1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
  KRS 0000059570

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Bądź jak ptak - wolny od nałogów.

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości od  27 lat pomaga przede wszystkim ludziom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i hazardu. Pomoc udzielana jest także osobom współuzależnionym, doświadczającym przemocy oraz znajdującym się w kryzysie. BTT prowadzi również działalność profilaktyczną. Z pomieszczeń Bielskiego Towarzystwa korzysta ponad dwadzieścia grup samopomocowych. Profesjonalnej pomocy udzielają terapeuci, psycholodzy oraz prawnik. Prowadzone są zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi oraz dla małżeństw będących w kryzysie. Z usług Towarzystwa korzystają grupy wsparcia dla osób, które zakończyły profesjonalną terapię w ośrodkach leczenia odwykowego.
W ciągu roku z różnych form pomocy korzysta przeszło tysiąc osób. Od siedmiu lat BTT jest inicjatorem akcji Bielski Dzień Profilaktyki, która odbywa się na Rynku Starego Miasta.

Jak wykorzystamy 1%

Środki jakie otrzymamy z 1% pozwolą nam na jeszcze  więkrzą skalę promować trzeżwy styl życia na zewnątrz.Koszty utrzymania budynku oraz opłacenia terapeutów są wysokie, a mamy pragnienie aby poszeżać pomoc jaką można uzyskać w naszej placówce.

Więcej o nas

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości zostało założone w 1992 roku. Działamy już 27 lat i wciąż staramy się rozwijać i rozszerzać zakres naszej pomocy na zewnątrz. Naszym głównym celem jest promowanie trzeźwego stylu życia, w szczególności wśród młodzieży, oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z piciem alkoholu i zażywania innych środków zmieniających nastrój, łagodzenie społecznych skutków ich nadużywania, a także:  

 • Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do powstrzymywania się od picia alkoholu, zażywania narkotyków, uwalniania się od innych form uzależnień np. od hazardu, Internetu, telefonu komórkowego, zakupów oraz tworzenia warunków do życia i rozwoju w trzeźwości.
 • Pomoc osobom współuzależnionym w radzeniu sobie z problemami rodzinnymi , wynikającymi ze współuzależnienia.  
 • Stworzenie warunków osobom uzależnionym do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości .
 • Pomoc ofiarom i sprawcą przemocy.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm moralno-etycznych.
 • Propagowanie idei trzeźwego i zdrowego stylu życia.
 • Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i  towarzyską.
 • Profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży.
 • Podejmowanie działań w kierunku zwiększania dostępności terapii i pomocy psychologicznej.

Proponujemy pomoc w:

 • Różnych sytuacjach kryzysowych w życiu osobistym (w tym dotyczących uzależnień i przemocy)
 • Trudnościach wychowawczych z dziećmi i młodzieżą,
 • Trudnościach w podejmowaniu decyzji,
 • Problemach zawodowych,
 • Usprawnieniu funkcjonowania w życiu codziennym,
 • Rozwiązywania problemów związanych z sytuacją rodzinną.

W naszej placówce są mitingi różnych grup takich jak AA, NA, DDA, Al.-anon,

Mitingi AA (anonimowi alkoholicy) są to spotkania na których alkoholicy dzielą się wiedzą i doświadczeniem na swojej drodze zdrowienia z alkoholizmu.

Mitingi NA ( anonimowi narkomani) są to spotkania dla osób dla których narkotyki stały się głównym problemem. Na spotkaniach uczestnicy dzielą się doświadczeniem, aby pomagać sobie nawzajem w pozostaniu czystymi.

Mitingi DDA/DDD (Dorosłe Dzieci Alkoholików, Dorosłe Dzieci Dysfunkcyjne) są to spotkania dorosłych którzy wychowywali się w rodzinach gdzie nadużywano alkoholu lub występowały inne dysfunkcje. Osoby uczęszczające na mitingi DDA/DDD  podejmują pracę nad związkiem pomiędzy tym co działo się w domu rodzinnym a niepowodzeniami życia dorosłego.

