1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja L'ARCHE

KRS 0000054452

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja L'ARCHE

KRS 0000054452

Prezent OPP

Z i BEZ niepełnosprawności - Razem zmieniamy świat!

Misją L'Arche jest głoszenie wartości każdej osoby bez wzgledu na jej sprawność intelektualną. Jesteśmy częścią federacji Wspólnot L'Arche - to blisko 160 Wspólnot w 38 krajach, na 6 kontynentach działajacych w różnych kontkekstach kulturowych, religijnych i ekonomiczno-społecznych. 

W Polsce L'Arche działa od 1981 roku - obecnie składa się z 5 lokalnie działającch oddziałów-wspólnot i 2 projektów. L'Arche to:

- organizacja pozarządowa działająca na rzecz dorosłych osób z  niepełenosprawnościami intelektualnymi,

- miejsce, w którym umożliwiamy osobom z niepłenosprawnością intelektualną doświadczać pełnego spektrum dorosłego życia - rozwoju, samostanowienia, przynaleźności i respektowania praw,

- wspólnota - czyli miejsce przynależności dla osób z i bez niepełnosprawności intelektualnej,

- domy, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością wraz z asystentami, a także warsztaty terapii zajęciowej lub miejsca pracy wspomaganej. Atmosfera rodzinna domów pozwala każdemu – bez względu na to, czy jest pełnosprawny czy nie – czuć się "u siebie", rozwijać swoje talenty, budować więzi przyjaźni i zwyczajnie cieszyć się życiem.

- centrum wsparcia dla rodzin i przyjaciół osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, wolontariuszy oraz miejsce zaangażowania na rzecz lokalnych społeczności.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Fundacja pozyskuje środki na:

- prowadzenie i otwieranie niewielkich domów opieki typu rodzinnego, warsztatów terapii zajęciowej, skupiających osoby z niepełnosprawnością, asystentów i wolontariuszy,

- opiekę medyczną i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- pracę socjalną z wykorzystaniem metod terapeutycznych charakterystycznych dla rehabilitacji, rewalidacji i resocjalizacji oraz współpracę ze specjalistami (m. in. lekarz, psycholog, doradca zawodowy),

- działalność edukacyjno–szkoleniową związaną problemowo z obszarami zainteresowań Fundacji,

- wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych lub zagrożonych marginalizacją
społeczną oraz wykluczeniem na otwartym rynku pracy,

-  opracowywanie nowych i doskonalenie istniejących instrumentów zwiększających możliwości
prowadzenia satysfakcjonującego życia przez osoby niepełnosprawne lub zagrożone marginalizacją
społeczną oraz wykluczeniem społecznym,

- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją oraz ich rodzin.

Więcej o nas

Więcej o nas

L’Arche w Polsce to lokalnie działające wspólnoty czyli oddziały Fundacji L’Arche: w Śledziejowicach pod Krakowem, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Gdyni oraz grupy inicjatywne w Bydgoszczy i Opolu, które przygotowują się do rozpoczęcia działalności. Naszym celem jest jak najszerszy udział osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu lokalnych środowisk i budowanie razem z nimi bardziej wrażliwego i przyjaznego społeczeństwa.

Nasze wspólnoty prowadzą osiem domów o charakterze rodzinnym, zespół mieszkań chronionych, środowiskowy dom samopomocy, warsztat i trzy pracownie terapii zajęciowej. Fundamentem naszej działalności jest budowanie indywidualnych relacji, dzięki którym możemy skutecznie wspierać aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Każda z naszych 124 osób z niepełnosprawnością jest dostrzeżona wraz z całym bagażem darów i słabości, obdarzona bezwarunkową akceptacją i otoczona wsparciem. Działamy więc bardzo kompleksowo i w długiej perspektywie czasowej, a to nie byłoby możliwe bez Waszego wsparcia. 

Dzięki Twojej pomocy możemy:

- Remontować nasze domy, dbać o ich otoczenie;

- Kupować sprzęt rehabilitacyjno-terapeutyczny;

- Wspierać domowników z niepełnosprawnościami w realizacji ich marzeń, w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań, a także w aktywnym uczestnictwie w życiu lokalnych środowisk;

- Doposażać i nasze pracownie artystyczne i rękodzielnicze;

- Organizować wyjazdy wakacyjne dla osób z niepełnosprawnościami i ich asystentów;

- Szkolić naszych asystentów, aby mogli coraz lepiej wspierać osoby z niepełnosprawnością;

- Płacić rachunki.

Każdy dar serca ma dla nas ogromne znaczenie. Dzięki Tobie możemy działać skuteczniej!

