1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "NADZIEJA"
KRS 0000050740

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Zostańmy Przyjaciółmi

Misją Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom i rodzinom dzieci z dysfunkcją wzroku poprzez tworzenie warunków do ich adaptacji do środowiska społecznego. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki pozyskane przeznaczamy na terapię i rehabilitację dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne, środki medyczne,leki oraz sprzęt rehabilitacyjny. Prowadzimy jeden z pierwszych rsdomskich Warsztató Terapii Zajęciowej. Specjaliści prowadzą zajęcia rewalidacyjne z naszymipodopiecznymi. Realizacja zajęć poprawia funkcjonowanie naszych podopiecznych nie tylko w domu, aleprzede wszystkim w społeczności lokalnej. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomymi Niedowidzącym "NADZIEJA" zostało powołane w 1990 roku. Nieustannie zajmujemy się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych od prawie 30 lat. Stowarzyszenie było jedną z pierwszych organizacji pozarządowych powstałych na terenie miasta Radomia.

Naszych podopiecznych wspieramy przez finansowanie wypoczynku dzieci i innych form rekreacji, prowadzimy dodatkowe zajęcia rewalidacyjne między innymi z zakresu  hipoterapii, usprawniania widzenia, orientacji w przestrzeni. Wspieramy i prowadzimy jeden z pierwszych radomskich Warsztat Terapii Zajęciowej. Realizujemy różnorodne projekty we współpracy z Gminą Miasta Radomia. Realizowaliśmy projekty z zakresu ochrony zdrowia, realizowaliśmy projekty socjoterapeutyczne mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Od 2004 roku Stowarzyszenie funkcjonuje jako Organizacja Pożytku Publicznego. Otrzymywane środki w całości przeznaczamy na realizację zadań statutowych,oraz wspieranie naszych podopiecznych i ich rodzin. Działania Stowarzyszenia wspierają także propagowanie turystyki o charakterze turystyczno-poznawczym. Realizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne współpracując z muzeami i przewodnikami miejskimi, gdzie w dostosowany do potrzeb naszych podopiecznych sposób prezentujemy historię naszego Kraju, kulturę, sztukę.

Jesteśmy organizacją, która prowadzi współpracę międzynarodową z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin dzieci z dysfunkcją wzroku. Wspieramy działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu. Wspieramy Ośrodek poprzez finansowanie działań dydaktycznych poprzez zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych. Nasze Stowarzyszenie udziela wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym niewidomym i niedowidzącym poprzez podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków dla ich adaptacji do środowiska. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym w celu integracji osób niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. od 15 lat jesteśmy współorganizatorami Integracyjnego Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki "Śpiewajmy Razem". Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież, gdzie młodzi artyści mogą zaprezentować się na scenie i pokazać swoje umiejętności zarówno wokalne jak i  taneczne. Organizujemy imprezy integracyjne jak wigilię, spotkania wielkanocne dla podopiecznych i ich rodzin. Organizujemy wsparcie rzeczowe w postaci paczek na Mikołaja, oferujemy wsparcie rzeczowe w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych. 

Stowarzyszenie prowadzi także działalność wydawniczą celem propagowania twórczości osób niepełnosprawnych, nasi członkowie angażują się w opracowywanie publikacji edukacyjnych i metodycznych. Zajmujemy się prowadzeniem działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewidomych i niedowidzących oraz ich potrzeb.

Członkowie Stowarzyszenia od niespełna 30 lat swoją działalność prowadzą charytatywnie. Jako organizacja pożytku publicznego wszystkie działania prowadzimy Non Profit. Stowarzyszenie swoją działaność kieruje do ponad 120 podopiecznych z całego kraju. Wspieramy absolwentów, którzy ukończyli edukację w Ośrodku i przebywają w innych placówkach opiekuńczych. 

Współpracujemy z instytucjami Państwowymi wspierając podejmowane działania rodziców na rzecz swoich niepełnosprawnych dzieci. 

Od począku powstania Stowarzyszenia nasze motto brzmi: "Zostańmy Przyjaciółmi". 

