1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Dolnośląskie Koło Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią

KRS 0000062454

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Dolnośląskie Koło Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią

KRS 0000062454

Prezent OPP

Choroby Rzadkie nie są wcale rzadkie

Głównym zadaniem naszego Stowarzyszenia jest:

1.       Organizowanie szkoleń na temat Fenyloketonurii (PKU) oraz warsztatów kulinarno-dietetycznych zarówno dla rodziców (opiekunów) i dla osób z PKU.

2.       Reprezentowanie interesów dzieci, młodzieży i osób dorosłych chorych na Fenyloketonurię.

3.       Umożliwienie wszystkim chorym na Fenyloketonurię optymalnego dostępu do preparatów medycznych oraz żywności niskobiałkowej.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Dolnośląskie Koło Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią istnieje od lat 80, członkami Koła są osoby chore na Fenyloketonurię (PKU) oraz ich opiekunowie. Od 2009 roku nieprzerwanie mamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Jesteśmy organizacją non profit nie prowadzimy działalności gospodarczej. 

1% wykorzystujemy na:

1. Konferencje, które mają na celu poszerzenie zakresu wiedzy na temat Fenyloketonurii, zapoznanie się z najnowszymi metodami leczenia PKU na świecie oraz propagowanie stosowania "Wymienników Fenyloalaninowych" oraz "Dietetycznych Klocków PKU" w diecie.

2. Warsztaty kulinarno-dietetyczne dla osób chorych na Fenyloketonurię oraz ich rodziców (opiekunów), które odbywają sie minimum 2 razy w roku,

3. Spotkania edukacyjne dla "Mamuś PKU" dla młodych matek z dziećmi chorymi na Fenyloketonurię,

4.  Wycieczki integracyjno-edukacyjne,

5. Materiały edukacyjne dotyczące PKU, gry edukacyjne zachęcające do stosowania "Dietetycznych Kloców PKU", broszury dotyczące PKU,

6. Prowadzenie strony Internetowej,

7. Prowadzenie działań, które mają na celu propagowanie wiedzy o PKU,

8. Pomoc merytoryczna dla członków Koła.

Przekaz treści na naszych spotkaniach ma na celu udzielenie pomocy dla osób z PKU w stosowaniu rygorystycznej diety oraz integrację tych osób.

Więcej o nas

Więcej o nas

Działania Dolnośląskiego Koła Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią nastawione są na edukację, ponieważ dieta niskobiałkowa jest trudna i restrykcujna, osoby, które stykają się z nią poraz pierwszy wymagają pomocy. Fenyloketonurię diagnozuje się w 3 dobie życia, dzięki aktualnie obowiązkowym badaniom przesiewowym wśród noworodków, Dla rodziców jest to szok bo z pozoru zdrowe dziecko okazuje się być bardzo chore i wymaga specjalistycznej diety medycznej oraz preparatów bezfenyloalaninowyh, aby mogło prawidłowo się rozwijać. Dodatkowo każde dziecko jest pod ciągłą kontrolą Poradni Metabolicznej. Wszyscy pacjenci z PKU muszą sprawdzać poziom fenyloalaniny, poprzez badania kontrolne z krwi, które realizuje Pracowania Badań Przesiewowych we Wrocławiu. Dieta chorego jest ustalana indywidualnie i jest ściśle określona przez lekarza Poradni Metabolicznej. Dieta restrykcyjna, wymaga dyscypliny i wiedzy. Wymaga bardzo dużego zaangażowania rodziców (opiekunów), chorych na PKU , aby prawidłowo realizować zalecenia diety.

Konferencje i spotaknia:

Konferencje i spotkania odbywają się one 4 razy w roku. Tematyka spotkań, konferencji obejmuje poszerzenie wiedzy na temat PKU, zapoznanie się z najnowszymi metodami leczenia PKU na świecie oraz propagowanie stosowania Wymienników Fenyloalaninowych w diecie. Prelekcję wygłasza lekarz Poradni Chorób Metabolicznych WSS OBR we Wrocławiu, dr nauk o żywieniu oraz zaproszeni goście lekarze zmazujący się chorymi na PKU w Poradniach Chorób Metabolicznych w Polsce. Wykłady mają na celu przedstawienie realnych zagrożeń jakie wynikają z nieprzestrzegania diety PKU oraz powikłań zdrowotnych. Jak również przydatne przepisy na dania PKU oraz porady związane z uprawianiem sportu przez osoby mające PKU i wskazówki jak odżywać się prawidłowo mając PKU.

