1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu
  KRS 0000058949

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

„Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich"

Organem prowadzącym i wspierającym finansowo bieżącą działalność hospicjum jest powstałe w 2000 roku, przy parafii pw. św. Wojciecha w Wągrowcu Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa. Wówczas zainicjowano różnego typu działania, mające na celu szerzenie świadomości społecznej na temat opieki paliatywnej i idei hospicyjnej, a także przedsięwzięcia przybliżające do budowy hospicjum stacjonarnego.  Budowa była realizowana od czerwca 2000 do 2004 roku, a od stycznia 2005 r. hospicjum przyjmuje pierwszego pacjenta. Oprócz hospicjum stacjonarnego i domowego, Stowarzyszenie prowadzi jeszcze jadłodajnię dla potrzebujących i noclegownie dla bezdomnych.

Kluczowym celem prowadzonej przez nasze hospicjum opieki jest poprawa, jakości życia chorych i ich rodzin. Misją prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie Hospicjum jest, by chory zaznał jak najmniej bólu i upokorzenia, a doznał jak najwięcej miłości,   ciepła i zrozumienia. Wciąż tego doświadczamy, że tam gdzie jest miłość, nie ma cierpienia, a jeśli nawet jest, to samo staje się przedmiotem miłości!

„Jeżeli, chcecie być ludźmi szczęśliwymi,
powinniście mieć serca pełne miłości.
Miłości, która będzie się wyrażała w działaniu,
w służbie drugiemu człowiekowi.”

                        (św. Matka Teresa z Kalkuty)

Jak wykorzystamy 1%

Dzisiaj prosimy Ciebie o pomoc, która tak naprawdę nie obciąży Twojego budżetu. Za 1% podatku, którego nie oddasz fiskusowi, lecz potrzebującym wsparcia terminalnie chorym, kupimy lekarstwa, sprzęt medyczny i środki pielęgnacyjne. Tylko z Tobą pomożemy im odchodzić bez bólu.

Pomóż innym!

Każda, nawet najmniejsza kwota jest wielką pomocą dla nieuleczalnie chorych!

Więcej o nas

Podstawowe cele statutowe Stowarzyszenia:

 1. Opieka hospicyjna nad chorym w terminalnej fazie choroby, pomoc rodzinie chorego w trakcie choroby i w okresie osierocenia;
 2. Działalność dobroczynna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji bez względu na wyznanie i światopogląd;
 3. Niesienie pomocy bezdomnym i niezaradnym życiowo;
 4. Organizacja i promocja wolontariatu;
 5. Szkolenie personelu medycznego, wolontariuszy i rodzin chorych;
 6. Propagowanie i podnoszenie świadomości społecznej na temat wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej;

Stowarzyszenie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd na zasadzie wolontariatu. Do Stowarzyszenia należy 35 członków zwyczajnych i 3-ch wspierających.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez;

1) Prowadzenie Ośrodka Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina.

Hospicjum jest miejscem, w którym ludzkie cierpienie, strach i świadomość własnej śmiertelności spotyka się z opieką, troską i poszanowaniem godności osoby ludzkiej. Codziennie jesteśmy świadkami bezinteresownych czynów miłości i wiemy, że tym, co hamuje ludzi przed niesieniem pomocy innym, jest najczęściej brak wiedzy, rodzący trudną do zaakceptowania bezradność.

Hospicjum Miłosiernego Samarytanina, obejmuje opieką chorych w zaawansowanym stadium choroby przewlekłej, głównie choroby nowotworowej, u których zakończono leczenie przyczynowe, a konieczne jest zwalczanie objawów związanych z postępem choroby, a nie mogli dłużej przebywać na oddziałach szpitalnych czy w domach rodzinnych ze względu na towarzyszące chorobie objawy, szczególnie ból, duszności, rany, krwotoki, odleżyny, niemożność samodzielnego zaspokojenia potrzeb biologicznych. Zadaniem Hospicjum jest zwalczanie bólu, pomoc rodzinie w opiece nad chorym, wspieranie rodziny w okresie żałoby a także wspomaganie socjalne. Opiekę hospicyjną niosą lekarze, pielęgniarki, duchowni, psycholog, masażysta-rehabilitant oraz odpowiednio przeszkoleni wolontariusze.

Stowarzyszenie zatrudnia wykwalifikowaną i przeszkoloną kadrę pracowniczą. Zespół hospicyjny ofiaruje choremu i jego rodzinie wsparcie na różnych płaszczyznach. Wszyscy Ci ludzie prowadzą chorego od momentu diagnozy nieuleczalnej choroby, aż do kresu życia. Zapewniamy chorym i ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa i pomoc by odejście odbywało się w sposób jak najbardziej godny i jak najmniej bolesny dla rodziny.

Sprawowanie wszechstronnej opieki: medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, duchowej i socjalnej nad chorymi znajdującymi się w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz opieka nad ich rodzinami, realizowana jest w ramach 15 łóżkowego hospicjum stacjonarnego oraz opieki nad terminalnie chorymi w ramach hospicjum domowego, obejmującego prawie 40-tu chorych.

2) Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych. W dwóch salach (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) przenocować może 12 osób, a w razie potrzeby ilość korzystających z noclegu może być podwojona. Każda osoba ma do dyspozycji węzeł sanitarny z ciepłą wodą).

3) Prowadzenie Jadłodajni dla osób ubogich. W ciągu roku wydawanych jest około 12 tysięcy gorących posiłków Zasadą jest, że każda osoba, która zgłosi się do jadłodajni otrzyma bezpłatny posiłek. Nie ma wydawania posiłków „na wynos”. Jadłodajnia jest czynna 360 dni w roku.

Opieka hospicyjna jest dla pacjentów bezpłatna. Mimo dofinansowania NFZ, nie wystarcza środków na pokrycie wszystkich wydatków hospicjum. Nieustannie zachodzi potrzeba ich uzupełniania. Ten niełatwy cel, Stowarzyszenie realizuje poprzez pozyskiwanie pieniędzy ze zbiórek publicznych, koncertów i akcji charytatywnych; nie zaniedbujemy też wytrwałego występowania do samorządów, przedsiębiorstw i instytucji o darowizny finansowe czy sprzętu medycznego i codziennego użytku oraz innych usług.

Możesz  pomóc terminalnie chorym, przekazując 1% swojego podatku dla Stowarzyszenia ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu, prowadzącego Hospicjum Miłosiernego Samarytanina.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.


 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000058949
 • Konto:68 124 0 37 25 1 111 0000 405 9 26 88
 • Adres:Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62 - 100 Wągrowiec
 • WWW:http://musolff.wagrowiec.bip.net.pl
 • E-mail:hospicjum@hospicjumwagrowiec.pl
 • Telefon:48 67 2689254 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu

  KRS 0000058949

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu

 • „Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich"

  Organem prowadzącym i wspierającym finansowo bieżącą działalność hospicjum jest powstałe w 2000 roku, przy parafii pw. św. Wojciecha w Wągrowcu Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa. Wówczas zainicjowano różnego typu działania, mające na celu szerzenie świadomości społecznej na temat opieki paliatywnej i idei hospicyjnej, a także przedsięwzięcia przybliżające do budowy hospicjum stacjonarnego.  Budowa była realizowana od czerwca 2000 do 2004 roku, a od stycznia 2005 r. hospicjum przyjmuje pierwszego pacjenta. Oprócz hospicjum stacjonarnego i domowego, Stowarzyszenie prowadzi jeszcze jadłodajnię dla potrzebujących i noclegownie dla bezdomnych.

  Kluczowym celem prowadzonej przez nasze hospicjum opieki jest poprawa, jakości życia chorych i ich rodzin. Misją prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie Hospicjum jest, by chory zaznał jak najmniej bólu i upokorzenia, a doznał jak najwięcej miłości,   ciepła i zrozumienia. Wciąż tego doświadczamy, że tam gdzie jest miłość, nie ma cierpienia, a jeśli nawet jest, to samo staje się przedmiotem miłości!

  „Jeżeli, chcecie być ludźmi szczęśliwymi,
  powinniście mieć serca pełne miłości.
  Miłości, która będzie się wyrażała w działaniu,
  w służbie drugiemu człowiekowi.”

                          (św. Matka Teresa z Kalkuty)

 • Jak wykorzystamy 1%

  Dzisiaj prosimy Ciebie o pomoc, która tak naprawdę nie obciąży Twojego budżetu. Za 1% podatku, którego nie oddasz fiskusowi, lecz potrzebującym wsparcia terminalnie chorym, kupimy lekarstwa, sprzęt medyczny i środki pielęgnacyjne. Tylko z Tobą pomożemy im odchodzić bez bólu.

  Pomóż innym!

  Każda, nawet najmniejsza kwota jest wielką pomocą dla nieuleczalnie chorych!

