1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
OLIMPIA WOJNICZ
KRS 0000051387

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Krzewienie kultury fizycznej

Ludowy Klub sportowy Olimpia Wojnicz zajmuje się organizacją i szkoleniem sportowym dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w dyscyplinie piłka nożna. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% podatku wykorzystamy na działaność sportową dzieci i młodzieży. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Ludowy Klub sportowy Olimpia Wojnicz zajmuje krzewieniem klutury fizycznej poprzez  organizacją i szkolenie sportowe dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w dyscyplinie piłka nożna.

Misja

Misją klubu LKS Olimpia Wojnicz jest rozwijanie i promowanie piłki nożnej w regionie, w całym kraju oraz poza jego granicami. Pragniemy dążyć do tego poprzez osiąganie jak najwyższego poziomu sportowego naszych drużyn oraz budowanie odpowiednich warunków do prawidłowego, długofalowego i nowoczesnego szkolenia dzieci i młodzieży z zachowaniem zasad fair play oraz wychowania w duchu sportowej rywalizacji.

Zadania i cele ogólne

LKS Olimpia Wojnicz mając na uwadze promocję i rozwój sportu wGminie Wojnicz  podejmuje niezbędne działania, aby:

 • zapewnić każdemu ćwiczącemu możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych w bezpiecznych i chroniących zdrowie warunkach oraz we współpracy z odpowiednimi organizacjami sportowymi,
 • zapewnić każdemu zainteresowanemu i uzdolnionemu sportowcowi możliwość doskonalenia poziomu swoich umiejętności i osiągnięcia wybitnych indywidualnych wyników,
 • promować wartości etyczne i edukacyjne,
 • wychowywać przez sport, na podstawie zasad "fair play",
 • promować i upowszechniać aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.
 • budowa profesjonalnej piramidy szkoleniowej, opartej o własną bazę szkoleniową 
 • organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,
 • uczestnictwo w obozach (sportowe lato / sportowa zima),
 • Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie sportu młodzieżowego, rozpowszechnianie i popularyzacja piłki nożnej.

 • Wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie sportów drużynowych wśród dzieci i młodzieży z Gminy Wojnicz z różnych środowisk społecznych.

 • Zapobieganie patologiom społecznym, agresji wśród młodzieży, korzystania z używek.

 • Wpojenie na przyszłość uczestnikom dbania o sprawność fizyczną, kulturę fizyczną, pokazanie jak można aktywnie spędzać czas wolny oraz jak dbać o własne zdrowie i sylwetkę.

 • Umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie dzieci i młodzieży.

 • Promocję wizerunku Gminy Wojnicz jako stwarzającej warunki dla rozwoju sportu.

 • Najważniejszym celem Akademii Piłkarskiej ?Futbol? jest indywidualny rozwój osobowości i talentów dziecka poprzez różne formy ruchowe ze szczególnym akcentem na piłkę nożną. Chcemy rozwijać pasje sportowe naszych zawodników, a także odkrywać i szkolić piłkarskie talenty.

 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

 • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

 • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

 • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów rawskich szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

 • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

 • Organizowanie dzieciom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 • Propagowanie rozwoju piłki nożnej wśród młodzieży, postaw otwartości i tolerancji społecznej

 • Promowanie sportu oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair-play.

 • Organizacja zawodów i imprez sportowych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych).

 • Organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych.

 • Wspieranie młodych talentów piłkarskich i promocja młodych sportowców i ich osiągnięć.

 • Propagowanie czynnego uprawiania sportu, jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych).

Zakres szkoleniowy

Zakres szkoleniowy zawodników obejmuje przygotowanie wszechstronne całoroczne, w tym doskonalenie elementów ogólnorozwojowych, kształtowanie cech motorycznych, praca nad gibkością, zwinnością, koordynacją ruchową i równowagą.
Powyższy zakres szkoleniowy zostanie zrealizowany zgodnie z podziałem roku treningowego na:

 1. Okres przygotowawczy I ogólny: grudzień – luty („Ferie na sportowo” — obóz).
 2. Okres główny „startowy” I: luty – czerwiec.
 3. Okres przejściowy: czerwiec – lipiec („Wakacje na sportowo” — obóz).
 4. Okres przygotowawczy II: sierpień – wrzesień.
 5. Okres główny „startowy” II: wrzesień – listopad.

Rodzic współpracuje z nami jako:

 • asystent trenera,
 • opiekun / osoba sprawująca nadzór,
 • osoba sędziująca,
 • pomocnik przy organizacji imprez, wyjazdów,
 • czynny uczestnik spotkań z rodzicami i między rodzicami!

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000051387
 • Konto:38 8589 0006 0010 0000 0332 0001
 • Adres:Warszawska
 • WWW:http://olimpia-wojnicz.futbolowo.pl/news/article/1-podatku-na-lks-olimpia-w
 • E-mail:lukaszkusion2@poczta.fm
 • Telefon:781727006Formularze PIT 2019/2020 dla
OLIMPIA WOJNICZ

KRS 0000051387

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

OLIMPIA WOJNICZ

 • Krzewienie kultury fizycznej

  Ludowy Klub sportowy Olimpia Wojnicz zajmuje się organizacją i szkoleniem sportowym dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w dyscyplinie piłka nożna. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% podatku wykorzystamy na działaność sportową dzieci i młodzieży. 

 • Więcej o nas

  Ludowy Klub sportowy Olimpia Wojnicz zajmuje krzewieniem klutury fizycznej poprzez  organizacją i szkolenie sportowe dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w dyscyplinie piłka nożna.

  Misja

  Misją klubu LKS Olimpia Wojnicz jest rozwijanie i promowanie piłki nożnej w regionie, w całym kraju oraz poza jego granicami. Pragniemy dążyć do tego poprzez osiąganie jak najwyższego poziomu sportowego naszych drużyn oraz budowanie odpowiednich warunków do prawidłowego, długofalowego i nowoczesnego szkolenia dzieci i młodzieży z zachowaniem zasad fair play oraz wychowania w duchu sportowej rywalizacji.

  Zadania i cele ogólne

  LKS Olimpia Wojnicz mając na uwadze promocję i rozwój sportu wGminie Wojnicz  podejmuje niezbędne działania, aby:

  • zapewnić każdemu ćwiczącemu możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych w bezpiecznych i chroniących zdrowie warunkach oraz we współpracy z odpowiednimi organizacjami sportowymi,
  • zapewnić każdemu zainteresowanemu i uzdolnionemu sportowcowi możliwość doskonalenia poziomu swoich umiejętności i osiągnięcia wybitnych indywidualnych wyników,
  • promować wartości etyczne i edukacyjne,
  • wychowywać przez sport, na podstawie zasad "fair play",
  • promować i upowszechniać aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.
  • budowa profesjonalnej piramidy szkoleniowej, opartej o własną bazę szkoleniową 
  • organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
  • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
  • uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,
  • uczestnictwo w obozach (sportowe lato / sportowa zima),
  • Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży.
  • Wspieranie sportu młodzieżowego, rozpowszechnianie i popularyzacja piłki nożnej.

  • Wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie sportów drużynowych wśród dzieci i młodzieży z Gminy Wojnicz z różnych środowisk społecznych.

  • Zapobieganie patologiom społecznym, agresji wśród młodzieży, korzystania z używek.

  • Wpojenie na przyszłość uczestnikom dbania o sprawność fizyczną, kulturę fizyczną, pokazanie jak można aktywnie spędzać czas wolny oraz jak dbać o własne zdrowie i sylwetkę.

  • Umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie dzieci i młodzieży.

  • Promocję wizerunku Gminy Wojnicz jako stwarzającej warunki dla rozwoju sportu.

  • Najważniejszym celem Akademii Piłkarskiej ?Futbol? jest indywidualny rozwój osobowości i talentów dziecka poprzez różne formy ruchowe ze szczególnym akcentem na piłkę nożną. Chcemy rozwijać pasje sportowe naszych zawodników, a także odkrywać i szkolić piłkarskie talenty.

  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

  • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

  • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

  • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów rawskich szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

  • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

  • Organizowanie dzieciom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

  • Propagowanie rozwoju piłki nożnej wśród młodzieży, postaw otwartości i tolerancji społecznej

  • Promowanie sportu oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair-play.

  • Organizacja zawodów i imprez sportowych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych).

  • Organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych.

  • Wspieranie młodych talentów piłkarskich i promocja młodych sportowców i ich osiągnięć.

  • Propagowanie czynnego uprawiania sportu, jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych).

  Zakres szkoleniowy

  Zakres szkoleniowy zawodników obejmuje przygotowanie wszechstronne całoroczne, w tym doskonalenie elementów ogólnorozwojowych, kształtowanie cech motorycznych, praca nad gibkością, zwinnością, koordynacją ruchową i równowagą.
  Powyższy zakres szkoleniowy zostanie zrealizowany zgodnie z podziałem roku treningowego na:

  1. Okres przygotowawczy I ogólny: grudzień – luty („Ferie na sportowo” — obóz).
  2. Okres główny „startowy” I: luty – czerwiec.
  3. Okres przejściowy: czerwiec – lipiec („Wakacje na sportowo” — obóz).
  4. Okres przygotowawczy II: sierpień – wrzesień.
  5. Okres główny „startowy” II: wrzesień – listopad.

  Rodzic współpracuje z nami jako:

  • asystent trenera,
  • opiekun / osoba sprawująca nadzór,
  • osoba sędziująca,
  • pomocnik przy organizacji imprez, wyjazdów,
  • czynny uczestnik spotkań z rodzicami i między rodzicami!
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000051387
 • Konto:38 8589 0006 0010 0000 0332 0001
 • Adres:Warszawska
 • WWW:http://olimpia-wojnicz.futbolowo.pl/news/article/1-podatku-na-lks-olimpia-w
 • E-mail:lukaszkusion2@poczta.fm
 • Telefon:781727006
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00