1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
PTTK Oddział w Suwałkach im. J. Klimko
KRS 0000057897

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Poznaj Polskę z PTTK

Oddział PTTK w Suwałkach jest najstarszym oddziałem terenowym PTK-PTTK w Polsce. Powstał 12 maja 1907 roku. Zgodnie ze statutem PTTK.

Obecnie Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Suwałkach im. Jerzego Klimko działa na podstawie Statutu zatwierdzonego na Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału 23 października 2016 roku i wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana Statutu była podyktowana chęcią przystąpienia do Organizacji Pożytku Publicznego. W dniu 1.12.2016 otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z powyższym działalność Oddziału została podzielona na trzy zakresy działalności:

– działalność statutowa nieodpłatna,

– działalność statutowa odpłatna,

– działalność gospodarcza.

Ponadto odział posiada Koncesję organizatora turystyki wydaną 18 maja 1999 roku (Nr rej. 0917) na prowadzenie działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju i w krajach europejskich o świadczenie usług turystycznych. Oddział posiada również stałe zezwolenie Wojewody Podlaskiego na organizację kursów dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych po województwie podlaskim oraz na pilotów wycieczek.

Działalność  statutowa i gospodarcza oddziału realizowana jest przez Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, Klub Wodny PTTK, Regionalną Pracownię Krajoznawczą oraz sezonowo działający Ośrodek PTTK w Starym Folwarku.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

– działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

– działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

– działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

– działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

– działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

– działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

– działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

– działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

– działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     v

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

– działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

– działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

– działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Więcej o nas

Więcej o nas

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

– działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

– działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

– działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

– działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

– działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

– działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

– działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

– działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

– działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

– działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

– działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

– działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

– działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

– działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

– działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

– działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

– działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

– działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

– działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

– działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

– działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

– działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

– działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

– działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

– działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

– działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

– działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

– działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

– działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

– działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000057897
 • Konto:19 1500 1719 1217 1003 5192 0000
 • Adres:ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki
 • WWW:www.suwalki.pttk.pl
 • E-mail:poczta@suwalki.pttk.pl
 • Telefon:513757103

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
PTTK Oddział w Suwałkach im. J. Klimko

KRS 0000057897

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

PTTK Oddział w Suwałkach im. J. Klimko

 • Poznaj Polskę z PTTK

  Oddział PTTK w Suwałkach jest najstarszym oddziałem terenowym PTK-PTTK w Polsce. Powstał 12 maja 1907 roku. Zgodnie ze statutem PTTK.

  Obecnie Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Suwałkach im. Jerzego Klimko działa na podstawie Statutu zatwierdzonego na Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału 23 października 2016 roku i wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana Statutu była podyktowana chęcią przystąpienia do Organizacji Pożytku Publicznego. W dniu 1.12.2016 otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z powyższym działalność Oddziału została podzielona na trzy zakresy działalności:

  – działalność statutowa nieodpłatna,

  – działalność statutowa odpłatna,

  – działalność gospodarcza.

  Ponadto odział posiada Koncesję organizatora turystyki wydaną 18 maja 1999 roku (Nr rej. 0917) na prowadzenie działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju i w krajach europejskich o świadczenie usług turystycznych. Oddział posiada również stałe zezwolenie Wojewody Podlaskiego na organizację kursów dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych po województwie podlaskim oraz na pilotów wycieczek.

  Działalność  statutowa i gospodarcza oddziału realizowana jest przez Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, Klub Wodny PTTK, Regionalną Pracownię Krajoznawczą oraz sezonowo działający Ośrodek PTTK w Starym Folwarku.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

  – działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

  – działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

  – pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

  – działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

  – działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

  – działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

  – pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

  – działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     

  Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

  – działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

  – działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

  – pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

  – działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       v

  Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

  – działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

  – działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

  – pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

  – działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 • Więcej o nas

  Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

  – działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

  – działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

  – pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

  – działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

  – działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

  – działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

  – pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

  – działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

  – działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

  – działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

  – pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

  – działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

  – działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

  – działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

  – pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

  – działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

  – działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

  – działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

  – pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

  – działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

  – działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

  – działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

  – pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

  – działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

  – działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

  – działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

  – pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

  – działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

  – działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

  – działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

  – pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

  – działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

  – działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

  – działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

  – pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

  – działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczamy na finansowanie nieodpłatnej działalności statutowej:

  – działalność klubu specjalistycznego - Klub Wodny PTTK,

  – działalność bibiotek – prowadzimy turystyczno-krajoznawczą bibilotekę wraz z wypozyczlanią,

  – pozostałe pozaszkolne formy edukacji: zajęcia z edukacji regionalnej dla dziecii młodzieży,

  – działalność organizatorów turystyki - bezpłatny aktywny wypoczynek: rajdy rowerowe, rajdy narciarskie, wycieczki piesze i autokarowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000057897
 • Konto:19 1500 1719 1217 1003 5192 0000
 • Adres:ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki
 • WWW:www.suwalki.pttk.pl
 • E-mail:poczta@suwalki.pttk.pl
 • Telefon:513757103
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00