicznym Miasta Gdańska. Poprzez trzy letni okres ewaluacji projektu możliwe będzie zebranie niezliczonej ilości danych na temat miejsc występowania odpadów, oraz skali zanieczyszczenia, co pomoże przy stworzeniu mapy takich obszarów i pomoże przy planowaniu działań dla naszego stowarzyszenia i pokrewnych w przyszłości. Również nasze stowarzyszenie organizuje nauka pływania na basenach oraz w okresie letnim uczymy naszych klubowiczów nurkowania. W okresie wakacyjnym organizujemy obozy.

Gdańskim Klubie Płetwonurków NEPTUN organizuje nauka pływania na basenach oraz w okresie letnim uczymy naszych klubowiczów nurkowania. W okresie wakacyjnym organizujemy obozy. W Gdańsku przeprowadzamy jednio-dniową operacji "EKO-BITWA O GDAŃSK"  oczyszczania w miejscu - Opływ Motławy do rejonu ul. Elbląskiej, -Przystań Żabi Kruk zagrożonych ekologicznie w raz z organizacją pikniku rodzinnego o szerokim spektrum.

Ramach przeprowadzonej operacji "EKO-BITWA O GDAŃSK", zamierzamy przeprowadzić doraźną akcje oczyszczania wód, dna i brzegów , dedykowanych akwenów w formie rozbudowanego pikniku rodzinnego, skierowanego do najmłodszych i ich rodzin w celu podniesienia świadomości ekologicznej: -Opływ Motławy do rejonu ul. Elbląskiej, -Przystań Żabi Kruk, W ramach przeprowadzonej operacji "EKO-BITWA O GDAŃSK", zamierzamy przeprowadzić prelekcje uświadamiające wśród odbiorców przy współpracy z następującymi podmiotami: -Szkoła Podstawowa nr 42, -Szkoła Podstawowa nr 57, -Przedszkole nr 73, W roku 2019 i 2020 zostanie przeprowadzonych po 4 prelekcje w placówkach oświaty. W ramach przeprowadzonej operacji "EKO-BITWA O GDAŃSK" zostanie: - Przeprowadzony jednodniowy eko - patrol połączony z akcją oczyszczania zdefiniowanych rejonów zagrożonych ekologicznie w raz z organizacją pikniku rodzinnego o szerokim spektrum (uświadamianie ekologiczne przybyłych osób, pokazy sprzętu nurkowego, pokaz działań oczyszczania by jak najbardziej zobrazować problem u najmłodszych odbiorców). Działanie to będzie przeprowadzone w 2018 roku i cyklicznie powtarzane w latach 2019 i 2020. W ramach przeprowadzanej operacji "EKO-BITWA O GDAŃSK" zostaną zorganizowane spotkania w siedzibie klubu i przeprowadzone prelekcje i zajęcia z zakresu ekologii: - 4 spotkań w roku 2019, - 4 spotkań w roku 2020. W miejscach ich lokalizacji, w siedzibie naszego Stowarzyszenia oraz w Internecie. Operacja "EKO-BITWA O GDAŃSK", jest to zaplanowany projekt profilaktyczno-ekologiczny realizowany na przestrzeni trzech lat (2018-2020). Polegający na nagłośnieniu (w Internecie) problemu zanieczyszczeń wód, dna i brzegów akwenów znajdujących się w rejonie Gminy Miasta Gdańska, dzięki czemu możliwe będzie przeprowadzenie szerokiej akcji uświadamiającej (dużej ilości wykładów-prelekecji w siedzibie stowarzyszenia, innych organizacji pozarządowych, oraz w placówkach oświaty) wśród odbiorców (mieszkańcy, członkowie organizacji pozarządowych, uczniowie szkół i przedszkoli) co w swoim założeniu ma znacząco wpłynąć na problem pojawiania się różnego rodzaju odpadów w obszarach wodnych i okalających w przyszłości (ma wpłynąć pozytywnie na odbiorców i zapobiec gromadzeniu się odpadów w miejscach na nie, nie przeznaczonych). Jednocześnie działając dwu-biegunowo, jest to program realnego, doraźnego działania (oczyszczania) wytypowanych obszarów wodnych, poprzez szeroko zakrojone działania z wody, brzegów (przy użyciu przystosowanych jednostek pływających), oraz z dna, przy pomocy wyszkolonych grup płetwonurkowych zrzeszonych w Gdańskim Klubie Płetwonurków NEPTUN i instytucji pokrewnych, z różnego rodzaju odpadów nagromadzonych przez lata braku działań w tym zakresie. Dzięki czemu będzie można faktycznie wpłynąć na środowisko wodne i zlikwidować miejsca będące zagrożeniem ekologicznym, co pozwala sądzić że będzie to miało pozytywny wydźwięk względem ochrony zagrożonych gatunków zwierząt żyjących w środowisku wodnym i terenach okalających Miasta Gdańska. Poprzez trzy letni okres ewaluacji projektu możliwe będzie zebranie niezliczonej ilości danych na temat miejsc występowania odpadów, oraz skali zanieczyszczenia, co pomoże przy stworzeniu mapy takich obszarów i pomoże przy planowaniu działań dla naszego stowarzyszenia i pokrewnych w przyszłości. Mapę i materiały te zamierzamy udostępnić wszystkim zainteresowanym na naszych stronach, i profilach na facebook`u. Na tym etapie trudno jest nam przewidzieć zaangażowanie środowisk akademickich, ale spróbujemy nawiązać współprace w tym zakresie, tak by zebrane przez nas dane były jak najbardziej wiarygodne i miały realny wpływ na dalsze działania likwidacji zagrożeń tego typu w przyszłości, oraz opracowania skutecznych metod dotarcia, podniesienia świadomości odbiorców na temat zagrożeń ekologicznych i odpowiedzialności za wspólne przestrzenie życiowe.

O potrzebie aktywnych działań ekologicznych świadczą nasze osobiste doświadczenia na temat zanieczyszczeń akwenów wodnych i terenów ich okalających nabyte podczas poprzedniej (pilotażowej) edycji projektu z zakresu ekologii pod tytułem "Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza GKP NEPTUN na pomoc wodnemu światu" z 2016 roku. Oraz podczas wieloletniej działalności Stowarzyszenia na terenie Gminy Miasta Gdańska. Niestety nasze ostatnie doraźne sprzątanie samego tylko obszaru Opływu Motławy i Przystani Żabi Kruk ukazało skalę problemu. Podczas jednego dnia usuwania odpadów potrafiliśmy zapełnić całą możliwą przestrzeń ładunkową naszego Kutra Holowniczego KH-200 (zdjęcie w załączeniu), gdzie według specyfikacji producenta powinno zmieścić się 20-tu żołnierzy desantu z pełnym ekwipunkiem. Jednocześnie wykorzystując fakt zwodowanych jednostek, przeprowadziliśmy rekonesans wód i brzegów Martwej Wisły, gdzie ilość zalegających odpadów pośród trzcin i traw, nie ustępowała oczyszczanemu rejonowi. Po wykonaniu kilku zanurzeń kontrolnych, między innymi w okolicy nowego Mostu Kolejowego (Stary Most Kolejowy-obrotnica) na Martwej Wiśle, zaobserwowaliśmy że problem zalegających odpadów różnego pochodzenia i wielkości, występuję również na dnie akwenów leżących w granicach miasta. Trzeba też zwrócić szczególną uwagę że problem wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń nie stworzył się sam. Jego skumulowanie to połączenie czynnika ludzkiego (małej świadomości społecznej i odpowiedzialności mieszkańców za wspólną przestrzeń życiową), stąd poza akcją doraźną oczyszczania, chcemy zrealizować szeroki program uświadamiający wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz brak wcześniejszych działań tego typu na wyżej wymienionych akwenach, o czym może świadczyć fakt że wyrywkowa kontrola plastikowych opakowań wydobytych z wody ustanowiła rekord daty produkcji na przełomie 1997 roku. Co jasno stwierdza, że w wodach, na dnach i brzegach zalegają odpady kumulujące sie tam przeszło 20 lat. Jako organizacja związana z Gdańskiem od początków jej założenia (1958r.) znamy wody w obrębie Gminy Miasta Gdańska i jesteśmy świadomi o zaistniałym problemie, który przyczynia się do zaniedbywania fauny i flory terenów wodnych, a jednocześnie odbiją się poważnymi konsekwencjami na zagrożonych gatunkach występujących w miejscach narażonych na zanieczyszczenie. Brak też danych (badań) o konkretnych rejonach, obszarach występowania składowisk zanieczyszczeń i ich wielkości. Dzięki stworzeniu przez nas Mapy takich miejsc, i trzy letniej ewaluacji projektu, możliwe będzie lepsze zaaranżowanie przyszłościowych działań w zakresie oczyszczania wód, dna i brzegów (Gmina Gdańsk). Podczas realizacji trzyletniego projektu chcielibyśmy zaktywizować jak najwięcej mieszkańców, członków różnego rodzaju organizacji i uczniów placówek oświatowych. Zauważony przez nas problem nie jest możliwy do rozwiązania przez jeden rok działalności w tym zakresie, ale musi być rozłożony na etapy, oraz poszczególne działania, poczynając od profilaktyki wśród odbiorców, a kończąc na doraźnych akcjach oczyszczania. Dzięki temu profilowi i realizacji projektu, możliwe jest oczyszczenie konkretnych rejonów wód, dna i brzegów znajdujących się w obrębie Gminy Miasta Gdańska, oraz w znaczącym stopniu zniwelować pojawianie się dzikich miejsc składowania odpadów w przyszłości. Odbiorcy zadania: Mieszkańcy Gdańska (dzieci, młodzież i osoby dorosłe, wraz z całymi rodzinami), członkowie Stowarzyszenia, członkowie Grupy-Poszukiwawczo-Ratowniczej GKP NEPTUN, członkowie Stowarzyszenia Diversi, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, uczniowie placówek oświatowych. Przez trzy letni okres obowiązywania programu zamierzamy objąć zakresem projektu setki, jak nie tysiące osób. W samym 2018 roku, w część wykładową (prelekcje w placówkach oświaty i klubie) zamierzamy zaangażować co najmniej 315 osób. A poziom ten w raz z kolejnymi edycjami i poszerzającym się zakresem działań, będzie znacząco wzrastał. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona zarówno w Internecie – za pośrednictwem dwóch stron internetowych, trzech profili na Facebooku, poprzez różnego rodzaju grupy dyskusyjne i strony na portalu Facebook, newsletter Gdańskich NGO.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000048852
 • Konto:08 1140 2004 0000 3602 7667 7390
 • Adres:ul. Wita Stwosza 73/11 80-308 Gdansk
 • WWW:www.gkpneptun.pl
 • E-mail:biuro@gkpneptun.pl
 • Telefon:501 854 339

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „GKP NEPTUN” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
GKP NEPTUN

KRS 0000048852

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00