Zapraszamy do zapozania się z charakterystyką Stowarzyszenia na naszej stronie www.nadziejaradom.org 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000050740
 • Konto:19 9115 0002 0011 0006 6817 0001
 • Adres:26-600 Radom ul. Struga 86
 • WWW:nadziejaradom.org
 • E-mail:nadzieja.radom@interia.pl
 • Telefon:48784979929

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "NADZIEJA"

KRS 0000050740

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "NADZIEJA"

 • Zostańmy Przyjaciółmi

  Misją Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom i rodzinom dzieci z dysfunkcją wzroku poprzez tworzenie warunków do ich adaptacji do środowiska społecznego. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki pozyskane przeznaczamy na terapię i rehabilitację dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne, środki medyczne,leki oraz sprzęt rehabilitacyjny. Prowadzimy jeden z pierwszych rsdomskich Warsztató Terapii Zajęciowej. Specjaliści prowadzą zajęcia rewalidacyjne z naszymipodopiecznymi. Realizacja zajęć poprawia funkcjonowanie naszych podopiecznych nie tylko w domu, aleprzede wszystkim w społeczności lokalnej. 

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomymi Niedowidzącym "NADZIEJA" zostało powołane w 1990 roku. Nieustannie zajmujemy się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych od prawie 30 lat. Stowarzyszenie było jedną z pierwszych organizacji pozarządowych powstałych na terenie miasta Radomia.

  Naszych podopiecznych wspieramy przez finansowanie wypoczynku dzieci i innych form rekreacji, prowadzimy dodatkowe zajęcia rewalidacyjne między innymi z zakresu  hipoterapii, usprawniania widzenia, orientacji w przestrzeni. Wspieramy i prowadzimy jeden z pierwszych radomskich Warsztat Terapii Zajęciowej. Realizujemy różnorodne projekty we współpracy z Gminą Miasta Radomia. Realizowaliśmy projekty z zakresu ochrony zdrowia, realizowaliśmy projekty socjoterapeutyczne mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

  Od 2004 roku Stowarzyszenie funkcjonuje jako Organizacja Pożytku Publicznego. Otrzymywane środki w całości przeznaczamy na realizację zadań statutowych,oraz wspieranie naszych podopiecznych i ich rodzin. Działania Stowarzyszenia wspierają także propagowanie turystyki o charakterze turystyczno-poznawczym. Realizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne współpracując z muzeami i przewodnikami miejskimi, gdzie w dostosowany do potrzeb naszych podopiecznych sposób prezentujemy historię naszego Kraju, kulturę, sztukę.

  Jesteśmy organizacją, która prowadzi współpracę międzynarodową z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin dzieci z dysfunkcją wzroku. Wspieramy działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu. Wspieramy Ośrodek poprzez finansowanie działań dydaktycznych poprzez zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych. Nasze Stowarzyszenie udziela wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym niewidomym i niedowidzącym poprzez podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków dla ich adaptacji do środowiska. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym w celu integracji osób niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. od 15 lat jesteśmy współorganizatorami Integracyjnego Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki "Śpiewajmy Razem". Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież, gdzie młodzi artyści mogą zaprezentować się na scenie i pokazać swoje umiejętności zarówno wokalne jak i  taneczne. Organizujemy imprezy integracyjne jak wigilię, spotkania wielkanocne dla podopiecznych i ich rodzin. Organizujemy wsparcie rzeczowe w postaci paczek na Mikołaja, oferujemy wsparcie rzeczowe w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych. 

  Stowarzyszenie prowadzi także działalność wydawniczą celem propagowania twórczości osób niepełnosprawnych, nasi członkowie angażują się w opracowywanie publikacji edukacyjnych i metodycznych. Zajmujemy się prowadzeniem działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewidomych i niedowidzących oraz ich potrzeb.

  Członkowie Stowarzyszenia od niespełna 30 lat swoją działalność prowadzą charytatywnie. Jako organizacja pożytku publicznego wszystkie działania prowadzimy Non Profit. Stowarzyszenie swoją działaność kieruje do ponad 120 podopiecznych z całego kraju. Wspieramy absolwentów, którzy ukończyli edukację w Ośrodku i przebywają w innych placówkach opiekuńczych. 

  Współpracujemy z instytucjami Państwowymi wspierając podejmowane działania rodziców na rzecz swoich niepełnosprawnych dzieci. 

  Od począku powstania Stowarzyszenia nasze motto brzmi: "Zostańmy Przyjaciółmi". 

  Zapraszamy do zapozania się z charakterystyką Stowarzyszenia na naszej stronie www.nadziejaradom.org 

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000050740
 • Konto:19 9115 0002 0011 0006 6817 0001
 • Adres:26-600 Radom ul. Struga 86
 • WWW:nadziejaradom.org
 • E-mail:nadzieja.radom@interia.pl
 • Telefon:48784979929
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00