1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

KRS 0000056401

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

KRS 0000056401

Prezent OPP

Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję!

Opiekujemy się ponad 500 pacjentami miesięcznie. Naszą ideą są wartości humanitarne skierowane na drugiego człowieka – jego potrzeby, ból, cierpienie.  Organizujemy akcje takie jak: Dzień Dziecka dla dzieci z Hospicjum, Marsz Nadziei, Wyprawka dla dzieci z Hospicjum, Ferie dla dzieci osieroconych, Puchar o Żonkilowy Puchar Nadziei, Bal Charytatywny, Wybiegaj Życie, Kalendarz Gwiazdy dla Hospicjum, Zostań Wolontariuszem Szkolenia, Pluszowa Częstochowa, Mikołaj dla dzieci z Hospicjum, Kampania Pola Nadziei, Światowy Dzień Hospicjów, Spektakle Sztuka w służbie Hospicjum.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Działalność pożytku publicznego, ochrona i promocja zdrowia, pomoc psycho-duchowa, społeczno-socjalna na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci i dorosłych, ich rodzin i osieroconych. Misją Stowarzyszenia jest świadczenie wielodyscyplinarnej i całościowej opieki sprawowanej w celu łagodzenia cierpień, leczenia bólu oraz innych objawów towarzyszących chorobie, a także poprawy jakości życia pacjentów chorych na przewlekle i nieuleczalnie choroby nie poddające się leczeniu, dbałość o sferę psychiczną, duchową, fizyczną i społeczną pacjentów oraz ich rodzin w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia, podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat idei opieki hospicyjnej oraz edukacja pracowników i wolontariuszy.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zwane dalej „Stowarzyszeniem” prowadzi działalność pożytku publicznego będąc dobrowolnym samorządnym i dobroczynnym zrzeszeniem osób i instytucji działających w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy psycho-duchowej, społeczno-socjalnej na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych ich rodzin i osieroconych.
Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego Prawa oraz niniejszego statutu.

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatną oraz działalność gospodarczą. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej prowadzi w formie opieki paliatywnej - ambulatoryjnej, stacjonarnej i domowej. Główną działalnością Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej jest zapewnienie całościowej, wielodyscyplinarnej opieki osobom dorosłym i dzieciom chorującym na przewlekłe, niepoddające się leczeniu choroby, w warunkach stacjonarnych, domowych, ambulatoryjnych, dziennych, oraz wsparcie ich rodzin w trakcie trwania choroby jak i w okresie osierocenia. Opieka medyczna, psychologiczna duchowa i fizjoterapeutyczna dostępna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Celem podejmowanych działań jest łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych, duchowych i socjalnych oraz poprawa jakości życia pacjentów na miarę ich możliwości. Świadczona opieka obejmuje między innymi: świadczenia medyczne, lekarskie, pielęgniarskie, kontrolę objawów towarzyszących chorobie, wykonywanie niezbędnych badań laboratoryjnych, zabiegi medyczne, pielęgniarskie i pielęgnacyjno-higieniczne; wsparcie i pomoc psychologiczną i duchową chorym i ich rodzinom; wsparcie, edukację i pomoc wyręczającą rodzinom chorych objętych opieką; wykonywanie świadczeń fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych, wypożyczanie i pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego; zapewnianie dziennej opieki medycznej i terapeutyczno-zajęciowej pacjentom w dobrej kondycji fizycznej z dowozem.

Stowarzyszenie pomaga potrzebującym z powiatów: częstochowskiego grodzkiego i ziemskiego, kłobuckiego, lublinieckiego oraz myszkowskiego. Terytorialny zakres działania hospicjum dziecięcego, jest szerszy i dotyczy również powiatu radomszczańskiego oraz pajęczańskiego. Średnio miesięcznie wykonujemy ponad 1000 wizyt. Łącznie w ciągu roku pokonujemy samochodami służbowymi 500 tys. kilometrów. Do pacjentów dojeżdżają również pracownicy swoimi samochodami prywatnymi pokonując 150 tys. kilometrów rocznie. Powołane zespoły terapeutyczne prowadzą działania w bliskiej lokalizacji dla chorych, organizując swoisty „szpital na kółkach”.

Rocznie obejmujemy opieką paliatywną 1500 osób dorosłych i 75 dzieci oraz ich rodziny i opiekunów.

Zestawienie 2017:

 1. Objęto opieką 1045 chorych dorosłych oraz ich rodziny przebywających w swoim środowisku domowym, w ramach zespołu domowej opieki paliatywnej/hospicjum domowego;

 2. Udzielono 3847 porad i wizyt domowych dla 219 chorych w ramach poradni opieki paliatywnej;

 3. W stacjonarnym oddziale opieki paliatywnej objęto opieką 186 chorych z niemożliwymi do złagodzenia w warunkach domowych objawami;

 4. Objęto opieką 30 podopiecznych w ramach pobytu w dziennym oddziale opieki paliatywnej;

 5. Objęto również opieką 93 osób osieroconych w ramach cyklicznych spotkań dla osieroconych oraz ok. 1000 rodzin pozostających w środowisku domowym.

 6. W ramach zespołu domowej opieki paliatywnej dla dzieci/hospicjum domowego dla dzieci objęło opieką 76 dzieci oraz ich rodziny w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia.

 7. Wypożyczono sprzęt medyczny 273 chorym.

 

Objęci opieką pacjenci i ich rodziny przebywali na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego częstochowskiego, powiatu myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego oraz pajęczańskiego.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000056401
 • Wizytówka:www.pitax.pl/hospicjum_czestochowa
 • Konto:15 1240 1213 1111 0000 2379 4368
 • Adres:ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa
 • WWW:www.hospicjum-czestochowa.pl
 • E-mail:kontakt@hospicjum-czestochowa.pl
 • Telefon:(34) 360-54-91

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

KRS 0000056401

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00