1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Klub Sportowy "Spójnia-Warszawa"

KRS 0000058316

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Klub Sportowy "Spójnia-Warszawa"

KRS 0000058316

Prezent OPP

Sport to dla nas pasja, a naszym celem jest szkolenie zawodników na najwyższym poziomie.

Klub Sportowy „Spójnia-Warszawa” od przeszło 75 lat prowadzi szkolenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w każdej kategorii wiekowej. W tym czasie w barwach Klubu wystąpili przedstawiciele kilku generacji sportowców, wśród których są już dziadkowie, rodzice i dzieci. 75 historia Klubu to nieustanny ciąg zmian: wzlotów i upadków, radości i rozczarowań. Tę historię tworzyliśmy wszyscy, a ona tworzyła nas. Jesteśmy z niej w taki samym stopniu dumni, jak i za nią odpowiedzialni: my wszyscy – zawodnicy, trenerzy i działacze skupieni w sekcjach i drużynach sportowych.  Nasi zawodnicy obecnie startują w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej.W swojej historii Klub Sportowy „Spójnia-Warszawa” może poszczycić się aż 26 Olimpijczykami. 

Klub prowadzi zajęcia w ramach 5 sekcji sportowych:
Żeglarstwo – https://www.ksspojnia.pl/zeglarstwo/
Kajakarstwo-SUP – https://www.ksspojnia.pl/kajakarstwo/
Tenis stołowy – https://www.ksspojnia.pl/tenis-stolowy/
Snowboard – https://www.ksspojnia.pl/snowboard/
Brydż sportowy – https://www.ksspojnia.pl/brydz/

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na realizację celi statutowych Stowarzyszenia, czyli mające na celu popularyzację sportu dzieci i młodzieży. Naszym głównym celem jest aktywne upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej jako sposobu na wartościowy wypoczynek, ciekawsze i zdrowsze życie.

Poprzez wspieranie młodych talentów sportowych, wspieranie rozwoju i budowę infrastruktury sportowej oraz profilaktykę społeczną chcemy uczestniczyć w promowaniu zdrowego stylu życia. Pomagamy młodym ludziom właściwie wykorzystywać drzemiący w nich potencjał oraz umożliwiać im rozwijanie swoich zdolności i pasji. Dążymy do tego, aby łączyć ludzi wokół sportu i dla sportu.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Więcej o nas

Więcej o nas

Dokładnie 75 lat temu, na mocy aktu prawnego z 1949 roku, Spółdzielczy Klub Sportowy połączył się z Robotniczym Klubem Sportowym „Marymont”, a w wyniku tej fuzji powstał Klub Sportowy „Spójnia-Marymont”. Siedzibą Klubu stał się obiekt przedwojennego Wojskowego klubu Sportowego „Żoliborz”, położony w malowniczym miejscu nad Wisłą przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie. W tamtych czasach, których znamieniem było łączenie organizacji sportowych, nasz Klub stał się członkiem Zrzeszenia Sportowego „Spójnia”, działającego w oparciu o związek zawodowy pracowników handlu.Za szczególnie owocny okres w życiu naszego Klubu uznać można lata 1954-57. Zrzeszenie Sportowe „Sparta” stało się jednym z największych klubów w skali kraju, aktywnym zarówno w sporcie kwalifikowanym (wyczynowym), jak i w działalności masowej oraz w turystyce niekwalifikowanej. Klub zrzeszał wówczas 850 zawodników i blisko 1500 sportowców początkujących. W 1957 roku Zrzeszenie Sportowe „Sparta” uległo likwidacji. W związku z tym nastąpiły liczne reorganizacje, w których wyniku kilka sekcji przeszło ze „Sparty” do nowych struktur i zmieniło tym samym barwy klubowe. W rok później, w ramach gruntownej reorganizacji sportu polskiego, powołano do życia nowe federacje. Po upływie kilku lat jubileusz Klubu w 1963 roku stanowił dobrą okazję do podsumowania 15-letniej działalności. Nadano mu należytą oprawę propagandowo – informacyjną w stołecznych i ogólnopolskich massmediach. w komentarzach prasowych i telewizyjnych podkreślono, że jest to Klub tak wybitnych sportowców, jak: Sidło, Makomaski, Kusiński, Zieliński czy Kapłaniak.

Znaczącym faktem w dziejach naszej organizacji było połączenie się z Robotniczym Klubem Sportowym „Rywal” w 1950 roku. Przyjęliśmy wówczas nazwę „Spójnia”, zaś praca została zorganizowana w 16 sekcjach. W wyniku reorganizacji sportu polskiego w 1951 roku powstało Terenowe koło Sportowe nr. 1 „Spójnia Warszawa”, a trzy lata później nastąpiła fuzja „Spójni” z „Ogniwem”. Jej rezultatem było powstanie Zrzeszenia Sportowego „Sparta”, które rozwinęło działalność w 23 sekcjach.

W takiej kondycji doczekaliśmy się roku 1965, w którym zostały zlikwidowane federacje sportowe, a w wyniku tej decyzji Klub wrócił do pierwotnej nazwy, niestety ze znacznym uszczuplonym stanem posiadania. Stąd też w dniu jubileuszu 25-lecia w 1974 roku „Spójnia-Marymont” liczyło już tylko 14 sekcji sportowych.

W latach siedemdziesiątych właściwie skończył się najlepszy okres w działalności naszego Klubu. Mimo usilnych starań na rzecz współpracy z młodzieżą i władzami oświatowymi z każdym rokiem obserwujemy pogłębiający się regres. Przyczyny tego zjawiska są niezmiernie złożone, zaś ich źródeł należy upatrywać w burzliwych przemianach naszego życia społeczno – politycznego lat osiemdziesiątych oraz w transformacji ustrojowej. W latach 1983-86 Klub dysponował już tylko pięcioma sekcjami, które mimo wielu trudności, działają do dzisiaj.

 

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000058316
 • Konto:19 1140 1010 0000 3165 1600 1001
 • Adres:ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa.
 • WWW:www.ksspojnia.pl
 • E-mail:klub@ksspojnia.pl
 • Telefon:48 22 839 59 89

Formularze PIT 2023/2024 dla
Klub Sportowy "Spójnia-Warszawa"

KRS 0000058316

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00