1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

KRS 0000051793

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

KRS 0000051793

Prezent OPP

Dążenie do godnego, szczęśliwego życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .

    Stowarzyszenie działa od 2001 roku. W 2004 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Pozyskiwane środki w ramach odpisu 1,5% podatku dochodowego spożytkowane są zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia, są bardzo skrupulatnie rozliczane i mądrze zagospodarowane. Każdego roku wykonujemy sprawozdanie do Ministerstwa. Sprawozdanie jest podawane do publicznej wiadomości, tak by każdy mógł sprawdzić jak jego pieniądze zostały wykorzystane.

Od początku działalności w Stowarzyszeniu przeprowadzono dwie kontrole mające na celu sprawdzenie sposobu wydatkowania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W obu stwierdzono prawidłowe wykorzystanie środków.

     Celem działalności Stowarzyszenia jest wsparcie i pomoc dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.  W większości są to dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oprócz niepełnosprawności intelektualnej , występuje niepełnosprawność ruchowa, niedosłuch, słaby wzrok, dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci leżące z dziecięcym porażeniem czterokończynowym.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

    Nasze Stowarzyszenie jest lokalnie działającym stowarzyszeniem, które zbiera środki z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych dla niepełnosprawnych dzieci z Praszki i jej okolic. Obecnie prowadzi subkonta dla 56 niepełnosprawnych dzieci i to dla Nich mieszkańcy Praszki, rodziny i znajomi oddają 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla wielu z Nich środki z 1,5% podatku zapewniają tak bardzo potrzebne im podstawowe środki czystości, pampersy, leki, suplementy diety, rehabilitację, terapię .

Z uzyskanych dotychczas środków z 1,5% podatku:

- dzieci uczestniczyły w turnusach rehabilitacyjnych,

- prowadzona jest rehabilitacja, terapia logopedyczna, pedagogiczna, tlenoterapia, terapia SI,

- zakupiono pomoce do pracy rewalidacyjnej,

- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny stosownie do indywidualnych potrzeb i niepełnosprawności dziecka,

- sfinansowano badania i konsultacje lekarskie stosownie do potrzeb podopiecznych,

- niwelowano bariery architektoniczne w domach dzieci niepełnosprawnych, zamontowano urządzenie do likwidacji różnicy poziomów dla wózka inwalidzkiego, przystosowano łazienkę do potrzeb dziecka z głębszą niepełnosprawnością, dostosowano samochód do potrzeb transportu dziecka niepełnosprawnego, współfinansowano wykonanie podjazdu balkonowego,

- zakupiono pampersy, odżywi, leki stosownie do potrzeb konkretnych dzieci z głębszą niepełnosprawnością

- zorganizowano paczki żywnościowe , wsparcie socjalne dla najbardziej potrzebujących .

Jeśli podatnik nie wskazał konkretnego celu (w naszym przypadku wsparcia konkretnego dziecka) z uzyskanych środków pozyskanych z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych Stowarzyszenie organizuje  wiele imprez integracyjnych, konkursów, wycieczek. 

Dla dzieci uczestnictwo w tych imprezach, wycieczkach to możliwość integracji ze środowiskiem społecznym, niejednokrotnie, to jedyne wyjazdy w których uczestniczą, to jedyna możliwość zobaczenia , poznania dalszego świata .

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie  ma swoją siedzibę   w Zespole Placówek  Specjalnych w Praszce , działa głównie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej skupionej w tej Placówce. Zakresem swoich działań obejmuje również  absolwentów  Placówki oraz całe środowisko osób niepełnosprawnych z terenu Praszki i  sąsiednich  gmin.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze edukacyjno- oświatowym, ochrony zdrowia. pomocy społecznej, opieki .

Dochód z nieodpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych

Statut określa cele i formy działania :

- Do podstawowych celów należą działania na rzecz osób niepełnosprawnych , działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, leczenia, pomocy społecznej, opieki.

-Szerzenie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i problemach dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dorosłych osób niepełnosprawnych.

-Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwoju i przystosowaniu do życia w społeczeństwie

-Udzielanie pomocy oświatowo- wychowawczej , rehabilitacyjnej , leczniczej i opiekuńczej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, dorosłym osobom niepełnosprawnym.

-Wspomaganie różnych form kształcenia i dokształcania kadry pedagogicznej i niepedagogicznej oraz rodziców i opiekunów.

-Udzielanie wsparcia osobom i rodzinom potrzebującym w różnej formie.

-Niesienie kompleksowej pomocy (rehabilitacyjnej, korekcyjnej, kompensacji, stymulowania) w rozwoju psychoruchowym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dorosłych osób niepełnosprawnych , osób w podeszłym wieku.

 Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez :

- tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym osiągnięcie największego poziomu rozwoju i przystosowania , funkcjonowania w środowisku 

- organizowanie uroczystości połączonych z zabawą

- organizowanie okolicznościowych paczek i upominków

- pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na realizację w/w celów

- organizowanie spotkań z rodzicami i opiekunami w celu wymiany doświadczeń i udzielanie niezbędnej pomocy

- organizowanie szkoleń w celu podniesienia wiedzy i umiejętności rodziców, opiekunów, nauczycieli , rehabilitantów

- działanie na rzecz likwidacji barier architektonicznych.


 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo opolskie
 • KRS:0000051793
 • Konto:96 8591 0007 0390 0930 5415 0001
 • Adres:Praszka ul. Fabryczna 1
 • E-mail:stowarzyszeniepraszka@o2.pl
 • Telefon:343591413

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

KRS 0000051793

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00