1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne
  KRS 0000055194

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Dzięki Tobie my możemy odzyskać zdrowie i siły

Głównym celem naszej organizacji jest udzielenie wsparcia osobom w trakcie leczenia i po przebytym raku piersi. Pomagamy tym osobom poprzez organizowanie rehabilitacji fizycznej i psychologicznej, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych czy wyjazdów inegracyjnych. Działanie te mają spowodować wzrost sily fizycznej i duchowej Amazonek.  Ponadto nasze wolontariuszki - ochotniczki zajmują się chorymi w szpitalach, wspierając je dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą, zajmują się szerzeniem wiedzy na temat profilaktyki przeciwnowotworowej w szkołach i zakladach .

Jak wykorzystamy 1%

Otrzymany 1 % jest wykorzystany przede wszystkim  do opłacenie rehabilitacji oraz jako wklad własny do realizowanych projektów. W ostatnich latach dzięki otrzymanym funduszom mogliśmy zapewnić Amazonkom rehabilitację na sali i w basenie, jogę oraz zapewnić potrzebującym  masaże i drenaże limfatyczne. Dzięki uzyskanemu wsparciu zaadaptowaliśmy pomieszczenie do zajęć ergoterapeutycznych, gdzie nasze członkinie mogą się sptykać i rozwijać swoje pasje i talenty.

Więcej o nas

Jesteśmy organizacją działającą na terenie miasta i powiatu leszczyńskiego i służymy potrzebującym od 25 lat.

Celem Leszczyńskiego Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Amazonka jest :

 1. organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do zwalczania i minimalizowania kalectwa i inwalidztwa związanego z przebyta chorobą nowotworową piersi;
 2. popieranie i inicjowanie pracy naukowej , rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej;
 3. dążenie do zniesienia barier psychospołecznych i psychofizycznych wynikających z przebycia choroby i leczenia;

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. organizowania wzajemnego wsparcia, pomocy i samopomocy;
 2. tworzenia warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi;
 3. włączania się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, mające na celu wczesne wykrycie raka piersi;
 4. organizowania spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych dla członków Stowarzyszenia;
 5. nawiązywania kontaktów z podobnymi Stowarzyszeniami i organizacjami lokalnymi;
 6. organizowania i szkolenia sekcji ochotniczek  jako grup wsparcia i samopomocy;
 7. udziału  w imprezach organizowanych na rzecz walki z rakiem piersi w celu propagowania działalności Stowarzyszenia oraz jego idei;
 8. podnoszenia kondycji psychofizycznej członków poprzez motywowanie ich do aktywności fizycznej i rehabilitacji;
 9. pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych;
 10. wydawania broszur, folderów, plakatów, materiałów edukacyjnych;
 11. organizowania szkoleń, wystaw, pokazów, konferencji oraz spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z zapobieganiem i zwalczaniem choroby  nowotworowej;
 12. współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych  i niepełnosprawnych;
 13. współuczestniczenie w międzynarodowej działalności w ramach celów Stowarzyszenia.

Obecnie do stowarzyszenia należy 98 osób, którym zapewniamy wszechstronną rehabilitację psychoruchową. W 2018 r nasze Amazonki mogły 2 razy w tygodniu korzystać z rehabilitacji na sali, 2 razy z jogi i jeden raz z rehabilitacji na basenie. Ponadto zorganizowany był turnus rehabilitacyjny tradycyjne odbywający się nad Bałtykiem, w tym roku byliśmy w osrodku Anastazja w Mielnie. We wrześniu 2018 grupa 25 osób korzystała z  4 dniowych wyjazdowych warsztatów psychologicznych i aqua aerobiku na termach w Cieplicach. W po drodze i w trasie powrotnej udało im się zwiedzić Zamek Książ,  Koscioły Pokoju w Świdnicy i Jaworze oraz Legnicę. Także w tym roku byliśmy na wyjeździe integracyjnym  Kórniku i Rogalinie. W kórniku zwiedziliśmy arboretum i zamek, w Rogalinie kolekcję malarstwa i pomieszczenia pałacowe.

Bardzo ważnym wydarzeniem są wyjazdy pielgrzymkowe Amazonek do Częstochowy. Jak co roku grupa naszych Amazonek bierze w nich udział by razem z koleżankami z calej polski odzyskiwać nadzieję na wyzdrowienie i powierzyć swoje problemy i troski Matce Boskiej Częstochowskiej. W drodze powrotnej z pielgrzymki zwiedzilyśmy Górę św. Anny i Opole.

Rok rocznie  nasze stowarzyszenie organizuje Wielkopolską Spartakiadę Pływacką Amazonek. W tym roku będzie to już jubieuszowa, bo 15 Spartakiada, w której biorą udział Amazonki z całej Wielkopolski.

Impreza ma podkreślić dokonania i wagę stowarzyszenia jako grupy wsparcia organizującej rehabilitację i integrację dla kobiet z nowotworem piersi;  promować prozdrowotną aktywność sportową osób niepełnosprawnych; popularyzować działania w środowisku leszczyńskim na rzecz profilaktyki zdrowotnej;  poszerzać współdziałanie wolontariuszy z LSR „Amazonka”.

