1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PW SZS Rzeszów

KRS 0000057627

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PW SZS Rzeszów

KRS 0000057627

Prezent OPP

Rozwijamy sport dzieci i młodzieży szkolnej.

Prowadzimy następujące działania:
- Organizacja imprez i zawodów sportowych
- Programowanie i organizowanie obozów sportowo-szkoleniowych dla młodzieży szkolnej
- Szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży
- Organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów w ramach krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej
- Integrowanie środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu młodzieży szkolnej
- Inicjowanie badań naukowych nad rozwojem fizycznym młodzieży
- Współdziałanie w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieży szkolnej z władzami oświatowymi wszystkich szczebli oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki pozyskane z 1,5% będą przeznaczone na rozwój sportu dzieci i młodzieży szkolnej tj. organizację imprez sportowych, kursów, szkoleń, zawodów, zakup sprzętu sportowego dla szkół i klubów.

Więcej o nas

Więcej o nas

Sport masowy

Podstawową formą działalności sportowej w szkołach są Szkolne Igrzyska Sportowe (SIS) przeprowadzane przez Uczniowskie i Szkolne Kluby Sportowe w dowolnych dyscyplinach sportu, zgodnie z tradycjami i warunkami szkoły. Jest to system całorocznej działalności umożliwiający udział we współzawodnictwie sportowym każdemu dziecku. Najlepsze dzieci startują następnie w eliminacjach gminnych i powiatowych, przeprowadzanych przez właściwe instancje Szkolnego Związku Sportowego jako system całorocznych zawodów międzyszkolnych dla ogółu młodzieży. Imprezy sportowe o mistrzostwo gminy, miasta czy powiatu organizowane są w szerokim zakresie, uwzględniając popularne w danym środowisku dyscypliny.

Rejonowe, półfinałowe i wojewódzkie zawody dla dzieci i młodzieży szkolnej przeprowadzane są według programu ustalonego przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na podstawie wytycznych Zarządu Głównego SZS (zatwierdzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) i opinii nauczycieli wychowania fizycznego. Program ten obejmuje zawody sportowe w następujących dyscyplinach:

Igrzyska Dzieci (mistrzostwa szkół podstawowych 8-13 lat)

indywidualne biegi przełajowe,

sztafetowe biegi przełajowe,

indywidualne mistrzostwa SZS w lekkiej atletyce,

3-bój i 4-bój lekkoatletyczny,

mini koszykówka,

mini piłka siatkowa,

mini piłka ręczna,

mini piłka nożna,

mini unihokej,

pływanie,

tenis stołowy,

badminton,

szachy,

gimnastyka sportowa,        

łyżwiarstwo szybkie,

narciarstwo biegowe,

konkurs „Baw się razem z nami”.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej (mistrzostwa szkół 14-16 lat)

indywidualne biegi przełajowe,

sztafetowe biegi przełajowe,

indywidualne mistrzostwa SZS w lekkiej atletyce,

liga lekkoatletyczna,

piłka siatkowa,

koszykówka,

piłka ręczna,

piłka nożna,

unihokej,

pływanie,

tenis stołowy,

badminton,

szachy,

gimnastyka sportowa,                 

łyżwiarstwo szybkie,

narciarstwo biegowe,

Licealiada (mistrzostwa szkół średnich 17-19 lat)

indywidualne biegi przełajowe,

sztafetowe biegi przełajowe,

liga lekkoatletyczna,

koszykówka,

piłka siatkowa,

piłka ręczna,

pływanie,

tenis stołowy,

badminton,

szachy,

łyżwiarstwo.

Od roku szkolnego 1999/2000 corocznie organizowane jest współzawodnictwo sportowe szkół, gmin i powiatów za realizację poszczególnych bloków imprez.

Wyniki poszczególnych zawodów międzyszkolnych oraz podsumowanie współzawodnictwa sportowego przekazywane są do wszystkich zainteresowanych szkół oraz władz samorządowych.

Najlepsze szkoły z Finałów Wojewódzkich reprezentują nasze województwo na zawodach centralnych. Na finały ogólnopolskie delegujemy corocznie aż ok. 60 zespołów rocznie.

Koszty organizacyjne zawodów na szczeblu gmin i powiatów pokrywały Gminne / Powiatowe Szkolne Związki Sportowe ze środków samorządowych. Koszty organizacyjne (wynajem obiektów sportowych, obsługa sędziowska i techniczna, opieka medyczna, dyplomy, puchary, medale, sprzęt sportowy, napoje i częściowo wyżywienie) zawodów rejonowych, półfinałowych oraz finałów wojewódzkich pokrywa w całości Podkarpacki Wojewódzki SZS ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (przekazywanych za pośrednictwem ZG SZS) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Koszty udziału w zawodach (przejazdy, wyżywienie itp.) na wszystkich szczeblach rozgrywek pokrywają uczestniczące szkoły lub jednostki delegujące (gminy, powiaty).

Co roku w ramach realizacji kalendarza szkolnych imprez sportowych organizujemy 411 imprez sportowych (rejonowe, półfinałowe i finały wojewódzkie), w których udział bierze ok. 106.000 zawodników (od szczebla powiatowego do wojewódzkiego) z ponad 1200 szkół

2. Sport kwalifikowany

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy uczestniczy w realizacji programu sportu wyczynowego grupując w ponad 600 Uczniowskich i Szkolnych Klubach Sportowych (z osobowością prawną) zawodników w prawie wszystkich dyscyplinach sportu. Kluby te są zrzeszone głównie w strukturach powiatowych Szkolnego Związku Sportowego. Prowadzą one szkolenie najczęściej w 1-2 dyscyplinach sportu.  Oparte są głównie na bazie szkół podstawowych i gimnazjów. Około 30 % z nich bierze udział w rozgrywkach organizowanych przez okręgowe związki sportowe. Jednak zdecydowana większość to kluby bezsekcyjne, prowadzące działalność typowo rekreacyjną. UKS-y i SKS-y są finansowane głównie ze środków samorządowych.

Międzyszkolne Kluby Sportowe działają przede wszystkim na bazie szkół  ponadgimnazjalnych. Zajmują się one już szkoleniem ukierunkowanym. Są to również najczęściej kluby 1-2 sekcyjne, w których zajęcia prowadzi wysoko kwalifikowana kadra trenerska. Większość z nich startuje w rozgrywkach klubowych i mistrzowskich organizowanych przez okręgowe związki sportowe. MKS-y stanowią szerokie zaplecze dla sportu wyczynowego.

Aktualnie PW SZS zrzesza 17 Międzyszkolnych Klubów Sportowych. Kluby te, podobnie jak UKS-y finansowane są głównie ze środków samorządowych.

Międzyszkolne Kluby Sportowe zrzeszone w PW SZS mogą korzystać przede wszystkim z dodatkowego ubezpieczenia NW zawodników i OC trenerów, instruktorów i działaczy.

3. Pozostała działalność sportowa

Program „Szkolny Klub Sportowy”

Program „SKS” skierowany jest do uczniów szkół wszystkich typów, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Program polega na organizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. W tym roku utworzono ponad 1300 grup ze 160 gmin i ze wszystkich 25 powiatów województwa podkarpackiego.

Okolicznościowe imprezy sportowe

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy corocznie organizuje Wojewódzką Inaugurację Sportowego Roku Szkolnego. W ubiegłym roku tego typu impreza została zorganizowana w Rzeszowie.

Na przełomie maja i czerwca organizowany jest Tydzień Sportu Szkolnego.

W kwietniu w całym województwie zorganizowane są Dni Olimpijczyka.

Wszystkie te imprezy poprzedzone są ceremoniałem olimpijskim (defilada, wciągnięcie flagi, zapalenie znicza, odczytanie apelu olimpijskiego, udział znanych sportowców).

PW SZS w Rzeszowie w ub. roku zorganizował po raz kolejny  Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Klubów, Gmin i Powiatów. Najlepsze szkoły otrzymały nagrody w postaci sprzętu sportowego, a czołowe gminy i powiaty – honorowe statuetki.

Działalność promocyjna

Wydano „Kalendarz szkolnych imprez sportowych", który bezpłatnie przekazany został wszystkim szkołom, urzędom miast i gmin, starostwom powiatowym oraz innym zainteresowanym organizacjom.

Również bezpłatnie przekazane były dyplomy na zawody od szczebla rejonowego wzwyż, a także terminarze imprez sportowych.

Podsumowano również konkursy: plastyczny „Sport w wyobraźni ucznia” i fotograficzny „Sport w obiektywie” oraz konkurs „Sport dla Każdego”.

Od 23 lat działa strona internetowa Związku, gdzie zamieszczane są na bieżąco komunikaty końcowe z przeprowadzonych imprez jak również wiele innych informacji takich jak: wykaz osób zakwalifikowanych do programów informacje o kursokonferencjach i szkoleniach, protokoły sędziowskie, zasady finansowania imprez czy sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Związku.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000057627
 • Konto:57 1160 2202 0000 0001 9207 1127
 • Adres:35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22
 • WWW:www.szs.rzeszow.pl
 • E-mail:podkarpackiszs@wp.pl
 • Telefon:178564482

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „PW SZS Rzeszów” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
PW SZS Rzeszów

KRS 0000057627

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00