• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"
  KRS 0000056901

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomóż z nami potrzebującym dzieciom. To łatwe!

Wioski Dziecięce SOS powstały z myślą o dzieciach, które utraciły rodziców lub z innych przyczyn nie posiadają należnej opieki rodzicielskiej i potrzebują nowego domu.
Wioska Dziecięca zapewnia ten dom, zastępując dziecku utraconą rodzinę. W Rodzinach SOS opuszczone dzieci odnajdują na nowo miłość, szacunek i bezpieczeństwo.

Jak wykorzystamy 1%

Wspieranie państwa w rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących dzieci, młodzieży, dorosłych oraz matek samotnie wychowujących małe dzieci poprzez różne formy opieki i ochrony.
Zapobieganie sieroctwu, wspieramy proces usamodzielniania wychowanków.

Więcej o nas

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce powstało w roku 1992, a w roku 2004 uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Jest to organizacja dobroczynna, która  pomaga opuszczonym i osieroconym dzieciom. Pod opieką Stowarzyszenia znajduje się obecnie prawie 1300 dzieci. SOS Wioski Dziecięce są organizacją międzynarodową, działającą  w 133 krajach świata. W Polsce funkcjonują 4 SOS Wioski Dziecięce: w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach, Karlinie.


Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce organizuje różnego rodzaju  formy pomocy dzieciom, aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia. W ramach opieki zastępczej funkcjonują: SOS Wioski Dziecięce, Programy dla Młodzieży i Rodzinne Domy Czasowego Pobytu. W ramach działań profilaktycznych prowadzi Programy Umacniania Rodziny. Stowarzyszenie działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonych rozpadem oraz opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi. W ramach profilaktyki  wspiera rodziny, które znalazły się w ciężkiej  kryzysowej sytuacji, zagrażającej umieszczeniem dzieci w opiece zastępczej. Dzieci z takich rodzin uczęszczają do świetlic wsparcia dziennego, a rodziny objęte są opieką. 

Założycielem pierwszej SOS Wioska Dziecięca był Hermann Gmeiner. W 1949 roku w Austrii powstało stowarzyszenie z myślą o dzieciach osieroconych podczas II wojny światowej, aby stworzyć im opiekę o charakterze rodzinnym.

SOS Wioski Dziecięce to osiedla 12-14 domów.  Każdy dom zamieszkuje Rodzina SOS: Rodzice SOS (małżeństwo lub osoba samotna) plus 6 – 8 powierzonych ich opiece dzieci. Najczęściej spotyka się tutaj liczne rodzeństwa. Ponieważ rodzice biologiczni nie mogli opiekować się dziećmi, to rodzice SOS dbają o ich wychowanie, zdrowie i edukację. Każde dziecko jest tu otoczone miłością i dorasta w poczuciu bezpieczeństwa, z poszanowaniem jego tożsamości oraz więzów rodzinnych. 

Programy dla młodzieży wspierają młodzież w przygotowaniu do samodzielnego życia. Po ukończeniu gimnazjum młode osoby mają do wyboru pozostanie w Rodzinie SOS do momentu pełnej samodzielności, bądź zamieszkanie poza Wioską SOS w Młodzieżowych Wspólnotach Mieszkaniowych SOS lub w Domu Młodzieży SOS. Młodzież uczy się prowadzenia gospodarstwa domowego, podejmuje prace sezonowe, praktyki i przygotowuje się do startu na rynku pracy.

Młodzieży która studiuje lub rozpoczyna pracę zawodową oferowane są dodatkowe formy wsparcia: pomoc finansowa w zaspakajaniu bieżących potrzeb mieszkaniowych, zdrowotnych, edukacyjnych oraz pomoc finansowa na zakup lub remont mieszkania.

Rodzinne Domy Czasowego Pobytu przyjmują dzieci, które z różnych powodów nie mogły pozostać w swoich rodzinach i opuściły je w trybie interwencyjnym. Domy stanowią bezpieczną przystań podczas oczekiwania na decyzję sądu rodzinnego w sprawie dalszego losu dzieci.

W ramach działań profilaktycznych Stowarzyszenie prowadzi Programy Umacniania Rodziny.

Program Umacniania Rodziny to działania wspierające rodziny, które zmagają się z wieloma problemami. Poznając trudności, których doświadcza rodzina, jej potrzeby, ale także  mocne strony, można przygotować dla niej plan wsparcia i rozwoju.

W ramach pomocy rodzinie prowadzone są:

Placówki wsparcia dziennego (świetlice dla dzieci i młodzieży gdzie prowadzone są zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania: plastyczne, taneczne, muzyczne, komputerowe, fotograficzne).

Programy pomocy dzieciom w nauce, stały kontakt z nauczycielami i szkołami, jednoczesne angażowanie rodziców. Podopieczni to często dzieci z ubogich rodzin, dlatego w każdej świetlicy prowadzony jest program dożywiania.

Wizyty domowe w celu wspierania rodziców, szkolenia prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin, porady psychologiczno-pedagogiczne, pomoc prawna, zdrowotna, materialna (dary w naturze). Tworzone też są też grupy wsparcia dla rodziców i ułatwiany kontakt z pracodawcami.

Działania rzecznicze Stowarzyszenia przyczyniają się do poprawy obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących opieki zastępczej, a dzięki temu polepszeniu ekonomicznych, socjalnych i kulturowych warunków życia dzieci i młodzieży w Polsce. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest członkiem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej .

Na stronie internetowej Stowarzyszenia znajdują się ciekawe Projekty i publikacje w formie materiałów do pobrania

Uczestnictwo dzieci i młodzieży w podejmowaniu decyzji ich dotyczących

Prawa dziecka w opiece zastępczej

Kampania I MATTER przygotowania do samodzielnego życia

Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka

Ubóstwo i wykluczenie społeczne

Przewodnik usamodzielnienia

Metoda badań rówieśniczych - sposoby na dokonanie zmian

Usamodzielnianie oczyma młodych – raport z badań rówieśniczych

Podsumowanie projektu BEZPIECZNY START

Chcąc przekazać Stowarzyszeniu 1% podatku wpisujemy w deklaracji PIT nr KRS 0000056901.

 
  • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000056901
  • Wizytówka:www.pitax.pl/wioski
  • Konto:33 1240 6247 1111 0000 4974 6820
  • Adres:Aleja Wilanowska 309A, 02-665 Warszawa, Polska
  • WWW:www.wioskisos.org
  • E-mail:klub@sos-wd.org
  • Telefon:22 622 16 72  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"

   KRS 0000056901

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika