1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap.
KRS 0000056797

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap.
KRS 0000056797

Prezent OPP

Opieka i wsparcie osobom chorym, starszym, wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem.

Działania naszego Hospicjum koncentrują się na chorym, aby umożliwić mu najpełniejsze przeżycie terminalnego okresu choroby, poprzez specjalistyczne leczenie objawowe, opanowanie wszechogarniającego bólu, wparcie psychologiczne, duchowe i socjalne, poprzez pielęgnację wyniszczonego chorobą ciała oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w najtrudniejszym okresie życia. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Dla nas Państwa pomoc stanowi nieocenione wsparcie, byśmy mogli nieść profesjonalną pomoc chorym i ich rodzinom. Przez 25 lat otaczamy opieką chorych. Dzięki Państwa ofiarności udało nam się wybudować nową siedzibę, gdzie mieści się oddział stacjonarny opieki całodobowej, ośrodek rehabilitacji. Staramy się stale rozszerzać naszą działalność a jednocześnie podnosić standard dotychczas świadczonej opieki. Aby sprostać tym wyzwaniom prosimy Państwa o przekazanie 1% podatku na rzecz naszego Hospicjum.

Więcej o nas

Więcej o nas

Szanowni Państwo,

 W bieżącym roku Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. będzie obchodzić jubileusz 25 lat działalności. To ćwierć wieku pomocy jaką staramy się nieść osobom chorym i ich rodzinom w najtrudniejszym dla nich czasie. To ćwierć wieku zmagania się z różnymi trudnościami wynikającymi z tej opieki, zarówno organizacyjnymi jak i finansowymi, ale to również ćwierć wieku satysfakcji iż chociaż w niewielkim ułamku mogliśmy ulżyć potrzebom społecznym. To również ćwierć wieku odbierania wielkiej życzliwości i wsparcia ze strony całego społeczeństwa za co bardzo serdecznie dziękujemy!

Człowiek nieuleczalnie chory, który staje się podopiecznym hospicjum,  jest w centrum uwagi interdyscyplinarnego zespołu: lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów, duchownych, pracowników socjalnych, wolontariuszy. Celem hospicyjnej opieki jest umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby, poprzez specjalistyczne leczenie objawowe, opanowanie wszechogarniającego bólu, wparcie psychologiczne, duchowe i socjalne, poprzez pielęgnację wyniszczonego chorobą ciała oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w najtrudniejszym okresie życia. Opieka hospicyjna jest również wsparciem merytorycznym, psychicznym i duchowym rodziny, przyjaciół, bliskich, wszystkich tych, którzy dowiadują się o chorobie swojego bliskiego, którzy decydują się na sprawowanie opieki domowej nad swoim najbliższym, dla tych, którzy podejmują niełatwą decyzję umieszczenia swojego najbliższego w opiece stacjonarnej.

Przez okres 25 lat naszej działalności objęliśmy już opieką ponad 10 tys. osób. Pod jednoczesną opieką mamy stale od 110 do 130 chorych przebywających we własnych domach oraz 20 chorych przebywających pod opieką całodobową w hospicjum stacjonarnym. Kontrakt jaki mamy podpisany z NFZ nie zabezpiecza naszych potrzeb finansowych ponieważ od ponad  10 lat pracujemy na tych samych stawkach za osobodzień. Trudności finansowe nigdy nie były jednak dla nas wyznacznikiem ograniczającym liczbę osób przyjętych pod opiekę. Zawsze staramy się objąć opieką każdą osobę, która tego wymaga.

Aby móc pomagać w dalszym ciągu potrzebujemy również Państwa pomocy w formie przekazania odpisu 1% podatku.

Jest to  gestem dobroci, który może wykonać każdy z nas, czy to osoba pracująca czy też emeryt. Ten niewielki indywidualny 1%  w większej grupie stanowi prawdziwą siłę i wartość, która przekłada się na wymierne działania, tj. na opiekę nad nieuleczalnie chorymi. Dzięki dużej ofiarności społeczeństwa udało nam się wybudować nową siedzibę, gdzie mieści się oddział stacjonarny opieki całodobowej, ośrodek rehabilitacji oraz dzienny ośrodek opieki. Cały ten zakres opieki jest od 5 lat uzupełnieniem dotychczasowej wieloletniej opieki w domu pacjenta. Stale rozszerzamy naszą działalność, a jednocześnie podnosimy standard świadczonej opieki.

Szanowni Państwo, czas dzisiejszy, naznaczony pandemią, jest czasem trudnym dla nas ale przede wszystkim jest czasem trudnym dla naszych Pacjentów. My jednak nie ustajemy. Przez cały ten czas jeździmy z naszą opieka do chorych. Potrzeb wciąż jest bardzo dużo, zarówno tych finansowych jak i organizacyjnych ale przede wszystkim tych społecznych wynikających z tego, że coraz więcej ludzi potrzebuje naszej pomocy.

Szanowni Państwo, 1% odpisu podatkowego, przekazany przez Państwa będzie wykorzystany na realizację naszych celów statutowych, którymi są  w szczególności działania

 • na rzecz osób ciężko chorych w terminalnym okresie choroby, w tym nowotworowej,
 • na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci,
 • na rzecz osób chorych wymagających opieki długoterminowej,
 • na rzecz osób chorych, starszych wymagających rehabilitacji.
 • na rzecz innych osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających wsparcia psychologicznego.

Za każde dobro , za każde wsparcie jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Przez te 25 lat, mamy nadzieję, udowodniliśmy, iż okazywanej  nam dobroci nie sprzeniewierzyliśmy się.

W imieniu naszych podopiecznych, osób które oczekują naszej pomocy, ośmielamy się prosić o przekazanie 1% na rzecz hospicjum również w tym roku.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000056797
 • Konto:30 2490 0005 0000 4530 2242 6524
 • Adres:Mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 131, 41-218 Sosnowiec
 • WWW:www.hospicjumsosnowiec.pl
 • E-mail:sekretariat@hospicjum.sosnowiec.pl
 • Telefon:328329400

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2022/2023 dla
Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap.

KRS 0000056797

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00