 


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000055194
 • Konto:00 000 0 00 00 0 000 0000 000 0 00 00
 • Adres:ul. B.Chrobrego 37, 64-100 Leszno 6971599698
 • WWW:amazonki.leszno.pl
 • E-mail:amazonkileszno@op.pl
 • Telefon:655 205 115 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne

  KRS 0000055194

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne

 • Dzięki Tobie my możemy odzyskać zdrowie i siły

  Głównym celem naszej organizacji jest udzielenie wsparcia osobom w trakcie leczenia i po przebytym raku piersi. Pomagamy tym osobom poprzez organizowanie rehabilitacji fizycznej i psychologicznej, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych czy wyjazdów inegracyjnych. Działanie te mają spowodować wzrost sily fizycznej i duchowej Amazonek.  Ponadto nasze wolontariuszki - ochotniczki zajmują się chorymi w szpitalach, wspierając je dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą, zajmują się szerzeniem wiedzy na temat profilaktyki przeciwnowotworowej w szkołach i zakladach .

 • Jak wykorzystamy 1%

  Otrzymany 1 % jest wykorzystany przede wszystkim  do opłacenie rehabilitacji oraz jako wklad własny do realizowanych projektów. W ostatnich latach dzięki otrzymanym funduszom mogliśmy zapewnić Amazonkom rehabilitację na sali i w basenie, jogę oraz zapewnić potrzebującym  masaże i drenaże limfatyczne. Dzięki uzyskanemu wsparciu zaadaptowaliśmy pomieszczenie do zajęć ergoterapeutycznych, gdzie nasze członkinie mogą się sptykać i rozwijać swoje pasje i talenty.

 • Więcej o nas

  Jesteśmy organizacją działającą na terenie miasta i powiatu leszczyńskiego i służymy potrzebującym od 25 lat.

  Celem Leszczyńskiego Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Amazonka jest :

  1. organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do zwalczania i minimalizowania kalectwa i inwalidztwa związanego z przebyta chorobą nowotworową piersi;
  2. popieranie i inicjowanie pracy naukowej , rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej;
  3. dążenie do zniesienia barier psychospołecznych i psychofizycznych wynikających z przebycia choroby i leczenia;

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność pożytku publicznego w zakresie:

  1. organizowania wzajemnego wsparcia, pomocy i samopomocy;
  2. tworzenia warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi;
  3. włączania się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, mające na celu wczesne wykrycie raka piersi;
  4. organizowania spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych dla członków Stowarzyszenia;
  5. nawiązywania kontaktów z podobnymi Stowarzyszeniami i organizacjami lokalnymi;
  6. organizowania i szkolenia sekcji ochotniczek  jako grup wsparcia i samopomocy;
  7. udziału  w imprezach organizowanych na rzecz walki z rakiem piersi w celu propagowania działalności Stowarzyszenia oraz jego idei;
  8. podnoszenia kondycji psychofizycznej członków poprzez motywowanie ich do aktywności fizycznej i rehabilitacji;
  9. pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych;
  10. wydawania broszur, folderów, plakatów, materiałów edukacyjnych;
  11. organizowania szkoleń, wystaw, pokazów, konferencji oraz spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z zapobieganiem i zwalczaniem choroby  nowotworowej;
  12. współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych  i niepełnosprawnych;
  13. współuczestniczenie w międzynarodowej działalności w ramach celów Stowarzyszenia.

  Obecnie do stowarzyszenia należy 98 osób, którym zapewniamy wszechstronną rehabilitację psychoruchową. W 2018 r nasze Amazonki mogły 2 razy w tygodniu korzystać z rehabilitacji na sali, 2 razy z jogi i jeden raz z rehabilitacji na basenie. Ponadto zorganizowany był turnus rehabilitacyjny tradycyjne odbywający się nad Bałtykiem, w tym roku byliśmy w osrodku Anastazja w Mielnie. We wrześniu 2018 grupa 25 osób korzystała z  4 dniowych wyjazdowych warsztatów psychologicznych i aqua aerobiku na termach w Cieplicach. W po drodze i w trasie powrotnej udało im się zwiedzić Zamek Książ,  Koscioły Pokoju w Świdnicy i Jaworze oraz Legnicę. Także w tym roku byliśmy na wyjeździe integracyjnym  Kórniku i Rogalinie. W kórniku zwiedziliśmy arboretum i zamek, w Rogalinie kolekcję malarstwa i pomieszczenia pałacowe.

  Bardzo ważnym wydarzeniem są wyjazdy pielgrzymkowe Amazonek do Częstochowy. Jak co roku grupa naszych Amazonek bierze w nich udział by razem z koleżankami z calej polski odzyskiwać nadzieję na wyzdrowienie i powierzyć swoje problemy i troski Matce Boskiej Częstochowskiej. W drodze powrotnej z pielgrzymki zwiedzilyśmy Górę św. Anny i Opole.

  Rok rocznie  nasze stowarzyszenie organizuje Wielkopolską Spartakiadę Pływacką Amazonek. W tym roku będzie to już jubieuszowa, bo 15 Spartakiada, w której biorą udział Amazonki z całej Wielkopolski.

  Impreza ma podkreślić dokonania i wagę stowarzyszenia jako grupy wsparcia organizującej rehabilitację i integrację dla kobiet z nowotworem piersi;  promować prozdrowotną aktywność sportową osób niepełnosprawnych; popularyzować działania w środowisku leszczyńskim na rzecz profilaktyki zdrowotnej;  poszerzać współdziałanie wolontariuszy z LSR „Amazonka”.

   

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000055194
 • Konto:00 000 0 00 00 0 000 0000 000 0 00 00
 • Adres:ul. B.Chrobrego 37, 64-100 Leszno 6971599698
 • WWW:amazonki.leszno.pl
 • E-mail:amazonkileszno@op.pl
 • Telefon:655 205 115
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00