1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja -Fundusz Obrony Narodowej, (Fundacja FON)
  KRS 0000060775

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

"Dla Ciebie Polsko, Krew i Czyny moje!" - ks. bp. dr Władysław Bandurski (1863-1932)

Działalność patriotyczna, humanitarna i społeczna. Pomoc dla ciężko chorych, podopiecznych Fundacji FON. Pomoc dla: - Hospicjów , - różnych Szpitali (wojskowych, cywilnych, zakonnych), - Domów Pomocy Społecznej, - Noclegowni dla Bezdomnych. Realizacja prośby Świętego Jana Pawła II: "proszę, aby Fundacja - Fundusz Obrony Narodowej upamiętniała w szczególny sposób Poległych, Zaginionych, Zesłanych Pomordowanych,którzy swe życie oddali za Polskę, poprzez zamawianie za Nich Wieczystych Mszy Świętych".

Zbiórka ofiar, darów na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

 

Jak wykorzystamy 1%

Pomoc dla Szpitali (wojskowych, cywilnych, zakonnych). Pomoc dla Hospicjów, Domów Pomocy Społecznej, Noclegowni dla Bezdomnych. Pomoc dla ciężko chorych, podopiecznych Fundacji FON. Wieczyste Msze Święte (na prośbę Świętego Jana Pawła II) za Poległych, Zaginionych, Zesłanych i Pomordowanych, którzy swe życie oddali za Polskę. Różne, inne działania patriotyczne. humanitarne, społeczne.

Więcej o nas

Wybrane osiągnięcia Fundacji FON:

1. Uratowanie przed likwidacją Wojskowego Szpitala w Helu, Pomnika waleczności i męczeńskiej śmierci trzynastu Oficerów Marynarki Wojennej II RP, obrońców Półwyspu Helskiego we wrześniu 1939 r., z których trzech zostało zamordowanych przez Niemców, a dziesięciu bestialsko zamordowano w powojennej Polsce (1945-1956).

2. Zorganizowano bezpłatne transporty darów ze Szwecji i z Niemiec dla:

- Szpitala Wojskowego w Helu,

- Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,

- Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy,

- Szpitala Wojskowego w Elblągu,

- Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim,

- Szpitala Powiatowego w Łosicach,

- Szpitala w Sokołowie Podlaskim,

3. Zorganizowano bezpłatne transporty darów (stosowny sprzęt i wyposażenie) dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim,

- Domu Pomocy Społecznej nad Stawami w Siedlcach,

- Domu Pomocy Społecznej w Wirowie,

- Domu Pomocy Społecznej w Lipkach Starych,

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach,

- Hospicjum w Siedlcach,

- Noclegowni dla Bezdomnych w Piotrkowie Trybunalskim,

- Caritas Biała Podlaska,

- Caritas Siedlce,

Dzięki tym darom, z pomocy korzystają również osoby niepełnosprawne, np. w roku 2013 skorzystało z takiej pomocy 1447 osób, a w 2014 roku 1716 osób.

4. Dzięki staraniom Fundacji FON, w roku 2005 Izba Celna w Gdyni przekazała bezpłatnie, jako darowiznę, spirytus z zajęć celnych, następującym szpitalom:

- Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy, 1.220,7 litrów o wartości 93.216 zł,

- Szpital Wojskowy w Elblągu, 146,35 litrów o wartości 11.708 zł,

- Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, 1.220,5 litrów o wartości 93.216 zł,

- Szpital Wojskowy w Helu, 256,7 litrów o wartości 20.536 zł.

5. Dla kilkunastu szkół stopnia podstawowego i średniego w Województwie Pomorskim, przekazano bezpłatnie ponad 20.000 książek naukowych, beleterystycznych, historycznych, literatury pięknej.

6. Udzieliliśmy bezpośredniej pomocy dla:

- rodziny oficera, lotnika z 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, którego córka, studentka, mająca 21 lat, zachorowała na złośliwy nowotwór mózgu,

- cywilnej rodziny z Lęborka, których córka, studentka, zachorowała na złośliwy nowotwór kości,

- dla wielodzietnej rodziny oficera Marynarki Wojennej, majacego na utrzymaniu dziecko z porażeniem mózgowym,

- dwóch żołnierskich rodzin z byłego Pułku Artylerii Mieszanej w Kędzierzyniu-Koźlu, które ucierpiały z powodu powodzi w 1997 r., podczas gdy ich ojcowie, jako żołnierze, brali udział w szerokiej akcji ratowniczej osób cywilnych,

- rodziny poszukującej zaginionego syna, akcja zakończyła się pomyślnie.

7. Ufundowano Sztandar dla 3. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni.

8. Ufundowano Sztandar dla Batalionu Saperów Marynarki Wojennej.

9. Na prośbę Świętego Jana Pawła II, do dnia dzisiejszego zamówiono około 400 Wieczystych Mszy Świętych. Święty Jan Paweł II prosił Fundację FON o zamawianie takich Mszy za Poległych, Zesłanych, Zaginionych, a przede wszystkim za Pomordowanych. którzy swe Życie oddali za Polskę. Wieczyste Msze Święte obejmują każdego z imienia i nazwiska, bez względu na światopogląd Ofiar za ich życia.

