1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

KRS 0000054086

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

KRS 0000054086

Prezent OPP

Towarzystwo ma na celu pomoc niewidomym i ociemniałych w nauce samodzielnego życia.

Zgodnie ze Statutem Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi ma na celu otaczanie niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych. Realizując swoje zadania Towarzystwo prowadzi między innymi ośrodek w Laskach oraz placówki w Rabce, Gdańsku-Sobieszewie, Żułowie i Niepołomicach.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi ściśle współpracuje ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W swoich działaniach kieruje się zasadami nauki społecznej Kościoła, jednakże chrzest i wiara katolicka nie są warunkiem przyjęcia dziecka do Lasek. Zasad chrześcijańskiego życia wymaga się natomiast od pracowników dydaktycznych i pedagogicznych. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach Towarzystwo przygotowuje do samodzielnego życia ponad 220 niewidomych i słabo widzących dzieci pochodzących z terenu całej Polski. Blisko połowa wychowanków jest dotknięta dodatkowymi bardzo ciężkimi schorzeniami. Praca z niewidomymi dziećmi zaczyna się w Laskach w Dziale Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka, a następnie w przedszkolu. Dzieci mają do dyspozycji szkoły podstawowe i gimnazja, zawodowe szkoły ponadgimnazjalne lub w liceum ogólnokształcące, a także szkołę policealną. W Laskach działa również szkoła muzyczna oraz internaty.

Wychowankowie dotknięci upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczą się w Szkole Podstawowej Specjalnej w Rabce (będącej filią Ośrodka), natomiast dalsza nauka odbywa się w Laskach, w Gimnazjum Specjalnym i w Szkole Zawodowej Specjalnej. Dzieci w Laskach są objęte rehabilitacją ruchową, wzroku (dla dzieci słabowidzących), nauką orientacji przestrzennej, hipoterapią, muzykoterapią.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi powstało 1911 roku.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Towarzyszymy niewidomym na każdym etapie życia. Naszym podopiecznym zapewniamy integralne wychowanie, wszechstronną edukację, przygotowanie do zawodu, a także wspieramy ich na rynku pracy. Chcemy pomóc Tobie i Twojemu dziecku. Zobacz, że jego życie też może być pełne kolorów. Właściwie prowadzona edukacja i rewalidacja pozwolą Twojemu dziecku stać się samodzielnym i cieszącym się życiem człowiekiem.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach koło Warszawy w ramach rewalidacji prowadzone są zajęcia z rehabilitacji ruchowej, orientacji przestrzennej, terapii widzenia, muzykoterapii, hipoterapii, dogoterapii, czynności dnia codziennego. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój fizyczny oraz zapewniamy naszym wychowankom wsparcie psychologiczne.

Mamy bardzo bogate doświadczenie we wspieraniu na różnych polach także osób dorosłych z dysfunkcją wzroku. Pomagamy w zakresie edukacji, rewalidacji, orientacji przestrzennej oraz osobistej asystencji, która wynika z codziennego wspierania zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Ośrodek dla niewidomych Laskach powstał dzięki ociemniałej Matce Elżbiecie Róży Czackiej. Utratę wzroku w młodości odczytała jako swoje życie powołanie. W 1911 r. założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a w kilka lat później - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W oparciu o te filary zbudowała w początku lat 20-tych XX w. Zakład dla Niewidomych w Laskach.

Od 100 lat idea M. Czackiej wciąż jest żywa. Osobiście doświadczając braku wzroku, zdawała sobie sprawę, jak ważne jest wychowanie niewidomych do samodzielnego, w pełni odpowiedzialnego życia. Dlatego w Laskach obejmujemy wychowaniem niewidome dzieci od pierwszych miesięcy po urodzeniu po maturę lub egzaminy zawodowe, starając się zapewnić im warunki do integralnego wzrastania w poczuciu własnej godności i otwartości na innych. W przyszłości będą one mogły zaowocować ich samodzielnym życiem w rodzinach, w środowiskach pracy, w naszym społeczeństwie osób widzących.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi otacza osoby niewidome i ociemniałe wszechstronną opieką w zakresie potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych. Celem wyznaczonym i pozostawionym nam przez naszą Założycielkę - ociemniałą Matkę Elżbietę Czacką jest takie przygotowanie niewidomego, by mógł stać się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa osób widzących, prowadząc swoje życie w sposób niezależny, odpowiedzialny, z poczuciem godności i wartości własnej osoby.

Dla realizacji tego celu Towarzystwo podejmuje liczne zadania

zajmuje się urządzaniem i prowadzeniem:
- placówek wczesnego wspomagania dzieci z dysfunkcją wzroku dla dzieci do lat trzech (tzw. wczesna interwencja)
- internatów, przedszkola, szkół na wszystkich poziomach kształcenia - podstawowym, gimnazjalnym, licealnym, zawodowym - włączając w nie również szkoły specjalne - gdzie oprócz edukacji dostosowanej do potrzeb osób niewidomych, organizowane są dla nich również zajęcia rehabilitacyjne
- biblioteki, wypożyczalni książek i czytelni (czarno-drukowej, brajlowskiej, multimedialnej) w ramach Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach

organizuje:
- wakacje, zielone szkoły, pielgrzymki dla naszych niewidomych wychowanków
- turnusy wypoczynkowe lub rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla niewidomych z rodzinami
- kursy rehabilitacji podstawowej i zawodowej dla niewidomych i niedowidzących

prowadzi również:
- rehabilitację zawodową, biura poradnictwa zawodowego, pomoc w zatrudnieniu i adaptacji w nowym środowisku - obejmując nie tylko absolwentów Lasek
- domy opieki dla niewidomych kobiet (w Żułowie) i mężczyzn (w Niepołomicach)
- małą drukarnie brajlowską, która dostosowuje obowiązujące podręczniki szkolne do potrzeb naszych uczniów wydając je w brajlu

zajmuje się:
- działalnością naukową i badawczą z zakresu tyflologii, tyflopedagogiki, (dziedzin, które poświęcają uwagę osobom niewidomym) - zbierając również statystyki dotycząc procesów utraty wzroku i integracji ze środowiskiem ludzi widzących,
- wytwarzaniem specjalistycznych pomocy edukacyjnych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000054086
 • Konto:02 1140 1010 0000 4399 5800 1002
 • Adres:ul. Brzozowa 75, Laski, 05-080 Izabelin
 • E-mail:tono@laski.edu.pl
 • Telefon:22 752 32 21

Formularze PIT 2022/2023 dla
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

KRS 0000054086

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00
recommend BookBeat