Warsztaty:

Praktyczne realizowanie diety przeprowadzamy na organizowanych warsztatach kulinarno-dietetycznych, które odbywają sie kilka razy w roku. Warsztaty odbywają się pod kierunkiem kucharzy, którzy są wyspecjalizowani w diecie niskobiałkowej oraz pod nadzorem lekarza Poradni Metabolicznej. Uczestnicy pracują w wyposażonej kuchni przystosowanej do tego typu działań. Osoby uczą się praktycznego zastosowania produktów niskobiałkowych oraz liczenia Wymienników Fenyloalaninowych oraz kalorii w daniu. Każdy uczestnik otrzymuje materiały zawierające przepisy na przygotowywane dania. Praktyczne porady i realna pomoc przekładają się na prawidłowe prowadzenie diety.

Pakiecik Powitalny PKU:

Działanie ma na celu powitanie nowych członków stowarzyszenia. Dla noworodków z PKU zostały przygotowany Pakiecik Powitaln PKU, który składa się z bucików oraz przydatnych informacj dla rodziców (opiekunów) dzieci z PKU. Działanie to ma celu okazanie wsparcia i zachęcenie do integracji z naszą Rodzinką PKU.

Mamusie PKU:

W tym roku rozpoczynamy cykl spotkań "Mamusie PKU", które mają na celu zapewnienia wsparcia i edukacji dla młodych matek dzieci z PKU. 

Wycieczki:

Organizujemy wycieczki integracyjno-edykacyjne dla członków Koła, na których również są prowadzone warsztaty ze stosowania diety oraz "Wymienników Fenyloalaninowych".

Polskie Dzień PKU 4 grudnia:

Z inicjatywy Dolnośląskiego Koła Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią został powołany POLSKI DZIEŃ PKU, którego data przypada na dzień 4 grudnia. W ten sposób właśnie pragniemy podkreślić wkład Polski na rzecz wszystkich pacjentów z PKU na świecie. To właśnie Pani Profesor Barbara Cabalska wykazała jako pierwsza, że u pacjentów z PKU po odstawieniu diety ponownie występują objawy neurologiczne i nawrót choroby, postulując stosowanie diety przez całe życie. Dzięki jej inicjatywie i pracy już w połowie lat 60-tych dzięki klasycznemu testowi Guthriego część chorych została zdiagnozowana.  Badania przesiewowe w kierunku PKU zapoczątkowane przez Panią Profesor Barbarę Cabalską dały początek obowiązkowym  badaniom przesiewowym noworodków. Był to olbrzymi sukces dla Polski i szansa na normalne życie dla osób chorych na tę rzadką chorobę, jaką jest Fenyloketonuria. Za to dziękujemy Pani Profesor Barbarze Cabalskiej. I właśnie na Jej cześć ustanowiliśmy datę Polskiego Dnia PKU dzisiaj czyli 4- grudnia,  dokładnie w Imieniny Pani Profesor. Z tej okazji dla pacjentów i członków koła są przygotowywane materiały edukacyjne w postaci „Odświętnych Klocki PKU” (do samodzielnego złożenia, a później ewentualnie do powieszenia jako patriotyczne bombki na choinkę)) oraz flagi ze 100-ma Wymiennikami Fenyloalaninowymi, które specjalnie dna tę okazję przygotowała Pani Doktor Renata Mozrzymas.

Konferencje Ogólnopolskie:

Dużym sukcesem Dolnośląskiego Koła Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią oraz dr Renata Mozrzymas z Poradni Metabolicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego zorganizowanie we wrześniu 2007 r. we Wrocławiu Ogólnopolskiej Konferencja PKU pod hasłem „Co nowego w fenyloketonurii? We Wrocławiu, w Europie, na świecie.”

Zaplanowane wykłady, warsztaty oraz obrady „okrągłego stołu” miały na celu usystematyzowanie najnowszych wytycznych dotyczących leczenia fenyloketonurii oraz odpowiedzieć na wątpliwości oraz trudności codziennego postępowania z osobą wymagającą stosowania diety niskofenyloalaninowej.

Konferencję adresowaliśmy przede wszystkim do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z PKU. W konferencji wzięło udział 270 osób z całej Polski. Wśród uczestników byli pacjenci z PKU w wieku od 4 do 40 lat, ich rodzice oraz lekarze ze wszystkich ośrodków medycznych w Polsce zajmujących się fenyloketonurią. Liczba uczestników konferencji świadczy o dużym zainteresowaniu ze strony dzieci, młodzieży i ich rodzin na tego typu spotkania. Konferencję planujemy powtórzyć.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000062454
 • Konto:71 1090 2398 0000 0001 3644 8495
 • Adres:ul. Ludwika Nabielaka 17, 51-140 Wrocław
 • WWW:pkuwroc.pl
 • E-mail:biuro@pkuwroc.pl
 • Telefon:793 188 328

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Dolnośląskie Koło Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Dolnośląskie Koło Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią

KRS 0000062454

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00