Mitingi Al.-anon  (Współuzależnieni) są to spotkania krewnych i przyjaciół osób uzależnionych. Osoby dzielą się doświadczeniem, siłą i nadzieją . Alkoholizm jest chorobą rodzinną i zmiana nastawienia otoczenia może przyczynić się do jej wyleczenia.

Wszystkie te grupy łączy jeden cel: trwanie w abstynencji oraz niesienie pomocy wszystkim potrzebującym poprzez pracę na 12 krokach.

       Dodatkowo prowadzimy:

 • grupy wsparcia dla osób w kryzysie,
 • konsultacje psychologiczne,
 • spotkania psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży- 2 grupy wiekowe

 ( do 10 lat i powyżej 11 lat),

 • grupa wsparcia dla kobiet,
 • konsultacje indywidualne dla DDA/DDD
 • grupa wsparcia dla DDA/DDD,
 • grupa wsparcia motywująca do leczenia,
 • grupa After-Care
 • konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od hazardu.

Ponadto nowością w naszym Stowarzyszeniu jest:

 • Arteterapia – to terapia przez sztukę otwiera nam dostęp do naszego wnętrza: emocji, potrzeb, lęków. Arteterapia jest skierowana do każdego i w każdym wieku.
 • Warsztaty komunikacji dla wszystkich- są to cykliczne spotkania na których są omawiane trudności z komunikacją i narzędzia do pogłębiania jej poprawy.

Praca w Bielskim Towarzystwie Trzeźwości oparta jest przede wszystkim na wolontariacie i pracy społecznej członków Stowarzyszenia.


 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000059570
 • Konto:35 124 0 64 49 1 111 0010 656 8 94 65
 • Adres:Inwalidów 6
 • WWW:https://bttbielsko.webnode.com/
 • E-mail:bttbielsko@gmail.com
 • Telefon:514823926 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Bielskie Towarzystwo Trzeźwości

  KRS 0000059570

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości

 • Bądź jak ptak - wolny od nałogów.

  Bielskie Towarzystwo Trzeźwości od  27 lat pomaga przede wszystkim ludziom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i hazardu. Pomoc udzielana jest także osobom współuzależnionym, doświadczającym przemocy oraz znajdującym się w kryzysie. BTT prowadzi również działalność profilaktyczną. Z pomieszczeń Bielskiego Towarzystwa korzysta ponad dwadzieścia grup samopomocowych. Profesjonalnej pomocy udzielają terapeuci, psycholodzy oraz prawnik. Prowadzone są zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi oraz dla małżeństw będących w kryzysie. Z usług Towarzystwa korzystają grupy wsparcia dla osób, które zakończyły profesjonalną terapię w ośrodkach leczenia odwykowego.
  W ciągu roku z różnych form pomocy korzysta przeszło tysiąc osób. Od siedmiu lat BTT jest inicjatorem akcji Bielski Dzień Profilaktyki, która odbywa się na Rynku Starego Miasta.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki jakie otrzymamy z 1% pozwolą nam na jeszcze  więkrzą skalę promować trzeżwy styl życia na zewnątrz.Koszty utrzymania budynku oraz opłacenia terapeutów są wysokie, a mamy pragnienie aby poszeżać pomoc jaką można uzyskać w naszej placówce.

 • Więcej o nas

  Bielskie Towarzystwo Trzeźwości zostało założone w 1992 roku. Działamy już 27 lat i wciąż staramy się rozwijać i rozszerzać zakres naszej pomocy na zewnątrz. Naszym głównym celem jest promowanie trzeźwego stylu życia, w szczególności wśród młodzieży, oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z piciem alkoholu i zażywania innych środków zmieniających nastrój, łagodzenie społecznych skutków ich nadużywania, a także:  

  • Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do powstrzymywania się od picia alkoholu, zażywania narkotyków, uwalniania się od innych form uzależnień np. od hazardu, Internetu, telefonu komórkowego, zakupów oraz tworzenia warunków do życia i rozwoju w trzeźwości.
  • Pomoc osobom współuzależnionym w radzeniu sobie z problemami rodzinnymi , wynikającymi ze współuzależnienia.  
  • Stworzenie warunków osobom uzależnionym do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości .
  • Pomoc ofiarom i sprawcą przemocy.
  • Ochrona i promocja zdrowia.
  • Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm moralno-etycznych.
  • Propagowanie idei trzeźwego i zdrowego stylu życia.
  • Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i  towarzyską.
  • Profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży.
  • Podejmowanie działań w kierunku zwiększania dostępności terapii i pomocy psychologicznej.

  Proponujemy pomoc w:

  • Różnych sytuacjach kryzysowych w życiu osobistym (w tym dotyczących uzależnień i przemocy)
  • Trudnościach wychowawczych z dziećmi i młodzieżą,
  • Trudnościach w podejmowaniu decyzji,
  • Problemach zawodowych,
  • Usprawnieniu funkcjonowania w życiu codziennym,
  • Rozwiązywania problemów związanych z sytuacją rodzinną.

  W naszej placówce są mitingi różnych grup takich jak AA, NA, DDA, Al.-anon,

  Mitingi AA (anonimowi alkoholicy) są to spotkania na których alkoholicy dzielą się wiedzą i doświadczeniem na swojej drodze zdrowienia z alkoholizmu.

  Mitingi NA ( anonimowi narkomani) są to spotkania dla osób dla których narkotyki stały się głównym problemem. Na spotkaniach uczestnicy dzielą się doświadczeniem, aby pomagać sobie nawzajem w pozostaniu czystymi.

  Mitingi DDA/DDD (Dorosłe Dzieci Alkoholików, Dorosłe Dzieci Dysfunkcyjne) są to spotkania dorosłych którzy wychowywali się w rodzinach gdzie nadużywano alkoholu lub występowały inne dysfunkcje. Osoby uczęszczające na mitingi DDA/DDD  podejmują pracę nad związkiem pomiędzy tym co działo się w domu rodzinnym a niepowodzeniami życia dorosłego.

  Mitingi Al.-anon  (Współuzależnieni) są to spotkania krewnych i przyjaciół osób uzależnionych. Osoby dzielą się doświadczeniem, siłą i nadzieją . Alkoholizm jest chorobą rodzinną i zmiana nastawienia otoczenia może przyczynić się do jej wyleczenia.

  Wszystkie te grupy łączy jeden cel: trwanie w abstynencji oraz niesienie pomocy wszystkim potrzebującym poprzez pracę na 12 krokach.

         Dodatkowo prowadzimy:

  • grupy wsparcia dla osób w kryzysie,
  • konsultacje psychologiczne,
  • spotkania psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży- 2 grupy wiekowe

   ( do 10 lat i powyżej 11 lat),

  • grupa wsparcia dla kobiet,
  • konsultacje indywidualne dla DDA/DDD
  • grupa wsparcia dla DDA/DDD,
  • grupa wsparcia motywująca do leczenia,
  • grupa After-Care
  • konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od hazardu.

  Ponadto nowością w naszym Stowarzyszeniu jest:

  • Arteterapia – to terapia przez sztukę otwiera nam dostęp do naszego wnętrza: emocji, potrzeb, lęków. Arteterapia jest skierowana do każdego i w każdym wieku.
  • Warsztaty komunikacji dla wszystkich- są to cykliczne spotkania na których są omawiane trudności z komunikacją i narzędzia do pogłębiania jej poprawy.

  Praca w Bielskim Towarzystwie Trzeźwości oparta jest przede wszystkim na wolontariacie i pracy społecznej członków Stowarzyszenia.

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000059570
 • Konto:35 124 0 64 49 1 111 0010 656 8 94 65
 • Adres:Inwalidów 6
 • WWW:https://bttbielsko.webnode.com/
 • E-mail:bttbielsko@gmail.com
 • Telefon:514823926
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00