10. Starania o pośmiertne awanse dla:

- trzynastu oficerów Marynarki Wojennej II RP, z których trzech zostało zamordowanych przez Niemców, a dziesięciu zostało bestialsko zamordowanych w latach 1945-1956, w powojennej Polsce, w okresie PRL. Byli oni obrońcami Półwyspu Helkiego w roku 1939.

- Admirała Józefa Unruga, legendarnego Dowódcy Marynarki Wojennej II RP, oraz Dowódcy Obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 r.

- grupy jedenastu Marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej, którzy nie byli obrońcami Półwyspu Helskiego w 1939 r., a których również bestialsko zamordowano w różnych okolicznościach, w powojennej Polsce, w latach 1945-1956.

11. Własnym, prywatnym transportem, rozwieziono dary rzeczowe dla:

- Caritas Diecezji Włocławskiej, dla schroniska we Włocławku, dla bezdomnych i najbardziej potrzebujących,

- Caritas we Władysławowie, dla rodzin wielodzietnych, matkom samotnie wychowującym dzieci, osób biednych, chorych i samotnych,

- Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1 w Gdyni,

- Hospicjum Gdańskie im. Matki Teresy z Kalkuty,

- Hospicjum Stacjonarne w Gdyni (leki),

- Szpitala Wojskowy w Helu (leki i sprzęt medyczny),

- Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy,

- Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku, dla ubogich rodzin,

- Kilkunastu Parafii Archidiecezji Gdańskiej, dla rodzin wielodzietnych, osób biednych.

12. Udzielono wsparcia w postaci darów rzeczowych dla jednej polskiej Parafii rzymsko-katolickiej na Ukrainie.

Fundacja FON nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, a swoją służbę dla Ojczyzny opiera wyłącznie na ofiarach przekazywanych przez ludzi dobrej woli. Wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji FON pracują społecznie, bezinteresownie już od blisko 25 lat !

Odznaczenia związane z Fundacją FON:

1. Medal św. Wincenty Pallotti (1983 r.),

2. Złota Odznaka Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce (1995)

3. Medal Papieski i Ryngraf Jasnogórskiej Królowej Polski ( 2002 r.),

4. Medal „PRO MEMORIA” (2009 r.),

5. Medal płk. Zygmunta Miłkowskiego – Tomasza Teodora Jeża (2009 r.),

6. Europejski Order „Who is Who”  Międzynarodowej Organizacji z siedzibą w Szwajcarii (2014).

Wyróżnienia nadane Fundacji FON:

1. Nadanie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce dla Prezesa Zarządu Fundacji FON (1995 r.).

2. Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu ks. mgr Eugeniusz Makulski wydał specjalne zaświadczenie o tym, że Mściwój Jerzy Jeżewski jest stałym prewodnikiem Pielgrzymek po Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu (1995 r.).

3. Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu ks. mgr Eugeniusz Makulski dał pisemną zgodę na użycie Wizerunku Matki Boskiej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski do projektu godła Fundacji- Fundusz Obrony Narodowej (maj, 1995 r.).

4. Wręczenie Daru Fundacji FON dla Świętego Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy św. w Sandomierzu (12 czerwca 1999 r.), oraz nobilitacja Fundacji FON przez Świętego Jana Pawła II.

5. List z Watykanu z błogosławieństwem Świętego Jana Pawła II dla Fundacji FON (luty 2002 r.).

6. Zarząd podjął uchwałę o nadaniu tytułu „Honorowego Członka Rady Fundacji – Fundusz Obrony Narodowej” dla Świętego Jana Pawła II (październik 2003).

7. Błogosławieństwo Świętego Jana Pawła II dla Fundacji FON oraz dla wspierających ją Ofiarodawców,Dobrodziejów (styczeń 2004 r.).

8. Kolejne, Apostolskie błogosławieństwo Świętego Jana Pawła II ( maj 2004 r.).

9. Święty Jan Paweł II prosił Fundację FON o zamawianie Wieczystych Mszy św. za Poległych, Zaginionych, Zesłanych i Pomordowanych, którzy swe życie oddali za Polskę (2005 r.), (w dokumentacji kanonizacyjnej).

10. Za radą Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Fundacja FON przesłała bezpośrednio do Watykanu swoje świadectwo do beatyfikacji i kanonizacji Świętego Jana Pawła II (2006 r.).

11. Biuro Postulacji Świętego Jana Pawła II potwierdziło, że wszystkie materiały przesłane przez Fundację FON do Watykanu zostały uznane za wiarygodne i dołączone do całości dokumentacji kanonizacyjnej Świętego Jana Pawła II (Rzym, 5 maja 2014 r.).

12. Nadanie tytułu honorowego Członka Europejskiego Stowarzyszenia „Who is Who” dla Prezesa Zarządu Fundacji FON (Bruksela, maj 2014 r.).

 


 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000060775
 • Konto:87 124 0 12 39 1 111 0000 164 2 72 20
 • Adres:Zielona 13 A/4, 81-113 Gdynia
 • WWW:fon.com.pl
 • E-mail:fundacja@fon.com.pl
 • Telefon:506 117 348 58 665

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Fundacja -Fundusz Obrony Narodowej, (Fundacja FON)

  KRS 0000060775

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00