L'Arche w Śledziejowicach

Tu wszystko się zaczęło. Wspólnota w Śledziejowicach to pierwsza wspólnota L’ARCHE w Polsce, która powstała we wrześniu 1981 roku, trzy miesiące przed ogłoszeniem stanu wojennego. Obecnie Wspólnota prowadzi dwa domy – dom Effatha i dom Emaus. Mieszka tu na stałe 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z asystentami, którzy sprawują nad nimi opiekę i towarzyszą im w codziennym życiu. To miejsca pełne rodzinnej atmosfery, ciepła i miłości. W Śledziejowicach działają też Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Działają tutaj pracownie produkcji świeczek, stolarska, malarska, gospodarstwa domowego, krawiecka, ceramiczna oraz trening pracy. W ten sposób wspólnota tworzy nie tylko warunki dobrej opieki nad osobami niesamodzielnymi, ale i wspiera rozwój ich talentów i umiejętności, przez co pomaga im w budowaniu samodzielności.  Obecnie wspólnota zapewnia opiekę i wsparcie dla blisko 70 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla ich rodzin.

L'Arche w Poznaniu

Wspólnota L'Arche w Poznaniu powstała w czerwcu 1994 roku, kiedy to po czterech latach przygotowań otwarto pierwszy dom i pracownię terapii zajęciowej. W sierpniu 1997 roku pierwsi mieszkańcy wprowadzili się do drugiego domu. Obecnie wspólnotę tworzy razem ok. 30 członków (wśród nich 12 osób z niepełnosprawnością intelektualna). Działalność wspólnoty nie ogranicza się jedynie do zadań opiekuńczych nad jej niepełnosprawnymi członkami. Integrujemy się z środowiskiem lokalnym, można nas spotkać w sklepach, domach kultury, kinach, teatrach czy w kościołach. Uczymy się wzajemnie że każdy z nas jest niepowtarzalnym darem mogącym ofiarować wiele światu. Naszym celem jest przede wszystkim tworzenie relacji, które wzajemnie się przemieniają. Oczywiście staramy się także stworzyć warunki dobrej opieki i rozwoju dla każdego. Wiemy też, że fundamentem każdego domu jest miłość.  Każdy z nas ma swoje upośledzenie na poziomie ciała, umysłu lub serca. Uczymy się od siebie wzajemnie łatwości przebaczania, kochania, przyjmowania drugiego takim jaki jest.

L'Arche we Wrocławiu

Jesteśmy wspólnotą, która łączy tradycyjny model L’Arche polegający na tworzeniu domów o charakterze rodzinnym (‘Tęcza’ oraz ‘Dąb Mamre’) z nowatorskim pomysłem wspólnoty sąsiedzkiej mieszkań chronionych (‘Przystań Nadziei’). Nasi domownicy i mieszkańcy, obecnie ponad dwadzieścia osób z niepełnosprawnością intelektualną, to wiele indywidualnych historii, doświadczeń i wyzwań każdego dnia. Codziennie dbamy o to, aby każdy z nich miał nie tylko zapewnioną podstawową opiekę, ale też aby czuł się ważny, akceptowany i potrzebny. Staramy się, aby poprzez małe i duże kroki wszyscy mogli się rozwijać. Czasami obserwujemy to z dnia na dzień, a czasami na przestrzeni kilku miesięcy, a nawet lat. Ważne jest dla nas to, że Wspólnota nie stoi w miejscu. Jej istotą nie jest tylko wspólne spędzanie czasu, ale wykorzystywanie go tak, aby służył rozwojowi nas wszystkich, bowiem

„Nikt nie jest tak słaby, aby nie pomóc innym i nikt nie jest tak silny, aby nie potrzebował pomocy”

L'Arche w Warszawie

Nasza Wspólnota działa w Warszawie od 2012 roku i niesie realną pomoc dorosłym z różnym stopniem niepełnosprawności, a także ich rodzinom. Zespół asystentów, wolontariusze i specjaliści zapewniają osobom z niepełnosprawnością profesjonalne wsparcie i towarzyszenie w życiu codziennym. W 2017 roku otworzyliśmy pierwszy dom naszej Wspólnoty w Radości. Poprzez swoje działania ukazujemy światu niezwykłą, często nieodkrytą wartość osób z niepełnosprawnością intelektualną.

L'Arche w Gdyni

L'Arche w Gdyni rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku. Od początku celem grupy było pełne urzeczywistnienie idei L’Arche na Pomorzu – stworzenie wspólnoty i budowa funkcjonalnego i przyjaznego domu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich asystentów. W roku 2020 udało nam oddać nasz dom do użytku. Naszym następnym celem jest nieustanne wspieranie wszystkich jego mieszkańców, aby dzięki relacjom opartym na wzajemnym szacunku i miłości mogli swobodnie się rozwijać i okazywać światu swoją wartość.

Dziękujemy za Twoją pomoc i zaufanie!


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000054452
 • Wizytówka:www.pitax.pl/larche
 • Konto:18 2490 0005 0000 4500 5472 5223
 • Adres:Śledziejowice 336 32-020 Wieliczka
 • WWW:www.larche.org.pl
 • E-mail:fundacja@larche.org.pl
 • Telefon:+48 535 934 765

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja L'ARCHE” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja L'ARCHE

KRS 0000054452

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00