1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości

KRS 0000059570

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości

KRS 0000059570

Prezent OPP

Bądź jak ptak - wolny od nałogów.

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości od  27 lat pomaga przede wszystkim ludziom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i hazardu. Pomoc udzielana jest także osobom współuzależnionym, doświadczającym przemocy oraz znajdującym się w kryzysie. BTT prowadzi również działalność profilaktyczną. Z pomieszczeń Bielskiego Towarzystwa korzysta ponad dwadzieścia grup samopomocowych. Profesjonalnej pomocy udzielają terapeuci, psycholodzy oraz prawnik. Prowadzone są zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi oraz dla małżeństw będących w kryzysie. Z usług Towarzystwa korzystają grupy wsparcia dla osób, które zakończyły profesjonalną terapię w ośrodkach leczenia odwykowego.
W ciągu roku z różnych form pomocy korzysta przeszło tysiąc osób. Od siedmiu lat BTT jest inicjatorem akcji Bielski Dzień Profilaktyki, która odbywa się na Rynku Starego Miasta.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki jakie otrzymamy z 1% pozwolą nam na jeszcze  więkrzą skalę promować trzeżwy styl życia na zewnątrz.Koszty utrzymania budynku oraz opłacenia terapeutów są wysokie, a mamy pragnienie aby poszeżać pomoc jaką można uzyskać w naszej placówce.

Więcej o nas

Więcej o nas

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości zostało założone w 1992 roku. Działamy już 27 lat i wciąż staramy się rozwijać i rozszerzać zakres naszej pomocy na zewnątrz. Naszym głównym celem jest promowanie trzeźwego stylu życia, w szczególności wśród młodzieży, oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z piciem alkoholu i zażywania innych środków zmieniających nastrój, łagodzenie społecznych skutków ich nadużywania, a także:  

 • Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do powstrzymywania się od picia alkoholu, zażywania narkotyków, uwalniania się od innych form uzależnień np. od hazardu, Internetu, telefonu komórkowego, zakupów oraz tworzenia warunków do życia i rozwoju w trzeźwości.
 • Pomoc osobom współuzależnionym w radzeniu sobie z problemami rodzinnymi , wynikającymi ze współuzależnienia.  
 • Stworzenie warunków osobom uzależnionym do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości .
 • Pomoc ofiarom i sprawcą przemocy.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm moralno-etycznych.
 • Propagowanie idei trzeźwego i zdrowego stylu życia.
 • Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i  towarzyską.
 • Profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży.
 • Podejmowanie działań w kierunku zwiększania dostępności terapii i pomocy psychologicznej.

Proponujemy pomoc w:

 • Różnych sytuacjach kryzysowych w życiu osobistym (w tym dotyczących uzależnień i przemocy)
 • Trudnościach wychowawczych z dziećmi i młodzieżą,
 • Trudnościach w podejmowaniu decyzji,
 • Problemach zawodowych,
 • Usprawnieniu funkcjonowania w życiu codziennym,
 • Rozwiązywania problemów związanych z sytuacją rodzinną.

W naszej placówce są mitingi różnych grup takich jak AA, NA, DDA, Al.-anon,

Mitingi AA (anonimowi alkoholicy) są to spotkania na których alkoholicy dzielą się wiedzą i doświadczeniem na swojej drodze zdrowienia z alkoholizmu.

Mitingi NA ( anonimowi narkomani) są to spotkania dla osób dla których narkotyki stały się głównym problemem. Na spotkaniach uczestnicy dzielą się doświadczeniem, aby pomagać sobie nawzajem w pozostaniu czystymi.

Mitingi DDA/DDD (Dorosłe Dzieci Alkoholików, Dorosłe Dzieci Dysfunkcyjne) są to spotkania dorosłych którzy wychowywali się w rodzinach gdzie nadużywano alkoholu lub występowały inne dysfunkcje. Osoby uczęszczające na mitingi DDA/DDD  podejmują pracę nad związkiem pomiędzy tym co działo się w domu rodzinnym a niepowodzeniami życia dorosłego.

Mitingi Al.-anon  (Współuzależnieni) są to spotkania krewnych i przyjaciół osób uzależnionych. Osoby dzielą się doświadczeniem, siłą i nadzieją . Alkoholizm jest chorobą rodzinną i zmiana nastawienia otoczenia może przyczynić się do jej wyleczenia.

Wszystkie te grupy łączy jeden cel: trwanie w abstynencji oraz niesienie pomocy wszystkim potrzebującym poprzez pracę na 12 krokach.

       Dodatkowo prowadzimy:

 • grupy wsparcia dla osób w kryzysie,
 • konsultacje psychologiczne,
 • spotkania psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży- 2 grupy wiekowe

 ( do 10 lat i powyżej 11 lat),

 • grupa wsparcia dla kobiet,
 • konsultacje indywidualne dla DDA/DDD
 • grupa wsparcia dla DDA/DDD,
 • grupa wsparcia motywująca do leczenia,
 • grupa After-Care
 • konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od hazardu.

Ponadto nowością w naszym Stowarzyszeniu jest:

 • Arteterapia – to terapia przez sztukę otwiera nam dostęp do naszego wnętrza: emocji, potrzeb, lęków. Arteterapia jest skierowana do każdego i w każdym wieku.
 • Warsztaty komunikacji dla wszystkich- są to cykliczne spotkania na których są omawiane trudności z komunikacją i narzędzia do pogłębiania jej poprawy.

Praca w Bielskim Towarzystwie Trzeźwości oparta jest przede wszystkim na wolontariacie i pracy społecznej członków Stowarzyszenia.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000059570
 • Konto:35 1240 6449 1111 0010 6568 9465
 • Adres:Inwalidów 6
 • WWW:https://bttbielsko.webnode.com/
 • E-mail:bttbielsko@gmail.com
 • Telefon:514823926

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Bielskie Towarzystwo Trzeźwości” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Bielskie Towarzystwo Trzeźwości

KRS 0000059570

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00