Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie

Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie
 • Integracja rodzin z MPS i chorobami rzadkimi

   

   

   

  Jak wykorzystamy 1%

  Celem powstania Stowarzyszenia jest działanie w zakresie integracji rodzin z MPS i chorobami rzadkimi
  z całego kraju, tworzenie funduszy na rzecz wszechstronnej pomocy wszystkim dzieciom dotkniętym
  chorobą poprzez:

  • zakup niezbędnych lekarstw, środków leczniczych i sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego dla dzieci i osób obciążonych ultra rzadkimi chorobami metabolicznymi;
  • organizowanie wspólnych turnusów szkoleniowo-rehabilitacyjnych rodzin z dziećmi chorymi na MPS i choroby rzadkie, dofinansowanie pobytu najuboższym podopiecznym Stowarzyszenia;
  • coroczne konferencje, podczas których rodzice oraz lekarze specjaliści mogą się spotykać i uzyskać niezbędne informacje, a także wymienić je między sobą;
  • publikacje biuletynu Stowarzyszenia - kwartalnika informacyjnego dla wszystkich, którym bliskie są problemy MPS i chorób ultra rzadkich,
  • Obszar działalności:Zdrowie
  • Obszar działania:województwo mazowieckie
  • KRS:0000060517
  • Wizytówka:www.pitax.pl/chorobyrzadkie
  • Konto:62 1240 6175 1111 0000 4568 0739
  • Adres:ul. Radnych 9a, 05-503 Głosków
  • WWW:chorobyrzadkie.pl
  • E-mail:tmatulka@wp.pl
  • Telefon:630 3240 90 41

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie

Celem powstania Stowarzyszenia jest działanie w zakresie integracji rodzin z MPS i chorobami rzadkimi. z całego kraju.