 • Więcej o nas

  Podstawowe cele statutowe Stowarzyszenia:

  1. Opieka hospicyjna nad chorym w terminalnej fazie choroby, pomoc rodzinie chorego w trakcie choroby i w okresie osierocenia;
  2. Działalność dobroczynna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji bez względu na wyznanie i światopogląd;
  3. Niesienie pomocy bezdomnym i niezaradnym życiowo;
  4. Organizacja i promocja wolontariatu;
  5. Szkolenie personelu medycznego, wolontariuszy i rodzin chorych;
  6. Propagowanie i podnoszenie świadomości społecznej na temat wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej;

  Stowarzyszenie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd na zasadzie wolontariatu. Do Stowarzyszenia należy 35 członków zwyczajnych i 3-ch wspierających.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez;

  1) Prowadzenie Ośrodka Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina.

  Hospicjum jest miejscem, w którym ludzkie cierpienie, strach i świadomość własnej śmiertelności spotyka się z opieką, troską i poszanowaniem godności osoby ludzkiej. Codziennie jesteśmy świadkami bezinteresownych czynów miłości i wiemy, że tym, co hamuje ludzi przed niesieniem pomocy innym, jest najczęściej brak wiedzy, rodzący trudną do zaakceptowania bezradność.

  Hospicjum Miłosiernego Samarytanina, obejmuje opieką chorych w zaawansowanym stadium choroby przewlekłej, głównie choroby nowotworowej, u których zakończono leczenie przyczynowe, a konieczne jest zwalczanie objawów związanych z postępem choroby, a nie mogli dłużej przebywać na oddziałach szpitalnych czy w domach rodzinnych ze względu na towarzyszące chorobie objawy, szczególnie ból, duszności, rany, krwotoki, odleżyny, niemożność samodzielnego zaspokojenia potrzeb biologicznych. Zadaniem Hospicjum jest zwalczanie bólu, pomoc rodzinie w opiece nad chorym, wspieranie rodziny w okresie żałoby a także wspomaganie socjalne. Opiekę hospicyjną niosą lekarze, pielęgniarki, duchowni, psycholog, masażysta-rehabilitant oraz odpowiednio przeszkoleni wolontariusze.

  Stowarzyszenie zatrudnia wykwalifikowaną i przeszkoloną kadrę pracowniczą. Zespół hospicyjny ofiaruje choremu i jego rodzinie wsparcie na różnych płaszczyznach. Wszyscy Ci ludzie prowadzą chorego od momentu diagnozy nieuleczalnej choroby, aż do kresu życia. Zapewniamy chorym i ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa i pomoc by odejście odbywało się w sposób jak najbardziej godny i jak najmniej bolesny dla rodziny.

  Sprawowanie wszechstronnej opieki: medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, duchowej i socjalnej nad chorymi znajdującymi się w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz opieka nad ich rodzinami, realizowana jest w ramach 15 łóżkowego hospicjum stacjonarnego oraz opieki nad terminalnie chorymi w ramach hospicjum domowego, obejmującego prawie 40-tu chorych.

  2) Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych. W dwóch salach (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) przenocować może 12 osób, a w razie potrzeby ilość korzystających z noclegu może być podwojona. Każda osoba ma do dyspozycji węzeł sanitarny z ciepłą wodą).

  3) Prowadzenie Jadłodajni dla osób ubogich. W ciągu roku wydawanych jest około 12 tysięcy gorących posiłków Zasadą jest, że każda osoba, która zgłosi się do jadłodajni otrzyma bezpłatny posiłek. Nie ma wydawania posiłków „na wynos”. Jadłodajnia jest czynna 360 dni w roku.

  Opieka hospicyjna jest dla pacjentów bezpłatna. Mimo dofinansowania NFZ, nie wystarcza środków na pokrycie wszystkich wydatków hospicjum. Nieustannie zachodzi potrzeba ich uzupełniania. Ten niełatwy cel, Stowarzyszenie realizuje poprzez pozyskiwanie pieniędzy ze zbiórek publicznych, koncertów i akcji charytatywnych; nie zaniedbujemy też wytrwałego występowania do samorządów, przedsiębiorstw i instytucji o darowizny finansowe czy sprzętu medycznego i codziennego użytku oraz innych usług.

  Możesz  pomóc terminalnie chorym, przekazując 1% swojego podatku dla Stowarzyszenia ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu, prowadzącego Hospicjum Miłosiernego Samarytanina.

  Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000058949
 • Konto:68 124 0 37 25 1 111 0000 405 9 26 88
 • Adres:Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62 - 100 Wągrowiec
 • WWW:http://musolff.wagrowiec.bip.net.pl
 • E-mail:hospicjum@hospicjumwagrowiec.pl
 • Telefon:48 67 2689254
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00