• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000052433

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Celem Fundacji jest:
- popularyzowanie myślenia i zachowania spójnego z autorytetem Biblii, odzwierciedlającego moralne i etyczne wartości biblijne;
- prowadzenie i wspieranie działalności o charakterze ewangelizacyjnym oraz misyjnym w wymiarze indywidualnym i grupowym;
- niesienie pomocy wspólnotom i kościołom chrześcijańskim oraz innym organizacjom o podobnym charakterze, w kraju i za granicą;
- prowadzenie działalności prewencyjnej w sferze zapobiegania patologiom społecznym;
- działalność charytatywna i opiekuńcza;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz niezaradnych życiowo;
- wszechstronna edukacja dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji wartości ewangelicznych, nauczania języków obcych i upowszechniania kultury;
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- działania na rzecz edukacji i oświaty;
- działania na rzecz kultury i sztuki;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

Prowadzone działania
"Kontakt 1x1" - koordynator Ewa Leszczyńska
1. Cotygodniowe, indywidualne spotkania opiekunów z dzieckiem.
2. Comiesięczne spotkania zespołowe wolontariuszy- każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
3. Szkolenia 1 dniowe dla początkujących wolontariuszy 2x w roku: styczeń, listopad.
4. Wyjazdy integracyjno-szkoleniowe dla wolontariuszy: styczeń / luty.
5. Szkolenia wolontariuszy - Wrocław: kwiecień, październik.
6. Wyjazd integracyjny par opiekun-podopieczny - maj.
7. Imprezy okolicznościowe ( Dzień Dziecka, Gwiazdka).
8. Organizacja wyjazdów wakacyjnych - obozy.
9. Organizacja czasu wolnego na wakacjach ( wyjazdy kilkudniowe podopiecznych z opiekunami np. do ich domu i inne).

"DKF" - koordynatorzy Agnieszka i Bartosz Jakoniuk
1. Opracowanie i przeprowadzanie zajęć z historii i interpretacji filmu.
2. Rozwinięcie umiejętności "czytania" filmu.
3. Rozwinięcie umiejętności poprowadzenia dyskusji na dany temat w oparciu o film.
4. Wskazanie na role i znaczenie wartości jak i autorytetu w życiu człowieka.

"Manifest" - koordynator Wioletta Hatak
1. Cykliczne spotkania młodych ludzi z koncertem i wykładami na tematy dotyczące problemów młodzieży.
2. Dyskusyjne Kluby Filmowe - po polsku i w wersji angielskojęzycznej.
3. Manifest Camps - organizowanie letnich obozów młodzieżowych.
4. Inne akcje młodzieżowe przy współpracy z grupami z zagranicy.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000052433

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika