1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności

KRS 0000053052

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności

KRS 0000053052

Prezent OPP

Jesteśmy sobie potrzebni

OPIS ORGANIZACJI

 

 1. Nazwa: Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności /LTD/ - (Lublin Charity Association)

 2. Status prawny: Stowarzyszenie z osobowością prawną, zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Lublinie w dniu 22 maja 1995 r., działające na podst. przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz.104 z późn.zm.) oraz własnego Statutu.

 3. Historia i opis celów działania LTD:

Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności ma 200 letnią tradycję. Powstało w 1815 r. Zajmowało się prowadzeniem schronisk, ochronek i szeroko rozumianą działalnością socjalną na rzecz osób wymagających wsparcia. W 1952 r. władze stalinowskie zakazały działalności LTD, a jego majątek skonfiskowano. Dopiero w r. 1995 było możliwe reaktywowanie jego pracy i zgodnie z uchwalonym Statutem LTD głównym celem działania stało się:

 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań zmierzających do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin wymagających wsparcia,

 • podnoszenie znajomości zasad nowoczesnej pomocy społecznej oraz doskonalenie umiejętności zarządzania instytucjami działającymi w tym zakresie,

 • podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności jej wykorzystywania na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i potrzebujących,

 • wymiana myśli i doświadczeń wykształconych w pozarządowych organizacji samopomocowych

LTD swoje cele realizuje m.in. poprzez:

 • organizowanie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym przez prowadzenie domów pomocy społecznej oraz organizowanie różnych form samopomocy

 • organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, konferencji i seminariów

 • wykonywanie specjalistycznych ekspertyz, ocen i programów dot. pomocy społecznej

 • prowadzenie działalności studialnej, propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej

 • współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami o podobnych celach statutowych, zarówno w kraju jak i zagranicznymi

 • może powoływać jednostki organizacyjne w celu prowadzenia działalności faktycznej

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Rozwój nowoczesnych form i metod pracy na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dotkniętych demencją.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja
Propagowanie nowoczesnych form pomocy społecznej.
Rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań zmierzających do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin wymagających wsparcia.

Prowadzone działania
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" w Lublinie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - a w jego ramach różnorodnych form wsparcia: dzienna aktywność, treningi w mieszkaniach chronionych, treningi zawodowe i wspierane zatrudnienia. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Łącznie obejmujemy wsparciem 120 osób - stałych uczestników i około 100 osób w ramach różnych projektów.

Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, Forma prawna: stowarzyszenie

Data powstania: 03.05.1995 r. Adres: 20-301 Lublin, ul. Bronowicka 3, tel./fax 81/5250709,  504 175 300, e-mail: marian.krawiec@ltd.org.pl

NIP 946-20-91-421, KRS  0000053052, Regon 430559295

Osoba uprawniona do decyzji: Jacek Welter – wiceprezes Zarządu, Maria Pawela – prezes Zarządu, Michał Misztal – wiceprezes Zarządu-Skarbnik

Osoba do kontaktów roboczych: Marian Krawiec

OPIS ORGANIZACJI

Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności ma ponad 200 letnią tradycję. Powstało w 1815 r. Zajmowało się prowadzeniem schronisk, ochronek i szeroko rozumianą działalnością socjalną na rzecz osób wymagających wsparcia. W 1952 r. władze stalinowskie zakazały działalności LTD, a jego majątek skonfiskowano. Dopiero w r. 1995 było możliwe reaktywowanie jego pracy i zgodnie z uchwalonym Statutem LTD głównym celem działania stało się:

rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań zmierzających do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin wymagających wsparcia,

podnoszenie znajomości zasad nowoczesnej pomocy społecznej oraz doskonalenie umiejętności zarządzania instytucjami działającymi w tym zakresie,

podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności jej wykorzystywania na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i potrzebujących,

wymiana myśli i doświadczeń wykształconych w pozarządowych organizacji samopomocowych

LTD swoje cele realizuje m.in. poprzez:

organizowanie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym przez prowadzenie domów pomocy społecznej oraz organizowanie różnych form samopomocy

organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, konferencji i seminariów

Dotychczasowe główne osiągnięcia LTD:

Na polu działalności szkoleniowej zorganizowano i przeprowadzono szereg szkoleń dla kadr pomocy społecznej w tym dla pracowników i organizatorów środowiskowych domów samopomocy, dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Świdniku ( przy wsparciu finansowym holenderskiej fundacji – SSO Aalten).

W latach  1998-2000 realizowany był wspólnie z IMOZ (Holandia) projekt szkoleniowy dot. opieki maieutycznej nad osobami dementywnymi, skierowany dla opiekunów takich osób w domach pomocy społecznej z terenu Polski płd-wschodniej.

W latach 2000 – 2001 posiadaliśmy koncesję od Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na kształcenie i prowadzenie kursu kwalifikacyjnego ” Pielęgniarstwo w zakresie opieki długoterminowej” i realizowaliśmy szkolenie – którego program obejmował 200 godzin zajęć – dla 200 pielęgniarek z województw Polski Płd i Wschodniej. Projekt był realizowany ze środków Banku Światowego we współpracy z TZMO w Toruniu.

W latach 2001 – 2003 realizowaliśmy we współpracy z Social Welfare International Projectlabolatory  ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Danii Modelowy Projekt Socjalny „Ku samodzielności osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Jego celem było wypracowanie modelowych rozwiązań wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez treningi w mieszkaniach chronionych i aktywizację zawodową. Wypracowane w tym projekcie rozwiązania stały się metodą pracy w prowadzonym przez LTD środowiskowym domu samopomocy „Roztocze” w Lublinie. Placówka ta mająca ponad 120 podopiecznych i 40 osobową kadrę  od 1998 r. jest na mocy umowy zlecenia pomiędzy Miastem Lublin a LTD prowadzona przez nas jako modelowa tego typu placówka w Polsce.

W latach 2004 – 2010 w ramach koncesji na szkolenie członków zespołu orzekania o niepełnosprawności realizowaliśmy szkolenia dla województw: Lubelskiego, podkarpackiego i Świętokrzyskiego.
Realizujemy również szkolenia dla kadr placówek z terenu woj. lubelskiego zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Ogółem w ramach naszej działalności szkoleniowej dotychczas objęliśmy grupę około 1000 osób.

Ze środków PFRON – w ramach ogłaszanych konkursów centralnych – realizujemy w ostatnich latach projekty na rzecz usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną na miarę ich psychofizycznych możliwości.

Od 2017 r. jesteśmy partnerami w projekcie Erazmus+ „Herzdenken” realizowanym przez Austriacką Caritas. Projekt ma na celu wypracowanie sposobu wykorzystania modelu „Opieki Maieutycznej” do pracy ze starszymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000053052
 • Konto:45 1240 2382 1111 0000 3895 2193
 • Adres:ul. Bronowicka 3, 20-607 Lublin
 • WWW:www.ltd.org.pl
 • E-mail:ltd@ltd.org.pl
 • Telefon:504175300

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności

KRS 0000053052

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00